inte alla planeter klarar av en retrograd så bra som Venus gör. Hon är den retrograda mästaren i universum

 

Venus står i Skorpionen och har stannat i dag.

Ja. Venus har stannat och går bakåt till 17 november. Så ser vi Venus. Hon glittrar. Det finns i Venussfären stoff som en glittersky av små stjärnor som följer henne – där ser vi drottningen omgiven av sitt kungliga hov. Detta stjärnstoff omger Venus – eller är en del av henne. Det är strålglansen som ger en klar spegling och en återföring av det gudomliga ljuset. Detta kan vi se med vår klara blick att det ligger i Venusnaturen att lätt kunna bli självupptagen och självcentrerad av sin egen strålglans men också finns glansen som en nåd för människor som står i beröring med hennes hov på ett visst sätt. Sålunda verkar Venus som mest behagligt från sidan. Hon kommer bäst till sin rätt när hon ej blir belyst framifrån. Vi kan läsa ut mycket av den individuella Venusnaturen genom att se hennes placering i horoskopet – hon trivs aldrig bra i skarpa aspekter som kvadraturer eller oppositioner – vissa planetkrafter kommer till sin rätt i stark kontrast till andra. Men Venus trivs bäst i konjunktioner eller i mjuka aspekter. Då verkar hovet runt henne och strålglansen blir en nådegåva.

 Hur verkar Venus i Skorpionen?

Från mikrokosmos – alltså i det individuella horoskopet ser vi att Venus älskar Skorpionen. Hon älskar fonden av den svarta natthimlen, hon älskar dramatiken i det svarta när hon förbereder sig för att gå ut på scenen och bli belyst – men märk väl att det är förberedelserna hon älskar. Hon klarar inte att stå i skarpt ljus så hon är en dramaqueen bakom kulisserna. Det finns en tendens för Venus i Skorpionen att överdriva dramat att hon spelar över och att stjärnglansen drar med sig ljud. På så vis hör hon egentligen bara det som strömmar ut ur henne – ej det som strömmar tillbaka. Det saknas runt Venus i Skorpionen en tystnad. Det saknas ett mellanrum i kommunikationen med andra. De människor som i sitt rothoroskop har Venus i Skorpionen lär sig tidigt att dansa – men de lär sig inte att gå.

Från makrokosmos – alltså från världsrummet såsom aspekten nu visar sig i tiden – ser vi den kraft vi kallar den Mekaniska Världsormen. Vi ser den Mekaniska Världsormen som ett rullband som drar runt och i jorden som en järnvägsräls. Denna kraft ligger nu och drar under Venus. Från ett perspektiv är det en olycka att denna kraft ligger och drar och drar. Det är kollektiva omedvetna reella kraftfält som ligger i jorden som en mekanik och som hindrar individens kontakt med jordens själsliga fält. Detta rullband definierar kontakten med jorden på ett kollektivt plan och drar den enskilda människans uppmärksamhet till sig som gör det svårt för individen att urskilja sig från kollektivet och finna verktyg för hur den egna jordmånen känns. Vi skulle säga att detta rullband är en motståndskraft i jordens inre och i Skorpionen så ligger rullbandet relativt nära jordytan – det kommer nästan upp i dagsljuset. På så vis finns det i Skorpionen en möjlighet för människan att medvetandegöra den mekaniska världsormen som tanke och urskilja dessa tankar som kollektiva. Det har en förlösande! inverkan på kreativiteten. Så viktigt är det för människan att finna sin väg igenom och förbi världsormen och återknyta sin individuella kontakt med jordsjälen. Så ser lagbundenheten ut att fastnar ditt medvetande i det kollektiva tankefältet – som i sin karaktär alltid är mekaniskt – så fastnar du på en ytlig nivå i jordens djup och kan ej heller tänka ut dig själv i världsrummet. Din horisont blir grund, blir ytlig.

Vad sker nu när Venus stannat och går retrograd?

Det är alltid skulle vi säga intressant när Venus går retrograd. Inte alla planeter klarar av en retrograd så bra som Venus gör. Hon är den retrograda mästaren i universum. Venus hämtar alltid något när hon går bakåt – hon arbetar i det dolda. När hon går retrograd så syns hon inte. Hon kan således operera helt fritt. Vi ser att när Venus stannar så blir hon osynlig och under hela retrograden så är hon osynlig. Hon försvinner från horisonten för en stund och sen blir hon åter synlig och fortsätter sin bana. När vi läser henne nu i världsrummet ser vi att Venuskraften är frilagd. Hon släpper sin horisontala riktning och börjar arbeta vertikalt. Hon går från att arbeta i tiden till att arbeta i rummet. Och vad betyder det? Jo att hon blir tillgänglig för tyngdlagen som kraft, som eteriskt fält som drar människokroppen mot jorden. I lagbundenheterna runt tyngden börjar Venus glittra.

Hur förstår vi det bäst?

Ni förstår det bäst genom att låta tyngden verka på er. Och ni kan göra denna imagination/meditation.

Föreställ dig att du står på jorden och under dig, ungefär en meter under dig slingrar sig den Mekaniska Världsormen. Som en mekanisk jätte drar ormen fram i jorden. Så flyttar du fokus till Venus och upplever jorden från hennes horisont. Känn hur hon tappar fart och stannar. Och när hon stannar så stannar också rullbandet. Jätteormen rasslar till som en stor järnjätte och stannar. Ångar fortfarande av olja och sot men slutar att dra. Flytta så fokus tillbaka till dig och känn tyngden i din kropp, låt tyngden dra dig nedåt och föreställ dig hur du sjunker ned mot rullbandet och när dina fötter nuddar de rostiga balkarna så löses balkarna upp. Vila i imaginationen att järnvägen löses upp och känn hur du står i en fri och djup förbindelse med jorden. Imaginera dina rötter hur de följer tyngdlagen ned genom lager av mörker ända ned till jordens ljus – guldljuset. Låt dig fyllas av guldljus i samklang med Venusglitter och tacka henne för möjligheten att ta dig igenom det kollektiva motståndet i jorden.”

Vi har Venus retrograd till runt den 17 nov. Det finns således tid för många att transformera sin individuella kontakt med – i jorden lagrade kollektiva mekaniska krafter. När vi mer och mer känner igen påverkan från dessa krafter så blir vi mer fria. 

                                                            D25833F3-85BE-4E1F-B615-02FEBC3B0A87 

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *