Gestalta din personliga geometri

Välkommen till workshopen från värme till ljus – en gestaltning av din personliga geometri

Din personliga geometri är en poetisk efterbild i din eterkropp som bär i sig ett välsignat språk om skapande och kreativitet. Du får spegling av JennyAnn som kanaliserar en kraft som helar och uppdaterar din gemoetri till nutid. Din personliga geometri blir en form som helande, självläkande och skapande krafter strömmar genom. Vi avslutar dagen med Inas varma konstnärliga guidning med lera. Din personliga geometri gör metamorfosen från eterisk efterbild till manifesterande geometri i lera. Det är ett välsignat arbete.

Det blir en vacker dag vid Mälaren på Studio Osprey. Vi äter vegetarisk mat och ger oss tid för reflektion och tid för att andas en stund tillsammans.

Välkomna Ina och Jenny

Workshop 1: Fredag 17 augusti
Workshop 2: Söndag 19 augusti
Kostnad: 950 kr per dag
Max antal deltagare: 10 st
I kostnaden ingår guidade meditationer, speglingar, skapande arbete i
lera, lunch och fika

Anmälan till info@jennyann.se
Swishbetalning före ankomst 070-7605309ange namn/datum

9.30 Samling

10-13 Meditation och spegling

13-14 Vegetarisk lunch

14-15.30 Naturkraft

15.30-17 Skapande arbete i studion

17-18 Delning och fika

JennyAnn om sig själv:
Jag bor och arbetar i Altea i Spanien. Jag arrangerar kurser och retreater vid Medelhavet med naturen som utgångspunkt för olika
fördjupningar in i mysteriet att vara människa. Jag ger också individuella sessioner som är helande och klargörande för dig på din livsväg. www.jennyann.se

Ina M om sig själv:
Delägare i Studio Osprey, konstnär och bildpedagog med mångårig erfarenhet inom bild och form. www.studioosprey.se

osprey57A35C9ED-0222-4B67-A172-0AC8432EAD2D