Fåglarnas uppgift är att öppna rum i det eteriska för att impulser från framtiden ska kunna inkarnera

Sedan jag träffade Purpurhönan och fick tillbringa tid med henne så har min relation till fåglar förändrats. De hjälper mig än djupare in i livets mysterier. Och att se hur de färdas på vindarna. Bara det.

Vad är ert perspektiv på våra vänner fåglarna?
Det finns en typ av skapelseberättelse såsom den gestaltar sig i Akashakrönikan, att Manu – den stora ande vi känner som Manu fick i uppdrag att omgestalta universum via färger. Alla färger som finns på jorden uppfattar ni via det astrala. Manu var ledare för ett släkte människoliknande gudar som skapar färg. När deras kroppar kommer i kontakt med jordatmosfären och syret i luften uppstår en typ av alkemi som skapar färg. Dessa människoliknande gudar var mytomspunna på jorden som ”Färgerna”. De kom i ett stort moln till vissa utvalda platser där de arbetar alkemiskt med jorden på så vis att de via konstitutionen i sina kroppar skapar färg. Deras kroppar innehåller metaller som i mötet med luftens syre färgar den jordiska tillvaron. Det uppstod under den här tiden ett överflöd i det astrala på jorden. En typ av paradisiskt tillstånd. Jorden öppnar sig mot kosmos på ett visst sätt, vi ser tydligt den gesten jorden gör mot kosmos när hon tackar för färgerna. Denna gest visar ett nytt steg i evolutionen.
På vilket sätt?
Det astrala överflödet behöver balanseras och förflyttas in i tidsströmmen. Ja du förstår astraliteten pågår i evigheten – utanför tiden. Den gesten som jorden gör mot kosmos ger henne en riktining in i tidsströmmen, ja hon riktar sig mot det galaktiska centret på så vis att hon öppnar sig för krafter från framtiden. Och vad är det då som sker? Det som sker är ett av de största offer som universum gestaltat. Manu, den vi känner som ledaren för ”Färgerna” låter transformera sitt ”folk” till fåglar. Den alkemi som deras kroppar skapar på jorden, de färger som där skapas låter han vändas inåt och kan på så vis omgestala deras människoliknande kroppar till fåglar. Fåglarna skapas för att väva i jordens framtidsmatris. När jorden gör gesten mot framtiden aktiveras tidsströmmen som är verksam i eterkrafterna. Så är det ordnat att det eterfält som omger jorden är fåglarnas livsrum där de via rörelser i luften skapar öppningar för framtidsimpulser att inkarnera på jorden. Fåglarnas uppgift är att öppna rum i det eteriska för att impulser från framtiden ska kunna inkarnera.
Är det därför de ”flyttar” och flyger mellan kontinenter?
Delvis. Fåglar behöver flyga över hela jorden. Olika fåglar öppnar olika framtidsimpulser. De öppnar portar till framtiden.
Från ert perspektiv. Vad betyder egentligen detta att stå i relation till framtiden?
För att rikta dig mot framtiden kan du lyssna till fåglarnas sång. Vad fåglar sjunger talar gudar. När du börjar förhålla dig till fåglarna på rätt sätt så öppnas din astralkropp mot fåglarnas astralitet som också är Gaias astralitet. Där finns koder in mot framtiden. Ja du förstår så fort du lämnar dina egostrukturer – som häftar i astralkroppen – så lämnar du en typ av maktspråk. Vi skulle inte säga att det finns nyanser av makt. Det finns makt eller avsaknad av makt. När du lämnar din personliga egostruktur runt makt och ställer dig in i fåglarnas ”tjänst”, in i deras framtidsrum. Då gör du dig tillgänglig för att framtiden ska kunna verka genom dig. Så viktigt är det att lämna sina personliga strukturer om makt.
Så fåglarna är en väg mot framtiden?
Fåglarna är de som bär och skapar förutsättningar för en ny maktstruktur på jorden. En sfär med nya frekvenser för hur ni kan förhålla er till makt och mellanmänskliga interaktioner. Och det vill vi säga till er att när ni är med och agerar i fåglarnas framtidsmatris då är ni med och befriar Lucifer – den fallna ängeln. Det är först då som Lucifer som ande kan verka in positivt i era liv.
purplehen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *