ja detta är ”den hängda mannens” princip, att med fötterna söka sin kosmiska tillhörighet och med huvudet sjunka in i det jordiska

Jag har sedan i höstas arbetat med att jorda kvinnor upp och ned. Det kom sig så att en av mina kunder bar en problematik som krävde den typen av arbete. Jag blev förvånad först och undrandes men när det visade sig att det var ett tidsfenomen som många stod i så har jag födjupat detta energiarbete. Inför 2014 känner jag intuitivt att denna jordning kommer att beröra många av oss.

Vad är det som sker? Vad är detta för typ av jordning?
Det som sker är att – det vi kallar den sårade kvinnligheten – vänder sig.
Hur menar ni?
Vi menar på det sätt som ni i denna tid inkarnerar i era kvinnliga kroppar, det är en typ av upp och ned tillvaro, en typ av dissonans med er verkliga energinatur. Jorden har länge varit präglad av en manlig energimatris, denna matris kan inte på några villkor öppna dörrar för den kvinnliga kroppens energisystem.
Så hur skiljer sig den manliga kroppens energisystem från den kvinnliga?
Ah! Detta vet ni! Detta är kunskap som är öppen för er. Den kvinnliga kroppens energi står i motsatsförhållande till den manliga kroppens energi, ni är på sätt och vis varandras motsatser. Från ett energiperspektiv står mannen med fötterna på jorden och kvinnan står på huvudet! Den kvinnliga kroppens energisystem har en typ av närhet till jorden. Detta är en verklighet som nu börjar att manifesteras igen
Hur då?
På det viset att kvinnans energikropp lösgör sig och vänder sig om. Ja detta är ”den hängda mannens” princip, att med fötterna söka sin kosmiska tillhörighet och med huvudet sjunka in i det jordiska. ”Den hängda mannen” är en bild av hur kosmos befruktar jorden.
Hur beskriver ni denna jordning?
När du vänder energikroppen upp och ned arbetar de tre översta chakrana nära jorden och de tre nedersta ckakrana arbetar nära kosmos. Hjärtat är mittens energi, är det rike i människans mitt som möjligör denna jordning. Hjärtenergin har egentligen ingen orientering i det vertikala, i strömmen mellan kosmos och jord, hjärtat har en orientering i rummet söker alltid efter riktning i det horisontala. Hjärtat är liksom slutdestinationen för inkarnationen, här lagras människomötets natur. Hjärtat balanserar alltid jordningen, balanserar inkarnationsprocessen.
Vad händer i chakrasystemet när energikroppen jordas upp och ned?
Vi har kronan som liksom droppar in mot jorden, som jordar sig mjukt men inte djupt, inte likt fötternas rötter som liksom gräver sig in i jordens alla lager, som letar sig fram till näringsströmmarna i de djupa skikten. Den kvinnliga kroppens jordning är inte lika djupt rotad, är vaggande och det vi kallar ”homeopatisk”. Det tredje ögat lyssnar mot naturen, ser in i det väsensartade, det levande i naturen, i mineralriket, i havskrafterna. Detta är det jordiska klarseendet, som är starkt förknippat med keltisk mytologi – de djupa skogarnas klara blick. Halschakrat bär i denna jordning inga ord, inga formuleringar, ingen argumentation. Halschakrat tonar i samklang med det väsensartade som rör sig nära jorden, skapar en röst för en levande planet, för alla sånger som sjungs världen över, för toner som klingar över de öppna vidderna. Hjärtat är så mittens rike, du har hjärtat här i dess mitt, oavsett om du är i den upp och nedvända jordningen eller inte. Hjärtat är i sin balanserande kvalitet en mötesplats för inkarnationsprocessen mellan de kosmiska och de jordiska impulserna. Så har vi solar plexus, detta komplexa energisystem som hanterar relationell energi, som förbinder er med punkter i den relationella matrisen. Detta djupa chakra med så många gångar och irrvägar att färdas i, detta chakra i den upp och ned vända jordningen strömmar med sin relationella fokus i en högre energi, söker inte förbindelser på samma sätt, arbetar inåt, stannar av och är i vila från social stress. Det finns en möjlighet att förstå karmiska relationer utan att träda in i dess drama. Ja det är en vila i den relationella energin. Så har vi hara, det andra chakrat, som bär i sig gesten med benen som glider isär, som öppnar skötet för en kosmisk befruktning, som läker den sårade kvinnligheten med sin ursprungsenergi som handlar om att manifestera kosmiska impulser på jorden, ja det är den heliga jungfruns gest att låta sig befruktas av kosmiska energier. Och så har vi då fötterna – och är inte detta underbart! Hur fötterna här i denna position inte används till att förflytta kroppen utan till att generera rörelse.
Hur då?
Genom att vifta! Ja detta är ”den hängda mannens” primära aktivitet. Det är en variant av det ni kallar kaosteorin, att en liten rörelse i en del av universum skapar en stor effekt i en annan del. Det är ”den hängda mannens” primära fokus att fördjupa sig in i en ny typ av manifestation, där du manifesterar stora rörelser med minimal ansträngning.
Så vad är detta för jordning?
Detta är en jordning som på djupet läker en sårad kvinnlighet. Ja ni bär den alla i er, och det pågår över hela jorden dessa processer att försonas med den kvinnliga essensens verkliga magi.
Så vad råder ni oss att göra?
Vi råder er att jorda er upp och ned! Att denna feminina jordning får fäste i så många av er som möjligt. När era energikroppar under en period får hänga upp och ned kommer ni såsmåningom bli mer flexibla i att använda er av båda jordningarna utifrån vad ni befinner er i för situation.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *