Chiron lämnar fiskarna för Väduren

Nu händer det. Chiron lämnar Fiskarna för Väduren. På tisdag den 17 april sker övergången. Hur kan det beskrivas? Vad sker då Chiron rör sig genom Väduren?

Vi ser att Chironkraften söker sig upp mot solen, vandrar uppför ett berg, lämnar månsfären och beger sig mot solsfären.

Vad innebär det?

Först vill vi säga något om Chiron som påverkanskraft  i tiden. Chiron är ett uppror i detta fall mot det som verkar i det dolda – det som verkar i dunklet och strömmar från källor vi inte kan identifiera. Dessa dunkla riktningar filtreras genom Chiron som är ett filter för det oklara och otydliga. Så kan ske när Chiron agerar i Fiskarna så växer slammet. Vi ser Chiron i dyn som en turkos pärla. Sandkornet som via retningen mellan sand och snäckskal blir en pärla. Chiron skulle vi säga är metamorfosen från sandkorn till pärla. Är inte det en helt underbar metamorfos?

Vad betyder egentligen det?

Överallt där den typen av metamorfoser sker uppstår krafter – det vi kallar elementarväsen. Där det uppstår elementarväsen är Chiron verksam. I relationen mellan bin och blomma uppstår ett elementarväsen, i friktionen mellan stenen och mossan på stenen uppstår ett elementarväsen. I detta skapande och vävande är Chiron verksam.

Vad sker när Chironväven befinner sig i Fiskarna?

De metamorfoser som sker i Fiskarna är skulle vi säga överväldigande för människan – det är en prövning, kanske den starkaste prövning vad gäller filtrering av krafter. När Chiron rör sig i vattenelementet då utmanas människan till det yttersta. Att pressa sig igenom Chiron blir nästan en omöjlighet. Förvandlingarna upplevs bokstavligen som att ”trampa vatten” Chiron slammar igen och kräver utresning. Ni kan jämföra Chiron med era binjurar – det organ som filtrerar och renar kroppen från gift och som skapar förutsättning för själens andning ut genom kroppen. Chiron rensar, renar och filtrerar så att astralkroppen andas bättre in i det fysiskt eteriska. Ja så viktig är dessa binjurars relation till vattnet i kroppen att vi jämför dem med hjärtats relation till blodet. Binjurarna är vattnets hjärta. När Chiron steg in i Fiskarna i februari 2011 då var det många som tog ett djupt andetag ty detta skulle bli några tuffa år för kropp och själ. Det svåraste med Chiron i Fiskarna är att kroppen inte helt får en chans att andas ut. Chiron är valen – det största vackra blanka djuret i världshaven. När ni ser valen så följer ni den stora kroppen genom vattenströmmarna upp mot ytan. Valen visar sig en kort stund för solen, blåser och frustar ut vatten i luften. Också här uppstår ett elementarväsen. När valens filtrerade vatten möter luft uppstår ett elementarväsen. Det är spännande ting att forska i. Just dessa väsen som uppstår när valen andas ut är oerhört viktiga för jorden – eller rättare sagt för världshaven. De är små virvlande musikaliska gränsväsen som behärskar både vattnets element och luftens element och som rör sig nära havsytan. Vi skulle säga att detta är väsen som håller vattnets ytspänning på plats. De arbetar i ytspänningen och förbereder vattnet för framtiden när människan bokstavligen kommer att kunna ”gå på vattnet”. På så vis sjunger valarna i havsdjupen sånger om jordens framtid som dessa vattenväsen förvandlar och transporterar över havsytan. När Chiron går in i Väduren söker sig valarna upp mot ytan. De stora krafterna i djupen visar sig och visar sin kraft.

Vad händer då Chiron är i Väduren?

Chiron söker sig mot solen. Den själsliga katarsis som många upplevt de senaste sju åren ändrar fokus Sandkornet har blivit en pärla och den pärlan är en framtidskraft i era själar. Chirons metamorfos i Väduren riktar sig utåt är inte en själslig katarsis utan är en solbelyst yttre aktivitet. En världshandling. Det är metamorfosen från värme till ljus. Chiron kommer in i Väduren med värme från de djupa själsliga mörka processerna i Fiskarna och gör under de närmsta åren metamorfosen från värme till ljus. Det blir tydligt att era liv pågår i det offentliga rummet. Ni lämnar natten för dagen.

Hur filtrerar Chiron i Väduren?

Väduren filtrerar genom att lyssna först och sen tala. Men inte bara lyssna på andra människor. Väduren lyssnar med sina vackra horn på kosmisk inspiration. Äntligen når den kosmiska inspirationen in i Chiron och blir till insikter (ljus) och rörelse. Det blir 9 snabba år. Chiron lämnar Väduren 2027. Effektiva år där filtreringarna fokuseras på viljeprocesser. Chiron i Väduren säger Hej! till världen och dyker sedan in i den med kraft att förändra.

FED08476-7260-4EFB-995E-50899C5F4328

Spara

En reaktion på “Chiron lämnar fiskarna för Väduren

Lämna ett svar till jonas Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *