vi ser att många av er tvingas genomgå väldiga prövningar där er riktningsenergi tappar kontakten med er ödesväg.

Jag märker att frekvenshöjningens olika effekter påverkar vårt allmäntillstånd just nu. Ibland kan det vara skönt med perspektiv på det vi upplever som starka känslor

Berätta vad som nu sker i samband med hjärtfrekvenshöjningen som pågår
Det finns en astrologisk aspekt som ramar in denna sommar och det är Saturnus i Skorpionen i trigon till Chiron i Fiskarna. Denna aspekt, dena energifrekvens motsvarar det som tillskrivs en hjärtats frekvenshöjning. Och det som nu sker är att det förbereds i kosmos för en integrering.
Vad för integrering?
Hjärtenergin förbereds för att kopplas samman med resten av ert energisystem. Men vi vill förklara för er en viktig aspekt som har med hjärtats energi att göra och det är att hjärtat i sig äger ingen riktning. Hjärtat i sig äger ingen orientering. Hjärtat strömmar som kraft planlöst ut mot tingen, sprider sin kvalitet i människor, i djur, strömmar mot haven och de stora vidderna. Denna frekevens vilar just nu i en blåklintsblå nyans och ger er förmågan att sprida till andra en kärlek. Så finns en annan ström som också arbetar i hjärtat och det är den turkosa nyansen. Denna frekvens strömmar in mot er gestalt och sprider sig i kroppen, stärker förmågan att älska sig själv, bär i sig kvaliteter som har med förmågan att ta emot kärlek att göra. Dessa båda energiströmmar arbetar aktivt med er och i er denna sommar. Vi ser att just nu sker ett påslag av den turkosa nyansen. Så omfamna er själva och försök att vila i tillit till er förmåga att ta emot kärlek. Från ett astrologiskt perspektiv är denna hjärtprocess Chiron som fördjupas i Fiskarnas tecken. Chiron manifesterar era smärtpunkter, era största tillväxtområden, ert medvetande där ni uppstår som ett Jag med förmågan till självreflektion. Men! Det vi vill förtydliga för er är att denna Chironkvalitet i Fiskarnas tecken, denna hjärtfrekvenshöjning i sig bär ingen riktning.
Vad innebär det?
Att det är lätt att gå vilse, att det är lätt för er att tappa orienteringen, att glömma vart ni är på väg. Ja vi vill förtydliga det eftersom vi ser att många av er tvingas genomgå väldiga prövningar där er riktningsenergi tappar kontakten med er ödesväg. Ni kan uppleva stark förvirring och behöva låta det som snurrar runt er snurra klart.
Hur länge pågår detta?
Det som förbereds nu för att kunna aktiveras ordentligt under augusti det är kopplingen mellan den förhöjda hjärtfrekvensen och det andra chakrat. När integreringen sker kommer ni uppleva en starkare kreativitet, ja ni kommer få riktningsgivande impulser som är manifesterande. Detta motsvarar trigonen till Saturnus. Saturnus möter upp Chirons fördjupning och erbjuder en struktur för egentligen helt nya impulser. Ja detta har ni att förvänta er under augusti. Att hjärtats transformation, det vi kallar drakhjärtat kommer med hjälp av Saturnus, med hjälp av integreringen i andra chakrat skapa oväntade kreativa riktningar mot framtiden.
Vad råder ni oss att göra nu?
Vi råder er att inte ta några beslut just nu då riktningsenergin behövs för att kunna integrera drakhjärtat med framtiden, med er ödesväg.

Confusion____by_TwinAngels2007

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *