det är skiftet ni väntat på länge

Det har pågått nu i några veckor att jag i sessioner både med kvinnor och män mött en ny manlig energi. Det är inte oväntat! Det är väldigt kraftfullt och vackert.

Kära Typer jag har mött en ny manlig energi de senaste veckorna..
Ja Jenny du ser den träda in i jordatmosfären, en manlig rostfärgad energi
Vad är det som sker?
Det är skiftet ni väntat på länge. Det är skiftet i manliga energier, ni går från en manlig skulle vi säga omogen energi till en mognare. Ja du ser att den omogna manliga strömmen har präglat er värld under lång tid och pressat era gränser för välmående. Och nu sker i världen ett skifte, ja vi står precis i skiftet, i mötet mellan en gammal manlig ström och en ny.
Vad skulle ni beskriva att orsaken till skiftet är?
Det finns en mognad i världen nu som gör det möjligt för skiftet, det är en typ av feminin mättnad
Hur då?
Vi ser i många kvinnor en väldig obalans, det är en feminin mognad, en feminin rörelse som liksom stannar av
Varför stannar den av?
Den stannar på grund av obalans! Ja den obalans som råder mellan maskulina och feminina energier är skulle vi säga radikal. Vi menar att det i många finns en mättad feminin vibration och en omättad maskulin. Ja många är ni som står med en omöjlig ekvation att lösa! Det finns ingen mötesplats för en mättad feminin energi och en omättad maskulin energi. Men märk väl! Det har inte varit möjligt för den nya manliga strömmen att inkarnera förrän nu. Det är nu det sker! Det är nu som denna nya manliga ström når jordatmosfären.
Så vad sker?
Vi skulle säga att mycket skakaningar och oväntade yttre förändringar beror på detta! Detta är den omättade maskulina energins drama! Ja det pågår en typ av dödsdans här som griper in i mångas liv. Många upplever ett starkt ifrågasättande av män i allmänhet och sina egna män i synnerhet. Det pågår en sorts kollektiv vridning bort från en omogen manlig ström.
Hur skulle ni beskriva denna omättade, omogna manliga ström?
Det är det snabba handslagets ström. Tvära kast och otålighet. Denna ström byggde upp den värld ni kallar finansvärlden
Och vad händer nu?
Den världen krackelerar. Det skapas revor i ett gammalt mönster som skapar panikvändningar och snabb puls.
Hur skulle ni beskriva denna mognare ström?
Det är en ström som lösgjort sig från skogsbrynet. Revorna skapar möjligheter för den att inkarnera. Det är en energi som till att börja med ställer sig bakom en kvinnlig energi, som stödjer den kvinnliga expansionen.
Jag har sett män som på sätt och vis bär detta skifte
Ja det finns skiftesbärare. Det är män som står med ena foten i den gamla manliga strömmen och den andra foten i den nya manliga strömmen.
Hur upplever de detta skifte?
Just nu pågår ett balanserande som är helt nytt! Den nya strömmen har inte kunnat inkarnera ned i det breda luftrummet förr. Det pågår nu. De har levt med skiftet i hela sitt liv och känt det i sina gestalter. De har känt gränsen mellan det gamla och det nya som en smärta.
Som en smärta?
Ja, att vara skiftesbärare är alltid förenat med en viss typ av smärta. Ja det är en viss typ av offer. Du förstår, skiftesbärare kan inte lämna sin position, de kan inte lämna gränsen, de bär in skiftet till jorden och just detta skifte mellan en gammal manlig energi och en ny har varit ett väldigt smärtsamt skifte. Den gamla manliga energins transformation har varit väldigt smärtsam.
Och vad händer nu?
När den nya manliga energin inkarnerar släpper smärtan. Känslan av att stå på en knivsegg släpper. De kan äntligen navigera lättare i världen. Ja de upplever en ny typ av lättnad! En ny typ av rörelse! De är fortfarande skiftesbärare men det är inte förenat med smärta. Det är inte förenat med motstånd. När balansen mellan det gamla och det nya stabiliseras blir dessa män viktiga kunskapsbärare för vår tid. Ja de äger i sina gestalter stor visdom om skiftet. Denna visdom sprider sig genom deras gestalter. De är sannerligen bärare av viktig kunskap.En reaktion på “det är skiftet ni väntat på länge

  1. Anna Agoston

    Tack kära Jenny för att du delar med dig av detta. Det ger mig oerhört mycket. Det du beskriver förnimmer jag någonstans i mig, utanför mig. Du fångar upp det och beskriver. Så får förnimmelsen näring, uppmärksamhet och fokus och så mycket blir lättare att förstå. TACK fina Jenny!

    Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *