Och det menar vi att när jorden stiger i frekvens en hel oktav! Då sker mycket speciella ting.

Nu är jag i den svenska sommaren, jag är i dimman och jag är i regnet. Jag älskar regn och jag älskar dimman som försiktigt rör sig över ängar och hagar. Efter bara några dagar på svensk mark reste jag med några vänner till Höga Kusten. Vi arbetar med Östersjön utifrån ett energiperspektiv och i detta spännande och dynamiska arbete öppnar sig en väsensvärld som är…ja…sagolik.

Vi vandrade genom Skuleskogen och vi vandrade på klippor där isen varit tre kilometer tjock och landhöjningen den högsta i hela världen..åtta hundra meter..
Ja den stora isens rörelse över norra Europa är en speciell händelse från ett evolutionärt perspektiv. Vi ser isen som ett väldigt varmt väsen som lägger sig över markytan. Vi ser hur det glöder i kontakten med jordskorpan, när isen rör sig och friktion uppstår. Vi ser hur denna glöd är en förutsättning för att en viss typ av liv ska födas.
Vad för liv?
Från vårt perspektiv är det en framtidsimpuls som här planteras under detta enorma istäcke. Iskristallernas speciella förutsättningar som bärare av starka kosmiska urbilder formar här en urkraft som via isens tryck liksom släpper frön i jorden. Ja en mycket speciell kraft är det här som skapas och märk väl! Inte ur en explosition utan ur tryckprocesser.
Så vad är det för kraft?
Det är drakkraft. Det är en drakimpuls som genom tryck och värmeprocesser implementeras på jorden och – ja vi skulle säga att det är en väldigt viktig drakimpuls. Framtidsdraken!
Vad menar ni framtidsdraken?
Vi menar den goda drakens transformation. Ja så kan ske att vid vissa tidpunkter i evolutionen sker en genomgripande transformation inom vissa riken och det rike som just nu genomgår en stor omvälvning – ja parallellt med människoriket – är drakriket. Det finns öppningar nu, ingångar dit. Vi ser att det är den gula fjärilen som liksom öppnar revor mellan världarna.
Den gula fjärilen?
Ja fjärilar tillhör drakriket, de är små underbara drakar och den gula fjärilen dansar just nu mellan drak och människoriket och öppnar för ett hjärtas flöde.
Vad är det egentligen för transformation?
Det är den största transformationen som världen genomgår sedan Atlantis undergång. Det är drakarnas förvandling till änglaväsen. Ja du ser, drakar är änglaväsen, de bär i sig änglavärldens alla klanger. Du ser det i deras koppling till de heliga elementen, vatten, luft, eld och jord. De bär alla element i sin energi och är i sin grundstruktur kraftfulla änglaväsen.
Jag såg svarta drakar som var fjättrade under havet vid tunga kedjor…
Ja så ser det ut, även dessa mörka vilddjur ska transformeras. Det är människor som i begynnelsen fjättrade drakkrafter vid starka maktstrukturer. Dessa mörka drakar kan inte transformeras av drakarna själva, de kan bara transformeras av det mänskliga hjärtats kärlek. Ser du nu hur det hänger ihop, att det påslag av förhöjd hjärtfrekvens som människan nu genomlever är en förutsättning för att drakkraften ska transformeras.
Hur skulle ni beskriva den här förhöjda hjärtfrekvensen?
Det sker nu som många väntat på att jorden stiger en oktav i frekvens. En oktav! Detta motsvarar inlandsisens tryck mot jordskorpan. Det finns en korrelation här att inlandsisen på sätt och vis är en förutsättning för denna oktavhöjning, som att jorden lyfter, som att en tryckutjämning sker i relation till ett förflutet tryck, en urgammal ismassa. Och det menar vi att när jorden stiger i frekvens en hel oktav! Då sker mycket speciella ting.
Vad för ting?
Det i er mänskliga organisation som resonerar i frekvens med jordens puls är er hjärtenergi. Det innebär för er på individnivå att ni får en extremt förhöjd aktivitet i hjärtchakrat. Ja vi skulle säga att under denna speciella sommar som nu pågår år 2014 så pågår en extrem aktivitet i era hjärtchakran. Vi ser att era hjärtchakran på sätt och vis frikopplas från resten av ert energisystem och ni får en förhöjd process i hjärtat.
Vad innebär det?
Att de kvaliteer som tillhör hjärtat ropar högt! Och rör sig kraftfullt mellan tillit och tvivel. Det blir en särdeles utmaning för er att läka era hjärtan denna sommar. Vi ser denna förhöjda frekvenshöjning pågå genom juni, juli och en kort bit in i augusti. Sedan in i augusti börjar en integrering med resten av ert system. Detta hjärtpåslag är unikt. Vi ber er att ta hand om det.
Vad råder ni oss att göra?
Vi råder er att gå in rakt i era relationer, att utmana era tvivel, att utmana era rädslor. Det finns unika möjligheter för er att stärka er hjärtkvalitet denna sommar. Vi kallar det som sker, från en vinkel att ni erövrar ert drakhjärta och tro oss! Drakenergin är en helt ny energimanifestation, en ny kvalitet, en ny kreativitet i er verklighet. Den goda drakens transformation är ny och kraftfull och finns tillgänglig för er alla. Samtidigt som drakriket transformeras erövrar ni era drakhjärtan. Åh! Dessa hjärtan! Det är så oväntat och nytt! Det är något ni aldrig varit med om förut så förvalta denna process väl. Det är vårt råd till er. Och ser ni en gul fjäril så slut era ögon och lyssna noga. Här finns budskap direkt till er från drakriket.

dragon_face_by_pedrohenrique_2-d5yd45q

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *