Att ni hör vattenhjärtat viska, att ni hör det säga: ”Sannerligen är jorden en god plats att leva på.”

Jag möter många behov som handlar om familjen. Inte är det så konstigt. Julen är familjens högtid. Dock är det fler aspekter som griper in just nu i våra själar, som förstärker våra tillhörighets trådar.

Ni föds in i en tillhörighet som är från ert jordiska perspektiv ett blodsband, från vårt perspektiv är det en eldskrift. Denna eldskrift är på många sätt helig, den är skulle vi säga ”skriven i sten”.
Vad menar ni egentligen?
Vi behöver gå tillbaka ända till Moses – denna viktiga gestalt i er mänsklighetsutveckling. Moses visar er många arketypiska gester, en av dessa gester är eldskriften. Det är lagen om blodsbandet som han blir visad på berget, som ges till honom, som gestaltas i sten. Eldskriften kan du inte förändra, den transformeras över tid och denna tid är en sådan tid – att det mineraliska mjukas upp och eldskriften släpper sitt grepp.
Vad innebär det för oss?
Denna tillhörighet som är formad ur eldskrift är djup karmisk och med det menar vi förpliktande på olika sätt. Eldskriften speglar den djupaste lärprocess du står inför. Nu ser vi att dessa tillhörighetens trådar släpper. Denna eldskrift är i dag mer eterisk. Och framförallt mer elastisk. Ni behöver på individnivå uppdatera era tillhörighetstrådar och låta eldskriften tillhöra det förflutna. Men så sker något i just denna zon där eldskriften transformeras och det är skulle vi säga en katastrof. Det är en explosivitet som berör inte bara er på individnivå utan också ert kollektiva blodsbands medvetande. Vi ser det i de rörelser som pågår i Europa. Så många människor som tvingas lämna sitt ursprung, som tvingas lämna sin tillhörighet bakom sig. Och detta skifte – även om det skulle ske ut ur fri vilja – skulle det vara smärtsamt . Ja ett av de djupaste ingreppen i den mänskliga tryggheten . Att frivilligt ställa sig på nollpunkten är i sig förenat med en viss typ av skräck, det är ofrånkomligt att du i nollpunktsprocessen upplever själsliga tillstånd som griper tag i dig djupt. Och se vad som nu sker, att denna i sig djupgående nollpunktsprocess är häftad med våld och terror. Det är mänsklighetens värsta skuggsidor. Så sker i Europa nu en förlamning av hjärtat. Ty hjärtkraften förlamas av denna explosiva eld, denna felriktade destruktiva eldskrift. Detta vill vi belysa för er just för att många upplever en typ av ”förlamning” relaterade till den egna familjen, den egna tillhörigheten och en del av den förlamningen är ett kollektivt trauma som just nu pågår.
Vad skulle kunna bryta den förlamningen?
Det är vatten som väcker ett förlamat hjärta. Så ser vi att ni kan stärka er fokus och rikta ert medvetande mot Gaias vattenmatris. Att i er meditation fylla er kropp med vatten och låta ert hjärta andas via vatten – genom världshaven. Ja det är en bön från Gaia just nu att flytta ert medvetande mot världshaven och kommunicera med ert vattenhjärta.
Är det något mer som aktiverar våra tillhörighetstrådar?
Ja – efterlivet är intensivt närvarande på vägen mot jul. Relationen mellan de döda i efterlivet och de levande på jorden är stark. Många av Gaias hjärtområden arbetar mot efterlivet. Vi ser att i princip alla av dessa hjärtchakran är tända. Det strömmar från Gaia kärlek från dessa hjärtområden till efterlivet, till de själar som vandrar om natten. Så vi säger till er, medvetandegör också efterlivet i er och rikta vattenhjärtat dit. Sannerligen finns själar också i den dimensionen som delar era tillhörighetstrådar. Så ska också denna eldskriftsprocess transformeras till något gott. Och detta är viktigt. Att ni hör vattenhjärtat viska, att ni hör det säga: ”Sannerligen är jorden en god plats att leva på.”vattenmatrisen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *