Ni lever i en tid som återupplever en berättelsernas renässans, en sagans pånyttfödelse.

Jag och min väninna Mia arbetar med ett sagoprojekt. Vi skriver ”Sagor runt Östersjön” där vi tonar in på olika platser runt Östersjön och upplever naturen och havet utifrån ett energiperspektiv. I denna process vandrar vi genom olika riken och vi ser och kommunicerar med platsens olika väsenskrafter som öppnar portar för oss till sagans värld. ”Det var en gång…”

När jag klev in i drakriket..
Ja Jenny, när du kliver in i drakriket kliver du in i den vibration som bär i sig sagans ursprung. När du står i detta väldiga rike och låter de djupa ravinerna tala till dig…då hör du en röst, du hör sagoberättarens röst ”Det var en gång för länge sedan en kung som levde i konugariket England..” Denna röst färdas via eoner av tid till ”Det gamla England” Ja vi ser att den impuls som bär sagans ursprung in i världen, in i berättarkonsten har sin hemvist just där i det England som du återfinner bakom dimmorna, bortom slöjorna. ”Det gamla England” är en ursprungsplats för konungar, drottningar, prinsar och prinsessor, här återfinns också klangen som leder till drakarna, till drakriket. Det vi kallar ”Det gamla England” är en mysterietradition med starka rötter i ”konungariket England” Ja det finns i ”konungariket England” en andlig ström som har sitt urspriung i de gamla klassiska sagorna. Det finns en stark berättartradition här som är bevarad.
Vad betyder detta för England i dag?
England som vi känner det i dag bär minnen från denna era av hjältemod och kraftprov. Vi ser många portaler i England som leder medvetandet till andra dimensioner. Ja vi skulle säga att England är det land som i dag har mest portaler i världen.
Vad är egentligen en portal från ert perspektiv?
En förtätad energi som i ett begränsat geografiskt område befruktats med starka kosmiska energier. Det var trollkarlar som skapade dessa portaler i ”Det gamla England” det var portar till olika riken, olika medvetandetillstånd. Ja för att nå in till drakriket har de flesta färdats via den här typen av portaler. Men se! Det som sker nu är att drakriket öppnar sig för världen, öppnar sig för människan.
Betyder det något för sagans ursprungsimpuls att drakriket öppnar sig?
Ja, du kan känna det. När du tonar in på sagans ursprungsimpuls känner du hur den manifisteras, blir tätare och öppnar nya källor till berättelser. Ni lever i en tid som återupplever en berättelsernas renässans, en sagans pånyttfödelse.
Hur menar ni?
Era gamla berättelser, ja i första hand era skapelseberättelser saknar en levande ström i sig. Vi ser att kopplingen mellan dessa gamla berättelser och den arketypiska verkligheten försvagas. Livskraften från arketyperna tonar bort. Och detta för att ni står på en plats i er mänskliga evolution där ni står i fas att skapa nya berättelser, ny symbolik och nya metaforer. Vi ber er att lyssna in i verkligheten och låta nya sagor uppstår.
Finns någon relation till ”Det gamla England” i denna process?
Ja… färdas genom dimman, förbi slöjorna, över de gröna kullarna och känn på den energi som bevarar sagans ursprung. Källan till berättelsernas renässans finns bevarad i det gamla England. Och det finns vägar dit, dit finns stigar att trampa. En person med direkt förbund med sagans urkraft har en viktigt uppgift. Det finns stark läkning i den energin som bär en saga ut i världen. Ja sagor har en särskild klang som också i denna tid har en lite speciell uppgift. Just för att världen transformeras och verkligheten blir mer och mer sagolik. De berättelser som bär fram världen öppnar sig för fler och fler människor och sagans klang blir den synliga världens näring. Ja så starkt är det skiftet att sagans kraft blir en reell kraft att räkna med. misty_shires_by_capturing_the_light-d3dj1k1

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *