kraften i det parallella slår till oavsett hur starkt du målfokuserar på din egen tidslinje

Jag fick en fråga från en vän om hur vi bättre kan förstå den parallella tid vi lever i nu. Jag hänvisade till en blogg jag skrev inför skiftet 2012-12-21 och när jag själv häromdagen läste om den kände jag hur det som då låg som ett löfte och vibrerade i luftrummet nu faktiskt lever i tidsströmmen och påverkar oss.

Hur ser skiftet ut nu från ert perspketiv? Det har gått lite över ett år sedan 2012-12-21.
Det viktiga som pågår just nu är byggandet av matriser, egentligen pågår byggandet av en helt ny tidsmatris och detta byggande det sker med hjälp av väsen som kan denna konst och det är våra vänner från Sirius.
Vad innebär byggandet av en ny tidsmatris?
Det är seendet som ändras, som går från att skarpt fånga en fokus till konsten att låta tingen träda fram. Ja vi skulle säga att detta skifte in i en ny tidsmatris för de flesta av er är en kraftfull nyorinetering, ett fokusskifte.
På vilket sätt förändras vår fokus?
På det sättet att ni går från fokus till en avsaknad av fokus. Ni får svårare att fokusera, svårare att låta en linjär fokus strömma mot sitt mål. Detta är det svåra för er, detta är den punkt där ni börjar vackla och misströsta och felbedöma er kapacitet.
Men hur ska vi hantera denna svårighet? Det är ju ett faktum att tvivel kommer in om vi känner att vi inte kan fokusera..nå våra mål
Detta är konsten som ni alla behöver erövra, det är en navigationsteknik. Ni ska inte se målbilder framför er, ni ska inte arbeta linjärt mot uppställda mål och delmål. Ni ska hoppa mellan scenarior. Ni lever i en tid nu där parallella strömmar är precis lika starka som den förut så starka, i princip enda tidsströmmen. Detta innebär att kraften i det parallella slår till oavsett hur starkt du målfokuserar på din egen tidslinje. Aldrig förr i historien har framtiden varit så oförutsägbar. Ni kan personligen uppleva att ni fråntas den lilla känsla av kontroll över ert öde som ni så chimärt har upplevt i den linjära tideräkningen. Det som träder fram för många nu som en stark impuls det är den svåra uppgiften att skapa mening i en stor godtycklig värld. Denna tid som vi nu rör oss i kräver på sätt och vis för varje människa att erövra en egen filosofi, en existentiell grund att stå på. Det finns inte längre några stora svepande sanningar som pekar i en riktining. Världen i dag, det som kommer varje individ till mötes spelar på en lite märklig lyra. Om det ni kallar Gud förut var en domare så är han i denna tid en gycklare, en illusionist.
Så hur ska vi röra oss i denna parallella tideräkning?
Ni ska röra er snabbare än ljuset. Förstår ni vad det innebär? Det innebär att ni hela tiden dansar före er egen skugga. Det finns en mental rörlighet som ni erövrar via internet och den sociala värld som där skapas, denna rörlighet börjar nu också nå era kroppar. Aldrig har vandraren varit så aktuell för er som nu – med samma glöd som de gamla grekerna upplevde orinetens hemligheter den sällsamma längtan de kallade Ho Pothos – längtan till fjärran länder – det är samma glöd, samma längtan som nu bemäktigar era själar med en oemotståndlig kraft, som skapar rörelse i era kroppar, som skapar en längtan efter det avlägsna, efter det okända, efter det parallella. Men märk väl! När världen är ett klot. När det avlägsna inte längre är mystisk och gåtfullt. När medvetenhetens skarpa klinga skär genom natthimlen. De snöklädda Zagrosbergen finns kvar. De vidsträcka stäpperna, Khyberpasset och Mullapasset med de gamla vägarna ner till Indiens slätter finns. Karavanvägen vid Hamadan, Elbursbergens sydsluttningar. De ödsliga saltöknarna där inget djur kan leva, ingen planta gro. Finns. Världen är sig lik. Men det är inte samma värld. Inte alls samma värld. Ni finner det när ni hoppar. Ja sannerligen det är en märklig tid ni lever i.

in_longing_spirit_by_autumn_ethereal-d4lky5b

3 reaktion på “kraften i det parallella slår till oavsett hur starkt du målfokuserar på din egen tidslinje

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *