det är innovativa möjligheter på en ny nivå, i en ny Marsvibration som i detta storkors är potentiellt möjlig

Jag har känt några dagar nu hur min krigarkraft vaknar, jag känner hur jag svingar mitt svärd och tar strid för frihet, jag tar strid för jämlikhet och broderskap. Jag hör ropen, de sveper in över Spanien, liksom färdas med historien över Pyreneerna: liberté, egalité, fraternité…över tid, genom tid..

Det är ett storkors med Pluto i Stenbocken i opposition Jupiter i Kräftan och Mars i Vågen i opposition Uranus i Väduren.
Ja vi kallar detta ett eldkors. Det är en brinnande energi i detta kors. Titta på Jupiter 13 grader i Kräftan i opposition Pluto 13 grader i Stenbocken. Vi ser här Jupiter, fältherren, den eviga optimisten röra sig genom Kräftan, genom ett vattenelement. Jupiter trivs egentligen inte i Kräftan, känner ett behov av att slå sig fri. Jupiter i Kräftan representerar en energi som vet att all expansion och tillväxt finns någon annanstans – bara inte just här! Där jag är! Jupiter i Kräftan skapar en retning som viskar ”det är bättre någon annanstans – gräset är definitivt grönare på andra sidan” Egentligen är Jupiter i Kräftan en bra ledare, som driver sina trupper hela tiden framåt, det är en aspekt som många forna krigsmän har haft. Det är arketypen av den fria mannen som väljer att ge sig ut i strid för sitt land. Jupter i Kräftan glömmer aldrig sitt hemland, sin härd. Är trogen sitt land, är beredd att ge sitt liv för sitt land. Med oppositionen till Pluto i Stenbocken så stärks expansionslusten. Pluto står som den revolutionära kraften på strukturernas tunga mark i Stenbocken. Pluto känner ett välbehag här, njuter av att hålla ihop situationer och sammanhang som egentligen rasat för länge sedan. Pluto i Stenbocken kan vara förrädisk på det sättet att det strömmar ett sken från något som ser ut att vara friskt och kraftfullt – men så är grunden rutten. Ja detta är den förrädiska aspekten av Pluto i Stenbocken, att skenet döljer förfallet. Det är viktigt här att också förstå att Pluto som energi alltid verkar i förfallet. Alltid drar energi genom förfallet. Här i Stenbocken uppstår också den märkliga aspekten av Plutos energi, att den också verkar sammanhållande. Detta är Plutos paradox i Stenbocken, att vara sammanhållande i ett förfall. Kraften både håller ihop förfallet och bryter ned det. Detta kan vara bra att känna till just därför att nu gäller att se igenom skenet, genomskåda den sammanhållande energin och våga se transformationen, nedbrytningsprocessen. Annars kommer förfallet som en chock! Som en skakning från ingenstans. Pluto i Stenbocken är den ultimata förändringsledaren som inte visar någon oro över att riket håller på att splittras. Det är en egenskap som behövs i extrema situationer. Pluto i Stenbocken är en extrem placering. Pluto opponerar ju som sagt Jupiter och Jupiter triggas av Plutos sken. Jupiter triggas till rörelse utanför sin egentliga comfortzon, utanför sitt lands gränser. Jupiter får inspiration av Pluto.
Och den andra oppositionen..
Ja nu har vi också Mars i Vågen i opposition till Uranus i Väduren som kvadrerar Jupiter och Pluto. Det är intressant! Mars i Vågen använder sin krigarkraft till att skåda och förhandla med Uranus som står i en starkt inspirerad Marsenergi i Väduren. Uranus i Väduren verkar attraktivt på Mars i Vågen. Uranus är beredd här att hela tiden ompröva sina ideer, sina innovativa strategier. Urnaus i Väduren är egentligen väldigt samarbetsvillig. Det kan tyckas motsägelsefullt med Vädurens heta viljeström, men det är egentligen just Vädurens glöd som gör Uranus så intelligent och förändringsbenägen. Uranus blir outtröttlig i Väduren och söker lösningar hela tiden för att orientera sig till bästa tänkbara nya vinkel eller strategi. Uranus i Väduren är den kreativa stridsmannen som överlever slagfältet, som vinner alla strider, som är orädd i sitt förhållninsgsätt och kommer med förslag till nya lösningar. Vädurens modkraft går in Uranus lösningsfokus. Mars i Vågen är egentligen i en svag position. Marsenergin vill framåt – men vågen vill jämföra och väga sina beslut för och emot. Vågen försvagar Mars och det slutar med att Mars inte tar några beslut alls! Ja Marsenergin ska inte tvingas till att jämföra olika förslag, är inte en modern medveten konsument. Mars handlar på impuls! För mycket medvetenhet i besluten gör viljekraften svag. Denna så att säga i Vågen stillastående Marsenergi står liksom med öppen mun och ser hur Uranus rör sig som en kreativ orädd kraft i Väduren, och ja vi skulle säga att det är en identitetskonflikt för Mars. Just i denna aspekt så sker något märkligt. Uranus försöker att ge tillbaka Mars talet. En förhöjd Marsenergi med rätt aspekter och rätt sammanhang talar istället för att kriga. Vi kan se tendensen till det i denna aspekt. Ja vi menar tendenser. Vi menar inte att Mars i detta storkors är speciellt talför. Vi hör mest utrop som Ah! och Oh! Insiktsrop kallar vi det. Ja Mars är den energi som är i tydligast transformation i detta storkors.
Sammantaget speglar detta storkors ett utsnitt av tidsandan. Jupiter i opposition Pluto i Stenbocken verkar in på individnivå på det sättet att det växer ett behov att expandera sina gränser utanför sin comfortzon. Pluto som bärare av en rutten struktur tvingar individen ut ur sitt skal. Märk väl! Jupiter är i grunden en positiv kraft. Det finns en lärdom här att denna utvidgning av integriteten i grunden bär en konstruktiv energi. I samma sekund som denna expandering av individens gränser sker så tystnar också det mekaniska talet, det förutsägbara språket och det finns en kreativ dynamik mellan Mars och Uranus att tona in på och beskåda. Ja det är innovativa möjligheter på en ny nivå, i en ny Marsvibration som i detta storkors är potentiellt möjlig. Är du i ditt rothorsokop aspekterad till detta storkors så finns stor personlig utveckling att erfara. Från ett karmiskt perspektiv väcker detta storkors era krigarsjälar. Därför kallar vi korset ett eldkors. Krigarsjälen inspireras, en längtan efter att ta strid för något viktigt. Märk väl! Eftersom Mars transformeras så är det en medveten krigare som växer fram, en krigare som tar strid för något långsiktigt och konstruktivt. Men glöden! Den strömmar från forntiden! Genom erat blodomlopp. Det är glöden, elden som får er att höja svärdet för att göra skillnad i världen.

the_warrior_of_light_by_qirai-d6nvuq8

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *