inte alla planeter klarar av en retrograd så bra som Venus gör. Hon är den retrograda mästaren i universum

 

Venus står i Skorpionen och har stannat i dag.

Ja. Venus har stannat och går bakåt till 17 november. Så ser vi Venus. Hon glittrar. Det finns i Venussfären stoff som en glittersky av små stjärnor som följer henne – där ser vi drottningen omgiven av sitt kungliga hov. Detta stjärnstoff omger Venus – eller är en del av henne. Det är strålglansen som ger en klar spegling och en återföring av det gudomliga ljuset. Detta kan vi se med vår klara blick att det ligger i Venusnaturen att lätt kunna bli självupptagen och självcentrerad av sin egen strålglans men också finns glansen som en nåd för människor som står i beröring med hennes hov på ett visst sätt. Sålunda verkar Venus som mest behagligt från sidan. Hon kommer bäst till sin rätt när hon ej blir belyst framifrån. Vi kan läsa ut mycket av den individuella Venusnaturen genom att se hennes placering i horoskopet – hon trivs aldrig bra i skarpa aspekter som kvadraturer eller oppositioner – vissa planetkrafter kommer till sin rätt i stark kontrast till andra. Men Venus trivs bäst i konjunktioner eller i mjuka aspekter. Då verkar hovet runt henne och strålglansen blir en nådegåva.

 Hur verkar Venus i Skorpionen?

Från mikrokosmos – alltså i det individuella horoskopet ser vi att Venus älskar Skorpionen. Hon älskar fonden av den svarta natthimlen, hon älskar dramatiken i det svarta när hon förbereder sig för att gå ut på scenen och bli belyst – men märk väl att det är förberedelserna hon älskar. Hon klarar inte att stå i skarpt ljus så hon är en dramaqueen bakom kulisserna. Det finns en tendens för Venus i Skorpionen att överdriva dramat att hon spelar över och att stjärnglansen drar med sig ljud. På så vis hör hon egentligen bara det som strömmar ut ur henne – ej det som strömmar tillbaka. Det saknas runt Venus i Skorpionen en tystnad. Det saknas ett mellanrum i kommunikationen med andra. De människor som i sitt rothoroskop har Venus i Skorpionen lär sig tidigt att dansa – men de lär sig inte att gå.

Från makrokosmos – alltså från världsrummet såsom aspekten nu visar sig i tiden – ser vi den kraft vi kallar den Mekaniska Världsormen. Vi ser den Mekaniska Världsormen som ett rullband som drar runt och i jorden som en järnvägsräls. Denna kraft ligger nu och drar under Venus. Från ett perspektiv är det en olycka att denna kraft ligger och drar och drar. Det är kollektiva omedvetna reella kraftfält som ligger i jorden som en mekanik och som hindrar individens kontakt med jordens själsliga fält. Detta rullband definierar kontakten med jorden på ett kollektivt plan och drar den enskilda människans uppmärksamhet till sig som gör det svårt för individen att urskilja sig från kollektivet och finna verktyg för hur den egna jordmånen känns. Vi skulle säga att detta rullband är en motståndskraft i jordens inre och i Skorpionen så ligger rullbandet relativt nära jordytan – det kommer nästan upp i dagsljuset. På så vis finns det i Skorpionen en möjlighet för människan att medvetandegöra den mekaniska världsormen som tanke och urskilja dessa tankar som kollektiva. Det har en förlösande! inverkan på kreativiteten. Så viktigt är det för människan att finna sin väg igenom och förbi världsormen och återknyta sin individuella kontakt med jordsjälen. Så ser lagbundenheten ut att fastnar ditt medvetande i det kollektiva tankefältet – som i sin karaktär alltid är mekaniskt – så fastnar du på en ytlig nivå i jordens djup och kan ej heller tänka ut dig själv i världsrummet. Din horisont blir grund, blir ytlig.

Vad sker nu när Venus stannat och går retrograd?

Det är alltid skulle vi säga intressant när Venus går retrograd. Inte alla planeter klarar av en retrograd så bra som Venus gör. Hon är den retrograda mästaren i universum. Venus hämtar alltid något när hon går bakåt – hon arbetar i det dolda. När hon går retrograd så syns hon inte. Hon kan således operera helt fritt. Vi ser att när Venus stannar så blir hon osynlig och under hela retrograden så är hon osynlig. Hon försvinner från horisonten för en stund och sen blir hon åter synlig och fortsätter sin bana. När vi läser henne nu i världsrummet ser vi att Venuskraften är frilagd. Hon släpper sin horisontala riktning och börjar arbeta vertikalt. Hon går från att arbeta i tiden till att arbeta i rummet. Och vad betyder det? Jo att hon blir tillgänglig för tyngdlagen som kraft, som eteriskt fält som drar människokroppen mot jorden. I lagbundenheterna runt tyngden börjar Venus glittra.

Hur förstår vi det bäst?

Ni förstår det bäst genom att låta tyngden verka på er. Och ni kan göra denna imagination/meditation.

Föreställ dig att du står på jorden och under dig, ungefär en meter under dig slingrar sig den Mekaniska Världsormen. Som en mekanisk jätte drar ormen fram i jorden. Så flyttar du fokus till Venus och upplever jorden från hennes horisont. Känn hur hon tappar fart och stannar. Och när hon stannar så stannar också rullbandet. Jätteormen rasslar till som en stor järnjätte och stannar. Ångar fortfarande av olja och sot men slutar att dra. Flytta så fokus tillbaka till dig och känn tyngden i din kropp, låt tyngden dra dig nedåt och föreställ dig hur du sjunker ned mot rullbandet och när dina fötter nuddar de rostiga balkarna så löses balkarna upp. Vila i imaginationen att järnvägen löses upp och känn hur du står i en fri och djup förbindelse med jorden. Imaginera dina rötter hur de följer tyngdlagen ned genom lager av mörker ända ned till jordens ljus – guldljuset. Låt dig fyllas av guldljus i samklang med Venusglitter och tacka henne för möjligheten att ta dig igenom det kollektiva motståndet i jorden.”

Vi har Venus retrograd till runt den 17 nov. Det finns således tid för många att transformera sin individuella kontakt med – i jorden lagrade kollektiva mekaniska krafter. När vi mer och mer känner igen påverkan från dessa krafter så blir vi mer fria. 

                                                            D25833F3-85BE-4E1F-B615-02FEBC3B0A87 

 

 

 

 

Så är det med Uranuskraften – den har hela tiden blicken riktad hemåt och glömmer aldrig sitt ursprung

I dag går Uranus in i Oxen. Så spännande det jag ser. Att Uranus hjälper människan att ”komma hem”

För att lära känna Uranus vill vi visa dig Uranustrollet. Detta troll faller ned och ut ur Uranussfären, som en stor svängande snabel faller Uranuskraften med våldsam kraft mot jorden. Snabeln liknar en elefantsnabel som både har ett utsug och ett inåtsug. När Uranustrollen tumlar ut på jorden så vädrar de direkt efter träd. De älskar att klättra högt och klättrar högt upp i trädets krona och söker intensivt efter kontakten med rymden – med sitt ursprung. Så är det med Uranuskraften – den har hela tiden blicken riktad hemåt och glömmer aldrig sitt ursprung. På så vis finns i Uranus en medvetenhet om tid och rum. Trollet har ett tänkande som rör sig i tiden, som rör sig i rummet. ”Nu är jag här tänker trollet i trädet – för en stund sedan var jag där i kosmos – hemma hos mig” Men det är en kärlek Uranustrollet känner för trädet…

Trollet? Du klättrar högt i trädet…

Jag älskar träd! Jag faller in i vördnad när jag känner barken och snabbt tar mig upp till kronan. Då känner jag vördnad för jordens relation till de kosmiska rytmerna. Jag är glad i träd.

Du är en typ av kosmisk inspiration till trädet?

Jag skapar lite extra fukt till trädstammen när jag sitter fokuserad uppåt och utåt mot en stjärna. Målet för min koncentration ändrar sig, skiftar beroende på väder och vind. Beroende på de krafter som omfamnar jorden – naturandarna, väderandarna, elementkrafterna kommunicerar via trädet och jag hjälper trädet att sträcka sig utåt in mot kosmos.

Träd? Hur påverkar Uranustrollet dig?

Jag blir vaken av Uranustrollet. Min tillvaro till luften blir intensivare och min närvaro i de kosmiska höjderna blir mer riktad. Men framförallt kommer fåglarna. Min dynamikk med omvärlden förstärks av Uranustrollet. Ibland sveper Uranussnabeln över mig och lämnar några troll hos mig.

Troll? Trädet säger att du känner fåglarna?

Jag kan färdas i luftrummen som skapas av fåglarna. I fågelmatrisen kan jag färdas. Men egentligen först när jag blir lite äldre. I första hand nu förstärker jag trädets kommunikation utåt mot kosmiska influenser.

Vad menas egentligen med troll?

Det ska vi beskriva. Från Uranus så som vi känner henne släpper en speciell typ av formkraft som när den slår in i jordsfären så öppnas för människan en kraftfull imaginativ förmåga. Vi skulle säga en tankens skapande kraft slungas ut ur Uranussfären. Men förstå oss rätt här! Ej slungas tankar ut ur Uranus – formkrafter slungas ut ur Uranus som människans tankar kan häfta vid och gestaltas i relation till. Så kan ske att människans rena tänkande, klara imaginativa förmåga och skapande kraft är en nåd som steg för steg möjliggör för själen att växa sig stark in i den fysiska kroppen. Uranus stödjer utvecklingen av tänkandet. Uranustrollen är aktiva i mellanrummet dit människan riktar sitt tänkande. När Uranustrollen hör tankarna blir de gestaltande krafter. De är med (tillsammans med andra nådegivare) att göra tankarna levande.

Vad betyder det?

Att människan som stående inställd i ett kosmisk sammanhang har förmåga att skapa – inte bara ting – även skapa väsenskrafter i energiverkligheten. Och detta är viktigt. Att människans tankar är levande verkligheter. Människan är en aktiv skapande varelse. På gott och ont…

Uranus går in i Oxen i dag

Vi ser att Uranustrollen går försiktigt in i Oxen. Lyssnande på impulser från jorden. De känner ett skikt djupare i jorden som deras rörelser och aktivitet kan väcka. Detta skikt är en glöd, är ett språk med urgamla tecken och tydor. Uranustrollen gåt försiktigt på jorden för att inte väcka det gamla språket, den urgamla kraften och när de kommer till 14 grader i Oxen – runt 2021, 2022 då öpnnar sig jorden och en trappa visar sig. Det är en bra trappa, en stadig trappa. Välbyggd. Där går trollen ned 10 steg ned i jorden går trollen. Det skapas värme, en mjuk värme, en ockrafärgad värme. De trivs bättre där än på jordytan. De lugnar där glöden från jordens djupare skikt och skapar en typ av fred. De bär in i jorden en fredsimpuls. Och de stannar där. De stannar i detta skikt av jorden och verkar lugnande in mot Oxens tecken.

Vad betyder det?

Det går att förvänta sig när Uranus befinner sig i Oxen – på flera olika nivåer att människan ”hittar hem” Både vad gäller fysiska utmaningar, personliga utmaningar och relationella utmaningar. Jordsjälen öppnar sig. Uranus sträcker sig in i ett speciellt skikt i jorden och lugnar en oro, skapar en vila. Skapar fred. Känslan av att vara utanför, ensam och lämnad släpper. Tankarna blir lugnare, flödande och jordnära. De av er som sliter med kognitiv stress finner vägar till en mjukare kontakt med livskraften och naturen. På en kollektiv nivå finner fler och fler människor vägen till avslappning och vila – finner vägen till att vara bekväm i sig själv och i världen. Uranus står i relation till att känna sig obekväm, udda och annorlunda. Individualitetens hemvist är kopplad till Uranus. När Uranus sjunker ned i jorden så slappnar en negativ påverkan på människans livskänsla av och hon ”finner sig i sig själv”. Det är gott att uppleva. Nu väntar 7 år av levande imaginationer in mot jorden – denna vackra planet som tillsammans med människan ska fullborda en sfär med nya organiska livsformer mellan jorden och månen.

Uranus är ju traditionellt förkniuppad med kommunikation…

Ja och från ett Uranus-perspektiv är det träden som är jordsjälens kommunikation. I de digitala strömmarna finner vi också Uranustroll – det finns såklart massa att säga om det – men när Uranus är i Oxen trivs trollen bäst i trädkronorna vävandes i luftrummet en framtidsmatris tillsammans med fåglarna. Så kan ske.

7FFE8B01-C203-4ED5-B5E4-A43154A70E7A

När Mars lyssnar håller det galaktiska centret andan

Idag den 26 april står Mars i konjunktion med Pluto i Stenbocken. Och Lilith är också där.

För att närma oss den aspekten behöver vi uppdatera kunskap om asteroidbältet mellan Jupiter och Mars. Detta bälte med mängder av asteroider är en matris som kan liknas med ett instrument de enskilda asteroiderna är klanger och toner som tillsammans bildar en melodi. Så har asteroiderna den effekten på människan att de ej är solida – såsom planeterna är solida krafter som verkar från en mittpunkt – asteroiderna är delar av en helhet de speglar en ton i en melodi men de speglar ej melodin. Asteroiderna har en begränsad relation till helheten – de överblickar inte hela matrisen de är inställda i och därför är deras påverkan på människan väldigt spetsig och ibland ensidig. De kommunicerar envist och uppmanande. Men märk väl! När den ensidigheten landar i människans medvetande uppstår insikter. På så vis har en asteroids påverkan i horoskopet med insiktsprocesser att göra. En asteroid drar med sig hela matrisen in i en aspekt – hela asteroidmatrisen faller in och lägger sig över en aspekt lite som en dimma med mängder av koder och nycklar. Från ett perspektiv när du rör dig genom asteroidmatrisen hamnar du i fuktig dimma – det kräver extrem uppmärksamhet att finna vägen mellan skären. När en asteroid kommunicerar en placering i ett horoskop drar den med sig ett hav av dimma – ett hav av otydlighet – och detta ligger i asteroidernas natur att de är vägvisare genom denna dimhöljda sfär.

Vad är det egentligen för sfär?

Det har med delningen av manligt och kvinnligt att göra. Dynamiken mellan man och kvinna på jorden. Det har med delningen av mänsklighetskroppen att göra till en kvinnlig och en manlig form. Denna delning – vi ser det som en stor kosmisk explosion – som skapar detta bälte av asteroider. Sålunda äger asteroiderna koder till en djupare förståelse för mysteriet som pågår i relationen mellan man och kvinna på jorden.

Vad gör Lilith i relationsdynamiken?

Lilith är det vi kallar månens baksida. Den delen av månen som vi blickar ut på från jorden. Den delen av månen som människan själv behöver lysa upp med sin solkraft inifrån. Månens framsida är belyst av solen – och riktar sig utåt mot kosmos. När Lilith är aktiverad så ställer hon sig i månsfären, hon ställer sig framför månen och hindrar människan att ta sig genom månporten vidare ut mot fixstjärnorna.

Vad är egentligen månsfären?

Det vi menar med månsfären är den sfär som rör sig mellan jorden och månen. Från vårt perspektiv är den sfären begränsad på så vis att den håller människans medvetande låst mellan jorden och månen.

Vad innebär det?

Att medvetandet fastnar i repetitiva irrgångar och rörelser. Att medvetandet ej bekräftar människans kosmiska identitet. Lilith tvingar människan närmare sin jordiska identitet, hon blir hänvisad till att se sig själv omgiven av de lagbundenheter som råder på jorden. På så vis är hon vän med Saturnus – men skulle vi säga – uppträder mer demoniskt än Saturnus. Lilith fokuserar på de lagbundenheter som har med den fysiska kroppen att göra – hon står med ryggen mot kosmos och dyker ned i materien med full kraft.

Vad innebär det i en relation?

Lilith säger ”Du kan bättre – du har det här och det här runt dig – vad mer vill du ha?” Hon är krass, hon ser direkt på tingen och skär igenom. ”Gräv där du står” säger Lilith och tvingar människan att rannsaka sina psykologiska och materiella resurser och begränsningar. Hon är egentligen vägledande just för att hon inte säger ”det blir bättre någon annanstans” hon säger ”Vad kan du göra av det du har runt dig?” Hon hjälper människan bort från dagdrömmar men hon blir bitter om hennes beröring inte leder till insikter och rörelse.

Vad innebär det att hon kommunicerar med Pluto och Mars i Stenbocken?

Mars vandrar in i Plutosfären – står redan i dess breda fält. Pluto har inget ansikte så Mars vänder blicken nedåt fokuserar på stegen och upplever glöden på ryggen. Mars glöder – det är en mobilisering av kraft – en samlad vandring som Mars gör genom Plutosfären. Så ser vi att vid en tidpunkt stannar Mars. Ser sig om på den glöd som fallit mot marken och ser hur glöden förvandlats till rosenblad. Detta sker och på så vis har Pluto en positiv inverkan på Mars. Pluto transformerar den individuella strävan och kraften, vreden och frustrationen till rosenblad. Detta sker när Mars vandrar genom Pluto i Stenbocken. Mars tappar riktning, fokus och glömmer sitt uppdrag, förlorar siktet och vägen och mister sin röst. Mars stannar. När Mars stannar träder Lilith fram. Hon träder fram som en demon, som en månens kalla oberäkneliga gestalt. Men då händer det märkliga att Mars börjar kommunicera med Lilith. Mars hör precis allt som Lilith säger och just i den stunden har Lilith en positiv inverkan på Mars.

Hur då?

Just därför att Liliths röst tränger fram till de hålrum i Mars som annars ej är mottagliga för förändring. Lilith tränger igenom Mars egostrukturer och skapar insikter på djup nivå. Insikter som har med nära relationer att göra. Lilith påverkar Mars att se på sina egostrukturer som är bundna till nära relationer. Mars säger ”Pluto jag ser ej ditt ansikte, känner ej din röst – endast upplever jag värmen i din sfär, endast känner jag hur du drar glöden från min rygg och transformerar den till rosenblad. Detta känner jag och detta gör att jag stannar. Men du Lilith. Jag ser dig, jag ser ditt ansikte och jag hör din röst. Jag förstår dig och jag lyssnar på dig.”

Vad innebär det för Mars?

När Mars lyssnar håller det galaktiska centret andan. Mars står nämligen för varaktiga förändringar – om Mars lyssnar förändras Mars från ett tillstånd till ett annat. Detta är ett gyllene tillfälle att begrava stridsyxan och börja kommunicera.

Vad innebär det konkret i relationer?

I dynamiken mellan man och kvinna kan du förvänta dig att problem kommer till ett slut. Ett definitivt slut. En fundamental förändring. Du får insikter från Lilith som gör att du förändrar det som vill förändras. Det som legat länge och väntat blir nu en radikal insikt. Och relationen förändras till det bättre. Eller så tar relationen en annan riktning och tar slut. Låsta lägen öppnas upp. Nu finns det stöd att ta steg och bryta gamla mönster. Vi ser att många lyfter sig ur rädsla och begränsningar men märk väl! Det är inte en enkel process – månsfären är nyckfull och mörk. Det är viktig att återknyta kontakten till den kraft som lyser upp månen. Nämligen solkraften. Som finns i varje människas själ.

E6E2E379-D4D3-45A4-BE5D-4BE35F27CFF8

 

Chiron lämnar fiskarna för Väduren

Nu händer det. Chiron lämnar Fiskarna för Väduren. På tisdag den 17 april sker övergången. Hur kan det beskrivas? Vad sker då Chiron rör sig genom Väduren?

Vi ser att Chironkraften söker sig upp mot solen, vandrar uppför ett berg, lämnar månsfären och beger sig mot solsfären.

Vad innebär det?

Först vill vi säga något om Chiron som påverkanskraft  i tiden. Chiron är ett uppror i detta fall mot det som verkar i det dolda – det som verkar i dunklet och strömmar från källor vi inte kan identifiera. Dessa dunkla riktningar filtreras genom Chiron som är ett filter för det oklara och otydliga. Så kan ske när Chiron agerar i Fiskarna så växer slammet. Vi ser Chiron i dyn som en turkos pärla. Sandkornet som via retningen mellan sand och snäckskal blir en pärla. Chiron skulle vi säga är metamorfosen från sandkorn till pärla. Är inte det en helt underbar metamorfos?

Vad betyder egentligen det?

Överallt där den typen av metamorfoser sker uppstår krafter – det vi kallar elementarväsen. Där det uppstår elementarväsen är Chiron verksam. I relationen mellan bin och blomma uppstår ett elementarväsen, i friktionen mellan stenen och mossan på stenen uppstår ett elementarväsen. I detta skapande och vävande är Chiron verksam.

Vad sker när Chironväven befinner sig i Fiskarna?

De metamorfoser som sker i Fiskarna är skulle vi säga överväldigande för människan – det är en prövning, kanske den starkaste prövning vad gäller filtrering av krafter. När Chiron rör sig i vattenelementet då utmanas människan till det yttersta. Att pressa sig igenom Chiron blir nästan en omöjlighet. Förvandlingarna upplevs bokstavligen som att ”trampa vatten” Chiron slammar igen och kräver utresning. Ni kan jämföra Chiron med era binjurar – det organ som filtrerar och renar kroppen från gift och som skapar förutsättning för själens andning ut genom kroppen. Chiron rensar, renar och filtrerar så att astralkroppen andas bättre in i det fysiskt eteriska. Ja så viktig är dessa binjurars relation till vattnet i kroppen att vi jämför dem med hjärtats relation till blodet. Binjurarna är vattnets hjärta. När Chiron steg in i Fiskarna i februari 2011 då var det många som tog ett djupt andetag ty detta skulle bli några tuffa år för kropp och själ. Det svåraste med Chiron i Fiskarna är att kroppen inte helt får en chans att andas ut. Chiron är valen – det största vackra blanka djuret i världshaven. När ni ser valen så följer ni den stora kroppen genom vattenströmmarna upp mot ytan. Valen visar sig en kort stund för solen, blåser och frustar ut vatten i luften. Också här uppstår ett elementarväsen. När valens filtrerade vatten möter luft uppstår ett elementarväsen. Det är spännande ting att forska i. Just dessa väsen som uppstår när valen andas ut är oerhört viktiga för jorden – eller rättare sagt för världshaven. De är små virvlande musikaliska gränsväsen som behärskar både vattnets element och luftens element och som rör sig nära havsytan. Vi skulle säga att detta är väsen som håller vattnets ytspänning på plats. De arbetar i ytspänningen och förbereder vattnet för framtiden när människan bokstavligen kommer att kunna ”gå på vattnet”. På så vis sjunger valarna i havsdjupen sånger om jordens framtid som dessa vattenväsen förvandlar och transporterar över havsytan. När Chiron går in i Väduren söker sig valarna upp mot ytan. De stora krafterna i djupen visar sig och visar sin kraft.

Vad händer då Chiron är i Väduren?

Chiron söker sig mot solen. Den själsliga katarsis som många upplevt de senaste sju åren ändrar fokus Sandkornet har blivit en pärla och den pärlan är en framtidskraft i era själar. Chirons metamorfos i Väduren riktar sig utåt är inte en själslig katarsis utan är en solbelyst yttre aktivitet. En världshandling. Det är metamorfosen från värme till ljus. Chiron kommer in i Väduren med värme från de djupa själsliga mörka processerna i Fiskarna och gör under de närmsta åren metamorfosen från värme till ljus. Det blir tydligt att era liv pågår i det offentliga rummet. Ni lämnar natten för dagen.

Hur filtrerar Chiron i Väduren?

Väduren filtrerar genom att lyssna först och sen tala. Men inte bara lyssna på andra människor. Väduren lyssnar med sina vackra horn på kosmisk inspiration. Äntligen når den kosmiska inspirationen in i Chiron och blir till insikter (ljus) och rörelse. Det blir 9 snabba år. Chiron lämnar Väduren 2027. Effektiva år där filtreringarna fokuseras på viljeprocesser. Chiron i Väduren säger Hej! till världen och dyker sedan in i den med kraft att förändra.

FED08476-7260-4EFB-995E-50899C5F4328

Spara

hur de jordiska demonerna kan transformeras till helande kraft

1C2B92DC-184F-4068-9D93-8830D075A8E5Jag har så många Indianer runt mig, själar som bär en ursprunglig relation till naturen. Jag ser dem i sessionerna, hör dem om natten och det ser ut som ett steg som många av oss skulle behöva ta.

Vad är det som sker? 

När ni står inför er jordiska livsväg så kommer ni någon gång att möta Indianen. Som en representant før naturens visdom. Denna kraft speglar människans möte med en kunskap som handlar om hur människosjälen medskapar med de elementarkrafter som hela tiden är verksamma i naturen via elementen, i elden, havet, mineralen och luften och som också är en del av människans kropp – som är en del av jorden. Denna kunskap är grundläggande, så ursprunglig i de förutsättningar som krävs før att kunna orientera sig in i världen. Det är egentligen kunskapen om den fysiska kroppens förvandlin

Hur kan vi möta Indianen? 

Indianen bär i sig en metamorfos. Att möta Indianen är ett viktigt steg mot framtiden. Indianen är en jordisk representant før den visdom som är viktig før människan som boende på jorden – nämligen hur de jordiska demonerna kan transformeras till helande kraft. Så sker när Indianen bearbetar naturens giftiga plantor. Att demonerna som följer de giftiga plantorna ändrar sin riktning och blir stödjande för människan. Detta behöver ske. Dels för att kunna förstå sjukdom på rätt sätt. Men också för att befria jorden från demoner, stödja en transformation som vill ske. Så kan människan komma att behärska sin fysiska kropp också att när tiden är inne transformera den, låta kroppen befrias från sjukdom och släppa sin jordiska vikt. Men detta sker i framtiden. Nu är det viktig att möta Indianen och söka visdom om kroppens sjukdomar och varför de uppstår. Vad i denna specifika sjukdom ær geografisk betingat, individuelt, kollektivt, själsligt, karmiskt, präglat av tidsandan? Alla dessa frågor behöver vi behärska och våga svara på. Vi behöver öppna våra hjärtan mot kraften i de eteriska fält som omsluter och kommunicerar i den fysiska kroppen så den självläkande gesten i människan sker, så smärtan i den fysiska kroppen får lindring. Allt detta behöver vi öka kunskap om. Ty de krafter som styr läkemedelsindustrin har löpt amok. Demonerna som inspirerar i de kemiska substanserna ter sig egentligen inte annorlunda än de som springer fram ur en giftig planta. Det är bristen på kunskap i individen hur hantera och transformera demoniska krafter som behöver tas på alvar. Och Människan behöver med bestämdhet söka andra vägar till självkännedom och förståelse för hur och varför sjukdom uppstår.

vad kan jag göra? 

stödja individer att möta sin individuella Indian, den andliga guide och mästare som känner de jordiska sjukdomarnas ursprung. Vägleda individer genom en hjärtats metamorfos från blomma till fjäril. I fjärilskroppen sker mötet med Indianen, länken  tillbaka till naturen och länken till att överleva in i framtiden.

väv klara trådar mellan den blå himlen på jorden och den blå himlen i efterlivet.

Känner ni att dagen är ny? Att det strömmar lättare, att november äntligen andas ut? Det har varit stängt. Som en vilde har jag rusat runt i en törst så stor, i en vrede så stor att det inte får plats i mig, ej heller får plats under mig eller runt. Jag vet att vreden ligger i mötet med jorden – i stegen jag trampar på själen vi kallar Gaia. Moder Jord. Blixtar av vrede som skjuter upp ut jorden, genom mig och ut. Impulser från underjorden, från de andliga lager som vilar i henne. Okontrollerat och otyglat. Så passerar hösten. En dag när jag vandrar ned genom de små stenlagda gränderna i Altea mot havet, mot horisonten så vrider sig låset och de kommer närmare. Själarna i efterlivet som är halva mänskligheten närmar sig. Och himlen är blå också på andra sidan.
Vad är det som sker?
Saturnus står 27 grader i skytten, står på Galaktiska Centret. Och nog är det så att denna grad i djurkretsen forfarande verkar in i jordsfären.
Hur verkar det?
Vi har Galaktiska Centret som ett hål där evolutionen strömmar genom och in mot jorden och ut från jorden in mot kosmos. Det är den punkten där tiden upphör – eller där tiden knyter an till jorden. Och detta är viktigt för det är på så vis en beröring, en länk, en kontakt med efterlivet, eller det vi kan kalla människans roll i kosmos. Mänsklighetens uppgift som förvaltare av jorden och männniskans uppgift som bärare av död och återuppståndelse. Denna princip gestaltas delvis via Galaktiska Centret. Så kan ske att när Saturnus passerar så händer detta. Att ett lås öppnar sig.
Vad händer då?
Det som sker är att tidsförskjutningar – det vi kallar karma – kan bearbetas i ljuset från efterlivet. Ni kan låta den ljusblå himlen i efterlivet fylla er och strömma runt er. När galaktiska centret öppnar sig och Saturnus vrider upp låset då öppnar sig himlen! Varje enskild människa kan ta ett språng. Det är ju så med efterlivet att förbindelsen mellan själar på jorden och själar i efterlivet är nerven i inkarnationsprincipen. Att ni som människor äger nåden att återfödas, äger kraften som bär evolutionen framåt – inte bara jordens evolution också Gaias evolution också hela universums riktning. Så viktigt är det med länken till efterlivet – det är den öppningen som gör att ni vandrar i en parallell tideräkning och ej längre i en linjär.
Vad råder ni oss att göra?
Vi råder er att fördjupa och bära en närvaro med själarna i efterlivet. Be för dem, tänka goda tankar. Det är i sanning så att det är själarna från efterlivet som ger impulser till handling och inspiration som kan hända är oväntad. Detta medvetna närmade skapar också i natten det ni kallar ”Lucid Dreaming” Att ni är medvetna i drömmen att ni drömmer. Så kan ni börja skapa i natten – och ert jag stärks just av det. Att ni inte helt ger er hän in i natten, in i ett mörker som ni inte kan kontrollera. Detta är vad vi ser sker just nu. Att ni löser upp motsatserna i er mellan dag och natt, mellan mörker och ljus. Håll kontakten mellan himmel och jord. Eller från vårt perspektiv väv klara trådar mellan den blå himlen på jorden och den blå himlen i efterlivet.blåhimmel2

 

När ni vänder er mot JA, när hela er gestalt är ett JA då står ni mitt under solen – ni skapar inte någon skugga.

Jag har upplevt en bevingad vägledning de senaste dagarna. Det är en luftälva, en väldigt speciell sådan. Hon arbetar rakt ovanför mitt huvud – hon balanserar min energikropp så jag på ett märkligt sätt hela tiden står i relation till solens högsta punkt. Som att jag har solen i zenit. Det finns så ljuvliga hjälpare och den här älvan känner jag som den som är mest hängiven min personliga utveckling.
Kära luftälva jag känner dig rakt ovan mig!
Ja Jenny jag tillhör solsfären på så vis att jag aldrig skapar någon skugga. Jag är känslig för magnetism, jag arbetar med skulle jag säga kosmisk magnetism – en kraft som drar antipatiska gester uppåt. Lagbundenheterna för antipatiska gester är att de skapas av jordstrålning.
Vad händer när antipatiska gester dras uppåt?
För att förstå det behöver ni förstå mig! Och ni behöver förstå alla luftälvor som har genomgått samma utveckling som jag. Så kan ske att mitt medvetande har genomarbetat alla fyra element. Jag känner mineralen, jag bär i mig erfarenheter från vattnet, jag förstår elden och ser luften. Så är jag bärare av de fyra elementen – essensen av de fyra elementen lever i mig. Det som utvecklas i den själ som genomgår en sådan utveckling, en sådan transformation är ett JA. Jag strömmar i ett JA, jag är ett JA. När demoniska krafter träder fram, när motståndskrafterna böjer människan mot marken och hindrar en personlig utveckling, förmörkar sinnet och dämpar livskänslan så sänker jag mig ned – jag hjälper människan att vända sig mot JA. Ibland tror ni att ni säger JA för att ni tänker JA men kroppen säger NEJ. Detta är viktiga ting. När ni vänder er mot JA, när hela er gestalt är ett JA då står ni mitt under solen – ni skapar inte någon skugga. Jag är en trogen människovän jag är en verklig magnetisk kraft över människans huvud och denna magnetiska kraft drar antipatiska gester ur människan. Detta skapar förutsättningar för utveckling och för rörelse in mot framtiden. I tider som nu råder över jorden är det viktigt att också förstå de krafter som säger NEJ förstå hur de arbetar och jag skulle säga avslöja dem. Ibland är det inte så att NEJ skriker högt och tydligt. Ibland är NEJ en viskning, en subtil rörelse i vinden och det är viktigt att höra dessa subtila rörelser för att transformera dem. Faktiskt är det så att NEJ – de antipatiska gesterna har blivit så förfinande och vackra att de bländar många människor. Det är inte så lätt att avslöja dem.
Hur kan vi få kontakt med dig?
Alla som arbetar med sin personliga utveckling känner mig. Jag är en lika verklig kraft som den kraft ni känner som tyngdlagen. Dessa jordens älvor drar människan mot jorden. Jag drar människan mot kosmos – och i den gesten sträcker sig människan utöver sig själv – hon sträcker sig uppåt och släpper sina antipatiska gester och låter dem falla in i jordälvornas rike.

windfaires

att det finns ett hålrum i dig som du ej kan eller ska fylla med närvaron av dig själv. Det finns ett hål i dig som på sätt och vis tillhör en annan.

Efter en månad med yoga och medelhavsretreater, med besök av familj och vänner så lutar jag mig stillsamt bakåt, jag lutar mig in i mig själv och fyller ut mitt space. Jag erövrar mitt rum och låtar tankar flyta igenom. Tänker tankar om hålrum och tomrum och hål som jag låter flyta igenom, tänker tankar om närhet och ensamhet som jag låter flyta igenom. Känner mitt space, erövrar sakta min gräns mot världen.

Jag tänker på hålrum, på tomhet, på hål…
Jo så kan ske! Att det kan vara viktigt att reflektera över energiprincipen bakom hål. Vad är det för principer som formas i relation till hål? Det vi ser är att människan bär i sig två typer av hålrum. Först ser vi hålrum som vill fyllas av individen inifrån, som vill fyllas av den egna närvaron och så ser vi en annan energiprincip nämligen det hålrum som vill fyllas av en närvaro utanför den egna individens gränser. Att när människan föds finns en mängd naturliga hålrum i den mänskliga organisationen – hålrum som ska fyllas i första hand av människan själv. Men så finns också detta andra hålrum som är märkligt på det sättet att det ska fyllas av en annan människa. Ser du vad vi menar? Att det finns ett hålrum i dig som du ej kan eller ska fylla med närvaron av dig själv. Det finns ett hål i dig som på sätt och vis tillhör en annan. Detta kan tyckas märkligt och till viss del omodernt men det är lagbundenheter som har med delningen av mänsklighetskroppen att göra, delningen in i en kvinnlig och manlig kropp. Detta rum är ett själsligt hålrum som skapar ett avtryck in i det fysiskt eteriska organisationen och lagbundenheterna för detta hålrum är att det vill fyllas av någon annan än dig själv. Sålunda pågår det ting i detta hålrum som har med behovet att fyllas upp av något yttre att göra. Tänk dig att du bär på en energiprincip som är ett hål som vill fyllas av något utifrån. Detta sug som det hålet genererar drar till sig material utifrån. Från vårt perspektiv liknar materialet i det hålrummet svart trögflytande olja.
Olja?
Ja så kan ske. Det finns en princip som är verksam här och det är ”såsom i himlen så och på jorden” Från vårt perspektiv är den mänskliga kroppen skapad av gudomliga principer som Gaia – den jordiska principen speglar. Sålunda kan vi känna igen detta organiska material i den mänskliga kroppens hålrum som olja.
Vad menar ni egentligen?
Vi menar att det finns ett hålrum i kroppen som är till viss del dolt. Så är det med den svarta oljan att den gömmer sig i djupet. Denna olja som bildas av energiprocesser som strömmar in i er utifrån kan inte kroppen ”bryta ned”. Det blir en typ av ”slaggprodukt” som stöts bort av hålrummet. Just därför att det är energiprocesser som inte tillhör dig så kan du heller inte medvetet bryta ned dem. Det blir ett dilemma för ditt jag – för dina medvetna processer. När denna oljegestalt är ”mätt” och hålet i dig fortfarande omedvetet suger in yttre energiprocesser så skulle vi säga att oljegestalten till viss del svämmar över och flyter ut och in i Gaia – rinner ned i hennes hålrum och bildar olja. Det svarta guldet.
Så våra omedvetna hålrum skapar olja?
Jo ni samskapar med Gaias resurser. Ni borrar efter era mänskliga skuggor när ni borrar efter olja och transformerar dem till rörelseenergi. Men det kommer en tid – en snar framtid när Gaia vill tala. Hon säger ”Jag förvaltar inte längre era skuggor i mig” Det är Gaia som inte längre kan härbärgera människans slaggprodukter. Från vårt perspektiv är det en katastrof. Människans skugga växer och behöver desperat hitta en annan metod för rörelseenergi.
Vad kan vi egentligen göra för att hantera vår oljegestalt?
Oljegestalten bär mönster och programmeringar som lagrats organiskt i hålrummet över tid. Detta mönster behöver transformeras. Från vårt perspektiv behöver hålrummet rengöras och oljegestalten kopplas till de andra hålrummen i er kropp som ni har till uppgift att fylla med er själva. Oljegestalten behöver en medveten länk till den fysiska kroppen som gör att oljan börjar brinna – som gör att oljegestalten – skuggan – transformeras till en ljusgestalt. När ni hanterar eran skugga medvetet, när ni trnasformerar era skuggor så lever ni längre. Ni lever upp till 350 år.
Vad kan vi egentligen göra med detta hålrum som vill fyllas av en annan?
Det är en viktig fråga som tyvärr ej äger några enkla svar. Det vi vet med säkerhet är att det finns i er ett hålrum som tillhör någon annan – och denna någon annan – är ni på jorden för att finna. Så kan ske! captura-de-pantalla-2012-07-02-a-las-21-57-30

 

 

Det vi nu ser är att ljuseteriska krafter blixtrar in i jordatmosfären – det är från vårt perspektiv ett regn av ljusgeometriska arketyper som strömmar ur galaktiska centret

Jag fick inte igång kroppen i morse. Den var stum. Det var som om den inte var min. Hela dagen är kroppen som ett eftersläp. Tung och trött. Samtidigt har jag under en tid sett geometrier när jag läst av energier. Både i sessioner och i naturen. Vad är det som sker just nu?

Ibland ser vi att det uppstår fenomen runt människan där en viss typ av livskraft träffar snett. Vi ser just nu att den eteriska kraft vi kallar ljuseter träffar snett och skapar en typ av fördröjning i människan. Skapar skulle vi säga en sömn som inte vaknar, sömnen gör att människan förhindras att sträcka sig in i sitt inre rum och ut i det yttre. Tillståndet skapar en typ av ingemansland – där människan varken känner sig i sig själv på jorden eller i sig själv i anden. Det pågår just nu en skulle vi säga skakning i det eteriska rum vi kallar ljuseter.
Från ert perspektiv vad menar ni med ljuseter?
Det är vad vi kallar ”geometri” Vi ser att alla människor har en eterisk geometri som är i samklang med en kosmisk geometri. Varje människa har en geometri som är ett instrument. Tänk dig att i varje själ finns ett instrument som den individen kan spela på och använda som i fulländning. Denna geometri är skulle vi säga en fördjupning, en kunskapsfördjupning som själen erövrat genom inkarnationsväven, genom livet på jorden, på vägen genom efetrlivet, via olika andliga utvecklingsströmmar har människan stämt sitt instrument, sin geometri till en fulländning. Det vi nu ser är att ljuseteriska krafter blixtrar in i jordatmosfären – det är från vårt perspektiv ett regn av ljusgeometriska arketyper som strömmar ur galaktiska centret genom Saturnus som just nu står i samklang med galaktiska centret. Saturnus är just nu bärare av ljuseter och detta öppnar för en speciell typ av angeliska krafter som har med gestaltandet av rummet att göra. Detta rum – är från vårt perspektiv geometri. Vi ser dessa ljuseteriska krafter vrida och vända på rummet och detta vet vi – att krafter som kan öppna rumsdimensionen är speciella krafter som till viss del är kopplade till Sirius. Nåväl. Det viktiga för er är att återgestalta er personliga geometri, stärka den och komma ur ingemanslandet.
Hur får vi kontakt med vår personliga geometri?
Det är såklart en bra fråga. Översinnlig kunskap kan krävas för det. Men eftersom detta är en kollektiv skakning kan ni arbeta med den nedåtpekande pyramiden. Dessa geometriska former har sina chakran i varje hörn. Den nedåtpekade pyramiden har således tre chakran där varje chakra är en femstjärna. Föreställ er att ni har pyramidens bas med de två stjärnchakrana ca 10 cm utanför varje axel och spetsen är tio cm under fötterna. Föreställ er att ni står i denna nedåtpekande pyramid, att den skapar ett rum och följ energiflödet från stjärna till stjärna medsols. När kroppen åter får kontakt med stabiliserande ljuseter så lugnar sig systemet och kroppsfunktionerna blir mer harmoniska.
Varför sker detta?
Det har generellt med en uppdatering av era ursprungsintentioner till livet på jorden att göra. Den individuella geometrin innehåller kunskap och visdom från en forntid  som är förbunden med ett tidigare medvetandetillstånd. Denna kraftkälla behöver uppdateras till nutid för att vara funktionell i världen just nu. Så det är vad som sker. Öpnna era händer och be om nåden att er själsliga visdom omgestaltas så den kan bli brukbar i nutid. Att erövra sin personliga geometri ät en naturlig del i att lära känna sig själv.
Hur länge pågår dessa ljuseterblixtar?
Det har pågått under någon vecka och det sträcker sig ut och fram till i slutet av augisti. Där ser vi att dessa angeliska rumskrafter drar sig tillbaka. Det blir en viktig tid för er att stämma era kroppar in mot er framtida handling i världen.

depositphotos_144244639-stock-illustration-sacred-geometry-glowing-geometrical-ornament