Kategoriarkiv: Energimedicin

hur de jordiska demonerna kan transformeras till helande kraft

1C2B92DC-184F-4068-9D93-8830D075A8E5Jag har så många Indianer runt mig, själar som bär en ursprunglig relation till naturen. Jag ser dem i sessionerna, hör dem om natten och det ser ut som ett steg som många av oss skulle behöva ta.

Vad är det som sker? 

När ni står inför er jordiska livsväg så kommer ni någon gång att möta Indianen. Som en representant før naturens visdom. Denna kraft speglar människans möte med en kunskap som handlar om hur människosjälen medskapar med de elementarkrafter som hela tiden är verksamma i naturen via elementen, i elden, havet, mineralen och luften och som också är en del av människans kropp – som är en del av jorden. Denna kunskap är grundläggande, så ursprunglig i de förutsättningar som krävs før att kunna orientera sig in i världen. Det är egentligen kunskapen om den fysiska kroppens förvandlin

Hur kan vi möta Indianen? 

Indianen bär i sig en metamorfos. Att möta Indianen är ett viktigt steg mot framtiden. Indianen är en jordisk representant før den visdom som är viktig før människan som boende på jorden – nämligen hur de jordiska demonerna kan transformeras till helande kraft. Så sker när Indianen bearbetar naturens giftiga plantor. Att demonerna som följer de giftiga plantorna ändrar sin riktning och blir stödjande för människan. Detta behöver ske. Dels för att kunna förstå sjukdom på rätt sätt. Men också för att befria jorden från demoner, stödja en transformation som vill ske. Så kan människan komma att behärska sin fysiska kropp också att när tiden är inne transformera den, låta kroppen befrias från sjukdom och släppa sin jordiska vikt. Men detta sker i framtiden. Nu är det viktig att möta Indianen och söka visdom om kroppens sjukdomar och varför de uppstår. Vad i denna specifika sjukdom ær geografisk betingat, individuelt, kollektivt, själsligt, karmiskt, präglat av tidsandan? Alla dessa frågor behöver vi behärska och våga svara på. Vi behöver öppna våra hjärtan mot kraften i de eteriska fält som omsluter och kommunicerar i den fysiska kroppen så den självläkande gesten i människan sker, så smärtan i den fysiska kroppen får lindring. Allt detta behöver vi öka kunskap om. Ty de krafter som styr läkemedelsindustrin har löpt amok. Demonerna som inspirerar i de kemiska substanserna ter sig egentligen inte annorlunda än de som springer fram ur en giftig planta. Det är bristen på kunskap i individen hur hantera och transformera demoniska krafter som behöver tas på alvar. Och Människan behöver med bestämdhet söka andra vägar till självkännedom och förståelse för hur och varför sjukdom uppstår.

vad kan jag göra? 

stödja individer att möta sin individuella Indian, den andliga guide och mästare som känner de jordiska sjukdomarnas ursprung. Vägleda individer genom en hjärtats metamorfos från blomma till fjäril. I fjärilskroppen sker mötet med Indianen, länken  tillbaka till naturen och länken till att överleva in i framtiden.

Månbalansering

Jag fördjupar mig i månen – och förstår mer och mer om hennes dubbla natur. Under en healing visar hon för mig hur hennes månskäror speglar våra medvetandeprocesser. Jag avslutar texten med en imagination – bilder från mitt hjärta.

Berätta hur verkar månens krafter in i kroppen?

När vi närmar oss kroppen ser vi att månen – och sfären mellan jorden och månen är de kraftfält som verkar starkast in i den mänskliga organisationens uppbyggande och nedbrytande krafter. Vi vill skilja på månens uppbyggande krafter som verkar stabiliserande in i kroppen, som speglar klarhet och stimulerar kroppens regeneration. Så vill vi beskriva vad som sker när månens krafter sliter sig loss och påverkar kroppsprocesserna negativt. Det är viktiga ting just därför att månen är det kosmiska inflytande som är en förutsättning för kroppens tillblivelse. När vi läser av månens verkan in i den mänskliga organisationen ser vi att månen vilar som en liggande månskära i bäckenet. Vi ser det som en silver skål i bäckenet och vi ser att de viktiga organen, mjälten, leveren och gallan vilar i silverskålen. Den andra månskäran ser vi över huvudet, vilandes precis runt huvudet.

Månskäran i bäckenet verkar i de inre organen som en speglande stabiliserande eterkraft – ja faktiskt så är det månen som ger de inre organen det eteriska hölje som verkar regenererande på kroppsprocesserna. Och vad är det egentligen som skapar förutsættningar för regeneration och skapande processer? Jo det är rytm. Rytm är det fenomen, den rörelse och den skapande process som månen speglar i de inre organen. Rytmiska rörelser skapar en inre andning i organen och är förutsättningen för dess funktioner i kroppen. Månskäran i bäckenet är basen för att balansera människans olika rytmer. I första hand dygnsrytmen och rytmen för smältningsprocesser – både matsmältning och smältning av intryck alltså själsliga, och psykologiska medvetandeprocesser.

Så har vi månskäran över huvudet. Och det är viktig att de övre månprocesserna strömmar in i huvdet utifrån. Månskäran som vilar över huvudet speglar kosmos och skyddar hjärnan och de minnesprocesser som pågår i hjärnan från illusioner och vanföreställningar. Den rena månskäran över huvudet är en garanti för hjärnans mottaglighet för inspirationer från kosmos – och vi vill poängtera rena inspirationer. Ja så viktig är det att förstå månen – att när hennes krafter är balanserande så speglar hon i huvudorgansiationen en ren kosmisk inspiration och hon speglar i de inre organen en ren intuition – det vi kallar magkänsla. Så kan uppstå i människan – tillstånd som skapar stark stress och ångest, människan kan utsättas för situationer som genererar rädsla och djup skräck. Människan kan hamna i själslig nöd, den eteriska kroppens skyddande höljen kan slitas upp, gå sönder och försvagas, den fysiska kroppen kan insjukna, skadas och brytas ned. Ja många är de faror som hotar människans välmående.

Vi vill nu beskriva hur månskärorna i kroppen är kopplade till dessa nedbrytande krafter. Vad som sker när en stark skakning drabbar människan är att månskäran i bäckenet släpper och rör sig upp genom kroppen, passerar magen, lungorna och hjärtat och när månkrafterna börjar röra sig fritt i kroppen så skapas en oro i hela den fysiska organisationen. Det är klangetern som börjar skaka, vattenelementet i kroppen kommer i obalans och det är som att befinna sig i starka vågor på ett öppet hav. Otyglade månkrafter är nyckfulla – och skapar kaos. Men essensen i vad som sker när månskäran i bäckenet släpper är att de undermedvetna krafterna i människan – som vilar i de inre organen – också släpper. Det är viktig att förstå att i människan finns mängder av mörker, detta mörker häftar i de inre organen och som under normala omständigheter så att säga vilar i månskäran. Den rytm som månskäran skapar i de inre organen ger förutsättningar för att mörkret i människans medvetande organiskt – när människan är redo för det – kan strömma in i en mer upplyst sfär och bli medvetet. Så pågår en livsprocess med att synliggöra mörka fläckar som människosjälen bär på och detta sker organiskt – utifrån en typ av själens mognad. Men så när människan drabbas av ett mörker som tränger sig på utifrån och sliter loss månskäran från sin plats – då strömmar undermedvetna mörka krafter fritt i kroppen och skapar oro. Och när månskäran passerar halsen och rör sig in i huvudet då skulle vi säga uppstår en tankestress. När månkrafterna påverkar huvudet inifrån då finns risk för illusioner och vanföreställningar – ja det finns risk för psykisk sjukdom. Detta förstår vi när vi upplever hur överväldigande det är att översköljas av ett omedvetet mörker – även om detta mörker tillhör människan själv så är det skrämmande just för att människan är inte förberedd, hon äger inte en själens mognad som organiskt växer in i en kännedom om sitt mörker.

Hur kan vi göra för att balansera månkrafterna om de hamnar i obalans?

Det viktiga är att gripa an det psykofysiska tillståndet med medvetandet och medvetandet lyssnar på imaginationer. Människan kan imaginera månskäran inne i huvudet och se för sin inre blick hur den släpper sitt fäste och faller ned genom kroppen tillbaka till bäckenet. När månskäran är i bäckenet flyttas medvetandet till hjärtat. Ur hjärtat strömmar så en gyllene kraft – det är solkraft som i sin konstitution hejdar silverkraften att strömma ur bäckenet. Hela kroppen fylls med guld. Också huvudet fylls med guld. När hela kroppen är gyllene så faller månskäran tillbaka på sin plats över huvudet och hjärnan får tillbaka sin kosmiska rena spegling. Imaginationen avslutas med att befästa månskäran i bäckenet och månskäran över huvudet och i sitt inre kännande uppleva de eteriska månströmmarna och hur de balanserar medvetandet – via de yttre sinnesintrycken som strömmar in i huvudet med de inre intrycken som strömmar via de inre organen. Så viktig är månens inflytande för människans välmående.

Imagination.

Jag ser dig måne i bäckenet, Hur du glänser i mitt mörker- hur du skapar gester i mitt inre som är ett språk jag anar, kanske har jag glömt ditt språk, ej längre hör jag nattens väktare, ej heller ser jag längre vägen som leder mig. Så räds jag dig måne när du släpper ditt fäste och drar igenom mig – så räds jag dig när du står inför mig som en nattens gestalt med vingar som en fallen ängel. Jag ber dig måne – när ditt mörker sänker sig över mig att du släpper ditt grepp om min gestalt, att du drar dig åter till bäckenet och verkar från din plats i det mörker jag känner som den klara spegel du är för mitt varma mörker – för det mörker som är i mig, som är en del av mig. Jag ber dig måne att också vakta över mitt huvud som en klar inspiration från kosmiska sfärer, som den röst jag känner som min ängel. Så ber jag dig måne att vagga mitt bäcken till ro och skänka nattens klara spegel över mitt huvud. Så ber jag dig min måne att välsigna min kropp.

månskæra

 

Och detta ser vi! Som ett glädjens mirakel! Att hjärtats eteriska spegling är en röd ros.

Livs-etern kan ses som ett hölje runt människan. Det är ett värmande hölje som skyddar kroppen och värmer kroppen och som skapar ett livsrum för människans andning. I dag när jag gjorde en healing i livs-etern så fann jag ett hål i värmehöljet över hjärtat.

Så kan ske att detta värmehölje av olika skäl skadas, att trådarna i väven går söner. Ofta ser vi det ske när det lilla barnet blir utsatt för rädsla. Ur hålet  strömmar mot människan istället för värme – kyla.
Varför uppstår det ett hål?
Ofta av rädsla trasas värmehöljet sönder. När hålet så att säga lagas strömmar återigen värmande livskrafter mot kroppen som då belivar området som skadats av köld. Ja du förstår köld är egentligen inte bara en temperatur – köld är inte bara luften som är kall – köld är en andlig realitet som skrämmer människan, men som också bär i sig förmågan att gömma sig, som äger förmågan att dra sig in i materian och stanna där. Denna kraft äger en verklig andning och påverkar det mänskliga hjärtats känsla av glädje. När kölden andas tillräckligt länge in i den mänskliga kroppen, kanske in i ett specifikt organ så blir kroppen svag. Livskrafterna drar sig undan och kroppen tystnar. Det är viktigt att fundera över vad definitionen av liv är? Ett perspektiv är kommunikation. Förmågan att kommunicera, förmågan att relatera kommunikativt till sig själv och till den omgivande verkligheten. När livskrafterna drar sig undan tystnar kroppen och blir så småningom stum. Så är orsaken till många själsliga problem att kroppen slutar kommunicera, sluter sig och blir stum.
När vi läkte hålet i värmehöljet över hjärtat skapades en typ av spegel i höljet runt kroppen som om hela värmehöljet fick förmågan att spegla kroppen
Ja när livskrafter återigen strömmar in mot hjärtat då skapas först värme runt hjärtat och så uppstår det alldeles fantastiska. Att hjärtat återigen kan se sig själv, återigen kan spegla sig, se sin eteriska gestalt. Och detta ser vi! Som ett glädjens mirakel! Att hjärtats eteriska spegling är en röd ros. Så speglar sig det fysiska hjärtat i denna sin eteriska ros och skapar i sig en stark glädje! Glädje är hjärtats kommunikation till omvärlden och kroppen. Det är glädje. Så viktigt är det att hjärtat får se sig själv i sin eteriska gestalt. Får möta sin spegelbild i livs-etern. Se den röda rosen.
Har alla organ en ”eterisk spegelgestalt?”
Ja så ser det ut. Alla organ har förmågan att kommunicera till omvärlden sin eteriska bild, mot andra organ och mot så att säga människans jag. Den kommunikationen är viktigt för hälsan. Saknas denna livgivande aktivitet i och runt organen så dämpas också människans livskänsla och förmåga till en konstruktiv intern dialog. De röster som skapas ur brist på liv, brist på värme har en hämmande effekt på människans livskänsla. Det är röster som kommunicerar själsliga tillstånd som ”jag är värdelös” ”jag är ensam” etc. När dessa röster blir för överväldigande så kan till slut människan uppleva sig ledsen, ensam och orolig. Vi ser detta värmande hölje runt alla organ och vi ser det runt hela människan. Vi ser det runt djur och växter och till viss del men i förändrad struktur runt mineralen.
Finns något mer att säga om det här med spegling?
Ja. Vi skulle säga att det ni upplever som behov att bli ”sedda”, behov att bli bekräftade. Det härstammar egentligen från denna princip. Att när kroppen inte får syn på sin eteriska hemvist – så stannar en del av människans självreflektion upp. Vad är egentligen självreflektion? Det är just detta att se hela sin gestalt speglad in mot en andlig realitet. På så vis är denna organens spegling mot den eteriska realiteten så viktig. Det är egentligen blodet som äger förmågan att se sig själv speglad i livs-etern. Detta! Är mycket viktigt. Så är blodet bärare av människokroppens alla eteriska speglingar – så bär blodet kroppens visdom och jagets förmåga till självreflektion. Märk väl. Det finns också latenta speglingar i kroppen som kommunicerar om framtida bilder och framtida tillstånd som den mänskliga kroppen ska genomgå. Detta finns i blodet.flower-1421899_960_720

Binjurarna – ett energiperspektiv

Det är mycket brus i omvärlden som distraherar oss och gör att vi ibland känner oss kraftlösa. Det finns många källor till att vi ”tappar energi”. Jag har i många sessioner nu arbetat med att stärka binjurarna och dess funktion för välmående. Här är ett energiperspektiv på den viktiga uppgift njursystemet har för både kropp och själ.

Hur ser binjurarna ut från ett energiperspektiv?
Det första vi ser är en stor fjäril i ryggslutet. Den fladdrar precis utanför den fysiska kroppen i det eteriska fältet. Så ser vi att fjärilen blir svart att energin blir mörk och att en fladdermus fastnar och suger sig fast på kroppen.
Vad betyder det?
Binjurarna är kroppens ventilationssystem, det är ett starkt drag av vind precis vid njurområdet och när binjurarna är friska och sunda då ser vi fjärilen, att den fladdrar och skiftar i färg.
Vad händer i skiftet från fjäril till fladdermus?
Det är en viktig fråga. Vad som sker är att fjärilens vingar fylls med sot och funktionen slutar fungera. Det är sot som flimrar i eterkroppen som är små giftpartiklar men i första hand inte inflammatoriskt gift mer ett tankeinspirerat gift.
Vad menar ni?
Ett tankeinspirerat gift är en typ av fina partiklar som skapas runt huvudet. Vi kallar det tankefel som människan ibland drabbas av. Att låta tankar vara destruktiva och osanna bildar en typ av sotstoff runt huvudet som efter en tid färgar fjärilens vingar. Men märk väl. Det är inte så att fjärilen transformeras till en fladdermus. När fjärilens vingslag tappar spänst och kraft så faller fjärilen mot marken och luftströmmen vid njurområdet stannar av. Binjurarna kippar efter luft och ett själens ansikte i ryggslutet öppnar sig för att ta ett djupt andetag. Denna kroppens gest som skapats ut ur en viss panik skapar en direkt kontakt med en frekvens som fladdermöss vibrerar i och en fladdermus liksom sugs till ryggslutet och suger sig fast. Fladdermusen suger näring som en bakvänd mun mot mun metod.
Vad händer egentligen i kroppen när detta sker?
Det skapas en stressandning som riktar sig inåt mot kroppen istället för utåt. Denna andning är egentligen ett rop på hjälp. Människokroppen får svårt att släppa ifrån sig gift, hittar inte sin utandning. Fladdermusen täpper till andningen utåt och suger energi, är på sätt och vis en ätare av den själsliga andningen.
Vad menar ni med själslig andning?
Kroppen är en lysande intelligens. Själen andas ut och in genom olika organprocesser. När vi betraktar människan ser vi att kroppen är ett system och huvudet är ett system. Kroppens ansikte ser vi i ryggslutet framför njursystemet. Vi ser kroppens ansikte som gammalt och fårat likt barken på ett träd. Detta själens ansikte har som uppgift att andas och processa intryck. Genom människan passerar dagligen mängder av intryck och processer. Det är själsliga processer, andliga, fysiska, relationella, strukturella – ja alla möjliga intryck processar själen varje dag. Det är viktigt för ett välmående att denna själens andning får ske utan störningar. Fjärilens uppgift liknar ett filter för själen, ser du fjärilen från själens perspektiv ser du att fjärilens vinglag liksom sirlar solljuset som genom ett lövverk och mängden ljus och mängden mörker balanseras.
Vad händer när själen inte längre kan andas ordentligt?
Sakta dör ni. Själslivet armas ut. Smaken för färger, dofter och klanger försvagas. Känslolivet klingar falskt. Sakta tappar ni kontakten med er själva och vandrar runt med en ständig törst. En törst som inte kan släckas med vatten. Att befria binjurarna och den själsliga andningen från fladdermusen är ett av det viktigaste ting ni kan göra på vägen mot självläkning och på vägen mot ett sundare själsliv. Att åter känna fjärilens vingslag vid ryggslutet är en befrielse för hela er mänskliga organisation. Märk väl. Ni lider alla mer eller mindre av den här typen av energitjuveri relaterat till binjurarna. Det är skulle vi säga en tidssjukdom och orsaken är att ni tänker fel. Ni tror att ni känner era tankar. Men det är bara ett enda brus.
Vad har detta med det vi känner som den fysiskt manifesterade fladdermusen att göra?
Mycket. Den fysiskt manifesterade fladdermusen är ett speciellt väsen som vi ska titta närmare på då hon är intimt förbunden med kroppens njursystem och den själsliga in och ut andningen. flowers-165a (1)

 

Sköldkörteln – ett energiperspektiv

En naturlig del av min kunskapsutveckling är att fördjupa förståelsen för energiperspektivet på organen och dess funktioner i kroppen. I mina behandlingar och sessioner stimuleras läkningsprocesserna av en bredare förståelse för hur kroppen som helhet står inställd i olika matriser. Jag märker att läkningsprocesser påverkas positivt när energinperspektivet talar. Jag fick en fråga från en klient om sköldkörteln. Här lite text om den.

Från ett energiperspektiv. Vad har sköldkörteln för funktion i kroppen?
Sköldkörteln är en växlingsfördelare mellan huvudorganisationen och kroppen. Har du en obalans i sköldkörteln får du antingen ett övertryck i huvudet eller i kroppen. Vi närmar oss alltid sköldkörteln såsom vi närmar oss okända planeter eller himlafenomen i kosmos. Vi ser den som en indigofärgad krater med guldstänk. Det finns mycket dolda resurser i sköldkörteln. Det är ett av de mest hemliga organen i kroppen.
Hemlig på vilket sätt?
Hemlig på så vis att sköldkörteln talar inte, använder inte kroppsmatrisen som sin kommunikationsplattform. Använder kosmos.
Vad betyder det?
Det betyder att sköldkörteln isolerar sig till viss del från andra organ och drar sin kommunikation inåt i sig själv och uppåt.
Varför?
Från vårt perspektiv – för att kroppen från ett evolutionärt perspektiv behöver det. Sköldkörteln bär på kroppens DNA från ett kommunikationsperspektiv, bär i sig de kommunikativa koderna för kroppens evolution. Bär i sig alla koder bakåt mot en forntid och framåt mot en framtid. Därför är det viktigt att det finns en viss isolerande tendens här. Koderna bevaras till viss del i sköldkörteln.
Om en person upplever en typ av obalans i sköldkörteln..
Med stor sannolikhet är då sköldkörteln förstorad.
Vad innebär det?
Att den skaver och arbetar som en kaktus in mot kroppen. Tyvärr är det väldigt lätt att sköldkörteln förgiftar kroppen och skapar domingssymptom och svullnader i vävnader. Sköldkörteln blir som en kaktusfrukt med taggar som skapar små inflammatorer i vävnader som kapslar in vätska och bildar ödem och svullnader. Detta är tyvärr sköldkörtelns reaktion. Eftersom den inte arbetar in mot kroppsmatrisen i första hand så har den en tendens att förgifta sin egen livsmiljö. Det är en sorg för kroppen att hantera en sådan komplexitet.
Varför blir det så?
Omvänt så filtrerar sköldkörteln mängder av obalanser från andra kroppsorgan. Tröga frekvenser, det vi kallar ”demoniska kroppsprocesser” filtreras och centrifugeras för att kunna lämna kroppen. På så vis är sköldkörteln porten till den kosmiska matrisen. Rent tekniskt så är det den personliga ängeln som är ett filter mot högre frekvenser och ängeln står i nära förbund med sköldkörteln.
Vad har hänt då sköldkörteln förgiftar kroppen?
Det är att filtret inte fungerar som det ska. Åh! Det är så vanligt! Vi ser det hos så många människor. Men förgiftningen är kanske inte så stor så det går att leva med den. Men i längden är det inte hälsosamt för människans allmäntillstånd. Vad denna förgiftning egentligen gör är att den skapar en förhöjd temperatur i vävnaderna som genererar en typ av hyperaktivitet. Denna hyperaktivitet är en kronisk typ av det ni kallar stress.
Vad menar ni med att sköldköretln är en växlare mellan huvudorganisationen och kroppen?
Det är viktigt att se att kroppen de facto består av två skilda system. Huvudsystemet och Kroppssystemet. Sköldkörteln har en viktigt funktion som växlare och energivändare i kroppen mellan dessa system. När funktionen är nedsatt skapas antingen ett övertryck i huvudet eller ett övertryck i kroppen. Lite beroende på vilken typ av energiproblematik det är.
Hur ser den vanligaste problematiken ut?
En vanlig problematik är en stark aktivitet av det vi kallar ”demoniska” energier som strömmar från olika organ och som centrifugeras runt sköldkörteln och som av olika skäl inte helt kan strömma igenom och ut mot den personliga ängeln, som inte kan lämna kroppsmatrisen och filtreras ut i den kosmiska matrisen.
Varför blir det så?
Det beror på karaktären på de demoniska energierna. Det är individuellt. Det blir en överbelastning för sköldkörteln som då tyvärr reagerar instinktivt och förvandlas till en giftig kaktus för att försvara sig.
Det låter…svårt..
Ja vi skulle säga att det är svårt. Just sköldkörtelproblematik när det uppstår är svårt.
Vad kan vi göra?
Dels så behöver vi känna på karaktären och aggresiviteten i sköldkörtelns försvar. Så behöver vi försöka se vad det är för demoner som behöver lämna kroppen.
Var kommer demonerna ifrån?
Med stor sannolikhet från andra organ i kroppen som i sin tur står under inspiration från planetariska influenser. I första hand från de planeter vi kallar Kentaurer.
Vad annars är viktigt att göra?
Vid alla sköldkörtelproblem kan kontakten med den personliga ängeln förstärkas. När sköldköretln blir överbearbetad så låser sig kommunikationen med den kosmiska matrisen. Den personliga ängeln som är en del av filtreringen kan stärka och hjälpa sköldkörteln i detta trängda läge. sköldkörtelfjäril1