att lysa upp stjärnvärldens mångfald för sin bärare

Jag har märkt i sessioner den senaste tiden att en viss typ av smärtprocesser intensifieras, det är som att våra kroppar blir mer transparenta för att signalera obalanser  tydligare. Jag är djupt fascinerad av kroppens inneboende intelligens och kommunikativa dynamik. När jag läser av energierna i den fysiska kroppen är det ofta olika kroppsdelar eller enskilda organ som pockar på uppmärksamhet. Ett välkänt fenomen som jag kommit att arbeta med de senaste veckorna är kvinnor i övergångsfasen, i klimakteriet. Att det är så starka krafter i omlopp som den här kanaliseringen beskriver – det anade jag kanske inte riktigt.

Kära Typer..jag har identifierat en märklighet under de senaste sessionerna med kvinnor att det pågår en extremt hög aktivitet runt äggstockarna..hmm..vad är det?
Ah! Kvinnans äggstockar år extremt väderkänsliga! Står i direkt relation till de krafter som hanterar vädersystemen
Hur menar ni?
Kvinnans äggstockar är som antenner! Har samma funktion som djurens horn! De navigerar efter kosmiska signaler, ja det är äggstockarnas och hornens funktion att dra ned specifika kosmiska vibrationer beroende på fas och funktion.
Vad menar ni fas och funktion?
Du kan se det så här, äggstockarnas primära funktion är en kosmisk signal för inkarnerande själar att navigera efter, ja som en blinkande laterna i den mörka stjärnvärlden som skapar dynamik i inkarnationsströmmen. Utan denna signal kan inte själar navigera sig fram till sina temporära tempel för tillväxt. Ja till livmodern. Sen händer en märklighet med detta fysiska organ! Det förlorar sin primära funktion och transformeras. Detta är naturligt men ändock väldigt märkligt. Vad händer med ett organ som förlorar sin primära funktion? Jo det hamnar först i en typ av mellanläge – en typ av övergångsfas – ja det ni kallar klimakteriet. Vi skulle säga att efter 45 pågår en stark aktivitet runt kvinnans äggstockar, en typ av aktivitet som är relaterad till de stora vädersystemen. Vad är vädersystem Jenny? Det är stora väsenskrafter som bär in väder och vind, som reglerar värme och kyla på jorden. Och märk väl! När vädret skiftar, när det sker ett väderomslag, när åskstormen bedarrat och innan den försiktiga milda brisen tar tag i de mogna vetefälten, just där i omslagets mittpunkt där pågår en stark centrering, en starkt fokuserande mittpunktsenergi.
Vad har det med äggstockarna att göra?
Att äggstockarna lämnat sin primära funktion betyder inte att de lämnat sin funktion! Vi menar att de fortfarande har kvar sin funktion som är att navigera efter kosmiska signaler, men efter ungefär 45 års ålder navigerar de efter vädersystemen istället för de karmiska systemen. Ser du nu vad som sker? När äggstockarna lämnar sin primära funktion bär de in en typ av väderomslagsenergi till den kvinnliga organsiationen. Ja det är en typ av tryckutjämningsenergi! Och det är starka nivåskillnader i temperatur och fuktighet som hanteras.
Så är det den energi som jag noterat?
Ja du har noterat detta just därför att du har ett överskott av den målgruppen i sessioner. Men den övergripande trenden här är att kroppens energiprocesser blir mer och mer transparenta och det betyder att människor känner av sina, vi skulle inte kalla det smärtprocesser, vi kallar det fysiska funktionsprocesser, mycket starkare. Detta fenomen kommer att fortsätta att öka i både volym och mängd. Det är något ni behöver vänja er vid att hantera. Det är självkännedom på en psykofysisk nivå. Nåväl, omslagsprocessen i äggstockarna är ett massivt energipåslag för kvinnan. Det är en typ av vämjelse när stormen passerat och väderomslaget centreras. Det uppstår en typ av vakum, ja vi skulle säga att det är samma energi som det ni kallar universums svarta hål. Det finns en typ av avsaknad av energi! Men märk väl! Avsaknad i relation till sitt ursprung! Förstår du nu märkligheten med att ett fysiskt organ ändrar sin primära ursprungs energi och syfte. När väderomslagsenergin är i sin essens är det en stark aktivitet och det skapar yrsel och andningssvårigheter. Ja kvinnan befinner sig i ett psykofysiskt tumultartat tillstånd. Det finns viktiga esoteriska verktyg att utveckla här som stöd för det egna individuella väderomslaget.
Vad händer sen?
När övergången verkat klart, när den har stabiliserats då skiftar också äggstockarnas primära funktion
Och vad blir den nya funktionen?
En mjuk mogen navigation in i stjärnvärlden, inte längre som ett signalsystem. Nej som en mjuk lysande vibration. Sannerligen är dess nya funktion att navigera ut sin bärare i kosmos. Att lysa upp stjärnvärldens mångfald för sin bärare. Den mogna kvinnans egen personliga lyskraft.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *