Och detta ser vi! Som ett glädjens mirakel! Att hjärtats eteriska spegling är en röd ros.

Livs-etern kan ses som ett hölje runt människan. Det är ett värmande hölje som skyddar kroppen och värmer kroppen och som skapar ett livsrum för människans andning. I dag när jag gjorde en healing i livs-etern så fann jag ett hål i värmehöljet över hjärtat.

Så kan ske att detta värmehölje av olika skäl skadas, att trådarna i väven går söner. Ofta ser vi det ske när det lilla barnet blir utsatt för rädsla. Ur hålet  strömmar mot människan istället för värme – kyla.
Varför uppstår det ett hål?
Ofta av rädsla trasas värmehöljet sönder. När hålet så att säga lagas strömmar återigen värmande livskrafter mot kroppen som då belivar området som skadats av köld. Ja du förstår köld är egentligen inte bara en temperatur – köld är inte bara luften som är kall – köld är en andlig realitet som skrämmer människan, men som också bär i sig förmågan att gömma sig, som äger förmågan att dra sig in i materian och stanna där. Denna kraft äger en verklig andning och påverkar det mänskliga hjärtats känsla av glädje. När kölden andas tillräckligt länge in i den mänskliga kroppen, kanske in i ett specifikt organ så blir kroppen svag. Livskrafterna drar sig undan och kroppen tystnar. Det är viktigt att fundera över vad definitionen av liv är? Ett perspektiv är kommunikation. Förmågan att kommunicera, förmågan att relatera kommunikativt till sig själv och till den omgivande verkligheten. När livskrafterna drar sig undan tystnar kroppen och blir så småningom stum. Så är orsaken till många själsliga problem att kroppen slutar kommunicera, sluter sig och blir stum.
När vi läkte hålet i värmehöljet över hjärtat skapades en typ av spegel i höljet runt kroppen som om hela värmehöljet fick förmågan att spegla kroppen
Ja när livskrafter återigen strömmar in mot hjärtat då skapas först värme runt hjärtat och så uppstår det alldeles fantastiska. Att hjärtat återigen kan se sig själv, återigen kan spegla sig, se sin eteriska gestalt. Och detta ser vi! Som ett glädjens mirakel! Att hjärtats eteriska spegling är en röd ros. Så speglar sig det fysiska hjärtat i denna sin eteriska ros och skapar i sig en stark glädje! Glädje är hjärtats kommunikation till omvärlden och kroppen. Det är glädje. Så viktigt är det att hjärtat får se sig själv i sin eteriska gestalt. Får möta sin spegelbild i livs-etern. Se den röda rosen.
Har alla organ en ”eterisk spegelgestalt?”
Ja så ser det ut. Alla organ har förmågan att kommunicera till omvärlden sin eteriska bild, mot andra organ och mot så att säga människans jag. Den kommunikationen är viktigt för hälsan. Saknas denna livgivande aktivitet i och runt organen så dämpas också människans livskänsla och förmåga till en konstruktiv intern dialog. De röster som skapas ur brist på liv, brist på värme har en hämmande effekt på människans livskänsla. Det är röster som kommunicerar själsliga tillstånd som ”jag är värdelös” ”jag är ensam” etc. När dessa röster blir för överväldigande så kan till slut människan uppleva sig ledsen, ensam och orolig. Vi ser detta värmande hölje runt alla organ och vi ser det runt hela människan. Vi ser det runt djur och växter och till viss del men i förändrad struktur runt mineralen.
Finns något mer att säga om det här med spegling?
Ja. Vi skulle säga att det ni upplever som behov att bli ”sedda”, behov att bli bekräftade. Det härstammar egentligen från denna princip. Att när kroppen inte får syn på sin eteriska hemvist – så stannar en del av människans självreflektion upp. Vad är egentligen självreflektion? Det är just detta att se hela sin gestalt speglad in mot en andlig realitet. På så vis är denna organens spegling mot den eteriska realiteten så viktig. Det är egentligen blodet som äger förmågan att se sig själv speglad i livs-etern. Detta! Är mycket viktigt. Så är blodet bärare av människokroppens alla eteriska speglingar – så bär blodet kroppens visdom och jagets förmåga till självreflektion. Märk väl. Det finns också latenta speglingar i kroppen som kommunicerar om framtida bilder och framtida tillstånd som den mänskliga kroppen ska genomgå. Detta finns i blodet.flower-1421899_960_720

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *