från värme till ljus

Jag har under en längre tid arbetat fram en alkemisk process som jag kallar ”från värme till ljus”. I den här sessionen möter vi glimtar av saltets gåta och följer en saltets kristalliseringsprocess från mineral genom vatten till luft (eter). Metoden renar och hjälper själen att uppta i sig mer ljus. Det är en glädje i mig att få arbeta med den processen i sessioner. Vi får en inblick i saltets gåta. ”I ären jordens salt”

I november är jag i Stockholm och det finns möjlighet att boka en session.

När: 13, 20, 24, 27 november. Sessionen tar 2 timmar.

Var: Kaptensgatan 11

Kostnad: 1500 kr inklusive saltsten och alkemiska verktyg.

salt