Så talar Uriel ur Jupiter och Mikael ur Saturnus nickar tyst vid hans sida.

När det stormar eller när mörkret faller som tätast kanhända en inspiration börjar röra på sig och forma några gester och sedan några ord. Ett omtumlande år har skakat oss och flyttat matrisen – vi står närmare nu än vi anar – möjligheten att verka från mitten och förbinda vår första inkarnation i fysisk kropp på jorden med framtidens försiktiga andetag. Vad sker när vi gör denna gest? När vi låter en förfluten kraft röra vid oss på rätt sätt – och kanske vid rätt tidpunkt. Kraften förvandlas till form – till formande gester som lever i oss som möter inspiration och glädje från framtiden. Det gör oss till skapande varelser. Handlingsduktiga människor såsom vi är när vi verkar ut ur vårt signum. Som är frihet. En aspekt på mötet mellan förfluten kraft och framtidens möjlighter finner vi i Saturnus Jupiter konjunktionen. Såsom jag ser det. Under den mäktiga midvinternatt vi känner som Vintersolståndet.

Vad sker den 21 dec då Jupiter och Saturnus står i konjunktion 0 grader i Vattumannen.

Detta vill vi tala om; att vi alltid behöver se över de planeter som belyser, stödjer och förstärker en konjunktion. Här är det Solen som i konjunktion med Merkurius står på tröskeln till Stenbocken 0 grader i Stenbocken. Detta datum den 21 december träder Solen in i Stenbocken och vi känner det som vintersolståndet. Vintersolståndet är den händelse som klingar bakom och genom denna konjunktion. Vintersolståndet präglas av Stenbocken – är porten in i Stenbocken. Och så kan ske att Stenbockens stjärnbild speglar solens kraft på jorden, den av jorden färgade solen som strömmar ut från jorden mot kosmos. Så sker i Stenbocken att solkraften på jorden strömmar ut mot kosmos och denna solkraft är i sanning människans inneboende ljus – den lyskraft hon bär i sitt hjärta, den kraft som ur människan strålar som en stjärna i alla riktningar. Så under midvinterns djupaste timma – formas ett kärl – i jordens djup formas ett kärl som öppnas och skapar en droppe – en essens som tillhör människan. Denna droppe är ren kraft från tidigare inkarnationer och livsformer, det är verklig essens, ett levande signum som vilar i jordens djup som vilar också i människans hjärta. Så kan ske att denna kraft, denna samlade volym av tid och handling öppnar sig i natten för att förvandlas och bjuda upp till dans. Så sker varje år vid denna tid att midvinternattens stora nåd öppnar kärlet så att kraft från människans tidigare inkarnationer och livsformer ges en möjlighet att riktas och formas mot framtiden. Så har alltså människan möjlighet att vid varje vintersolstånd i sanning nå in till essensen av sin kraft – den kraft hon själv erövrat genom tidigare jordeliv och erfarenheter. Nu håller hon droppen i sin hand och formar den. Människan har möjlighet att i frihet forma sin egen framtid. Så konkret verkar den allomfattande nåd in i jordens kärna – in i människans hjärta. Nåväl under denna formkraftens afton och natt mottar människan inspiration som förbereder henne för de kommande tolv julnätternas drömmande att skådande blicka in i sin närmsta framtid – sitt kommande levnadsår.

Detta skeende ligger som en bakgrundsmelodi till Jupiter Saturnus konjunktionen 0 grader i Vattumannen. Vad händer nu? Med formkraften, med essensen från tidigare inkarnationer när dessa planeter står i konjunktion? Detta sker. Den ärkeängel som ska leda människan genom hennes nästa evolutionära steg träder fram. Ärkeängel Uriel sänker sig in i jordsfären och berör jordens hjärta, berör era mänskliga hjärtan. Uriel är den ärkeängel som hjälper människan att rikta sig mot framtiden och forma sin tidslinje. Uriel har kunskap om hur kraft förvandlas till glädje och stödjer människan att ut ur hjärtat forma sin framtid. Det är människans frihet. Uriel talar från framtiden och träder nära under denna konjunktion – och han talar högt. Uriels stämma hörs kraftfullt genom vintergatan. Ärkeängel Mikael talar ej. Han ger dig endast en blick men Uriel talar och han talar högt. Så detta är en nådens konjunktion där du ges välsignelse att sträcka själen ut mot framtiden – inte bara den närmsta framtiden i detta liv också framtiden in i nästa inkarnation och nästa…Uriel vill att människan ska blicka långt att människan ska skåda långsiktiga perspektiv och för det krävs kraften från tidigare jordeliv. Uriel säger ”Finn era individuella verktyg och forma ett förhållningssätt som klarar långsiktiga perspektiv. Var noga med vad ni formar. Allt ni skapar är levande väsenskrafter också era attityder skapar och formar levande väsen. Jag ber er att se över de attityder som ödelägger framtiden. Min uppgift är att vägleda er in i ett långsiktigt skådande – och då ser ni att i detta nu har ni skapat oreda. Genom era attityder och gester har ni skapat livsformer som ödelägger hälsa och natur. Öppna kärlet i era hjärtan och låt kraften från tidigare jordeliv strömma långt in i framtiden. Ni behöver jobba från framtiden. NU”.

Så talar Uriel ur Jupiter och Mikael ur Saturnus nickar tyst vid hans sida.

152 reaktion på “Så talar Uriel ur Jupiter och Mikael ur Saturnus nickar tyst vid hans sida.

 1. louis vuitton outlet online

  I just wanted to thank you guys for the series. I go to the site 3-4 times a week to see what’s new out there potentially I’ve always wanted to buy from here, but wasn’t quite sure. After reading all the feedback from customers I decided to join. since the I want to tell you that all the productsd are true. either way I emailed them and they got back to me right away and my Packages arrived a day early. What more could you want? Great site, great service!!!
  louis vuitton outlet online https://www.louisvuittonsoutlet.com/

  Svara
 2. cheap jordans online

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. or sometimes the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. themselves I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. an invaluable what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordans online https://www.realcheapretrojordanshoes.com/

  Svara
 3. cheap jordan shoes

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. and it could be the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. the same as I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. situation what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordan shoes https://www.cheapjordansstore.com/

  Svara
 4. buy cheap jordans

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. in addition the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. just like the I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. anyway what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  buy cheap jordans https://www.retrocheapjordansshoes.com/

  Svara
 5. authentic cheap jordans

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. or maybe the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. as good as the I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. regardless what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  authentic cheap jordans https://www.cheaprealjordanshoes.com/

  Svara
 6. cheap jordan shoes for sale

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. or simply the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. just like the I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. in either case what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordan shoes for sale https://www.bestretro-jordans.com/

  Svara
 7. cheap jordan shoes for sale

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. or perhaps even the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. choose the I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. regardless what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordan shoes for sale https://www.authenticcheapjordans.com/

  Svara
 8. cheap jordans

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. or else the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. exactly like the I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. in any event what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordans https://www.cheaprealjordan.com/

  Svara
 9. cheap jordans

  I received my shoes yesterday. This is the first time ordering shoes from this website and I am definitely satisfied with them. along with I would give this website a 20 on a scale from 1-10 and would certainly recommend this site to all. like I will definitely be purchasing more items in the future. direction It has been a pleasure.
  cheap jordans https://www.retrojordansshoes.com/

  Svara
 10. air retro jordans

  I received my jordans yesterday. This is the first time ordering shoes from this website and I am definitely satisfied with them. or a I would give this website a 20 on a scale from 1-10 and would certainly recommend this site to all. for instance the I will definitely be purchasing more items in the future. an invaluable It has been a pleasure.
  air retro jordans https://www.airretrojordans.com/

  Svara
 11. buy cheap jordans

  I received my jordans yesterday. This is the first time ordering shoes from this website and I am definitely satisfied with them. as well I would give this website a 20 on a scale from 1-10 and would certainly recommend this site to all. the same as I will definitely be purchasing more items in the future. direction It has been a pleasure.
  buy cheap jordans https://www.cheaprealjordansonline.com/

  Svara
 12. cheap jordans

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. and even A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. for example Very fast shipping. manner in which You guys have a loyal customer.
  cheap jordans https://www.cheapsneakeronline.com/

  Svara
 13. cheap jordans

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. or simply A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. including Very fast shipping. you ultimately choose You guys have a loyal customer.
  cheap jordans https://www.cheapretrojordansshoes.com/

  Svara
 14. cheap jordan shoes

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. in addition to A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. enjoy the Very fast shipping. in any event You guys have a loyal customer.
  cheap jordan shoes https://www.jordanb2c.com/

  Svara
 15. cheap retro jordans

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. nicely A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. simillar to the Very fast shipping. an invaluable You guys have a loyal customer.
  cheap retro jordans https://www.realcheapjordan.com/

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *