Vad är det för väsen här vid den vänstra husgaveln? Det är urbergsväsen. De passar inte i en villaträdgård.

Jag arbetar för det mesta med människoöden och hur de tvinnas i mina sessioner. Jag ser och följer tidstrådar och urskiljar nivåer och nyanser i de aktuella vibrationer och energier som vi arbetar med. Jag har märkt att det finns en djup avslappning i det faktum att olika fenomen blir sedda. Det finns en längtan i våra kroppar, i våra själar och i vår kognition efter kommunikation, det finns en längtan i de väsenskrafter som häftar vid våra kroppar att kommunicera. Men så ibland får jag andra typer av uppdrag. Som detta uppdrag. Att reda ut varför en trädgård inte verkar må bra.

I trädgården anlades en hallonplantering för två år sedan. En ek som stod tre meter därifrån fälldes i samma veva. ”Eken hade plötsligt börjat fälla massivt med ekollon. Den var ganska så ung och hade ett assymetriskt och fult växtsätt. Ekollonen drog dit massor av stora råttor som sprang och gjorde hål överallt. Sammanlagt femton hallonbuskar har väl dött där och vinbärsbuskarna ser jätteledsna ut. Bladen viker sig inåt och bär kommer bara längst ner, nära jorden. De hallonbuskar som står kvar, ger inga bär för innan karten hunnit bli bär, så vissnar de ned”

Kära Typer, vad är det som händer här i trädgården?
När vi närmar oss trädgårdar, städer, landskap – ja på sätt och vis slutna områden, som har en typ av rumslig karaktär, som skapar en typ av rumsenergi – då identifierar vi alltid först områdets två viktigaste punkter. Nämligen inandningspulsen och utandningspulsen. Inandningspulsen syresätter området, det är en näringspuls, det är en energigivare till trädgårdar, en punkt där energi strömmar in till området. Utandningspulsen har med cirkulationen att göra, reglerar rytmen i området.
Vad händer om det är problem runt inandningspulsen i en trädgård? 
Vi ser då att pulsen som syresätter och belivar området är försvagad, vi ser då att områdets väsenskrafter blir försvagade. Detta skapar en typ av försvagat allmäntillstånd hos alla de väsenskrafter som har till uppgift att beliva området och stimulera grödorna. Inandningspulsen besjälar området, skapar förutsättningar för liv, skapar förutsättningar för en god skörd.
Och om utandningspulsen är försvagad?
Vi ser då att rytmen på området störs och sätts ur spel, det uppstår disharmoniska energier som skapar orytmiska inslag i växtligheten och grödornas mognadsprocess blir ryckig och ojämn. Näringstillförseln verkar inte hjälpa växtligheten, trädgårdens skörd blir oberäknelig.
Hur ser det ut i denna trädgård?
Vi ser att inandningspulsen befinner sig lite snett framför huset vid husets högra gavel framifrån sett. Vi vet inte om det är asfalt där men det behöver inte betyda något negativt. Men sen ser vi att pulsen stoppas, ja stoppas upp under husets vänsta sida, ja vi ser att pulsen försvinner…
Varför?
Det har något med husets vänstra sida att göra, det är ett stråk som inandningen inte kan passera
Vad är det för stråk?
Det är en typ av barriär som sträcker sig långt ner. Ja inandningspulsen gör här en störtdykning för att komma under barriären. När inandningspulsen behöver dyka så djupt så förändras dess karaktär när den sedan letar sig mot utandningspulsen.
På vilket sätt?
Vi skulle säga att den tar med sig en del otyglade energier upp, den tar med sig pulser från grundvattennivå, från ett djup som inte finner sin plats i villaträdgårdar.
Hur menar ni?
Vi menar att karaktären i trädgården blir assymetrisk. Ja ju djupare denna in och utandningspuls rör sig ju mer assymetrisk blir energin och karaktären i trädgården. Det vanliga i villaträdgårdar är att pulsen inte går så djupt och att energin flödar i en symmetrisk rytm. Detta skapar en trädgård som är lätt att vistas i, detta skapar behagliga rum. När djupa assymetriska krafter strömmar ut genom utandningspulsen då lockas kaoskrafter dit som stör det rytmiska i trädgården.
Hur ser utandningspulsen ut i denna trädgård?
Vi ser att den är precis där eken stod. Hon beskrev också att eken var bärare av denna energi, att den var assymetrisk och spretig. Ja den färgades av att pulsen som strömmade igenom den var lite för djup. Vi ser också att platsen just där drar till sig råttor som är ett uttryck för att energin där är fuktig och djup.
Vad hände när hon tog bort eken?
Den assymetriska energin är kvar och kaoskrafterna är kvar. Att ta bort eken var att ta bort ett symptom inte att bota orsaken till symptomet.
Så hur kan vi närma oss orsaken?
Frågan är vad det är för barriär som tvingar inandningen att dyka. Det är den stora frågan. Från vårt perspektiv ser vi en spricka i urberget långt under huset. Denna spricka är vattenfylld och löper längs husets vänstra sida. Detta gör att husenergi dras nedåt mot urberget – från ett husperspektiv är detta en olycka. Vad är det för väsen här vid den vänstra husgaveln? Det är urbergsväsen. De passar inte i en villaträdgård.
Finns något att göra?
Husenergin rasar ned mot urberget men det går att stänga ned kontakten om huset dräneras, om det från ovansidan lades ett skydd mot fukten. Då uppstår inte detta utbyte. Då ser vi att inandningspulsen inte sjunker så djupt, då ser vi att kaoskrafterna inte flödar ut ur utandningen.
Finns något att göra vid utandningspulsen i väntan på dränering?
En vattentrappa kan balansera upp djupet. När det är den här typen av kaotisk energi i en trädgård så kan väsenskrafterna stärkas och balanseras upp med hjälp av vatten. Och speciellt rörligt vatten. Vi rekommenderar att det installeras en vattentrapppa vid utandningspulsen. Vattnet med sin rytmiska karaktär får energin från djupet att ”lugna” sig.
Vad händer med trädgården som helhet då?
Rytmen kommer tillbaka, vattentrappor genererar rytmiska väsen som kan arbeta med platsen mer organiskt

5 reaktion på “Vad är det för väsen här vid den vänstra husgaveln? Det är urbergsväsen. De passar inte i en villaträdgård.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *