Nature Speaks

jennymedelhavetNär jag för snart tre år sedan reste till Altea visste jag egentligen bara en sak – att det i Medelhavet fanns kvaliteter som min själ längtade efter. Och så var det verkligen. Jag visste inte vad det var för kvaliteter, jag visste bara att jag behövde komma till detta hav och till den fördjupning som jag anade låg förborgad här. Nu vet jag var det var jag sökte just för att jag fann det.

Att plocka upp kvaliteter och gester från naturen och integrera dem i kroppen och i alla väsensled det är vad Nature Speaks handlar om. Vi skapar ett intimt samarbete med elementarvärlden och följer de lagbundenheter som råder. Det är enkla principer som i grunden handlar om att ge och om att ta emot.

I Altea finns just nu i första hand två starka processer som får stöd av de omgivande naturkrafterna och det är integreringen av manligt/ kvinnligt och det är öppnandet av en kommunikation med änglavärlden. När vi närmar oss dessa processer så reser vi till platser som stödjer vår fördjupning och vi lär oss läsa naturens språk och gester.

Nature Speaks kan designas för en eller två personer eller en grupp på högst fyra personer. Under våren kommer jag fastlägga en kurs. Men är du intresserad att komma till Altea och arbeta med detta så maila till mig så bestämmer vi detaljerna tillsammans. naturespeaksberg

archangelMichaelnaturespeakshåletnaturespeaksjennygestsofteveningocean