just för att de i sig bär denna dramatiska gest att förstå stenarnas magi

Häromdagen hände något som fick mig att ropa högt av förtjusning. Jag och mina kollegor Marin och Mia har under några veckors tid närmat oss en kraftplats i Sörmland som består av en del resta stenar i form av en bautasten, en runsten och en domarring. Vi har tonat in på platsen och gjort en del läkning i de energier som rör sig där och förberett platsen för en workshop. Jag hade precis kanaliserat ned information om kraftplatser i allmänhet och runstensmatrisen i synnerhet då denna annons strömmade förbi i nyhetsflödet:
”Stonehenge general manager sought”
Stonhenge söker ”a dynamic and inspirational leader” som kan arrangera ceremonier for summer and winter solstices, nätverka med druider, hjälpa besökare och det viktigaste av allt att ”solstice celebrations aren’t in some way compromising the mystery and integrity of the stones”
Ja det låter ju faktiskt som ett riktigt jobb!

Kära Typer, vi ska ju ha en workshop på en kraftplats på Söndag..
Minns att det fanns tider då människor reste dessa stenar, det fanns tider när människan var medveten om stenarnas magiska kvalitet, deras minnesbevarande krafter, deras historiebevarande funktion för jorden, för kosmos.
Hur menar ni?
Stenar bär glitter, glitter från den mänskliga historien. Ja stenarna läser vi såsom ni läser böcker, såsom ni läser historier. Vi ser er historia, vi ser er kamp, er kärlekstörst via stenarna. Ja detta var en kunskap ni kände väl. Ni reste stenar med vördnad mot skyarna, stenar som bar minnen av förfäder, av viktiga händelser, dramatik och försoning. Ja ni kommunicerade era liv via stenarnas vibrationer. Dessa själar som rört sig i denna stenarnas sfär av minnen, stenarnas sfär av glitter, själar som med vördnad inför världsalltet höjt sin blick mot stjärnorna och rest stenar, burit stenar till skeppssättningar och gravkullar. Dessa människor som skolats in i denna mittpunkt mellan forntid och framtid, vi ser dem i dag som balanserande bärare av framtidskrafter för planeten. Och märk väl! Detta är dem givet just för att de i sig bär denna dramatiska gest att förstå stenarnas magi, att de via denna gest liksom ger forntiden till kosmos och skapar innehåll i det ni kallar Akashakrönikan.
Ja, det viktiga att känna till vid den här typen av fördjupat inkännande på och i närheten av en kraftplats är att ni aktiverar runstensmatrisen. Vi ser denna matris som en jordisk galax. Vi ser lanternor som tänds som vägledande stjärnor för friseglande själar
Friseglande själar?
Ja själar som gör nedslag på jorden utan att vara förbunden med jordens karmiska ström
Så vad händer när en kraftplats tänds?
Ni ökar kontaktytorna med kosmiska vibrationer! Ja friseglande själar svarar an på de starka strömmar av historik som aktiveras av runstensmatrisen. Det är intressant att se hur det som aktiverar möten mellan den jordiska livspulsen och den kosmiska livspulsen är er jordiska historia. Det är mäktigt eftersom det blir ett intressant möte här mellan världar och dimensioner av olika intelligenser. Det vi ser är att när ni aktiverar er historia via kraftplatser där intentioner är nedlagda då aktiverar ni samtidigt framtidsenergi! Ja ni öppnar för impulser från framtidsströmmen, från det galaktiska centret. Alla kraftplatser med stenar, gravfält, runstenar, bautastenar, skeppssättningar bär framtidsfrön. Det är mäktigt att se runstensmatrisen flamma upp!
Så vad är det egentligen för framtidsfrön?
Vi ser att framtidsfröna frilägges i mötet med kosmisk intelligens. Ja i dessa möten uppstår glitter som dansar ned i en teknikutveckling, i en innovationsutveckling – men märk väl! Som främjar planetens framtid, som främjar miljön och känner helhetens sammanhang.
Vad händer rent konkret när vi gör ett arbete på en kraftplats?
Kraftplatser är noga bevakade av friseglande själar, av kosmiska intelligenser just för att invänta möten! Processen sker i två steg. Ni arbetar först med läkekrafter. Ofta är dessa platser häftade med jordisk smärta, blod och makt. Först sker alltid ett läkearbete. Sedan tänder ni runstensmatrisen utifrån en balanserad mittpunkt på platsen. Aktiveringen frilägger de bundna Marskrafterna som häftar vid stenarna och det är dessa frilagda Marskrafter som i denna tid, med en ny medvetenhet åter ska befrukta jorden med expansion, med intelligent expansion! Vi ser innovationer som skapar en jord i balans.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *