Det är ju inga svårigheter att förstå tiden! Ni går från en linjär tideräkning till en parallell

När jag känner in aktiveringen som pågår inför det skifte som vi står inför känns det som om mitt medvetande börjar vobbla. Ja precis just så! Som att jag står upp i båten med  händerna om en hal fisk som sprattlar och försöker slingra sig loss. I det scenariot är mitt medvetande själva sprattlet! Mina guider beskriver skiftet så här:

Vad är ert perspektiv på skiftet som alla pratar om den 21.12.12?
Jenny, vi har sagt att tideräkningen tar slut! Det är ett tidsskifte! Ni behöver förstå tiden för att till fullo låta detta datum vara en avgörande punkt i ert liv
Hur menar ni?
Ni behöver tona in er på tidsdimensionen för att kunna följa skiftet
Tidsdimensionen?
Det har med punkten för det galaktiska centret att göra, 27 grader i skytten, er tidsdimension strömmar via den punkten, er jordiska tidsuppfattning strömmar mot det galaktiska centret – det är där vi ser skiftet! I er tidsuppfattning
Så vad betyder det?
Det är ju inga svårigheter att förstå tiden! Ni går från en en linjär tideräkning till en parallell. Alla funktioner som behövs för att stödja en linjär tideräkning lyfts nu bort! Ser du nu varför munkarna lyfts bort? Deras klanger har varit ett hållande av er linjära tids- och rumsuppfattning, deras hängivna fixering och träning och deras klanger har hjälpt till att bevara era medvetanden inom den linjära tids- och rumsuppfattningen. Vad sker nu när deras klangmatris släpper? Jo tidsströmmen börjar vobbla! Ja du förstår klangmatrisen häftar vid det galaktiska centret och när nu de sittande munkarna släpper sin matris och lyfter från sina grottor då bärs er tids- och rumsuppfattning inte längre fram av munkarna
Vad händer då?
Det som sker är att tidsenergin – läs framtidsenergin – som strömmar genom det galaktiska centret strömmar fritt! Ja man kan säga att tidsenergin inte längre häftar vid klangmatrisen och fördelas ut via den – utan tidsenergin liksom sprutar ut som ur en fontän från det galaktiska centret
Vad innebär det?
Ni kommer uppleva ett starkt energipåslag i den delen av er som som häftar vid tidsdimensionen
Vad är det för del?
Det är ert seende! Rent fysiskt är det era ögon! Era fysiska ögon formas av krafter som arbetar med tiden. Stora tidsformativa väsen. Er tidsuppfattning kommer att börja vobbla! Hoho! Detta ser mycket roligt ut! Ni är vana att se rakt fram, att se mål och ana visioner. Plötsligt börjar denna raka målinriktade väg att leva av sig själv! Detta är vad som sker! Vågen ni går på får eget liv och börjar röra på sig, studsa, vobbla och dela på sig. Ah! Vad förvånade ni blir!
Vad betyder det?
Från ett framtidsperspektiv är detta skifte ett skifte där ni går från en linjär tideräkning till en parallell. Det betyder att ert sätt att arbeta med mål och målformuleringar på sikt kommer att ändras. Ett medvetande som lever i en parallell tideräkning navigerar mot framtiden, ja navigerar genom tiden på ett helt annat sätt än en person som lever i en linjär tideräkning. Ser du nu munkarnas bidrag – de själva lever i en parallell tideräkning och på så vis har de kunnat bidra till att klangmatrisen så att säga under en tidsepok skyddar er för den parallella tideräkningen. Ja du förstår ett medvetande som lever i en linjär tidsuppfattning är väldigt begränsat och det har sina fördelar och det har sina nackdelar! Från vårt perspektiv var era linjära medvetanden tvungna att skyddas av klangmatrisen. Att oväntat drabbas av styrkan i den parallella tidsdimensionen är inte att leka med! Det upplevs som att att oväntat explodera ut i galenskap! Det är inte att rekommendera. Men som sagt! Nu är det tid för era medvetanden att börja navigera i sidled.
Hur beskriver ni att det är att leva i en parallell tideräkning?
Det är att ha ögon på sidan. Såsom hästarna. Det är att ni överger rovdjursblicken till förmån för att se och uppleva tidsströmmen som parallell
Vad är det då man upplever?
Parallella existenser, parallella världar, parallella tidsströmmar. Och man rör sig mellan dessa tidsdimensioner. Det är som vi ser det det skifte som ni förbereder er för att gå igenom.
Vilka kosmiska väsenskrafter är verksamma i detta skifte?
All tid – läs framtid – strömmar ur det galaktiska centret – denna punkt, de väsensksrafter som cirkukerar via det galaktiska centret kommer att aktiveras och bli en viktig ny navigationspunkt för er. Planeten Sirius inspirerar er till öppnandet av de parallella strömmarna, det är krafter från Sirius som väver den heliga geometrin och skapar förutsättningarna för hur denna parallella tidsuppfattning ska bäras och upprätthållas! Detta är ett gediget arbete! Ett arbete som nu genomförs runt om i världen. Det är nya typer av installationer och en typ av kosmisk infrastruktur som behövs, ja en liknande matris som klangmatrisen, men i helt ny form och funktion. Sen är det inspiration från Pleijaderna som arbetar med ert seende och er medvetande förflyttning. Detta kommer att ske stegvis! Men det kommer att ske!
Har ni något råd till oss inför skiftet?
Vi rekommenderar alla att inte sätta upp några mål inför 2013! Det är det första året i den nya parallella tidsuppfattningen och det är året när ingenting blir som ni har planerat! Det är ett år där framtidssuget, alltså energin från det galaktiska centret inte längre aktiverar er linjära tidsuppfattning, era linjära planer! Det galaktiska centret kommer att börja arbeta i sidled. För att navigera i den framtidsenergin krävs en helt ny strategi! Det är den nya tiden som vi ser det, det är det skifte ni står inför som vi ser det.

26 reaktion på “Det är ju inga svårigheter att förstå tiden! Ni går från en linjär tideräkning till en parallell

  1. cheap louis vuitton handbags

    I just wanted to thank you guys for the series. I go to the site 3-4 times a week to see what’s new out there or perhaps I’ve always wanted to buy from here, but wasn’t quite sure. After reading all the feedback from customers I decided to join. particularly I want to tell you that all the productsd are true. regardless I emailed them and they got back to me right away and my Packages arrived a day early. What more could you want? Great site, great service!!!
    cheap louis vuitton handbags https://www.louisvuittonsoutlet.com/

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *