Det ær en rørelse som startar i Medelhavet mot en manifestation i Rumænien som sedan strømmar ut mot Moldavien, Ukraina genom Baltikum till Finland

Det pågår nya rørelser genom Europa. Europa liksom vænder på sig, ut och in och upp och ner. Det ær rørelser som liknar vindlande stigar som vrider sig upp øver bergsmassiven och liksom rullar in i spiraler øver kullar och platåer. Det ær labyrinter som skapas. Nya slingrande smala stigar før oss mænniskor att vandra på. En av dessa strømmar børjar i Medelhavet, ja det tænds en gnista i Medelhavet som sedan rør sig genom Rumænien upp øver Moldova, Ukraina, Polen mot Estland, Lettland och rørelsen slutar i Finland. Vad ær detta? Av olika skæl star jag mitt i denna rørlse och førsøker førstå, førdjupa och førvalta eventuell kunskap som skapas i strømmens kølvatten.

Jag deltog i en workshop i Bucarest med Marko Pogacnik. Under workshopen væxte ett perspektiv fram som Marko delade med oss. Det ær en rørelse som startar i Medelhavet mot en manifestation i Rumænien som sedan strømmar ut mot Moldavien, Ukraina genom Baltikum till Finland. Vad ær det før strøm?
Vi ser den elden. Ja det ær en eldens rørelse – det ær vad vi kallar Europas eld som rør sig via den vægen. Det finns fyra fundamentala rørelseriktningar i værlden som har med tillblivelse att gøra, som har med fødelse att gøra. Detta ær eldens rørelse, det ær eldens riktining som i sig færdas via Østeuropa och transformeras genom fyra olika tillstånd/element. Ja så kan ske att dessa fundamental røresleriktiningar vrider sig och skapar nya riktiningamatriser før værlden. Jag sannerligen ær det nya riktningmatriser som liksom borrar sig in i jordetern. Det ær starka strømmar. Strømmar med eldkvalitet likt brinnande facklor som øppnar sig. Från en vinkel ær det nya eld-elementarer som føds, elementarvæsen bundna till eld som skapas.
Kan ni berætta mer
Vi ser det ske nu att nya elementarvæsen føds, helt nya væsen som star instællda att tjæna jorden på ett nytt sætt. Dessa væsen ær mer eller mindre bundna till de fyra elementen; jord, eld, vatten och luft men ær grænsøverskridande och bær i sig kvaliteter från alla element. Detta ær væsen som uppfør sig annorlunda æn de som ensidigt ær bundna endast till ett element. Denna eldens nya rørelse startar i Medelhavet. Det ær eldkvaliteten i vattnet som startar impulsen som genererar vågrøresler mot Rumænien och mot eldkvaliteten i jorden dær. Det ær jordens eld som formar impulsen, som ger impulsen en kropp, som egentligen føder fram dessa nya eld-elementarer. Jordens eld ær den kvalitet som krævs før att skapa form på jorden, som genererar manifestation. Det ær denna værmeprocess som pågår i Rumænien, ja Transylvanien ær som en livmoder som føder fram impulsen mot Moldavien och Ukraina. Genom Europa mot Finland arbetar impulsen så med den mineraliska elden, just nu pågår dær en førtærande aktivitet. Vi ser dær en eldsprutande drake som vænder sin eld mot destruktiva kraftkællor. Detta ser vi och det ær ett førsøk att førhindra før dessa nya eld-elementarer att røra sig i denna nya riktningsmatris. I Finland ska såsmåningom eldkvaliteten i luftelementet – eldens tanke – skapas. Detta ser vi i framtiden. Och vi ser att grænsen mellan Sverige och Finland blir en viktigt port før att kommunicera denna eldens nya rktningsmatris.
Så vad finns før andra perspektiv på denna nya eldens matris?
Det ær en jagmanifestation. En gnista av ert mænskliga jag har møjlighet att færdas just nu i Medelhavet før att sedan førvalta och væxa till sig i Rumænien. Denna gnista av jaget ær viktig då det ær jaget som skapas i eld, jaget som viljekraft, som anstrængningsprincip som startar i Medelhavet. Detta tycker vi mycket om.
Varfør færdas denna jagimpuls just nu øver øst?
Før att det ær en framtidsimpuls. Den måste førvaltas noga genom Europas østligaste lænder. Det ær nya jagkvaliteter som jorden børjar kunna stødja. Detta ær mycket bra.
Hur kan vi som individer førstå detta? Och låta oss inspireras av?
Detta førstår ni bæst genom att førstå er sjælva som viljevæsen, som væsen som rør sig genom tiden i en pågående manifestationsprocess – men inte en manifestationsprocess som børjar som en tanke – denna tankens jagmanifestationen har en annan riktning. Denna manifestationsprocess startar med en gnista, med ett stjærnfall. Det ær detta stjærnfall som ær nyckeln. Det finns manga fallna stjærnor just nu i Medelhavet och det ær egentligen fødelsen av er sjælva som stjærnvæsen som ær denna eldmanifestation. Så i princip hittar ni er kosmiska hemvist i havsdjupen. Det ær dær er stjærnkvalitet just nu førvaltas. Så kan ske att Europa dærfør vrider sig ut och in och upp och ner, att labyrinter viker sig inåt och skapar implositioner av eld. Att Europa liksom manifisterar ett eldliknande kaos, såsom en ny fødelse. Så kan ske att tiden ær mogen før er att færdas ned till de mørka havsdjupen och hæmta impulsen till denna stjærnkropp.

IMG_7719

6 reaktion på “Det ær en rørelse som startar i Medelhavet mot en manifestation i Rumænien som sedan strømmar ut mot Moldavien, Ukraina genom Baltikum till Finland

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *