de gamla ”Atlantistrollen” är grunden för att vi nu så relativt smärtfritt kan arbeta utifrån våra havsplattformar.

Jag bor på en plats precis intill Medelhavet med väldigt stark kosmisk, ja ren intergalaktisk energi. Via olika processer har jag lärt känna två utomjordiska själar som är från en annan galax och som har kommit hit via det galaktiska centret. De berättar för mig att det pågår en frekvenshöjning som utgår från haven och att de arbetar på plattformar som de förankrar i havet. Från denna moderplattform finns en mängd mindre forskningsplattformar som arbetar med olika projekt som stödjer den transformation som jorden nu genomgår. Mina vänner är tvillingsjälar och de arbetar med föreningen mellan manligt och kvinnligt och forskar i vår jords tvillingssjälsmystik.

…vad gör du?
Jag plockar bort barr och blad från din energikropp. Du har gått i skogen, du har mycket jordisk livskraft i din energi. Den typ av livskraft som jag är bärare av är rent kosmisk!
Atkina…berätta om ditt liv..
Jag föddes på en planet i ett annat solsystem, en typ av systerplanet till jorden, denna planet liknar mycket jorden till sin DNA struktur. Det är starka klanger där, starka starka vibrationer med jordiska mått mätt, ja vi har större energissytem att hantera. Jag har mitt kontor i en grotta.
Vad gör du där?
Energihealing. Jag är forskare och healer. Jag arbetar direkt på energikroppen och förfinar chakrasystemen. Jag plockar ut energier med lägre frekvens och dessa energier materialiseras så fort de kommer i kontakt med elementen på vår planet. Det är energi med en egen rörelse och dessa lägre vibrationer behöver transformeras. Jag bygger mikrosystem för dessa vibrationer att existera i.
Varför gör du det?
För att dessa mikrosystem genererar i sin tur ny energi. Jag har utvecklat en teknik där jag transformerar lägre vibrerande energi till en virvelenergi som används i våra bevattningssytem. Vi har ett väl utvecklat bevattningssystem som bygger på principen om medvetet vatten. Jag urskiljer olika typer av täta och tröga vibrationer och låter dem cirkulera i ett slutet ekosystem som är designat just för den vibrationens manifestation. I detta ekosystem pågår över tid en organisk nedbrytningsprocess av de tröga vibrationerna. Ut ur detta ekosystem kan vi sedan återanvända energin till att skapa virvlar i våra bevattningssystem. Från ett perspektiv återanvänder jag lägre vibrationer istället för ”att släppa ut dem” i universum.
Skulle vi kunna göra något liknande?
När du transformerar ett trauma, ett tillstånd i någon av era energikroppar – så förstärker du minnet, återupplever det, vandrar igenom det och transformerar det – detta sker i energikroppen och transformationen materialiseras inte. De lägre vibrationerna ges inte form när de friläggs från sin hemvist och exponeras för jordens element. Just därför att er planet inte materialiserar energier på ett enkelt sätt. Detta är en typ av resursslöseri, en typ av miljöförstöring. Ni har en väldigt låg medvetenhet inom detta område som också speglar sig i det kritiska hälsotillståndet som jorden befinner sig i.
Finns det några råd från dig?
Ja låt oss titta på vad som sker med era gamla trauman, era tröga vibrationer, era skakningar, chocker, förfrysningar etc. som ni har lagrade i era energisystem. Låt oss se på vad som händer när de släpper från sina fästen i den mänskliga energikroppen. Det som sker är att vibrationen lämnar sin individstatus och dras upp mot fenomensfären och lagras där som information. Ni befinner er medvetandemässigt på jorden i ett kunskapande tillstånd i fenomensfären. Detta är nu inget fel på. Alla civilisationer behöver genomgå ett kunskapande i fenomenen! Det vi säger är att från vårt perspektiv är det ändock ett starkt resursslöseri. Varje enskild energi som släppt från sina fästpunkter i energikroppen skulle kunna generera ny energi, skulle kunna återanvändas. Det finns tekniker med medvetet vatten som ni kan börja forska i och utveckla för att närma er detta.
Jag fick en hälsning från en kvinna som upplevde starka Atlantiska energier just nu..
Jenny nu lägger jag mina händer runt ditt huvud..
Ja jag känner det..vad gör du?
Jag arbetar med ditt bildseende..vad ser du?
Jag ser en lagun, ett blått hav..klippkanter som störtar ned i havet..jag ser en vattenvirvel som skapar ett sug nedåt i havet..jag är i virveln..jag ser bilder och åter bilder i denna virvel…nu är jag stilla..står på botten av virveln..var är jag?
Haha! Tittut! Hos mig!
..Åh du är lite skrämmande..
Haha! Nej! Jag visar dig hur Atlantis sjönk. Civilisationen sögs ned i en strömvirvel och kunskapen/bilderna exponerades ut i vattenstrukturen. Vi använder oss delvis av denna som vi säger uppstigna civilisation för att förankra våra plattformar i havet.
Hur då?
Det är så fiffigt! Vi återanvänder de tröga energier, de skulle vi säga demoniska energier som var orsaken till sjunkandet, till förfallet. Dessa tröga vibrationer har varit ”inlåsta” i en typ av ekosystem i era världshav. Det är precis samma princip som jag arbetar med hemma hos mig. Ja Atlantis var en civilisation som levde närmare energimanifestation än vad ni gör. De demoniska energierna låstes in i stora glaspyramider och har nu processats och transformerats till ren energi! Ja vi använder denna energi till att förankra våra plattformar, vi använder energin som bränsle. Ja de gamla ”Atlantistrollen” är grunden för att vi nu så relativt smärtfritt kan arbeta utifrån våra havsplattformar. Vi återanvänder Atlantisvibrationen till det jobb vi nu gör.
Atkina – du pratar väldigt varmt om återanvändning av energier…
Ja! Därför att det är liv som vi ser det! En ödmjuk rörelse som återskapas om och om igen. Vi vill också poängtera att detta – att skapa något helt nytt ut ur ett tomrum kräver extrema energiresurser. Att återanvända energier som redan är manifisterad i en eller annan form det är vad framtiden handlar om. Det finns så mycket inom detta område som jag verkligen brinner för – och det viktigaste är steget att återanvända tröga vibrationer till bränsle! Det är så roligt!
Att dessa gamla ”Atlantistroll” nu återanvänds..vad betyder det egentligen..?
Det är en del av er civilisations frekvenshöjning. Ni kommer att på individnivå säkerligen komma i kontakt med er individuella relation till Atlantiskulturen. Det är en rik tid för många av er – där skulle vi säga oväntad kunskap trillar in i er, lägger sig framför er från oväntade håll.

atlantisvirvel

 

11 reaktion på “de gamla ”Atlantistrollen” är grunden för att vi nu så relativt smärtfritt kan arbeta utifrån våra havsplattformar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *