Kategoriarkiv: Psykologi

När ni vänder er mot JA, när hela er gestalt är ett JA då står ni mitt under solen – ni skapar inte någon skugga.

Jag har upplevt en bevingad vägledning de senaste dagarna. Det är en luftälva, en väldigt speciell sådan. Hon arbetar rakt ovanför mitt huvud – hon balanserar min energikropp så jag på ett märkligt sätt hela tiden står i relation till solens högsta punkt. Som att jag har solen i zenit. Det finns så ljuvliga hjälpare och den här älvan känner jag som den som är mest hängiven min personliga utveckling.
Kära luftälva jag känner dig rakt ovan mig!
Ja Jenny jag tillhör solsfären på så vis att jag aldrig skapar någon skugga. Jag är känslig för magnetism, jag arbetar med skulle jag säga kosmisk magnetism – en kraft som drar antipatiska gester uppåt. Lagbundenheterna för antipatiska gester är att de skapas av jordstrålning.
Vad händer när antipatiska gester dras uppåt?
För att förstå det behöver ni förstå mig! Och ni behöver förstå alla luftälvor som har genomgått samma utveckling som jag. Så kan ske att mitt medvetande har genomarbetat alla fyra element. Jag känner mineralen, jag bär i mig erfarenheter från vattnet, jag förstår elden och ser luften. Så är jag bärare av de fyra elementen – essensen av de fyra elementen lever i mig. Det som utvecklas i den själ som genomgår en sådan utveckling, en sådan transformation är ett JA. Jag strömmar i ett JA, jag är ett JA. När demoniska krafter träder fram, när motståndskrafterna böjer människan mot marken och hindrar en personlig utveckling, förmörkar sinnet och dämpar livskänslan så sänker jag mig ned – jag hjälper människan att vända sig mot JA. Ibland tror ni att ni säger JA för att ni tänker JA men kroppen säger NEJ. Detta är viktiga ting. När ni vänder er mot JA, när hela er gestalt är ett JA då står ni mitt under solen – ni skapar inte någon skugga. Jag är en trogen människovän jag är en verklig magnetisk kraft över människans huvud och denna magnetiska kraft drar antipatiska gester ur människan. Detta skapar förutsättningar för utveckling och för rörelse in mot framtiden. I tider som nu råder över jorden är det viktigt att också förstå de krafter som säger NEJ förstå hur de arbetar och jag skulle säga avslöja dem. Ibland är det inte så att NEJ skriker högt och tydligt. Ibland är NEJ en viskning, en subtil rörelse i vinden och det är viktigt att höra dessa subtila rörelser för att transformera dem. Faktiskt är det så att NEJ – de antipatiska gesterna har blivit så förfinande och vackra att de bländar många människor. Det är inte så lätt att avslöja dem.
Hur kan vi få kontakt med dig?
Alla som arbetar med sin personliga utveckling känner mig. Jag är en lika verklig kraft som den kraft ni känner som tyngdlagen. Dessa jordens älvor drar människan mot jorden. Jag drar människan mot kosmos – och i den gesten sträcker sig människan utöver sig själv – hon sträcker sig uppåt och släpper sina antipatiska gester och låter dem falla in i jordälvornas rike.

windfaires

Och detta ser vi! Som ett glädjens mirakel! Att hjärtats eteriska spegling är en röd ros.

Livs-etern kan ses som ett hölje runt människan. Det är ett värmande hölje som skyddar kroppen och värmer kroppen och som skapar ett livsrum för människans andning. I dag när jag gjorde en healing i livs-etern så fann jag ett hål i värmehöljet över hjärtat.

Så kan ske att detta värmehölje av olika skäl skadas, att trådarna i väven går söner. Ofta ser vi det ske när det lilla barnet blir utsatt för rädsla. Ur hålet  strömmar mot människan istället för värme – kyla.
Varför uppstår det ett hål?
Ofta av rädsla trasas värmehöljet sönder. När hålet så att säga lagas strömmar återigen värmande livskrafter mot kroppen som då belivar området som skadats av köld. Ja du förstår köld är egentligen inte bara en temperatur – köld är inte bara luften som är kall – köld är en andlig realitet som skrämmer människan, men som också bär i sig förmågan att gömma sig, som äger förmågan att dra sig in i materian och stanna där. Denna kraft äger en verklig andning och påverkar det mänskliga hjärtats känsla av glädje. När kölden andas tillräckligt länge in i den mänskliga kroppen, kanske in i ett specifikt organ så blir kroppen svag. Livskrafterna drar sig undan och kroppen tystnar. Det är viktigt att fundera över vad definitionen av liv är? Ett perspektiv är kommunikation. Förmågan att kommunicera, förmågan att relatera kommunikativt till sig själv och till den omgivande verkligheten. När livskrafterna drar sig undan tystnar kroppen och blir så småningom stum. Så är orsaken till många själsliga problem att kroppen slutar kommunicera, sluter sig och blir stum.
När vi läkte hålet i värmehöljet över hjärtat skapades en typ av spegel i höljet runt kroppen som om hela värmehöljet fick förmågan att spegla kroppen
Ja när livskrafter återigen strömmar in mot hjärtat då skapas först värme runt hjärtat och så uppstår det alldeles fantastiska. Att hjärtat återigen kan se sig själv, återigen kan spegla sig, se sin eteriska gestalt. Och detta ser vi! Som ett glädjens mirakel! Att hjärtats eteriska spegling är en röd ros. Så speglar sig det fysiska hjärtat i denna sin eteriska ros och skapar i sig en stark glädje! Glädje är hjärtats kommunikation till omvärlden och kroppen. Det är glädje. Så viktigt är det att hjärtat får se sig själv i sin eteriska gestalt. Får möta sin spegelbild i livs-etern. Se den röda rosen.
Har alla organ en ”eterisk spegelgestalt?”
Ja så ser det ut. Alla organ har förmågan att kommunicera till omvärlden sin eteriska bild, mot andra organ och mot så att säga människans jag. Den kommunikationen är viktigt för hälsan. Saknas denna livgivande aktivitet i och runt organen så dämpas också människans livskänsla och förmåga till en konstruktiv intern dialog. De röster som skapas ur brist på liv, brist på värme har en hämmande effekt på människans livskänsla. Det är röster som kommunicerar själsliga tillstånd som ”jag är värdelös” ”jag är ensam” etc. När dessa röster blir för överväldigande så kan till slut människan uppleva sig ledsen, ensam och orolig. Vi ser detta värmande hölje runt alla organ och vi ser det runt hela människan. Vi ser det runt djur och växter och till viss del men i förändrad struktur runt mineralen.
Finns något mer att säga om det här med spegling?
Ja. Vi skulle säga att det ni upplever som behov att bli ”sedda”, behov att bli bekräftade. Det härstammar egentligen från denna princip. Att när kroppen inte får syn på sin eteriska hemvist – så stannar en del av människans självreflektion upp. Vad är egentligen självreflektion? Det är just detta att se hela sin gestalt speglad in mot en andlig realitet. På så vis är denna organens spegling mot den eteriska realiteten så viktig. Det är egentligen blodet som äger förmågan att se sig själv speglad i livs-etern. Detta! Är mycket viktigt. Så är blodet bärare av människokroppens alla eteriska speglingar – så bär blodet kroppens visdom och jagets förmåga till självreflektion. Märk väl. Det finns också latenta speglingar i kroppen som kommunicerar om framtida bilder och framtida tillstånd som den mänskliga kroppen ska genomgå. Detta finns i blodet.flower-1421899_960_720

De tankar som huvudet formulerar i magen! De tankar som formuleras ur kullerbyttor! Vi skulle säga att de är otroligt mycket mer levande i sin tankekvalitet

Det sker omärkligt och långsamt. Att jag ger bort min kraft, ger bort mina kreativa uttryck. Kan hända förlorar jag mig långt in i en kreativ process – som kanske egentligen är någon annans kreativa process. Och jag famlar efter att återfå synskärpan och kontakten med mig själv. Kan det vara så att jag får svårare och svårare att uppleva mina gränser? Var slutar jag och var börjar omvärlden?

Så kan ske att vi behöver förstå något här som har med gränser att göra. Och vi vill förklara ett begrepp för dig som är viktigt i detta sammanhang och som vi känner som jordkosmos.
Från ert perspektiv vad är jordkosmos?
Ser du ditt huvud? Ser du stjärnorna runt huvudet? Som sänkts ned över ditt huvud och som ni känner som en gloria? Detta är huvudorganisationens arketyp, huvudet som andlig skapelse att vara din kosmiska hemvist. Din kontakt med kosmos. Ser du nu klotet i din mage? Jorden som glob som liksom svävar i din mage. Denna glob gör kullerbyttor in i tingen ja äger alla de kvaliteter du behöver för att inte häfta för hårt vid tingen. Så finns i din mage detta klot som äger elementen, som bär kvaliteter av vatten, eld, jord och luft. Som är intimt förknippad med dina sinnen. För att balansera klotet mot omvärlden krävs starka gränser och självkännedom.
Hur då?
Klotet som kvalitet arbetar i det vi kallar förnimmelse själen. Ni använder klotet som en bro till andra människors känslor och livsrum. Ni använder klotet för att känna igen och lära av andra människors själsliga processer.
Så vad sker när jag ”ger bort min kraft”
I värsta fall ger du bokstavligen bort ditt klot! Förstå oss rätt här. Naturligtvis ger du inte bort ditt klot – men du förlorar dig i mellanrummen – där du slarvar med gränserna, där övergången mellan dig och omvärlden löses upp. Klotet i magen strävar alltid efter att balansera dynamiken i det mellanmänskliga, strävar efter att fylla ut vatten om det saknas vatten, tända en eld om elden slocknat. Detta sker hela tiden som en del av er vardaglighet. Era klot förnimmer andra klot och interagerar, skapar och egentligen leker, svävar och gör kullerbyttor. Så kan ske i denna lek att ni plötsligt blir mer upptagen av andras själsliv än det egna. Så viktigt är det då att återknyta kontakten till det egna livsrummet på rätt sätt.
Hur kan jag göra det på bästa sätt?
Detta är en viktig fråga. Och vi ser att den blir viktigare och viktigare. Och vi ser att det i grunden handlar om en fråga om gränser. Det pågår i världen just nu ett upplösande av gränser. Det pågår på många sätt ett kaos som har med gamla strukturer och gamla gränser att göra – att de släpper. Och när de släpper så uppstår ett famlande. Vi skulle säga att det famlas mycket runt om. Det kan liknas med hur en människa som förlorat synförmågan försöker fånga tingen med händerna, försöker med tryck från handflatan känna väggen, hörnen, stolpen, trappräcket. Så viktigt är det i dessa tider att återknyta kontakten med sina egna gränser. Att det individuella förstår sig själv som individ i relation till världen.
Så vad råder ni mig att göra?
Vi råder dig att i dig skapa detta vi kallar jordkosmos.
Så hur gör jag det?
Vi återgår till att betrakta huvudet. Vi ser huvudet omringat av stjärnor, vi ser huvudet fylld med klarhet från den kosmiska frihetsrymden. Så låter vi huvudet sänkas ned i kroppen, vi låter huvudet placeras i magen som en typ av efterbild, som i sig skapar en efterklang av kosmisk klarhet. Denna huvudorganisationens efterbild skapar så i magen klotet. Och tänk! Huvudet passar precis i detta klot! Så stort är detta klot att huvudets storlek sammansmälter perfekt! Detta är jordkosmos i dig. Ditt arketypiska huvud placerat i magen. När huvudet flyttas ned till magen så börjar klotet i magen att vibrera och glittra. Detta är huvudorganisationens verkliga uppgift – att flytta sin klarhet till magen. Så skapas jordkosmos i dig, så förbinder du kosmos i dig med jorden, med alla element.
Hur har detta med att sätta gränser att göra?
När du gör denna gest, när du flyttar ditt stjärnbeströdda huvud till magen så skapas dina gränser naturligt. Gränser är något som organisationen är i relation till omvärlden. Gränser är inte något som konstrueras i huvudet men! Flyttar du ned huvudet till magen och skapar ditt jordkosmos då skapas organiska gränser runt dig. Detta är mysteriet med gränssättning att de verkliga gränserna, respekten för din och andras integritet lever i din organisation som en andlig realitet. Det är inte en tanke som du enbart kan tänka ut och formulera, det är inte en känsla som inspirerar till att känna fram gränsdragningar, det är ej heller en viljeprocess som automatiskt sträcker ut sig över tid. En individs gränser är något mycket mer esoteriskt, som en muskel, som ett organ som lever, andas , uppdateras och föds i varje sekund. Så står vi nu redo att göra den andliga gest och skapa vårt eget jordkosmos.
Vad händer i mig när jag gör denna gest?
När ni sänker ert stjärnbeströdda huvud ned i magen så upplever ni en bättre balans mellan tanke, känsla och vilja. De gränser som naturligt är du föds där i balansen i ditt jordkosmos. Du föds som individ i relation till omvärlden och då skapas också dina gränser naturligt. Detta leder till att huvudet befrias på sikt från den rädsla som susar omkring och skapar oreda. Nämligen den oroligheten att huvudet skulle falla ut ur sin axel, tappa sin riktning och förlora sin ganska så stela position. Det finns starka krafter runt huvudet som hela tiden arbetar för att hålla huvudet upprätt, rakt och fokuserat. Och till viss del kyligt. Kallt. Och detta! Vi skulle säga att det är till viss del en illusion! Att ni tror att huvudet behöver vara stilla för att kunna formulera tankar. De tankar som huvudet formulerar i magen! De tankar som formuleras ur kullerbyttor! Vi skulle säga att de är otroligt mycket mer levande i sin tankekvalitet. Det är dessa tankar vi vill höra. Det är dessa tankar som så småningom sträcker hela er organisation in i framtiden. jennydoborogea

 

det finns oanade möjligheter i att vara människa men det finns också begränsningar som kräver lite speciell problemlösning

Kär Typer, det har pågått tunga processer nu en tid.. jag har en påtaglig fysisk smärta i min axel som genererar en mängd smärtfyllda men efterlängtade psykologiska insikter.
Ja Jenny, det pågår en massiv rörelse av smärta och läkning i sfärerna just nu. Det liksom droppar ned smärta som träffar er.
Hmm vad är det som pågår?
Ah! Vad är smärta Jenny? Det är effekten av den mest kraftfulla psykologiska gesten som vi känner, nämligen förträngning – det vi kallar själslig glömska. Vi ser dessa tillstånd av själslig glömska, vi ser att dessa förträngda psykologiska energisystem liksom faller in mot jordens mitt. Ja från ett perspektiv öppnar sig jorden, skapar en fall-lucka för dessa energier. Denna fall-lucka skapar ett sug, luftdraget griper tag i er, skapar oro i luftrummet. Ja det är en massiv bearbetning av förträngda energisystem som pågår. Globala som Individuella.
…ok…
Det finns en vinkel här på er mänskliga psykologi som vi skulle vilja belysa. Att ert psykologiska system är hårt. Psykologi är inte en elastisk vetenskap – det är en hård vetenskap, hård men skör. Ja vi menar att vi ser i er en typ av stelhet när ni rör er, en typ av hårdhet som har med er förmåga att bearbeta psykologiska processer att göra
Vad menar ni med psykologiska processer?
Vi menar självreflektiva lärprocesser
ok..men berätta mer …
Ni är som människor inte så väl designade för att lagra och bearbeta psykologiska processer. Ni är från ett ingenjörstekniskt perspektiv inte alls bra på det. Se på kon Jenny! Kon är designad för att bearbeta processer! Och kon har fyra magar! Ni ser det i hennes gestalt, i hela den matsmältningsprocess som hon är. Ja kor är designade för att kunna bearbeta smältningsprocesser. Och vad betyder det för er? Att ni saknar en sådan viktigt komponent i er kroppsliga design och funktion? Jo det betyder att ni behöver distribuera era granuleringsprocesser, era smältningsprocesser, era lärprocesser ut via andra enheter. Detta kräver en enorm logistik från ett karmiskt perspektiv.
Hur menar ni?
Ni underskattar smältningsprocessen av insikter och kunskap väldigt mycket! Från vårt perspektiv är ni egentligen väldigt ytliga, eller hårda i er förmåga att processa livserfarenheter. Detta lilla tekniska dilemma öppnar upp för parallella energifenomen och existenser. Ja ni är just där just nu i er mänsklighetsutveckling där smältningsprocessen, nedbrytandet av erfarenheter och förvandling till insikter måste vara omedvetet – det är så era kroppar är konstituerade. Ja det vi menar är att hela kunskapsapparaten, hela lärprocessapparaten är så komplex att den är fördelad in i världen i olika själsliga tillstånd och uttryck och detta är ni omedvetna om! Detta är skulle vi säga dold kunskap för er. Detta lilla dilemma kräver av oss en stor vakenhet i det karmiska, kräver av oss att vara kreativa i hur vi logistiskt fördelar processerna. Ja denna problemlösning har vi utvecklat sedan människans självreflektiva organ utvecklades. Och detta är ju enkelt att förstå! Likväl som ni inte är medvetna om er matsmältningsprocess så är ni inte medvetna om er lärprocess, vad som i sanning blir till relevanta erfarenheter. Det är vad vi menar med energifenomen, det är den distribuerade lärprocessen som är fördelad i det parallella.
Men hur är den fördelad egentligen?
Om ni visste Jenny hur många parallella existenser och fenomen som är verksamma runt en enda människa…det är vad vi menar med det parallella, det är vad vi menar med den parallella tideräkningen, att bland annat den här typen av fenomen blir synliga för er.
..ok..men hur var det nu med smärtan…
Ja det är ju nu inte så lätt för er med smärtan, det förstår man ju utifrån beskrivningen av er fysiska konstitution…
Hur skulle ni beskriva det bästa sättet att hantera smärta?
Man respekterar den och låter den verka, man följer dess ursprung och får syn på orsaken och där uppstår läkningen, på kollektiv och individuell nivå. Men ni är så intimt förbundna med smärta! Ja ni föder era barn i smärta för att ni glömt ert ursprung! Era förträngningsprocesser är så starka att många av er tvingas skrika er genom en förlossning. Är inte detta en olycka att ni är så designade så det kräver en enormt stark processkapacitet för att kunna hantera smärtan omedelbart! Ja vi skulle säga att vi står inför en liten problemlösning här, som vi nu undersöker, vi undrar hur skulle era gestalter kunna arbeta mer effektivt? Detta är ju löst fram till nu med karmisk distribution och logistik men! i framtiden! Era kroppar kommer att se annorlunda ut! Och det ligger i psykologins natur att den då blir lättare att hantera.
Hmm lite spaceat..
Jo men det förklarar en del för er. Det finns oanade möjligheter i att vara människa men det finns också begränsningar som kräver lite speciell problemlösning.

 

Jo det har med den enklaste kosmiska ekvationen att göra! Som handlar om att bli sedd.

Ända sedan Isis dimbåge manifesterade sig ovanför mig tycker jag mig se ljus och himlafenomen lite varstans, jag har också funderat på regnbågen. Vad är regnbågen för fenomen egentligen?

Kära Typer, jag funderar på regnbågen…vid två tillfällen när jag besökte Hebe – statyn vid Gripsholms slott – så uppenbarade sig en regnbåge precis ovanför henne, det kändes stort på något sätt – men jag visste inte egentligen varför…
Hoho! Jenny! Aha det är dags för lite regnbågsmystik!
Vad menar ni?
Regnbågen ska du veta är inget som du ser – det är något som ser dig! Så är det ordnat med regnbågen – att det är kosmiska väsenskrafter som ser in i jordatmosfären
Så vad innebar det för mig just då när jag stod vid Hebe statyn?
När är regnbåge manifesteras ovanför dig ska du alltid notera var du står – ja du förstår det har betydelse! När Regnbågsenergier ser människan så bevaras det ögonblicket på er tidslinje – ja det finns en tideräkning som vi kallar regnbågstiden – det är som fotografier av dig i relation till regnbågens manifestation. Så vad betyder det att du stod vid Hebestatyn? Jo att du är sedd precis just där – att det har betydelse, att platsen har betydelse och att i det här fallet att Hebe kraften har en speciell betydelse för din regnbågstid, ja det är som en parallell tideräkning, en regnbågstideräkning
Men vad betyder min regnbågstideräkning?
Vad innebär det att bli sedd av regnbågskrafter? Jo det betyder att din gestalt erövrar färg. Regnbågskrafter är färgväsen, det är stora väsen som liksom målar din själ med stora penseldrag. Så när du står vid Hebestatyn och blir sedd av regnbågen då erövrar du en färg! Det är det unika med att bli sedd av regnbågen. Och denna färg har med platsen att göra, ja den har inte med ditt själsliga tillstånd att göra. Nej genom regnbågstiden erövrar du platsbundna energier. Detta är mycket spännande!
Jag tycker mig se så många olika sorters ljus och färgfenomen just nu..
Jo men det ligger i tiden! Vi är i slutet av tideräkningen nu! Kosmiska väsenskrafter är så nära! Märk väl – vad är syftet med dessa fenomen? Jo det har med den enklaste kosmiska ekvationen att göra! Som handlar om att bli sedd.
Hmm..hur menar ni?
Vad är det att bli sedd Jenny? Det är enkel alkemi! När du blir sedd aktiveras ditt eget seende och du börjar förnimma översinnliga verkligheter. Att bli sedd är avgörande för det egna seendet. Och förstår du nu den kosmiska pedagogik som finns nedlagd i regnbågen? När du hänförd blickar upp mot detta himlafenomen! När du låter dig översköljas av dess transparenta färger så öppnar sig din själ för att på djupet bli sedd av dessa stora färgväsen. Dessa så att säga kosmiska färgportar droppar in seendets magi i din jordiska gestalt – och märk väl! Att det sker organiskt över tid, över ett jordeliv som en gåva till er människor
Vad skulle ni säga att det är för skillnad att bli sedd av kosmiska väsenskrafter eller av naturväsen eller av en människa?
Vi skulle säga att det är fundamentala skillnader! Det handlar om vad i människan som blir aktiverat. Kosmiska väsenskrafter ser dig och speglar dig i ditt kosmiska ursprung, att bli sedd av regnbågskrafter är att bli sedd i hela din mänskliga potential som har med mörker och ljus att göra, har med erövring av färgenergier att göra. Att i sin potential bli sedd av en människa är en annan form av nåd, ja har med jordevandringens specifika utmaningar att göra, är ett uttryck för det jordiska hjärtat, är ett uttryck för mänsklig gemenskap. Att bli sedd av exempelvis naturväsen har med utvecklingen av en typ av viljemässig kommunikation att göra..ja Jenny..det går att fördjupa sig här…det finns nyansskillnader i de flesta fenomen. Det gemensamma för fenomenet att bli sedd är att de aktiverar ditt eget seende för kosmos, för jorden och för andra människor.

att lysa upp stjärnvärldens mångfald för sin bärare

Jag har märkt i sessioner den senaste tiden att en viss typ av smärtprocesser intensifieras, det är som att våra kroppar blir mer transparenta för att signalera obalanser  tydligare. Jag är djupt fascinerad av kroppens inneboende intelligens och kommunikativa dynamik. När jag läser av energierna i den fysiska kroppen är det ofta olika kroppsdelar eller enskilda organ som pockar på uppmärksamhet. Ett välkänt fenomen som jag kommit att arbeta med de senaste veckorna är kvinnor i övergångsfasen, i klimakteriet. Att det är så starka krafter i omlopp som den här kanaliseringen beskriver – det anade jag kanske inte riktigt.

Kära Typer..jag har identifierat en märklighet under de senaste sessionerna med kvinnor att det pågår en extremt hög aktivitet runt äggstockarna..hmm..vad är det?
Ah! Kvinnans äggstockar år extremt väderkänsliga! Står i direkt relation till de krafter som hanterar vädersystemen
Hur menar ni?
Kvinnans äggstockar är som antenner! Har samma funktion som djurens horn! De navigerar efter kosmiska signaler, ja det är äggstockarnas och hornens funktion att dra ned specifika kosmiska vibrationer beroende på fas och funktion.
Vad menar ni fas och funktion?
Du kan se det så här, äggstockarnas primära funktion är en kosmisk signal för inkarnerande själar att navigera efter, ja som en blinkande laterna i den mörka stjärnvärlden som skapar dynamik i inkarnationsströmmen. Utan denna signal kan inte själar navigera sig fram till sina temporära tempel för tillväxt. Ja till livmodern. Sen händer en märklighet med detta fysiska organ! Det förlorar sin primära funktion och transformeras. Detta är naturligt men ändock väldigt märkligt. Vad händer med ett organ som förlorar sin primära funktion? Jo det hamnar först i en typ av mellanläge – en typ av övergångsfas – ja det ni kallar klimakteriet. Vi skulle säga att efter 45 pågår en stark aktivitet runt kvinnans äggstockar, en typ av aktivitet som är relaterad till de stora vädersystemen. Vad är vädersystem Jenny? Det är stora väsenskrafter som bär in väder och vind, som reglerar värme och kyla på jorden. Och märk väl! När vädret skiftar, när det sker ett väderomslag, när åskstormen bedarrat och innan den försiktiga milda brisen tar tag i de mogna vetefälten, just där i omslagets mittpunkt där pågår en stark centrering, en starkt fokuserande mittpunktsenergi.
Vad har det med äggstockarna att göra?
Att äggstockarna lämnat sin primära funktion betyder inte att de lämnat sin funktion! Vi menar att de fortfarande har kvar sin funktion som är att navigera efter kosmiska signaler, men efter ungefär 45 års ålder navigerar de efter vädersystemen istället för de karmiska systemen. Ser du nu vad som sker? När äggstockarna lämnar sin primära funktion bär de in en typ av väderomslagsenergi till den kvinnliga organsiationen. Ja det är en typ av tryckutjämningsenergi! Och det är starka nivåskillnader i temperatur och fuktighet som hanteras.
Så är det den energi som jag noterat?
Ja du har noterat detta just därför att du har ett överskott av den målgruppen i sessioner. Men den övergripande trenden här är att kroppens energiprocesser blir mer och mer transparenta och det betyder att människor känner av sina, vi skulle inte kalla det smärtprocesser, vi kallar det fysiska funktionsprocesser, mycket starkare. Detta fenomen kommer att fortsätta att öka i både volym och mängd. Det är något ni behöver vänja er vid att hantera. Det är självkännedom på en psykofysisk nivå. Nåväl, omslagsprocessen i äggstockarna är ett massivt energipåslag för kvinnan. Det är en typ av vämjelse när stormen passerat och väderomslaget centreras. Det uppstår en typ av vakum, ja vi skulle säga att det är samma energi som det ni kallar universums svarta hål. Det finns en typ av avsaknad av energi! Men märk väl! Avsaknad i relation till sitt ursprung! Förstår du nu märkligheten med att ett fysiskt organ ändrar sin primära ursprungs energi och syfte. När väderomslagsenergin är i sin essens är det en stark aktivitet och det skapar yrsel och andningssvårigheter. Ja kvinnan befinner sig i ett psykofysiskt tumultartat tillstånd. Det finns viktiga esoteriska verktyg att utveckla här som stöd för det egna individuella väderomslaget.
Vad händer sen?
När övergången verkat klart, när den har stabiliserats då skiftar också äggstockarnas primära funktion
Och vad blir den nya funktionen?
En mjuk mogen navigation in i stjärnvärlden, inte längre som ett signalsystem. Nej som en mjuk lysande vibration. Sannerligen är dess nya funktion att navigera ut sin bärare i kosmos. Att lysa upp stjärnvärldens mångfald för sin bärare. Den mogna kvinnans egen personliga lyskraft.

det är skiftet ni väntat på länge

Det har pågått nu i några veckor att jag i sessioner både med kvinnor och män mött en ny manlig energi. Det är inte oväntat! Det är väldigt kraftfullt och vackert.

Kära Typer jag har mött en ny manlig energi de senaste veckorna..
Ja Jenny du ser den träda in i jordatmosfären, en manlig rostfärgad energi
Vad är det som sker?
Det är skiftet ni väntat på länge. Det är skiftet i manliga energier, ni går från en manlig skulle vi säga omogen energi till en mognare. Ja du ser att den omogna manliga strömmen har präglat er värld under lång tid och pressat era gränser för välmående. Och nu sker i världen ett skifte, ja vi står precis i skiftet, i mötet mellan en gammal manlig ström och en ny.
Vad skulle ni beskriva att orsaken till skiftet är?
Det finns en mognad i världen nu som gör det möjligt för skiftet, det är en typ av feminin mättnad
Hur då?
Vi ser i många kvinnor en väldig obalans, det är en feminin mognad, en feminin rörelse som liksom stannar av
Varför stannar den av?
Den stannar på grund av obalans! Ja den obalans som råder mellan maskulina och feminina energier är skulle vi säga radikal. Vi menar att det i många finns en mättad feminin vibration och en omättad maskulin. Ja många är ni som står med en omöjlig ekvation att lösa! Det finns ingen mötesplats för en mättad feminin energi och en omättad maskulin energi. Men märk väl! Det har inte varit möjligt för den nya manliga strömmen att inkarnera förrän nu. Det är nu det sker! Det är nu som denna nya manliga ström når jordatmosfären.
Så vad sker?
Vi skulle säga att mycket skakaningar och oväntade yttre förändringar beror på detta! Detta är den omättade maskulina energins drama! Ja det pågår en typ av dödsdans här som griper in i mångas liv. Många upplever ett starkt ifrågasättande av män i allmänhet och sina egna män i synnerhet. Det pågår en sorts kollektiv vridning bort från en omogen manlig ström.
Hur skulle ni beskriva denna omättade, omogna manliga ström?
Det är det snabba handslagets ström. Tvära kast och otålighet. Denna ström byggde upp den värld ni kallar finansvärlden
Och vad händer nu?
Den världen krackelerar. Det skapas revor i ett gammalt mönster som skapar panikvändningar och snabb puls.
Hur skulle ni beskriva denna mognare ström?
Det är en ström som lösgjort sig från skogsbrynet. Revorna skapar möjligheter för den att inkarnera. Det är en energi som till att börja med ställer sig bakom en kvinnlig energi, som stödjer den kvinnliga expansionen.
Jag har sett män som på sätt och vis bär detta skifte
Ja det finns skiftesbärare. Det är män som står med ena foten i den gamla manliga strömmen och den andra foten i den nya manliga strömmen.
Hur upplever de detta skifte?
Just nu pågår ett balanserande som är helt nytt! Den nya strömmen har inte kunnat inkarnera ned i det breda luftrummet förr. Det pågår nu. De har levt med skiftet i hela sitt liv och känt det i sina gestalter. De har känt gränsen mellan det gamla och det nya som en smärta.
Som en smärta?
Ja, att vara skiftesbärare är alltid förenat med en viss typ av smärta. Ja det är en viss typ av offer. Du förstår, skiftesbärare kan inte lämna sin position, de kan inte lämna gränsen, de bär in skiftet till jorden och just detta skifte mellan en gammal manlig energi och en ny har varit ett väldigt smärtsamt skifte. Den gamla manliga energins transformation har varit väldigt smärtsam.
Och vad händer nu?
När den nya manliga energin inkarnerar släpper smärtan. Känslan av att stå på en knivsegg släpper. De kan äntligen navigera lättare i världen. Ja de upplever en ny typ av lättnad! En ny typ av rörelse! De är fortfarande skiftesbärare men det är inte förenat med smärta. Det är inte förenat med motstånd. När balansen mellan det gamla och det nya stabiliseras blir dessa män viktiga kunskapsbärare för vår tid. Ja de äger i sina gestalter stor visdom om skiftet. Denna visdom sprider sig genom deras gestalter. De är sannerligen bärare av viktig kunskap.