många är ni som format era radikala energier i skogarnas djup

Nu vaknar skogarna! Åh vad jag älskar skogarna. Jag hör hymner från forntiden öppna upp dess hemligheter. Säg mig typer, berätta om skogens hemligheter

Ja Jenny, det finns stora hemligheter i de nordiska skogarna. Du har ju sett hur öden vävts samman med dess hymner, hur människoöden formats i hjärtat av dessa skogar.
Berätta mer
Det finns rörelser i tiden som nu vaknar, det finns rörelser bland er som vaknar, ja det är era skogskrafter som vaknar. Många är ni som format era radikala energier i skogarnas djup. Ja vi ser att de nordiska skogarna är den radikala rörelsens hemvist. Alla revolutioner har börjat i skogarna, har formats av den visdom som urskogen bär. Vi ser att det i forntiden utspelats stor dramatik i de nordiska skogarna. Det fanns tider när skogarna levde i tidsströmmen på ett annat sätt än nu, tider när idéerna och förändringarna tog form i skogarnas djup. Ja det fanns tider när de starka och nya samhällsförändrande krafterna vibrerade, först som en susning i trädkronorna, som en aning i lövverket och sen kom spridningen, sen kom spridningen genom trädmatrisen ut i världen. Trädmatrisen öppnade upp för förändringskrafterna! Ja sannerligen började de stora revolutionerna, de starka motståndsrörelserna i skogarna. En frihetsvibration mullrade djupt inne i dess mörker, en rötternas aktivitet samlade människor, skogen som bärare av en ny sorts frihetsenergi. De nordiska skogarna användes för möten, för uppror, för planering, skydd och äventyr.
Och många är vi som varit del av denna rörelse?
Ja vi känner denna rörelse, som en kamp för frihet, som en kamp mot orättvisor, som en strid för jämlikhet – ja vi känner det som ”att ta från de rika och ge åt de fattiga” Vi känner denna ström av moral som en grön snabb energi, en skogarnas frihetsenergi.
Hur ser ni denna rörelse i dag? Det som vaknar i dag?
Vi ser det som en ursprunglig energi som samlar människor i mindre grupper. Vi ser det som en trend som får människor att skapa nya samhällen, nya mindre communities. Det är en uråldrig kraft som nu slår igenom det digitala bruset och får männsikor att samlas. Vi ser det ske överallt, att förändringarna sker i de mindre sammanhangen. Det är revolutionära krafter som sprider sig bland männsikor som ser naturen som sitt hem. Detta är den verkliga trend som återskapar en verklig närhet till naturen och dess väsen, som utifrån naturens egen design inspireras till revolution. Ja denna trend är revolutionen såsom den alltid burits fram av små grupper. Vi ser den i konsten, i modet, i inredningen med starka färger och tydliga kontraster mellan det gamla och det nya. Detta är den källa avantgardisterna hämtar sin näring ur. De vet att naturen är källan till ursprungskrafterna. Naturen besjälas och får en ny status.
Så vi ska ut i skogarna?
Ja ni ska ut i skogarna! Lyssna till prasslet vid skogsbrynet, stå med ryggen mot den öppna slätten och känna den smala vägen kalla på er, ja ropa er in till skogens mitt.

 

 

2 reaktion på “många är ni som format era radikala energier i skogarnas djup

  1. Majeli

    Wow och vilken vacker skog! Jag vart så lycklig när jag igår hittade fantastisk skog bara 10 min från mitt hem. Det var verkligen ett ställe att samla kraft på.
    Jag har alltid tänkt väldigt bra i skogen, får perspektiv och nya ideer när jag går där och filosoferar!
    Tack

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *