Åh! Kroppen! Detta vackra mysterium som ni har så nära

Många som kommer till mina sessioner nu har problem med hälsan. Det kan vara allt från smärtprocesser, till akuta inflammationer. När jag arbetar med energiläkning av den fysiska kroppen behöver jag ofta frilägga enskilda organvibrationer från sitt sammanhang för att kunna komma åt läkningen ordentligt. Intelligensen i människokroppen är så faschinerande. Jag är ödmjuk inför den vackra komplexitet som är vårt tempel, vår jordiska hemvist.

Vad är det som sker just nu i våra kroppar?
Åh! Kroppen! Detta vackra mysterium som ni har så nära. Kroppen är en glittrande, porlande skattkista. Vad som sker nu i dessa tider av frekvenshöjningar är att kroppens organvibrationer bler mer och mer tydliga, blir mer och mer kommunikativa för er. Varje organ i kroppen stäms i en högre ton och skiftar också då nyans, får en ljusare nyans. Detta är på gott och ont för er eftersom de organ som bär i sig en tröghet, som bär i sig en svaghet eller rent av en skada kommer att utsättas för stark obalans. Ja så kan ske att kroppen då hamnar i ett spänningsläge som kan orsaka förhöjd aktivitet och smärta i det redan utsatta organet. Det finns en del aggressiva inflammatoriska energier i omlopp som har en tendens att intensifieras i tider av frekvenshöjningar. Ja från ett energiperspektiv är era kroppar fulla av små, små inflammationer för att jorden är förgiftad. Det är dessa små, små inflammatoriska väsen som aktiveras när organfrekvensen höjs.
I praktiken, vad kan då ske?
Att era fysiska begränsningar i form av sjukdom och smärta under denna period blir intensivare och aggressivare
Vad har ni för råd till oss?
Drick mycket vatten! Men rent bearbetat vatten. Medvetet vatten. Medicinskt vatten som vi kallar det.
Medicinskt vatten?
Ja vatten med vattenkristaller som är klara och friska. Det dämpar era skulle vi säga kroniskt inflammerade kroppar. Det finns forskning som pågår i världen om betydelsen av medvetet vatten. Vi ber er att ta del av den och själva experimentera fram ert personliga medicinska vatten. Detta kan vi återkomma till.
Kroniskt inflammerade?
Ja men ni är ju inte rena i era organ, i era vävnader, i erat blodomlopp. Kroppen bär så mycket av era mänskliga dumheter. En ren kropp, en helt utifrån medvetandet bearbetad kropp är något ni inte känner i dag. Detta ser vi i framtiden – inte nu.
Kan vi göra något mer för att dämpa inflammationen i våra kroppar?
Ja äta basisk föda och från ett energiperspektiv arbeta med er integritet. Det finns också dämpning för aggressiva inflammationsväsen i mörkret, ja vi menar i natten, i skymningen – precis när dagen lämnar över till natten. Då är dessa väsen stilla. Under dygnets mörka timmar är dessa väsen lugnare och vi ser att tillbringa nätter utomhus i djupa skogar är en fin väg till svalka.
…det kanske är lite svårt för oss…som lever moderna liv…att tillbringa nätterna i skogarna…
HoHo! Jo så är det nog! Och så har ni kroppar också som från vårt perspektiv är självlysande av små, små aggressiva inflammatoriska väsen. Ja Jenny, detta är en vinkel på vad som sker i dessa tider. Att era kroppar är på väg att bli kommunikativa och intelligenta och i den processen flammar denna inflammatoriska energi upp.
Finns någor mer vi kan göra?
Ja försök att förstå att era organ bär på en viss typ av medvetande och detta medvetande går att identifiera och kommunicera med. På så vis ökar er medvetna närvaro i kroppen och kroppen blir mer och mer det underbara kommunikativa instrument som ni alla äger och har tillgång till.

cosmic_bodies_by_laurenrw-d46i3bt

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *