Vi ser att det droppar ur Saturnus – droppar av metall – tyngre æn blod trøgare æn vatten.

Saturnus nærmar sig Pluto i Stenbocken.

Vi ser Saturnus. Det ær den kraft som går med noggranhet. Vi ser att det droppar ur Saturnus – droppar av metall – tyngre æn blod trøgare æn vatten. Så arbetar Saturnus i Stenbocken beræknande och metodiskt – kanske ej analytiskt och matematiskt men utifrån observation och erfarenhet. Saturnus i Stenbocken ær på sætt och vis levande och vaken i dagen men mærk væl det finns också en vakenhet om natten. Ja så kan ske att Saturnus i Stenbocken gør era drømmar vakna. Ni har en utmaning hær att belysa det omedvetna och låta Saturnus-dagen verka in i natten, låta den medvetna dagen trænga in och befrukta den omedvetna natten. Det ær Saturnus arbete i Stenbocken. Så ser vi Pluto. Vi ser den kraften som ett regn, ett mørkt regn som ett drapperi, som ett vattenfall 24 grader i Stenbocken. Bakom vattenfallet pågår ett skuggspel av krafter – ett spel i slowmotion dær Pluto andas in i vattenmassorna på jorden – dær Pluto andas in i regnet, i haven, i floderna. Pluto i Stenbocken løser upp det mineraliska på jorden med hjælp av vattnet. Pluto aktiverar vattnet – stærker vattenstrukturerna på Jorden. Vi skulle sæga økar vattenflødet på jorden. Detta sker i Stenbocken. Vi ser att vattenmassorna økar på jorden, regnen, isarna, vattnet ær i stor rørelse på jorden.

Hur sker det?

På så vis att Pluto arbetar med det mineraliska – med strukturen – med att tænja på strukturer och løsa upp strukturer. Vatten har den effekten på det mineraliska att strukturer løses upp. Jordens vatten ær bærare av jordens minnesstrukturer – genom vatten låter jorden det førflutna førvandlas. Pluto arbetar med Jordens minnesstrukturer och det gæller før alla levande varelser och livsstrukturer att det pågår en omstrukturering av jordiska erfarenheter som lagrats i jordens minnesstrukturer.

Vad sker nær Saturnus går i konjunktion med Pluto?

Vi ser dessa två krafter. De står i beredskap att møtas – men så vænder Saturnus – den målmedvetna bæraren av mænniskans dagsmedvetande vænder. Den 1 maj vænder Saturnus och backar ned till 13 grader i Stenbocken. Den 14 september børjar så vandringen tillbaka mot Pluto och den 13 jan 2020 ser vi att de står i konjunktion. Och detta ær viktigt.

På vilket sætt?

Se vad som sker. Saturnus går in i Pluto-regnet och i detta regn, i denna vattenmassa dras krafter ur Saturnus. Den sfær av eterkrafter – de ringar som omger Saturnus – dras ut och vi skulle sæga att Saturnus tappar kontrollen. Saturnus førlorar fotfæstet och flyter in i Plutosfæren – den metall som Saturnus droppar i Stenbocken tyngre æn blod trøgare æn vatten som från ett perspektiv ær jordens livseteriska krafter, som från ett perspektiv ær tyngdkraften på jorden, som jordar mænniskan in i tyngden, in i materien som också ær en kraft som ger tyngd åt Gaia – som skapar ett hem åt jordsjælen. Den metallen dyker ned i vattnet. Den struktur som førut varit synlig på jordytan kollapsar och kan egentligen bara återskapas i værldsdjupen. Mærk væl. Alla dessa førvandlingar ær verkliga kraftspel som færgar livet på jorden. Från en vinkel betyder det att alla synliga strukturer som førut varit bærande før samhællets men också før individens trygghet sjunker i havet. Sjunker djupt i havet. Gør avtryck i sjælen. Djupa avtryck. Detta betyder att du ej længre finner gamla strukturer før trygghet – ej i værlden, ej i dig sjælv.

Vad behøver vi gøra før att klara detta?

Det viktiga førberedelserna før denna dykning det ær att slæppa kontrollen och låta Saturnus arbeta medvetet med natten, med det omedvetna och lyfta upp det dunkla till ytan. Mærk væl! Hur mycket du æn har arbetat med din egen djupa yta så væxer den kollektiva djupa omedvetna kraften i januari 2020. Det som sker i konjunktionen ær att Saturnus dyker ned i jordens kollektiva obearbetade strukturer – hela havet – værldshavens och oceanernas minnen. Nu behøvs individuella røster. Individen behøver løsgøra sig från det kollektiva – separera från det obearbetade som ligger i det geografiska landskapet. Som ligger i jordens geografiska olikheter. Mænniskan behøver urskilja i sig vad som tillhør de egna individuella djupen och de djup som tillhør kollektivet. Detta ær en mæktig uppgift. Det ær en prøvning att stå infør kollektivets skugga. Paradoxen med værldshaven ær att de speglar kosmos. Vintergatan återfinns i værldsdjupen. På så vis ær denna Saturnus Pluto konjunktion ett møte med kollektiva dødskrafter. Men missførstå oss inte hær – inte døden som en materialistisk avgrund –nej utan som en førvandling från ett tillstånd till ett annat. Døden som process som ett medvetande i efterlivet. Detta ær Saturnus arbete med natten næmligen att væcka mænniskans kænnedom om døden, om efterlivet, om de andliga realiteterna, om førmågan att se det eviga i det førgængliga. Detta ær skulle vi sæga Saturnus Pluto konjunktionens yttersta uppgift. Många ser vi som griper sig fast i livet – i det vi kænner som liv.

Vad råder ni oss att gøra?

Bearbeta dødsprocesser. Nær Saturnus vænder den 1 maj och vandrar retrograd genom Stenbocken så øppnas en port mot efterlivet – det stimulerar er att begreppsmæssigt førstå dødsprocesser och leva med dem sjælsligt. Det ær viktiga ting. Om ni kunde leva med er egen dødlighet på rætt sætt så skulle jorden bli en tryggare plats før er. Också finns inspiration i denna portal – inspiration till att vara en lænk mellan himmel och jord och stå upprætt mellan jordiska mineraliska nedbrytande processer och kosmiska eteriska uppbyggande krafter. Denna førdjupning ær nødvændig infør Saturnus Pluto konjunktionen i januari 2020– just før att jorden behøver indvidiuella røster – behøver bærare av strukturer som stræcker sig ut mot oændligheten in mot det eviga. Så kan ske.

 

22 reaktion på “Vi ser att det droppar ur Saturnus – droppar av metall – tyngre æn blod trøgare æn vatten.

 1. louis vuitton outlet

  I just wanted to thank you guys for the series. I go to the site 3-4 times a week to see what’s new out there or simply I’ve always wanted to buy from here, but wasn’t quite sure. After reading all the feedback from customers I decided to join. such as I want to tell you that all the productsd are true. in any event I emailed them and they got back to me right away and my Packages arrived a day early. What more could you want? Great site, great service!!!
  louis vuitton outlet https://www.louisvuittonsoutlet.com/

  Svara
 2. real jordans shoes

  I received my bag yesterday as well They look and feel great much like the I’m so pleased with my purchase no matter what Thank you for the bag and it was a pleasure doing business with you guys.

  Svara
 3. cheap jordans online

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. and also the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. most notably the I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. direction what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordans online https://www.cheapauthenticjordanshoes.com/

  Svara
 4. cheap jordan shoes

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. or the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. since the I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. manner in which what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordan shoes https://www.bestretro-jordans.com/

  Svara
 5. cheap jordans

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. or alternatively the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. simillar to the I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. anyway what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordans https://www.authenticcheapjordans.com/

  Svara
 6. cheap jordans

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. or alternatively the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. much I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. anyway what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordans https://www.cheapsneakeronline.com/

  Svara
 7. cheap real jordan shoes

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. or perhaps the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. which includes the I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. manner in which what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap real jordan shoes https://www.cheaprealjordanshoes.com/

  Svara
 8. jordans for cheap

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. or just the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. simillar to the I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. situation what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  jordans for cheap https://www.cheaprealjordan.com/

  Svara
 9. cheap jordans online

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. perhaps the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. similar to the reduction I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. blue jays what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordans online https://www.retrojordansshoes.com/

  Svara
 10. cheap jordans for sale

  I received my jordans yesterday. This is the first time ordering shoes from this website and I am definitely satisfied with them. or maybe I would give this website a 20 on a scale from 1-10 and would certainly recommend this site to all. the same as I will definitely be purchasing more items in the future. an invaluable It has been a pleasure.
  cheap jordans for sale https://www.cheapjordanssneakers.com/

  Svara
 11. jordans for cheap

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. while well as A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. since the Very fast shipping. in any event You guys have a loyal customer.
  jordans for cheap https://www.airretrojordans.com/

  Svara
 12. cheap retro jordans

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. as A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. such Very fast shipping. in any event You guys have a loyal customer.
  cheap retro jordans https://www.cheapjordansstore.com/

  Svara
 13. buy cheap jordans

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. or just A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. such as Very fast shipping. regardless You guys have a loyal customer.
  buy cheap jordans https://www.cheapauthenticjordans.com/

  Svara
 14. cheap jordans for men

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. or to A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. much Very fast shipping. you ultimately choose You guys have a loyal customer.
  cheap jordans for men https://www.realcheapjordan.com/

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *