Om JennyAnn

jennyom(blogg)

Mitt liv består av många världar och jag gör nedslag i dem alla regelbundet..Dels rör jag mig i den akademiska världen som doktorand på akademin för innovation, design och teknik på Mälardalens Högskola. Som forskare har jag fördjupat mig inom området innovation och entreprenörskap och tittar främst på identitetsprocessen som pågår parallellt med affärsutvecklingen.

Jag rör mig också som entreprenör och konceptutvecklare genom näringslivet och tar uppdrag som processledare/förändringsledare för grupper eller som innovationsrådgivare för uppfinnare, samhällsentreprenörer, kreatörer, ungdomar som vill förändra världen.Denna synliga värld som kineserna så vackert kallar: ”de tiotusen tingens värld” är också min familj och mina vänner.

Mitt medvetande rör sig också! Vandrar runt på olika platser, ser sammanhang utanför det vi kallar tid, förundras över tingens tillstånd och upplever kraften som finns där i mellanrummen mellan Nu och Du mellan Dag och Jag. Det är där i mellanrummen som min filosofi och mina perspektiv skapas.

För mig är världen besjälad och framburen av väsenskrafter. Jag förnimmer dessa livgivande krafter överallt, jag ser dem i träden, i stenarna, i den porlande bäcken. Jag känner dem famna bergskedjorna, världshaven och de stora öppna slätterna. Jag upplever deras närvaro i staden, i den av människan skapade infrastrukturen, det digitala nätverket. Jag ser dem också i oss människor ständigt verksamma, ständigt aktiva med de funktioner som för oss pågår i det dolda, såsom andningen och matsmältningen. Jag hör dem när jag hittar in till deras språk, till deras rike och jag förstår dem när jag läser deras gester och rörelser. I denna kreativa process formulerar jag också ord, jag översätter deras språk, deras rörelsemönster till det skrivna ordet.

Jag har också dialoger med kosmiska väsenskrafter. Dessa mina guider, mina andliga vägledare har sin hemvist i en sfär där urbilder skapas och klingar sina tunga former – de tillhör ett rike där arketyper dansas fram ur gudomliga ceremonier. En av den starkaste arketypen är människokroppen. Hur den rör sig, talar, sjunger är ren poesi. Så har jag tillgång till detta rike – det arketypiska språket är poesi – jag uppfattar att det är så form skapas. Mina guider ger mig perspektiv på hur komplexa sammanhang rör sig genom tiden. På så vis är jag en gränsmänniska. Jag rör mig mellan två världar; den för ögat synliga världen och den för ögat dolda verkligheten.