att ni är den saknade länken som världen i sanning håller på att mötas i

Jag fortsätter med mina astrologiska iakttagelser. Just nu står Pallas (som är en asteroid i asteroidbältet mellan Jupiter och Mars) 9 grader i Oxen i opposition till Saturnus i Skorpionen

Denna aspekt speglar en tidstypisk dynamik. Vi ser att den visar er en viktig process som pågår, en process om närmande, om möten, om handslag över gränser.
Vad menar ni?
Ah! Pallas, denna gudinnekraft! Som strävar uppåt, som bär en fackla i mörkret, som navigerar genom mörkret med stor närvaro, men märk väl! En kylig närvaro. Detta är isdrottningen, en feminin kvalitet i världen som är driven av modkraft, där modet leder gestalten ut i oländig terräng. Pallas känner inte någon smärta, upplever inte trötthet, är från en vinkel i sin hårdaste form obönhörlig, alltså inte mottaglig för bönens kraft. Och å andra sidan är Pallas den kraft som går före genom mörkret och lyser upp stigen för de som ropar i öken. När Pallas passerar Oxen så kan du tona in på den kvinnliga krigaren som tar strid för jorden. Du känner henne genom alla miljöengagemang som pågår, du känner henne som en jordens krigare.
Och i opposition till Saturnus i Skorpionen?
Ja vad ser vi då? Jo vi ser en Saturnus som backar. Vi ser att oppositionen är svag, att den genererar en svag energi, att den är bräcklig på mitten, att i mötet mellan dessa energier uppstår ett hål
Varför backar Saturnus?
Saturnus i Skorpionen skyggar för Pallas, kan inte möta upp den kraften. Saturnus i Skorpionen är bärare av komplexa strukturer i underjordens alla hålrum, är bärare av konspiratoriska handslag. När Saturnus nu passerar Skorpionen ser vi att den kraften renar dessa underjordiska katakomber. Ja Saturnus i skorpionen gör en typ av krigarjobb med underjordiska strömmar av gift, både själsliga slöjor av gift, men också den försurning som jorden just nu genomlider. Dessa två energier Pallas och Saturnus jobbar på sätt och vis med samma sak med med olika strategier. Från vårt perspektiv bär denna aspekt in en stark läkekraft till jorden. Men märk väl! Med en krigarkraft, en modkraft som binder samman dessa energier.
Hur menar ni binder samman?
Jo! Det saknas just det! Den sammanbindande länken. Så är det ibland med oppositioner att de skapar ett vakum där de skulle mötas eller en stark aktivering och dragning åt olika håll. Denna aspekt strävar efter att mötas men når inte hela vägen fram. Det är en länk som fattas.
Vad är det för länk?
Det är jordens mittpunkt. I jordens mitt finns järnkristallen. Denna järnkristall har en medvetenhet, ett vibrerande medvetande, ett vaket öga, ett lyssnande, ett kännande av jordytans aktivitet. Ja när ni tonar in på järnkristallen, då upplever ni jordytan. Detta svaga skikt mellan era fötter och hennes puls. Ah! Det är denna vibration, denna jordytans vibration som är den saknade länken. Ja du förstår, i hela den aktivitet av miljöengaemang som pågår så finns ett jobb kvar för varje individ. Och det är att arbeta sig ned till järnkristallen och ta emot den nakna vibrationen med fötterna. I denna gest, när ni står barfota på jorden, det är den gesten som saknas, det är den gesten som binder samman hela världens miljörörelser i en mittpunkt! Mittpunkten i varje människas hjärta. Ja det pågår nu i världen en vilja att mötas över gränser, över religioner, över oceaner, ja det är starka möteskrafter i rörelse. Vi råder er att uppleva dem! Och vet att det ni behöver göra är att stå barfota på jordytan och känna att ni är mittpunkten i dessa möteskrafter, att ni är den saknade länken som världen i sanning håller på att mötas i.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *