Nu ska vi berätta för dig om den nya månen.

Nu ska vi berätta för dig om den nya månen. Hon står på himlavalvet nu så att vi ser henne tydligt och vi ser alla hennes ansikten. Ja detta är en stor sak. Att hon visar alla sina ansikten samtidigt.
Hur menar ni?
Så är det med er jordevandring att ni under en lång tid varit förbundna med den gamla månen. Ni ser månen på himlavalvet som en spegling av solen. Men så lyssna på detta ordentligt. Vad betyder det? Att spegla solen? Det är en av de djupaste mysterierna som ni just nu kan få kontakt med. Den gamla månens spegling är skulle vi säga linjär och förutsägbar. Ni ser henne som nymåne, ni ser hennes växande in i en fulländning som sedan avtar och blir mindre och mindre mot mörkermånen. Dessa månens faser arbetar i er eteriska gestalt som upprepningar, som den djupaste rytmen i er – ja likställt med er andning. Så djupt ligger den gamla månen i er och formar er.
Och den nya månen?
För att förstå den nya månen behöver vi blicka tillbaka till den 21 december 2012. Det datum som ni känner som slutet på Mayakalenderns tideräkning. Och se! Visst var det där ett skifte. Visst var det slutet på en tideräkning. Men slutet på den linjära tiden. Den tid vi känner som rör sig linjärt i rummet. Så har detta datum en betydelse för tideräkningen. Nämligen på så vis att tiden då började röra sig i det parallella. Tiden så att säga – som massa – pressade sig utåt i det horisontala och skapade revor i tidsmatrisen. Dessa revor känner vi som portaler, som portar, som trösklar och gränsövergångar till andra dimensioner och riken. Så är det med tiden. Att den nu så att säga hoppar i det parallella mellan världarna. Och detta är viktigt för den nya månen. Den parallella tideräkningen har skapat förutsättningar för den nya månens alla ansikten att visa sig samtidigt!
Vad menar ni egentligen med månens alla ansikten?
Månen är den planet, eller himlafenomen, som speglar solen. Detta fenomen står i direkt relation till utvecklingen av er Jagorganisation. Månen arbetar formande i er gestalt på så vis att hon formar er ödesväg, hon arbetar med er biografi. Och detta vill vi säga till er att när månens alla ansikten – läs faser – speglar solen samtidigt så sker något i er Jagorganisation.
…vad sker?
Ni kan förnimma Jagorgansiationen som en ström runt er fysiska gestalt. Denna ström innehåller fragment av glas. Ja skärvor av glasartade speglar strömmar runt er fysiska kropp. Så kan ni förnimma er Jagorganisation som fragmentiserad och snabb och till viss del exploderad. Eftersom Jagorganisationen är så snabb finns liten möjlighet för dessa skärvor att spegla solen. Det är i princip omöjligt. Kanske kan i vissa lägen glimtar av sol blixtra fram i dessa glasskärvor. Som ett bländande ljus. Men så sker nu detta. Att månens alla ansikten belyser er Jagorganisation samtidigt. Nymånen, den växande månen, fullmånen, den fallande månen och mörkermånen speglar solen samtidigt. Så arbetar den nya månen i den parallella tideräkningen.
Vad innebär det för vår Jagorganisation?
Dessa Jagfragment börjar såsmåningom sammanställas till en helhet. Spegelskärvorna blir en hel reflektion. Och detta är viktigt – just för att jaget som aktivitet håller ihop er gestalt i alla dimensioner och väsensled. Den nya månen har kapacitet att spegla Jaget i sin helhet. Vi säger har kapacitet för det är en väg dit. En väg som ännu till stor del är höljd i dunkel.
Hur skulle ni beskriva att detta påverkar oss just nu i vår vardag?
Vi ser att många av dessa fragment är vassa – när de susat runt er organsiation i hög hastighet så har ni i princip kunnat undgå smärta. Men utifrån den nya månens perspektiv så bromsar delarna och börjar istället sväva och röra sig långsammare. Detta kan vara smärtsamt då glaskärvorna är vassa. Som yttre händelser i era liv så skulle vi säga att ni gör bokslut. Månens alla ansikten speglar alla fragment av ert jag. Och detta upplevs som att vara ofullständig. Ja som att era sämsta sidor belyses och förstärks för att kunna integreras in i en helhet. Så är det med detta att lära känna sig själv. Att när delar av helheten ska integreras i helheten så gör det ont. Delarnas historia är ofta smärtsam och bygger sitt kunnande på separation och splittring. Det gör ont när delarna försöker foga sig samman till en helhet. Det smärtar när månens alla ansikten belyser alla era fragment (läs ansikten) för att såsmånigom forma ett ansikte. Men märk väl! Ett ansikte som skiftar, byter form och färg och som rör sig i det parallela. Så är det med Jaget. Hon delar på sig hela tiden. Och behåller samtidigt en soliditet. Att lära känna hur den nya månen arbetar i organsiationen är att närma sig hur Jagorgansiation arbetar i framtiden. månensfaser2

24 reaktion på “Nu ska vi berätta för dig om den nya månen.

 1. cheap louis vuitton online

  I just wanted to thank you guys for the series. I go to the site 3-4 times a week to see what’s new out there in addition I’ve always wanted to buy from here, but wasn’t quite sure. After reading all the feedback from customers I decided to join. the same as the I want to tell you that all the productsd are true. an invaluable I emailed them and they got back to me right away and my Packages arrived a day early. What more could you want? Great site, great service!!!
  cheap louis vuitton online https://www.louisvuittonsoutlet.com/

  Svara
 2. real jordan shoes

  I received my bag yesterday otherwise They look and feel great for instance the I’m so pleased with my purchase in any event Thank you for the bag and it was a pleasure doing business with you guys.

  Svara
 3. cheap jordans online

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. or maybe the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. particularly I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. no matter what what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordans online https://www.retrocheapjordansshoes.com/

  Svara
 4. cheap jordan shoes

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. actually the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. including the I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. in either case what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordan shoes https://www.cheapjordanssneakers.com/

  Svara
 5. authentic cheap jordans

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. as well the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. most notably I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. direction what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  authentic cheap jordans https://www.bestretro-jordans.com/

  Svara
 6. cheap jordans online

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. and it could be the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. since the I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. blue jays what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordans online https://www.cheapsneakeronline.com/

  Svara
 7. cheap real jordans

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. alternatively the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. decline I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. blue jays what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap real jordans https://www.authenticcheapjordans.com/

  Svara
 8. cheap jordans

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. also the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. much like the I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. an invaluable what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordans https://www.airretrojordans.com/

  Svara
 9. jordans for cheap

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. maybe the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. significantly I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. in any event what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  jordans for cheap https://www.cheapjordansstore.com/

  Svara
 10. cheap jordans for sale

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. to the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. particularly I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. an invaluable what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordans for sale https://www.cheapretrojordan.com/

  Svara
 11. cheap jordans

  I received my jordans yesterday. This is the first time ordering shoes from this website and I am definitely satisfied with them. or perhaps a I would give this website a 20 on a scale from 1-10 and would certainly recommend this site to all. such as the I will definitely be purchasing more items in the future. situation It has been a pleasure.
  cheap jordans https://www.cheapretrojordansshoes.com/

  Svara
 12. cheap jordans online

  I received my jordans yesterday. This is the first time ordering shoes from this website and I am definitely satisfied with them. or it may be I would give this website a 20 on a scale from 1-10 and would certainly recommend this site to all. prefer the I will definitely be purchasing more items in the future. either way It has been a pleasure.
  cheap jordans online https://www.jordanb2c.com/

  Svara
 13. cheap real jordan shoes

  I received my jordans yesterday. This is the first time ordering shoes from this website and I am definitely satisfied with them. or maybe I would give this website a 20 on a scale from 1-10 and would certainly recommend this site to all. such as the I will definitely be purchasing more items in the future. situation It has been a pleasure.
  cheap real jordan shoes https://www.cheaprealjordanshoes.com/

  Svara
 14. authentic cheap jordans

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. or possibly a A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. such as Very fast shipping. an invaluable You guys have a loyal customer.
  authentic cheap jordans https://www.realcheapjordan.com/

  Svara
 15. cheap jordans for sale

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. quite possibly A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. enjoy the Very fast shipping. either way You guys have a loyal customer.
  cheap jordans for sale https://www.cheaprealjordan.com/

  Svara
 16. buy cheap jordans

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. and also A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. since the Very fast shipping. manner in which You guys have a loyal customer.
  buy cheap jordans https://www.cheaprealjordansonline.com/

  Svara
 17. jordans for cheap

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. or it may be A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. much like the Very fast shipping. in any event You guys have a loyal customer.
  jordans for cheap https://www.cheapauthenticjordans.com/

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *