men det är den mörka harpan som spelar

Det finns ett träd här som på spanska bär namnet Algaroba. Det engelska ordet är Carob tree eller St John´s bread. Stora är de träden med mängder av frukter och de viskar sin historia, nej de spelar den, de spelar den mörka harpans toner och lutar du dig mot dess stam så kan du följa klangen ned i underjorden.

Säg mig vad är det egentligen för typ av träd?
Detta träd är skulle vi säga ett instrument, det är en typ av klangspel, frukterna klingar. Alla fruktträd bär olika toner, olika klanger och essensen av dessa klanger manifisteras i en formkraft som är frukten. Frukten är trädets musikaliska uttryck.
Så vad ser ni i detta träds uttryck?
Vi ser här en tung formkraft i stammen och dess grenar, ju tyngre formkraft ju mer frukt! Vi ser här mängder av frukt! Ja hela trädet dignar av frukt. Det är intressant med detta träd, du ser att stammen och grenarna är tunga av formkraft och ut ur denna formkraft lösgör sig en baljliknande frukt. Vi kallar det horisontens frukt.
Vad menar ni med horisontens frukt?
Vi menar en gränsfrukt, att frukten är bärare av horisontlinjen. Ja det är vågmästarens träd.
Vad har denna frukt från ert perspektiv för esoterisk klang?
Ah! Detta är en harpa! Men det är den mörka harpan som spelar. Det är klanger som öppnar för underjorden, som bär i sig portar ned i mörkret. Att lyssna till den mörka harpans toner är att kliva ned i en annan formkraft än den vi känner i luftrummet, i ljuset. Underjordens formkraft är mjukare, den är besjälad av dunkel, av mörk potential.
Vad menar ni mörk potential?
Vi menar mörk framtidskraft. Men märk väl! Vi pratar inte om mörker här som kontrast till ljus. Vi pratar inte om mörker som något ont som står i kontrast till något gott. Vi pratar om mörker som den djupaste materiens rum, ett rum som erbjuder formkraft, som formar framtiden. Det är så viktigt för er att beträda mörkerrummen och känna på formen, känna in formkraften. Den ljusa potentialen ägen en annan formkraft, är en annan typ av potential. Den mörka harpans träd har en gedigen historia. Dessa frukter äger en speciell egenskap. Varje frö väger i princip lika mycket. Oberoende av form så är frönas vikt konstant. Det finns en utsökt formkraft här som visar sig i detta fenomen. En exakthet av rang. De väsenskrafter som bär fram detta träd! Så tala med dem.
…kära Algaroba…vem är du?
Jag är vågmästaren, jag är vågen, mina frukter bär i sig horisontlinjen, de är inte runda, de formar sig inte som ett klot runt sin kärna, de bär i sig en rak linje, en horisontens skiljelinje. Jag är balans. Dessa mina frön äger alla samma vikt! Detta är manifestationen av balansen mellan den jordiska kraftens former och det himmelska ljusets flöde. Jag äger den exakta balansen mellan dessa flöden. Därför är också min kraft så stor, men en balanskraft är stor som sådan, ej i spridning, jag äger ingen storhet i spridning, jag äger en storhet i balans.
Dina frön har använts förr som ett mått för att mäta guld
Jo så är det ordnat, att detta konstanta värde som jag representerar har givit människan en måttenhet, en carat. Tjugofyra av mina frön motsvarar tjugofyra carat guld. Detta visar er – en arketypisk bild, att detta stående i den perfekta balansen mellan de mörka och de ljusa flödena attraherar guld, attraherar värde. Detta är vad jag strömmar till er. Det balanserade värdeskapandet.
Dina frukter kallas också Johannes brödfrukt, att Johannes döparen levde på dina frukter i öken..
Jo så kan ske, att legender om min balanserande effekt sprids genom historien. Ja det finns ett skimmer runt mig, just för att jag äger guldets värde i mina frukter. Detta skapar en historisk dynamik runt min gestalt. Nog vandrade min energi brevid denna själ för att filtrera energin från underjorden. Nog var jag där som näring för denna själ för att stödja balansen i den ström som då uppstod på jorden, nämligen den kristna impulsens ljusa ström. Du ser att jag är alla alkemisters vän. Jag bär i mig formkraften som förvandlar vatten till vin, jag förvandlar mina frön till guld – och därför vandrar jag vid den själens sida – för att hela den kristna mystiken vid den tidpunkten var en alkemisk process. Hela den inkarnationsimpulsen var att förvandla det kosmiska ljuset med det jordiska guldet till en mänsklighetsimpuls – till ett stående i balans.
Vad är egentligen ditt perspektiv på den mörka harpans musik?
Det finns i varje själ en plats i underjorden, ett stående i mörkret där du möter din egen mänskliga alkemiska process, där du möter din egen vikt i guld. Ja det finns i varje själ ett eget Algaroba träd. Det är den musiken jag spelar. Med andra ord leder dig den mörka harpans toner till ditt djupaste värdeskapande – där du själv kan förvandla vatten till vin. Tona in på mig och låt den alkemi jag bär i mitt system flyta in i ditt blod. Jag är Algaroba – jag är guldbäraren.

En reaktion på “men det är den mörka harpan som spelar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *