Avalon – det vi kallar ”Det gamla England”, vi ser att det riket öppnar sig, att den visdom som där finns bevarad öppnar sig.

När vi sträcker ut oss i det parallella och låter medvetandet röra vid andra dimensioner så ser vi att det öppnar sig. Riken som varit stängda för oss öppnar sig. Ett rike som jag mer och mer lärt känna är Avalon..det är sannerligen en sällsam tid vi lever i Vill ni berätta lite om Avalon
Avalon – det vi kallar ”Det gamla England”, vi ser att det riket öppnar sig, att den visdom som där finns bevarad öppnar sig.
Vad är det för visdom från ert persepktiv?
Det är kunskap om de fyra elementen, djup visdom om de energier som formar de fyra elementen. Avalon är i första hand landet bortom dimman, du passerar alltid genom dimman, genom en beslöjad verklighet. I denna dimma hör du toner eller klanger, röster, sånger…det finns i dimman en typ av språk som ges till dig för att du ska kunna navigera bortom dimman. Ja du förstår att vandra genom dimman till Avalon är en typ av initiering, en portal till ett språk.
Vilket språk?
Elementens språk. De fyra elementens mästare hade sin hemvist i Avalon. Detta var ett samhälle där de kvinnor som tidigt visade fallenhet för att med sina själar kunna röra vid elementens lagbundenheter skolades in i att behärska ett element. Principen var den att du blev vald till att härska i ett element. Luftsystrarna var de kvinnor som höll Avalons vibration i sina kroppar. De kanaliserade energi från kosmos och utvecklade ceremonier med vinden, med luften och ljuset, Deras uppgift var att hålla dimman runt Avalon aktiv. Ja de skyddade Avalon från oönskade besök. Vattensystrarna skolades in i vattenelementet, deras arbete utgick från de underjordiska källorna och floderna. De färdades via sin energikropp i jordens vattenvärldar. De var kunskapsbärare, de färdades ut i världen och hämtade kunskap från viktiga platser och skeenden. Deras arbete pågick i det dolda men vattensystrarna bar också i sina kroppar kännedom om hur Avalons kunskap skulle spridas utanför dimman. Vattensystrarna speglade världen och bar på många hemligheter. Jordsystrarna brukade jorden. De samlade örter, de odlade marken och sörjde för årstidernas växlingar. Jordsystrarna var läkekunniga och de stod i direkt relation till de stora vädersystemen. De ägde en speciell magisk förmåga som var väldigt respekterad. Eldsystrarna härskade över elden. De bar rörelsens magi i sina kroppar, de ägde dansen och rytmerna i blodet. De stod i stark förbindelse med samhällets sociala dimension, de ägde kunskap om relationer om födelse och död. De ansvarade för livsprocessernas övergångar och faser och ordnade ritualer och fester. Eldsystrarna var också skolade i astrologi. De ställde alla nyföddas horoskop och använde sina kunskaper om stjärnhimlen till att förbereda för stora skiften och förändringar.
Vad det bara kvinnor i Avalon?
Nej, men det var kvinnor som via sin kunskap om elementen arbetade för samhällsordningen. Detta Avalons systerskap vad vida känt över hela världen, men ändå dolt för de flesta. Avalonsystrarna var både frukatde och respekterade för sin kunskap och sina förmågor.
Vad hände egentligen med Avalon?
Så kan ske i mänsklighetsutvecklingen att vissa riken, vissa kunskapssfärer behöver stängas för en tid, för att sedan – när tiden är inne – åter öppnas. Det fanns två alternativ, antingen behövde Avalon stängas eller så skulle riket krossas och förintas. Olika styrande kosmiska krafter beslutade att riket skulle stängas för att bevara kunskapen. Hotet mot Gaia, mot moder jord var påträngande, människans girighet höll på att ta över världsscenen. Avalonsystrarna blev sjuka och försvagade, de tappade sin kontakt och sin förmåga och när systrarna inte kunde arbeta i sina element hotades samhället av en inre kollaps. Det var ett kritiskt ögonblick när luftsystrarna tog emot budskapet att stänga riket.
Vad hände?
Dimman öppnades och skingrades och den speciella energi som var Avalon löstes upp. Många var de människor som där lämnade sina hem och gav sig ut på vägarna. Några få familjer stannade kvar och såsmåningom fylldes byn upp av andra människor och Avalon riket föll i glömska.
Men nu..jag har i sessioner fått kontakt med Avalonsystrar.. jag ser att riket öppnar sig..
Ja så är det, dimman är där igen – detta är mycket bra! Avalons dimma är ett gott tecken att kunskapen om elementen börjar återvända till jorden. Ja många är de systrar som är skolade i elementen som nu återigen börjar få tillgång till denna ursprungliga information. Det är bakom dimman, bland de systrar som mästrar elementen som skapar jordens berättelser. Vi ber er träda in i dimman och lyssna på det språk som formas där, det är berättelsernas språk, framtidens röst.

mists_of_avalon_by_brightstar2-d4t5f85

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *