Kategoriarkiv: Random

mirakel är i sin stora enkelhet en brist på orsak och verkan

Jag märker att fler och fler av mina kunder hamnar på en plats där frihet råder. Ofta har vi arbetat med hur de häftar vid världen och andra människor och vi har fått syn på hur dessa band ser ut och vi har mjukat upp dem, gjort dem transparenta. Det är en intressant plats denna nollpunkt. Min väg till att förstå dess verklighet gick via hästar och tävlingslopp.

Jag har ju provat att tona in på hästar inför tävlingslopp..
HoHo! Detta roar oss mycket! Ja hur har det gått?
Nja..jag brukar kunna identifiera runt tre hästar som signalerar att de är vinnare…
HoHo! Jo de känner sitt eget steg och några känner sig säkra som vinnare och andra känner sig inte som vinnare. Denna första urskiljning är lätt att göra! När en häst inte har dagsformen så är det inget hon kan dölja. Hästarnas energi innan loppet skiljer sig tydligt från de som känner sin storhet och de som känner sin svaghet.
…jo…sen har jag lärt mig läsa av vissa koder…som frambogen och benen..
Ja en hästs resultat handlar om snabbhet och styrka. Det är energiverkligheter. Det finns en mängd koder och gester som friläggs när du läser av av hästarnas energi – likväl som när du läser människor
…sen när jag skapat mig en bild av de tre första hästarna…så börjar loppet..
Och detta är nu det intressanta! Så fort loppet börjar förflyttas hästarnas energi in i det vi kallar randomsfären – in i en sfär som är fri från orsak och verkan. Detta är en sfär som ni människor nu står i fas att verkligen förstå vidden av!
På vilket sätt?
Just därför att randomsfären är en energi, är en verklighet i era liv!
Hur menar ni egentligen?
Vad är det som sker där ute på kapplöpningsbanan? Jo det som sker är att alla hästarna nollställs! Precis när loppet startar så nollställs alla förutsättningar. Randomsfären har ingen orsak – verkan effekt. Alla hästar nollställs och det betyder: Vem som helst kan vinna! Det kan uppstå i princip vad som helst ute på banan! Favoriterna kastas om vilt i fältet. Och detta är ju varför så många dras till detta. Just därför att random kittlar oss! Det finns ett löfte här: att vad som helst är möjligt!
…jag har märkt att de koder och gester som givits mig har en viss säkerhet …det går i princip att identifiera de tre första – men inte i vilken ordning!  Det är i princip omöjligt att pricka rätt
HoHo! Det är en nuverklighet som pågår som inte går att förutse! Det är en nurörelse som är härlig att låta sig kittlas av. Och detta är nu viktigt! Just för att ni ska kunna stå i den fria viljans princip så behövs randomsfären. Fanns det inte ett visst mått av godtycke i världen så fanns inte den fria viljan. Det är en viktig princip att förstå.
Jo…jag har märkt i sessioner att många hamnar på denna punkt där energin nollställs – precis på samma sätt som hästarna nollställs i starten.
Ja och detta är oundvikligt! När ni arbetar med den nya transparenta solar plexus energin så hamnar ni förr eller senare på nollpunkten. Och märk väl! Det är en viktig punkt att identifiera
Hur menar ni?
Nollpunkten är bärare av randomenergi och ni aktiverar den just där. Detta ska inte förväxlas med känslor av meningslöshet. Nollpunktsenergi kan kännas meningslös. Men den är allt annat än meningslös. Den är full med möjligheter. Ja ni behöver urskilja känslan av meningslöshet, tomhet och en typ av stumhet från den verkliga nollpunktsenergin som är brist på orsak och verkan.
Jag har märkt att många ryggar från denna plats
Ja så kan ske! När ni står på nollpunkten – i frihetens port – då kan ske att en skakning drar genom gestalten. Just för att ni är så ovana att förstå och känna igen verklig frihet. Att stå på nollpunkten är att stå ensam. Men märk väl – det är här som magi skapas. Mirakelenergins hemvist är randomsfären. Mirakel är i sin stora enkelhet en brist på orsak och verkan.