Detta är närvarons hjärta. Detta är vad alla änglar sjunger just nu runt jorden ”Att jorden är en god plats att leva på”

Det är en tid med avslut av olika slag. Livsprocesser som gör kullerbyttor och tar slut. Så  befinner jag mig på en själens plats där delar av mig letar efter en matris att häfta i men det finns inget där, det finns inget mönster jag känner igen. Så skapas en typ av tomhet. Jag kan inte förstå vad jag ska göra där… så jag lyssnar…och jag hör snart att jag är omgiven av änglar. Jag hör snart att de alla sjunger ”Att jorden är en god plats att leva på”

Nu ska vi beskriva för dig ett perspektiv som handlar om närvaro. Men egentligen menar vi en speciell typ av närvaro. Det är en medvetenhet vi vill beskriva för dig som bär fram evolutionen. Så kan ske att det vi vill beskriva liknar en evolutionsteori som i bästa fall kan ge dig några kartor för navigation och orientering in mot verkligheten. Vi vill lyfta fram här ett människoöde som representerar en typ av medvetenhet som gör skillnad för mänsklighetsutvecklingen. Vi känner detta öde som Etty Hillesum. Det är en själ som tvingas uppleva ”mänsklighetens midnattstimma”, det är en själ som tillsammans med andra själar inkarnerar in i den judiska blodsströmmen för att genomleva det ni kallar förintelsen. Men vad är det som denna själ gör? Vad är det som lever kvar som ett eko från hennes stund på jorden? Jo nämligen detta – att hon stod i sitt öde helt vaken. Från ett perspektiv var hon vaken i den mörkaste natten. Hon var närvaro och medvetenhet i mörkret. Och det är en stor sak. Detta ser vi från vårt perspektiv som att hon skapar kontakt mellan sin kosmiska hemvist och Gaias hjärta. Hon skapar en kanal av medvetenhet, ja det är en ström av information hon skapar, en bildström från jorden till en sfär i kosmos. Via hennes medvetna närvaro filtreras jordens mest demoniska ansikte upp mot kosmos, upp mot en sfär som vi känner som mänsklighetens erfarenheter. Ja sannerligen finns det en erfarenhetssfär runt jorden som bär er mänsklighets historia in i framtiden.
Vad menar ni egentligen?
Vi menar att era erfarenheter finns lagrade som bilder i denna sfär – men det är viktigt att känna till att dessa bilder har skapats just genom enskilda individers närvaro och medvetenhet. Denna sfär drivs av närvaro – ja mänsklig närvaro är motorn i denna sfär. Att människor genom inkarnationer, i olika kulturepoker, genom mörker, genom ljus varit närvarande. Ja i ett spektrum av dalar och berg. I ett spektrum av smärta och fred. In i världens alla hörn ser vi – trots allt – mänsklig närvaro. Det finns människor som oavsett ödeskaraktär har förmågan att vara i sitt öde och se. Inte blunda, inte längta bort, inte vara upptagen med smärta, sorg eller lidelser. Detta tillstånd av närvaro som ni människor bär i er som kraft – som skulle vi säga andlig moralisk realitet – det skapar er mänskliga historia och framtid. Utan människans vilja till närvaro ingen evolution. Detta liknar matematik. Just för att närvaro har i sig den egenskapen att den skapar mänsklighetens gemensamma bildsfär, människans gemensamma gestaltande av bilder. Och detta ser vi i er mänskliga historia nu som ett bokslut. Och det finns i oss – som verkar ur ett kosmiskt belyst perspektiv – en stor tacksamhet när vi betraktar er. Att er mänsklighetshistoria faktiskt ÄR framburen av närvaro. På så vis kan vi läsa av er historia, på så vis kan vi känna Gaias histora just för att den är skapad av er närvaro. Vi menar också att denna själs närvaro att hennes speciella närvaro i just detta mörker såsom det bredde ut sig över jorden i mitten av nittonhundra talet, gör ett bokslut. Ja så ser det ut. Att Etty Hillesum gör ett bokslut av en period i er mänsklighetsutveckling.
Vad gör hon för bokslut?
Hennes inkarnation gör ett bokslut för en typ av separation. Det finns i den mänskliga evolutionens historia en viktig sak nämligen människans förmåga att skapa i sitt inre egna bilder av verkligheten. Ja föreställningsförmågan, imaginationen lades ned i människans medvetande som ett frö och denna skulle vi säga revolutionerande egenskap är fröet till det vi känner som separationen och vägen ut ur paradiset. När människan levde i bilden (paradiset) fanns inte förmågan att samtidigt i medvetandet skapa egna bilder. Detta är vad vi kallar ett kvantumhopp, ja vi skulle säga ett individuellt kvantumhopp – att gå från att vara bilden till att skapa bilden blir människans första impuls till frihet, till det egna bildskapandet, det egna seendet. Så stort är detta steg att gud ropar i mörkret ”Du ska inga andra gudar hava jämte mig” Och ändå är det vad som sker. Att människan skapar sina egna gudar, sina egna vägar till frihet.
Hur ska vi förstå detta bokslut?
Ni kan ana detta bokslut genom Ettys erfarenheter i koncentrationslägret. Vi hör att hon där i det djupaste mörkret ser en vit jasmin. ”Finns det en ton som kan bära och omfamna allt? Både en överdådigt blommande jasmin och giftig gas” Denna hennes reflektioner öppnar vägar för att förstå jaget som princip – alltså på det sätt som jaget arbetar, nämligen den förmågan ni har att vara på två ställen samtidigt. Jaget är den kraft ni äger som delar sig utan att splittras! Och lyssna på detta noga nu! Att detta är jagets stora utmaning, att vara på flera platser samtidigt utan att splittras. Förmågan att erfara en vit jasmin samtidigt som den giftiga gasen sprider sig i lägret. I grunden är detta en mänsklig erfarenhet som handlar om att hantera det egna bildskapande utan att splittras, utan att uppleva separationen som tillstånd. Ni ska kunna skapa era egna bilder av verkligheten och också se andras bilder av verkligheten – utan att kriga om vems bild som är den rätta. Just för att det är i grunden bara bilder av verkligheten. Det är inte verkligheten. Det kommer en tid när era bilder av verkligheten återigen smälter samman med verkligheten. Då ni återigen upplever en typ av paradisisk verklighet. Men inte som den gamla – då ni omedvetet var i bilden. Detta nya paradisiska tillstånd handlar just om att hantera jagets förmåga att vara i den egna bilden av verkligheten samtidigt som att vara i verkligheten. Detta är ett framtida medvetandetillstånd. Förmågan att vara närvarande på två platser samtidigt.
Instagram exempelvis är ju ett pärlband av individuella bilder av verkligheten..
Instagram är just individuella bilder som världen härbärgerar. Alla dessa individuella bilder – när de betraktas av andra skapar en gemensam bild. Därför är närvaron viktig också på internet. Och därför ber vi er från vårat hjärta att lyssna på denna vår bön till er. Att ni sprider en god intention. Att trots mörkrets mest fasansfulla ansikten Ar jorden en god plats att leva på. Detta är den enda frekvens som håller evolutionen vid liv. Detta är närvarons hjärta. Detta är vad alla änglar sjunger just nu runt jorden ”Att jorden är en god plats att leva på” Bara den frekvensen har förmågan att driva inkarnationsimpulsen framåt. Annars kommer mänskligheten att dö och sakernas tillstånd vara annorlunda. xalo

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *