Jo det har med den enklaste kosmiska ekvationen att göra! Som handlar om att bli sedd.

Ända sedan Isis dimbåge manifesterade sig ovanför mig tycker jag mig se ljus och himlafenomen lite varstans, jag har också funderat på regnbågen. Vad är regnbågen för fenomen egentligen?

Kära Typer, jag funderar på regnbågen…vid två tillfällen när jag besökte Hebe – statyn vid Gripsholms slott – så uppenbarade sig en regnbåge precis ovanför henne, det kändes stort på något sätt – men jag visste inte egentligen varför…
Hoho! Jenny! Aha det är dags för lite regnbågsmystik!
Vad menar ni?
Regnbågen ska du veta är inget som du ser – det är något som ser dig! Så är det ordnat med regnbågen – att det är kosmiska väsenskrafter som ser in i jordatmosfären
Så vad innebar det för mig just då när jag stod vid Hebe statyn?
När är regnbåge manifesteras ovanför dig ska du alltid notera var du står – ja du förstår det har betydelse! När Regnbågsenergier ser människan så bevaras det ögonblicket på er tidslinje – ja det finns en tideräkning som vi kallar regnbågstiden – det är som fotografier av dig i relation till regnbågens manifestation. Så vad betyder det att du stod vid Hebestatyn? Jo att du är sedd precis just där – att det har betydelse, att platsen har betydelse och att i det här fallet att Hebe kraften har en speciell betydelse för din regnbågstid, ja det är som en parallell tideräkning, en regnbågstideräkning
Men vad betyder min regnbågstideräkning?
Vad innebär det att bli sedd av regnbågskrafter? Jo det betyder att din gestalt erövrar färg. Regnbågskrafter är färgväsen, det är stora väsen som liksom målar din själ med stora penseldrag. Så när du står vid Hebestatyn och blir sedd av regnbågen då erövrar du en färg! Det är det unika med att bli sedd av regnbågen. Och denna färg har med platsen att göra, ja den har inte med ditt själsliga tillstånd att göra. Nej genom regnbågstiden erövrar du platsbundna energier. Detta är mycket spännande!
Jag tycker mig se så många olika sorters ljus och färgfenomen just nu..
Jo men det ligger i tiden! Vi är i slutet av tideräkningen nu! Kosmiska väsenskrafter är så nära! Märk väl – vad är syftet med dessa fenomen? Jo det har med den enklaste kosmiska ekvationen att göra! Som handlar om att bli sedd.
Hmm..hur menar ni?
Vad är det att bli sedd Jenny? Det är enkel alkemi! När du blir sedd aktiveras ditt eget seende och du börjar förnimma översinnliga verkligheter. Att bli sedd är avgörande för det egna seendet. Och förstår du nu den kosmiska pedagogik som finns nedlagd i regnbågen? När du hänförd blickar upp mot detta himlafenomen! När du låter dig översköljas av dess transparenta färger så öppnar sig din själ för att på djupet bli sedd av dessa stora färgväsen. Dessa så att säga kosmiska färgportar droppar in seendets magi i din jordiska gestalt – och märk väl! Att det sker organiskt över tid, över ett jordeliv som en gåva till er människor
Vad skulle ni säga att det är för skillnad att bli sedd av kosmiska väsenskrafter eller av naturväsen eller av en människa?
Vi skulle säga att det är fundamentala skillnader! Det handlar om vad i människan som blir aktiverat. Kosmiska väsenskrafter ser dig och speglar dig i ditt kosmiska ursprung, att bli sedd av regnbågskrafter är att bli sedd i hela din mänskliga potential som har med mörker och ljus att göra, har med erövring av färgenergier att göra. Att i sin potential bli sedd av en människa är en annan form av nåd, ja har med jordevandringens specifika utmaningar att göra, är ett uttryck för det jordiska hjärtat, är ett uttryck för mänsklig gemenskap. Att bli sedd av exempelvis naturväsen har med utvecklingen av en typ av viljemässig kommunikation att göra..ja Jenny..det går att fördjupa sig här…det finns nyansskillnader i de flesta fenomen. Det gemensamma för fenomenet att bli sedd är att de aktiverar ditt eget seende för kosmos, för jorden och för andra människor.

En reaktion på “Jo det har med den enklaste kosmiska ekvationen att göra! Som handlar om att bli sedd.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *