Gotland är en av de sju systrarna, en ö som är bärare av de fria konsternas vibration

Kära Typer, Jag har ju vandrat på Gotland längs kusten några dagar. Det var en härlighet. Det är något med den ön. Något som vaknar varje gång jag återvänder dit – det är något med ljuset som reflekteras i de vita kalkstensstränderna.

Ja det finns en mystisk förutsättning här att Gotland som ö i Östersjön träder in på världsscenen med en tydlig strålglans. Det finns ett samband mellan Gotland och Malta. Båda dessa är öar i ett viktigt innanhav, ja dessa innanhav har viktiga uppgifter att förbinda esoetriska strömmar via vattnet. Och vad är det för strömmar? Jo det är strömmar för att stärka hjärtkvaliteter.
Det finns ju ett stort stenröse i Uggarde på östra Gotland…
Ja detta är intressant! Vi har sagt det förr att det finns nedlagd i den Gotländska marken starka framtidsimpulser. Och det är ju verkligen fantastiskt att detta röse från bronsåldern i dag är en aktiv framtidskraft. Ja det finns här en evolutionär ström, att detta röse växte fram för att manifestera hjärtpulsen i Europa, ja att stärka den! Ja att liksom spegla den via starka rytmiska ljudvågor. Detta var något som männsikor då under den tidsepoken var medvetna om – vikten och behovet av att spegla kosmiska strömmar. Ja du ser detta stenröse är en typ av instrument! Ja det är byggt som en plats för att tona och skapa ljudfrekvenser via vattenströmmarna. De sju små röserna som är placerade runt det stora röset är en typ av trumplatser. Det är byggda som resonans för att med ljud aktivera den kosmiska hjärtfrekvensen på jorden. Varje röse reprsenterar en ton på en sjutonig skala och det stora röset bildar en oktav och höjer frekvensen. Ja detta var bronsålderns musikaliska arerna. Människor har länge använt sina röstresurser för att skapa klara vägar till en högre kosmisk ordning. Detta var en typ av musikinstallation där frekvensen höjdes på det stora röset. Dessa ljudströmmar spreds sedan i första hand via vattnet ned mot Europa för att stärka den Europeiska kosmiska hjärtpulsen. Detta var precis på samma sätt man arbetade på Malta. Med ljud och stenar.
Så vad har stenar med ljud att göra?
Stenar bevarar ljudvågor! Stenar lagrar musik! Ja de lagrar inte ord – de lagrar språkrytmen – och de lagrar melodier. Att skapa stenrösen för resonans och för lagringskapacitet var en självklarhet. Ja dessa stenrösen var vår tids CD skivor. Och att sjunga eller tona på dessa rösen liknar vår tids rockkonserter. Ja se det så här! Dessa rösen byggdes med glädje! Det var en ceremoniell handling. Det är monument av kultur inte av makt. Det finns en stor skillnad här om du jämför med Egyptens pyramider. Egyptens pyramider är en demonstration av makt! Av hierarki! Det var slavar som byggde dessa pyramider under en brännande sol! Dessa nordiska stenrösen är också en typ av pyramider men de är nedåtgående. De byggdes inte av slavar, de byggdes av alla människor. Det var en allas angelägenhet att skapa denna musikaliska arena, det var en glädjens byggnadsverk. Ja detta är viktigt för er att urskilja den här typen av fornlämningar från gravar. Detta är ett stycke musikhistoria som kan liknas med en amfiteater. Det är inte någon gravplats.
Hur påverkar den här typen av fornlämning Gotland i dag?
Det skapar en starkt kulturell anknytning. Ja vad är det att som ö vara bärare av kosmiska hjärtkrafter? Jo det är att vara bärare av de fria konsterna. Gotland är en ö i Pleijadernas sjustjärneenergi, Gotland är en av de sju systrarna, en ö som är bärare av de fria konsternas vibration. Ja vi känner de fria konsterna från Antiken såsom: astronomi, geometri, filosofi, poesi, matematik, musik och retorik. Gotland är musik. Det är musikens ö. Det var Pleijadernas musikvibration som förankrades i detta stenröse och som sedan transformerades in i de 92 kyrkorna som bygges på ön runt 1400 talet. Kyrkorna är en direkt inspiration sprungen ur denna fornlämning. Men märk väl! I första hand som musikrum! Som rum för akustik – inte som rum för en kall gudsfruktan. Intentionen bakom att bygga alla dessa kyrkor var att skapa förutsättningar för att ytterligare förtsärka ljudvibrationen som transporterades över havet. Ja från vårt perspektiv transformeras den mänskliga sången och tonerna av alla dessa kyrkorum och skapar ljud och luftströmmar som virvlar mot Europa. Ja Gotland är i sanning en kulturens centrum!
Det har ju precis varit Almedalsvecka på Gotland – finns något samband mellan den veckan och detta?
Ja det finns ett samband! Ser du vad det är? Den gotländska dialekten bär spår av denna ljudmystik, därför älskar ni Gotländska, därför att den bär i sig hjärtkrafter som strömmar över Östersjön mot Europa. Därför blir Almedalen en central plats för demokratisk dialog – just för att energin på Gotland hjälper till att göra denna mötesplats till en musikalisk tillställning. Och vad är det? Jo det är konst! Gotland är den plats som utifrån sin historik och sin position i Östersjön lyckas transformera politik till konst och! egentligen är det så! Att politiska beslut som rör EU bör avhandlas på Gotland. Gotland har via Östersjön en direkt kanal till Brussel. Gotland agerar internationellt som Sveriges hjärta – här tas beslut med hjärtat.
Österjön är ju väldigt förorenad i dag..
Ja detta är olyckligt! Östersjön dämpar dessa annars så klara strömmar. Skapar stillestånd och gör dem grumliga. Det är därför av stor angelägenhet att arbeta med att rena Östersjön på alla nivåer. Det är viktigt att arbeta med de väsenskrafter som strömmar i Östersjön, de väsenskrafter som är bärare av dessa hjärtvibrationer.

 

4 reaktion på “Gotland är en av de sju systrarna, en ö som är bärare av de fria konsternas vibration

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *