Att det är er exakta tyngd ni har som uppgift att bära. Den kollektiva tyngden bärs av andra krafter.

Senaste veckorna har innehållet i mina sessioner handlat mycket om en typ av grundläggande nyorientering in i livet. Vilka livsval har jag egentligen gjort? Vilka portar öppnade jag? Och vilka portar lät jag vara stängda, vilka gick jag förbi för att jag inte såg dem? Och en annan grundläggande fråga. Om tyngden jag bär. Vad är min exakta tyngd? Hur mycket ska jag bära?

Vi har Venus retrograd i Fiskarna i konjunktion med Chiron i kvadratur med Saturnus i Skytten.
Låt oss se på Venus i Fiskarna. Vad gör Venus i Fiskarna? Venus i Fiskarna ”smider medan järnet är varmt” Hon vet att handla och gripa de förutsättningar som finns i en situation, hon är en strategisk kraft – en kraft som känner sitt element. Strategi uppstår just så – det uppstår naturligt när du känner det element som du opererar inom. Strategi är den kompetens som talar om för dig hur du bäst orienterar dig in i världen. Ibland uppstår en fråga. Ni frågar er: Vilken strategi ska jag använda nu? Hur navigerar jag mig själv bäst genom den här situationen? Dessa frågor uppstår när ni är på väg in i områden ni inte känner – det är helt naturligt. Ni har att fundera över – inom vilka områden i livet rör jag mig naturligt? Venus i Fiskarna speglar den livsstrategi som fungerar för dig Venus i Fiskarna är rösten i dig som naturligt rör sig framåt som får komplexiteten att trots allt fungera i vardagen.
Så vad sker när Venus i Fiskarna går baklänges?
Retrograden skapar hack i den rösten. Din strategi – din inre röst som leder dig ut och genom världen tystnar. Vad som just nu förstärker retrograden är att Venus stannar på Chiron i kvadratur med Saturnus. Chiron är den Kentaur som stimulerar förmågan till självreflektion – ofta genom smärtsamma erfarenheter växer konsten att reflektera över sig själv. När Venus stannar på Chiron stannar hon i självreflektionens mitt och den platsen är förbunden med smärta. Venus reflektion i Fiskarna handlar om ifrågasättandet av den personliga livsstrategin. När dina ansatser inte får det stöd du är van vid eller att dina beteenden blir ifrågasatta så skapar Venus Chiron konjunktionen en djupare smärta i dig än vad du kanske är förberedd på. Smärtan handlar om din livsorientering och strategier. Du ställer dig frågan: Vad har jag egentligen för motiv bakom mina handlingar? Om denna fråga tas på allvar kanske du möter att du inte hade några speciellt genomtänkta motiv utan att drivkraften bakom dina handlingar har varit sovande – som fisken i vattnet som inte upplever vattnet eftersom hon är mitt i det. Hon upplever vattnet först på land – då hon kippar efter luft då hon kämpar för att överleva. Så stark kan denna Venusretrograd verka in i er att det är en typ av uppvaknande in i ett annat element som kräver all er uppmärksamhet, som stjäl all er kraft.
Och kvadraturen till Saturnus?
Saturnus förstärker självreflektionen på så vis att Saturnus drar den in i tiden, in i den personliga biografin. Saturnus öppnar en dörr till det förflutna – en dörr till biografin såsom den gestaltat sig i det här livet. Det är på så vis en jordbunden aspekt, en möjlighet att försona er med mönster i er biografi som skulle vi säga behöver uppdateras och förnyas. Vi ber er att ha respekt för tyngden i den personliga biografin och se hur ni över tid samspelar med kollektiva krafter. Stor del av den personliga smärtan är också kollektiv. Många av de personliga strategier som ni valde vid en viss tidpunkt i livet valde ni för att det var möjligt att välja dem – såsom den kulturella och samhälleliga verkligheten just då gestaltade sig runt er. Den nya strategin som Venus nu kommer i beröring med skapas ur din frihet. Det är skillnaden och det är en stor sak att ge sig själv en ny orientering i livet utifrån ett frihetsperspektiv. Detta är potentialen i den här aspekten. Så finns en viktig sak vi vill lyfta fram. De strategier som du utvecklat i relation till kollektiva mönster tillhör också egentligen en annan transformativ process än den individuella.
Hur tas de kollektiva mönsterna om hand?
I första hand via begrepp. Detta kan låta konstigt men kollektiva fenomen transformeras via begrepp. Begrepp har en sådan kraft – att det är gestaltande – speciellt kollektiva fenomen behöver gestaltas med begrepp för att transformera den inneboende kraften som de omsluter. Personliga egenskaper transformeras via individen och i första hand via individens själsiga förmågor och erfarenheter. När individen vänder sig mot sig själv för att möta sig själv då kan en personlig transformation ske. Men som vi antyder – det som gör personlig utveckling komplicerat – det är att många individuella problem och brister står intimt förbundna med kollektiva krafter – de krafter som styr mänsklighetens evolution. Den kollektiva ingången är fylld med begrepp – eller skulle vi säga är ett rum där begrepp hela tiden är i omdaning och nygestaltning. För individen gäller att förbinda sin personliga utveckling med de tidsaktuella fenomen som är verksamma. En viktig definition är relationen mellan begrepp och principer. Begrepp beskriver principer. Och den princip som är verksam i Venus retrograd Chiron i kvadratur till Saturnus är principen om människans exakta tyngd.
Vad är det?
En människas exakta tyngd handlar om hur mycket hon kan bära. Den är individuell och tränar du vissa muskler så orkar du bära mer. Och detta menar vi: att principen om människans exakta tyngd är en rimlighetsprincip. Det finns en exakt tyngd att bära som är din tyngd – en del i livets skola handlar om att lära känna sin egen tyngd. Vi skulle säga att 40% av tyngden ni upplever tillhör er och kan transformeras via er organisation och 60% av tyngden ni upplever är kollektiv. Vi ser här att tyngden ni upplever består övervägande av kollektiva krafter och är häftad vid kollektiva mönster. Det betyder att var och en av er behöver utveckla i er begrepp som kan möta den kollektiva tyngden. Så ser det ut på jorden just nu. Att den individuella midnattstimman är passerad – den midnatt ni upplever är en kollektiv midnatt. Det är viktigt att förstå och hur ni härifrån hittar fram till en nyorientering in i livet.
Och det kollektiva?
Det har alltid funnits och det finns behov för begreppsutveckling i områden som är luddiga och suddiga. Där individen möter kollektivet är en sådan zon. Den tidsaktuella frågan är: Var slutar jag? Och var börjar omvärlden? Vi ser att det är i denna zon som i första hand framtiden får fäste. Vi vet att det låter abstrakt – men när begreppen utvecklas och blir formulerade och beskrivna då ser vi att ni upplever en stor lättnad – att ni får kontakt med er verkliga tyngd. Och det vill vi säga till er. Att det är er exakta tyngd ni har som uppgift att bära. Den kollektiva tyngden bärs av andra krafter.

smlom-gryning

 

En reaktion på “Att det är er exakta tyngd ni har som uppgift att bära. Den kollektiva tyngden bärs av andra krafter.

  1. Leena

    Hej JennyAnn! Det här var svårt för mig att greppa. Vad är tyngden? Har den med gräns att göra? Tyngd är både det som kan vara ’nertyngande’ alltså svårigheter. Det är även något som ger kraft och eftertryck. Min inre känsla och tolkning är att tyngd rätt använd ger kraft, styrka och även riktning.
    De finaste nordliga vårhälsningar med blåsippor och vitsippor åt dig.
    Kram Leena Pilfalk

    Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *