Kategoriarkiv: Hilma af Klint

För att uppskatta dessa bilder på rätt sätt behöver vi förstå mörkret. Vi behöver förstå mörkret från ett jordiskt perspektiv.

För att uppskatta dessa bilder på rätt sätt behöver vi förstå mörkret. Vi behöver förstå mörkret från ett jordiskt perspektiv. Är du på jorden i en fysisk kropp så finns ett mörker. Det finns inte nyanser av mörker, det finns ej heller olika dimensioner av mörker. Det finns Svart. Som kvalitet är svart solid på det viset att svart skapar inga skuggor. Svart släpper inte ifrån sig några löften eller aningar. Svart skapar inga relationella gråzooner. Svart är jorden. Jorden är Svart. Svart är en kvalitet ni kan utforska när ni befinner er i en fysisk kropp på jorden. Det är en kvalitet som finns i Gaias djup. Men så behöver ni urskilja detta mörker – som inte skapar några skuggor – med det mörker som lever i det transparenta, som väver sina trådar i skymningen. Detta mörker är nyanser, ja detta mörker lever i nyansernas rike. Vi ser nyanser av brunt, nyanser av grått, nyanser av blått, vi ser hur de väsen som lever i detta nyansernas mörker susar runt er gestalt. Från ett energiperspektiv skulle vi råda er att fylla er med svart. Ja mycket av era dystra tankar, era rädslor och begräsningar skapas i det transparenta – i nyanser av grått, i nyanser av brunt. När er själ omringas av dessa väsen som lever i det transparenta kan ni lätt drabbas av vemod och kraftlöshet. Svart är det mörker som skyddar er från tvivel, ja skyddar er från att fastna i ett konstant skymningsland. Ja vi skulle säga att ni egentligen inte känner jordens mörker, vi skulle säga att ni vet alldeles för lite om ”Den Svarta” och vi skulle säga att ni blandar ihop tyngden som kommer ur det transparanta mörkret med tyngden som kommer ur svart. Tyngden som kommer ur svart ger er spänst i stegen. Döden är inte svart. Döden är transparent, är nyanser av mörker, nyanser av ljus. Och så är det med ljuset, att ljuset är nyanser. Ljusvärlden spelar i nyanser. Ljuset behöver urskiljas och genomskådas. Du behöver lära dig se och känna igen olika nyanser av ljus. Ljuset lär vi känna genom att lyssna på alla nyanser. Mörkret lär vi känna genom att lyssna på svart, på en färg. Och detta kan tyckas märkligt för er – just för att på jorden är allt upp och ner – men på jorden gäller att Svart som energi är hel. På jorden behöver ni det svarta för att kunna hantera nyanserna av ljus som lever i det transparenta.
Vi ser här att Hilma har målat jorden från ett jordiskt perspektiv. Ja egentligen som Gaia ser ut inifrån. Gaias ursprung är svart, är den unika ädelmetallen svart. En mycket speciell kvalitet som i sig innehåller alla regnbågens färger. Ja det är Gaia som vi ser gestaltad i den här bilden. Hennes kärna som är svart och hennes baksida som strålar i regnbågens färger. Så vacker är Gaia. Ja även i en sådan stiliserad bild som denna så anar vi hennes skönhet, ja alla bilder i denna serie speglar Gaia från olika vinklar. Så stor och vacker är det väsen som ÄR jorden. Att hon inte skapar några skuggor. Att hon är svart och alla regnbågens färger samtidigt. Det är stort. Ja det är en stor sak och en nåd att leva i en fysisk kropp på jorden. Hilmas styrka som konstnär som vi ser det är att hon målar utifrån en fysisk dimension, utifrån kroppens verklighet. Så är denna bild ett uttryck för Gaia som jordisk kropp.Hilma_af_Klint_gaia1hilmaafklintGaia2

Detta är Jungfru Marias kraft – att hon är ursprunget och hon är processen tillbaka till ursprunget.

Hur kan vi närma oss denna bildserie Hilma kallar för ”De tio Stora”
För att förstå dessa bilder korrekt, för att läsa denna serie av bilder på ett meningsfullt sätt behöver vi lära känna Jungfru Maria och hur hon verkar in i den jordiska eterklangen. Hela denna serie av bilder speglar den eteriska tidsströmmen på jorden. Såsom den verkar in i växtriket, såsom den gestaltas i er eterkropp – ja specifikt i den av era eteriska kroppar vi kallar Trädet. När ni studerar en blomma, när ni följer tidsförloppet från frö till knopp till blomma till frukt till frö till blomma till frukt till frö..igen och igen – då ser ni eterkrafterna hur de verkar i tidsströmmen. Också ni bär denna tidsström i er gestalt också ni lever i en konstant ström av eterisk födelse och förnyelse. Denna eteriska förnyelse verkar in i ert system på så vis att den i princip vandrar baklänges – den strävar konstant tillbaka till ett ursprung. När ni föds så är denna eterkraft vi kallar Trädet i sin potential. Ni föds till jorden in i ”Det Stora Trädet” Ni har stammen, grenarna och den fullvuxna kronan, ni har bladen, blommorna och frukten. Ni har rötterna och ni har er plats i matrisen. Ni stårt stadigt i er potential. Detta träd vandrar så genom tidsströmmen baklänges tillbaka till sin fröform. Den Stora Eken strävar konstant tillbaka till sitt ekollon. Detta är den gest ni alla bär i era eteriska kroppar. Detta är den eteriska verklighetens rörelse och rytm – och egentligen riktningen i er skapande essens. Ja den paradoxala utmaningen för er är att den skapande processen rör sig baklänges. Ni ser det som uttryck i det enkla, det rena, i det avskalade, i det som vill bli till – att det i själva verket är en föryngrinsprocess som pågår i er gestalt. Och detta vill vi säga till er, att beskyddaren av denna process är Jungfru Maria, Mother Mary, Heliga Guds Moder.
Kan ni säga något mer..om det..
Jungfru Maria talar inte i denna jordiska klangeter, hon verkar in i den, men hon talar inte. Hennes väsen är bortom de konstruktioner som är talet. Hon är den eteriska kroppen som strävar baklänges, det som nås av hennes läkande kraft föryngras, en smärta, en fixering eller skada dras igenom sina evolutionära steg tillbaka till sitt ursprung. Detta är Jungfru Marias kraft – att hon är ursprunget och hon är processen tillbaka till ursprunget. Ja så gestaltas ödet för den själ som bar fram den Kristna impulsen i sitt sköte, så ser det ödet ut att hon så att säga följer sin sons väg tillbaka till sitt ursprung via sin eteriska kropp. Hon följer den själ vi känner som Jesus, som sedan vi känner som Kristus via sin eteriska kropp. Hon följer honom genom livet till det sista andetaget på korset samtidigt är hon djupt förbunden med eterkrafternas tidsprocess som verkar i hans gestalt. Vi skulle säga att hon är den ande som i dag verkar starkast in i den eteriska tidsprocessen såsom den gestaltar sig på jorden. Hon är i det fältet. Hon återfinns där.
Så hur kan vi närma oss ”De tio stora”
När vi läser denna serie börjar vi med ålderdomen. Just för att det är där vi återfinner Jungfru Marias port. Vi ser i den sista bilden en avbildad kvadrat med ett vitt kors i mitten. Och se, bakom denna kvadrat strålar Jungfru Maria. Som en ren ande strålar hon in i den mänskliga tidsströmmen. Hon verkar från framtiden – minns att detta är ålderdomen – och möter dig i din kreativa skapande process var du än befinner dig i livet – i vilken sjuårs period du än befinner dig. Här strömmar kraften, en ren, föryngrande och belivande kraft. Genom denna skulle vi säga gudomliga geometri verkar hon. Denna bild är ett fönster rakt in mot Jungfru Maria såsom hon belivar frökraften, såsom hon är ursprunget som alla kreativa processer strävar mot.
Nästa bild är den vackraste i denna serie. Här avbildar Hilma fröet, befruktningen och potentialen som möjlighet. Ja detta är det ekollon som bär potentialen till en stor ek. Det är en mycket vacker bild och den finns som en verklighet i er eteriska kropp, som ett sug i er skapande process. Detta är det vi kallar ”framtidssuget” Den reella kraft som strömmar från framtiden mot er. Som drar er framåt mot något verkligt men som i sin potential är obestämd. Ni kan använda denna bild som en meditation. Den hjälper er att rikta er mot framtiden. Men märk väl, inte mot er manifisterade potential – den har ni bakom er – mot er möjliga potential.
De nästföljande fyra bilderna som Hilma kallar för mannaåldern visar den skapande processens relativa kaos. Vi skulle säga att hon i dessa bilder gestaltar ett kreativt kaos. Människans vandring in i möjlighetssfären, in i frihetssfären. Dessa bilder ger en doft av den fria viljan, ja det är ett försök att gestalta den fria viljan. Här finns anledning att gå vilse men också anledning att gå hem.
Ur de nästkommande två bilderna strömmar en kraftig tillväxt. Det är elden som ger form åt färgera i dessa bilder. Vi kan känna här Jungfru Marias läkande kvaliteter. Hon driver fram den kreativa processen genom ett mörker, hon vrider fram eventuella skevheter. Dessa bilder fungerar starkt uppvaknande för eterkroppen – det är så att säga innan kaoset – där du pressas fram och tillbaka i ett trångt utrymme. Likväl som Kristus i templet välte bord och motade ut månglarna så bär Maria denna kraft i sig. Detta är den heliga Jungfruns eld! Som skiljer ont från gott.
Så dessa två sista bilder – som också är de två första – här är potentialen. Det viktiga i denna första bild är rosenkransen – Jungfru Marias bön som innehåller minnen från ett liv med Jesus och senare Kristus. Minns här att potentialen bär alla minnen. Denna rosenkrans symoliserar bönens kraft att livets prövningar må bära. Att vi inte går vilse i den fria viljans kaotiska strukturer som vi ännu ej känner. Ja så är det med Jungfru Marias närvaro i potentialen. Att här verkar hon som en bön. Här återfinns hon i den ström som stärker era böner, som hjälper er att hålla riktiningen mot framtiden. Tillbaka till ert ursprung. Dessa första bilder i denna serie ger dig kraft att upprätthålla dynamiken mellan potentialen och fröet. När du andas in energin från dem kan du uppleva ditt Stora Träd samtidigt som du känner kontakten med ditt ursprung. Det är så Jungfru Maria verkar. Hon är den tysta länken tillbaka till ditt ursprung, tillbaka till din gudomliga essens. Tillbaka till framtiden.

Detta är ett sätt att närma sig dessa bilder. Det finns många detaljer i dem som går att fördjupa. Den övergripande andliga essensen får du bäst kontakt med när du låter bilderna verka på dig som helhet. Du kan då känna hur energin i dem belivar din livskropp, hur det uppstår glada bubblor i din skapande process. De har en lugnande och stabiliserande effekt på det i dig som söker efter Vägen, det i dig som är på väg. Hem.

Hilma 1 Barnaåldern Hilma 2 Barnaåldern-1 Hilma 3 Ynglingaåldern Hilma 4 Ynglingaåldern-1 Hilma 5 Mannaåldern Hilma 6 Mannaåldern Hilma 7 Mannaåldern Hilma 8 Mannaåldern Hilma 9 Ålderdomen Hilma 10 Ålderdomen

Det hände sig så under en tid i Svensk historia att det ni så förenklat kallar ”vikingar” gav sig ut i världen

Jag funderar just nu mycket på folksjälar – om de fortfarande är verksamma i världen, eller kanske rättare – hur de är verksamma i världen. Är det möjligt att få glimtar av perspektiv på detta?

Hur ser egentligen relationen till folksjälar och folkandar ut nu för tiden? Hur viktig är kopplingen till ett lands identitet? Hur påverkas landsidentiteten av de stora folkvandringarna och förflyttningar som pågår just nu?
Detta är komplicerade ting att beskriva och det krävs ansträngningar för att se hela bilden, det krävs tålamod i era själar för att låta nya perspektiv växa fram.
Jo – men på något sätt kräver den här tiden att vi försöker fånga hela bilden, eller allafall konturer av en relativt hel bild…
Konturerna låter sig nog fångas för den av er som har tålamod och som är beredd att expandera in i dimensioner som har med mänsklighetens utveckling att göra. Det krävs avancerade tidsperspketiv för att närma sig denna fråga om folksjälar och folkandar. Dessa folksjälskrafter – eller andar rör sig mer och mer ut mot elementen, in mot de stora vädersystemen. Ja det är ett skifte att folkandarna upplöses ut ur sitt inflytande via det mineraliska. Folkandarna har förut arbetat in i mänskligheten via det mineraliska och sådan är tiden nu att nya krafter arbetar parallellt med att mjuka upp det mineraliska på jorden. Detta betyder att strukturen som så att säga ”hållit fast” folkanden till ett specifikt område, till en specifik själsgrupp släpper.
Finns något perspektiv just nu på den svenska folkanden?
Det finns en gest i den svenska folkanden som vi vill följa upp från en beskrivning som Rudolf Steiner gjort. För att närma sig en folkandes karaktärsdrag behöver vi känna det landets historia och ut ur historien läsa hur karaktären i denna folkande formades. Det hände sig så under en tid i Svensk historia att det ni så förenklat kallar ”vikingar” gav sig ut i världen. De Svenska vikingarna färdades med sina skepp längs Donau ut mot Svarta Havet. Och vad är det som händer där? Vad är det som sker i det själsliga hos dessa vikingar? Jo något märkligt sker. De upplever i sig en mjukhet, de upplever att de möter en själslig värld som liknar deras egen. Allt i det yttre är ovanligt, kanske skrämmande, kanske svårtolkat. Men den inre gesten i deras själar faller in mot den österländska jorden, närmande sin egen guddom. Ja de fann till viss del en värld som liknade deras egen. Deras själar sjönk in mot en plats där stillhet råder, där det är fred. Ja detta är vad som sker. Den Svenska folkanden formar via dessa vikingar en fredsgest som verkar fördjupande in i den Svenska folksjälen, som skapar en sorts passivitet.
Passivitet?
Ja i den bemärkelsen att det finns i det Svenska själsrummet ett tillbakadragande, ett steg bakåt, en tendens till återhållsamhet. De Svenska vikingarna drog sig tillbaka till Sverige, de återvände hem. De erövrade inte en ny kontinent. De var inte krigare, de var i första hand handelsmän.
Hur aktuellt är det i dag för oss att förstå kopplingen till folkandarna?
Vi skulle säga att det pågår en omdaning i Europa. Att folksjälskrafterna som verkat formande in i utvecklingen av att dana själsliga karaktärer nu verkar djupare in i viljan via vädersystemen. Detta är komplicerade ting. Folkandarna har av tradition verkat in i mänskligheten via det mineraliska, via sten och bergsmatrisen och detta är nu vad som sker att det mineraliska släpper. Att det pågår som ett steg i mänsklighetsutvecklingen ett uppmjukande av det mineraliska. Det är vilt! Det liknar ett kaos! Och ändå är det vad som sker. Det är en orolig tid, de stora folkvandringarna, den katastrofdrabbade förflyttningen mellan länder. Men så tala med den svenska folkanden.
…Svenska folkande…du befinner dig som en seg kraft ovanför Sverige..jag ser dig som en lång muskel, som en rot som växer ut ur Sveriges geografiska mittpunkt.
Från mitt perspektiv släpper jag ut mycket kraft österut, det rör sig som en flodvåg ut ur mig. Det är ett återkopplande till den ursprungsimpuls som utvecklades av vikingarna vid Svarta Havet. Detta stärker min uppgift. Jag formade en stark kvalitet där som byggde upp en gest i mig – som i princip är en fredsgest. Det som då strömmade in i mig skapade ett tillbakadragande, en fredgest. Det som nu sker när det strömmar in impulser från öst över Europa in i mig skapar en fördjupning av denna gest. En fördjupning i kontakten med öst. En klang som är ett ursprung.
Hur kan detta förstås av mig? Hur kan jag stärkas av detta?
Tiden just nu är turbulent i relation till byggandet av en identitet. Det viktiga just nu återkopplingen till fredsgesten. Att låta den svenska folkanden verka stärkande in i det som splittrar och river sönder.
Vad betyder det egentligen att folkanden verkar in i oss via vädersystemen?
Det är en viktig fråga då den egentligen lyder: HUR verkar folkanden in i er? Förut har folkandarna verkat in i det själsliga via det mineraliska och verkat stabiliserande på en landsidentitet. En folkande som verkar in via vädersystemen verkar in på organnivå. Vädergudarna står i intim kontakt med era inre organ, erat inre kosmos. Detta gör att folkandarna nu verkar djupare in i viljan, in i det som sover i dig. Det som är viljans väsen. Den djupaste punkten i viljans väsen är förborgad i erat inre kosmos, i er fysiska kropp, i det landskap som är era inre organ. Så är det med folkandarna generellt att de verkar in i det som är mest sovande – och då under den Svenska vikingens färd mot Svarta Havet var det er själsiga organisation som var mest sovande – nu är det er viljeorganisation som är mest sovande. Det pågår starka reningsprocesser för att Gaia ska kunna integrera och stödja ett uppvaknande i viljan. Vi rekommenderar er att fördjupa er i Hilma af Klints konst och låta hennes bilder verka in i er viljeorganisation. Ja så kan ske på jorden, i detta paradoxernas rike, att när viljan vaknar i era inre fysiska universum då vaknar också behovet av stillhet, inte behovet av rörelse. Ja endast den stillhet som ni finner i det vi kallar ”en gudomlig geometri” svarar in mot den inre viljans väsen. Denna geometri går att finna i delar av Hilma af Klints konst.

viking_metropolis_by_ourlak-d7p69k8

När hjärtat förlöses får det en röst, en stämma som ljudar med en särskild vibration

Jag fortsätter min process med att ”öppna” Hilma af Klints bilder. Jag börjar ana att de innehåller en transformationsprocess, att de kan vara vägledande som en visuell och energigivande inspiration för viktiga utvecklingssteg i vår tid. Hilma-af-klint-blåvinge1

Vad är det Hilma har målat här?
Detta är en tydlig bild av Blåvinge, den första frekvenshöjningen av fjärilsenergi i det öppna hjärtat. När hjärtat förlöses får det en röst, en stämma som ljudar med en särskild vibration. Denna första stämma är Blåvinges stämma, är ljud som skapas ur hennes vingslag. Detta är en mycket vacker process. När hjärtat börjar vibrera i Blåvinges frekvens fylls hela er eterkropp med en vacker blomliknande dans. Denna process är en ljud och klangprocess, ja det är från en vinkel en process som resonerar med aum-ljudet. Det finns en uråldrig klangvisdom i detta ljud, i detta gamla mantra som sjungits (och sjungs) över världen, ja denna aumklang liknar en stämgaffel som stämmer ditt fysiska instrument, som stämmer det vi kallar klangmänniskan in i denna hjärtats första frekvens.
Hur läser vi denna bild av Blåvinge?
Ni ser fjärilsvingarna, att de liksom fladdrar, att Hilma har målat vibrationen som vita böljande strängar. Detta är en bild av Blåvinges klang, av vingslagen, av rörelse som aum-ljudet skapar. När vi sedan ser på fjärilskroppen ser vi hur klangsträngarna håller en balans. Titta på den översta fjärilskroppen, ja det som skulle kunna vara fjärilens huvud, där har Hilma avbildat ett kors. Det är bilden av människans balanserade mellan den vertikala och den horisontala strömmen, det är bilden av människans öde att vara utsträckt mellan den vertikala och den horisontala riktningen. Fjärilens kropp håller balansen medan vingarna höjer frekvensen.
Varför avbildas Blåvinge som blå och gul?
Det är bilden av just de horisontala och de vertikala strömmarna. Hjärtat är mittpunkten där dessa strömmar möts.
Hur kan vi arbeta med denna bild?
Låt denna bild strömma mot er och möt bildens energi med aum-ljudet. Det är en fantastisk musikalisk upplevelse när Blåvinges energi kombineras med aum-ljudet. Men se! Det finns fler bilder som beskriver denna process. (Se bilden nedan) Detta är en underbar bild där Blåvinges rätta färg lyser i bakgrunden. Det vi ser centralt i denna bild är halschakrat som ljudar, som tonar. Här har den svarta svanen lämnat den mänskliga kroppen och vi ser i mitten en version av tecknet aum. Vi kan sedan följa klangströmmarna från båda sidor och ja vi kan riktigt känna vibrationen. Detta är en stilistisk bild av halschakrat när du låter aum-vibartionen ljuda. Ovanför ljudklangen har Hilma målat Blåvinges dans runt människan. Det är en vacker blomdans, en bild av hjärtats första frekvenshöjning. Detta är första steget bort från separationen mot föreningen.
Hur kan vi låta denna bild verka på oss?
Upplev den tillsammans med bilden av Blåvinge och känn klangen. Båda dessa bilder stärker er klangmänniska. Detta är bilder att ljuda framför, att låta aum-ljudet stärka balansen i hjärtat.

hilma_af_klint blåvinge i arbete