Kategoriarkiv: Geomanti

När ni vänder er mot JA, när hela er gestalt är ett JA då står ni mitt under solen – ni skapar inte någon skugga.

Jag har upplevt en bevingad vägledning de senaste dagarna. Det är en luftälva, en väldigt speciell sådan. Hon arbetar rakt ovanför mitt huvud – hon balanserar min energikropp så jag på ett märkligt sätt hela tiden står i relation till solens högsta punkt. Som att jag har solen i zenit. Det finns så ljuvliga hjälpare och den här älvan känner jag som den som är mest hängiven min personliga utveckling.
Kära luftälva jag känner dig rakt ovan mig!
Ja Jenny jag tillhör solsfären på så vis att jag aldrig skapar någon skugga. Jag är känslig för magnetism, jag arbetar med skulle jag säga kosmisk magnetism – en kraft som drar antipatiska gester uppåt. Lagbundenheterna för antipatiska gester är att de skapas av jordstrålning.
Vad händer när antipatiska gester dras uppåt?
För att förstå det behöver ni förstå mig! Och ni behöver förstå alla luftälvor som har genomgått samma utveckling som jag. Så kan ske att mitt medvetande har genomarbetat alla fyra element. Jag känner mineralen, jag bär i mig erfarenheter från vattnet, jag förstår elden och ser luften. Så är jag bärare av de fyra elementen – essensen av de fyra elementen lever i mig. Det som utvecklas i den själ som genomgår en sådan utveckling, en sådan transformation är ett JA. Jag strömmar i ett JA, jag är ett JA. När demoniska krafter träder fram, när motståndskrafterna böjer människan mot marken och hindrar en personlig utveckling, förmörkar sinnet och dämpar livskänslan så sänker jag mig ned – jag hjälper människan att vända sig mot JA. Ibland tror ni att ni säger JA för att ni tänker JA men kroppen säger NEJ. Detta är viktiga ting. När ni vänder er mot JA, när hela er gestalt är ett JA då står ni mitt under solen – ni skapar inte någon skugga. Jag är en trogen människovän jag är en verklig magnetisk kraft över människans huvud och denna magnetiska kraft drar antipatiska gester ur människan. Detta skapar förutsättningar för utveckling och för rörelse in mot framtiden. I tider som nu råder över jorden är det viktigt att också förstå de krafter som säger NEJ förstå hur de arbetar och jag skulle säga avslöja dem. Ibland är det inte så att NEJ skriker högt och tydligt. Ibland är NEJ en viskning, en subtil rörelse i vinden och det är viktigt att höra dessa subtila rörelser för att transformera dem. Faktiskt är det så att NEJ – de antipatiska gesterna har blivit så förfinande och vackra att de bländar många människor. Det är inte så lätt att avslöja dem.
Hur kan vi få kontakt med dig?
Alla som arbetar med sin personliga utveckling känner mig. Jag är en lika verklig kraft som den kraft ni känner som tyngdlagen. Dessa jordens älvor drar människan mot jorden. Jag drar människan mot kosmos – och i den gesten sträcker sig människan utöver sig själv – hon sträcker sig uppåt och släpper sina antipatiska gester och låter dem falla in i jordälvornas rike.

windfaires

att det finns ett hålrum i dig som du ej kan eller ska fylla med närvaron av dig själv. Det finns ett hål i dig som på sätt och vis tillhör en annan.

Efter en månad med yoga och medelhavsretreater, med besök av familj och vänner så lutar jag mig stillsamt bakåt, jag lutar mig in i mig själv och fyller ut mitt space. Jag erövrar mitt rum och låtar tankar flyta igenom. Tänker tankar om hålrum och tomrum och hål som jag låter flyta igenom, tänker tankar om närhet och ensamhet som jag låter flyta igenom. Känner mitt space, erövrar sakta min gräns mot världen.

Jag tänker på hålrum, på tomhet, på hål…
Jo så kan ske! Att det kan vara viktigt att reflektera över energiprincipen bakom hål. Vad är det för principer som formas i relation till hål? Det vi ser är att människan bär i sig två typer av hålrum. Först ser vi hålrum som vill fyllas av individen inifrån, som vill fyllas av den egna närvaron och så ser vi en annan energiprincip nämligen det hålrum som vill fyllas av en närvaro utanför den egna individens gränser. Att när människan föds finns en mängd naturliga hålrum i den mänskliga organisationen – hålrum som ska fyllas i första hand av människan själv. Men så finns också detta andra hålrum som är märkligt på det sättet att det ska fyllas av en annan människa. Ser du vad vi menar? Att det finns ett hålrum i dig som du ej kan eller ska fylla med närvaron av dig själv. Det finns ett hål i dig som på sätt och vis tillhör en annan. Detta kan tyckas märkligt och till viss del omodernt men det är lagbundenheter som har med delningen av mänsklighetskroppen att göra, delningen in i en kvinnlig och manlig kropp. Detta rum är ett själsligt hålrum som skapar ett avtryck in i det fysiskt eteriska organisationen och lagbundenheterna för detta hålrum är att det vill fyllas av någon annan än dig själv. Sålunda pågår det ting i detta hålrum som har med behovet att fyllas upp av något yttre att göra. Tänk dig att du bär på en energiprincip som är ett hål som vill fyllas av något utifrån. Detta sug som det hålet genererar drar till sig material utifrån. Från vårt perspektiv liknar materialet i det hålrummet svart trögflytande olja.
Olja?
Ja så kan ske. Det finns en princip som är verksam här och det är ”såsom i himlen så och på jorden” Från vårt perspektiv är den mänskliga kroppen skapad av gudomliga principer som Gaia – den jordiska principen speglar. Sålunda kan vi känna igen detta organiska material i den mänskliga kroppens hålrum som olja.
Vad menar ni egentligen?
Vi menar att det finns ett hålrum i kroppen som är till viss del dolt. Så är det med den svarta oljan att den gömmer sig i djupet. Denna olja som bildas av energiprocesser som strömmar in i er utifrån kan inte kroppen ”bryta ned”. Det blir en typ av ”slaggprodukt” som stöts bort av hålrummet. Just därför att det är energiprocesser som inte tillhör dig så kan du heller inte medvetet bryta ned dem. Det blir ett dilemma för ditt jag – för dina medvetna processer. När denna oljegestalt är ”mätt” och hålet i dig fortfarande omedvetet suger in yttre energiprocesser så skulle vi säga att oljegestalten till viss del svämmar över och flyter ut och in i Gaia – rinner ned i hennes hålrum och bildar olja. Det svarta guldet.
Så våra omedvetna hålrum skapar olja?
Jo ni samskapar med Gaias resurser. Ni borrar efter era mänskliga skuggor när ni borrar efter olja och transformerar dem till rörelseenergi. Men det kommer en tid – en snar framtid när Gaia vill tala. Hon säger ”Jag förvaltar inte längre era skuggor i mig” Det är Gaia som inte längre kan härbärgera människans slaggprodukter. Från vårt perspektiv är det en katastrof. Människans skugga växer och behöver desperat hitta en annan metod för rörelseenergi.
Vad kan vi egentligen göra för att hantera vår oljegestalt?
Oljegestalten bär mönster och programmeringar som lagrats organiskt i hålrummet över tid. Detta mönster behöver transformeras. Från vårt perspektiv behöver hålrummet rengöras och oljegestalten kopplas till de andra hålrummen i er kropp som ni har till uppgift att fylla med er själva. Oljegestalten behöver en medveten länk till den fysiska kroppen som gör att oljan börjar brinna – som gör att oljegestalten – skuggan – transformeras till en ljusgestalt. När ni hanterar eran skugga medvetet, när ni trnasformerar era skuggor så lever ni längre. Ni lever upp till 350 år.
Vad kan vi egentligen göra med detta hålrum som vill fyllas av en annan?
Det är en viktig fråga som tyvärr ej äger några enkla svar. Det vi vet med säkerhet är att det finns i er ett hålrum som tillhör någon annan – och denna någon annan – är ni på jorden för att finna. Så kan ske! captura-de-pantalla-2012-07-02-a-las-21-57-30

 

 

Att bjuda in djurens evolution in i er vardag tillsammans med era smartphones och surfplattor. Detta är viktiga ting.

Världen. Det pågår så mycket dumheter, så mycket konstigheter, oroligheter och rädslor. Och ändå vaknar jag denna morgon fylld av starka helande krafter. Så hör jag Maria. Hon säger: ”Jag är orolig för fåglarna” Hon visar mig jorden och jag ser en stor glasjätte som försöker lyfta sitt ena ben men foten är fast i sin egen heta röda glasmassa som liksom skapas hela tiden. Jag ser att denna glasliknande massa ligger över och runt jorden som ett fält och jag ser att när fåglarna flyger igenom, och när djuren rör sig igenom så tappar de kraft, de dämpas och tunnas ut och försvinner.

Jag har mött en typ av ”glas” i det eteriska på sista tiden. Jag undrar vad det är? denna ”glasliknande” energi.
Likväl som ni under en period i er mänsklighetsutveckling genomgick en is-tid lever ni nu mer eller mindre i en glas-tid.
Hur menar ni?
Glas som fenomen finns runt er som ett viktigt material i er livsvärld – vi ser också att glas som fenomen i det eteriska kryper mer och mer in i era livskroppar.
Hur då?
Först behöver ni förstå glas som arketyp som bärare av två polariteter. Nämligen som bärare dels av en explosiv het flödande värmeprocess som kontinuerligt skapar en hård, kristallin, stel och till viss del skör glaskropp. Men det viktiga med glas är det faktum att du inte ser det men du ser igenom det. Vad är det egentligen? Vad är det för arketyp? Från vårt perspektiv är det det största förräderi som just nu lever på jorden. Det är samma förräderi som de mörkerväsen som gömmer sig djupast i materien, som gömmer sig på så vis att de till viss del har möjlighet att bli materien. Glas är som en typ av ”negativ”, en typ av efterbild av den djupaste mörka materien. Egentligen är det ett svart hål. Effekten av glas skapar i det eteriska svarta hål, en typ av antimateria. Vi skulle vilja kalla detta fenomen för ”glas-eter” Det är ett eter-fält som skapas i undernaturen, en frekvens som skapas i mängden av teknik och digitalisering som ni dagligen lever med. Och detta är det förrädiska, att ni lever med dessa digitala sociala fält där era medvetanden till viss del kommunicerar. Men ni vet väldigt lite om vad denna ”glas-eter” skapar för effekter i er kroppsliga organisation.
Hur kan vi börja närma oss det?
Vi börjar försiktigt att närma oss glas som arketyp. Vad händer när ni tappar ett glas i golvet. Det krossas. Tänk nu att det finns ett fält av glas, en typ av glasmassa som via sin glödande explosiva förmåga hela tiden skapar sig själv. Delar av detta fenomen har ni i era fickor, i era väskor, ni använder det dagligen som ett verktyg, via era smartphones, surfplattor, datorer…nåväl det finns mycket att säga om det konstruktiva i denna teknikutveckling sen finns några saker att vara observant på. Nämligen det faktum att när ”glas-eter” elementet skär in i era livs-eterkroppar så kan en vridning i det eteriska uppstå.
Hur menar ni vridning?
Just för att ”glas-eter” är en ljudfrekvens som tenderar att blockera en viktig ström från kosmos. Och detta kan för all del låta märkligt, men när vi ser på er ser vi att ni har horn. Vackra horn, liknande kronhjorten. Dessa horn finns fortfarande runt er hjässa som två viktigt öron.
Vad lyssnar dessa horn-öron efter?
De lyssnar på djuren, de hör djuren, de hör djursjälar, de är med djursjälar – men det viktigaste är att de ser in i evolutionen, de ser djurens evolution och vet att denna explosiva evolution är en förutsättning för den mänskliga kroppen. Så kraftfull är denna djurens evolution att det är svårt för en människa att hantera de våldsamma processer som ligger bakom och runt varje djursjäl. Vi skulle säga att era horn är en förutsättning för era livskrafter då de kommunicerar ert djupa och dramatiska förbund med djursjälarna.
Vad gör ”glas-etern” med våra horn?
Glas-etern dämpar rösterna och när ni inte längre hör tillhörigheten till djur-riket, när kontakten med djur-själarna dämpas – då vrider sig eterkroppen – som för att leta efter det den inte längre kan höra – men denna vridning har motsatt effekt – den finner inte vad den söker, ni vrider er på sätt och vis bort från den evolution som burit er fram till era smartphones.
Vad händer i organisationen när vridningen sker?
När era horn ”bedövas” av glas-etern då försvinner en andning som sker via öronen ned genom strupen ut genom lungorna till revbenens fäste. Vridningen öppnar ”hål” i livs-etern (det värmande höljet runt den fysiska kroppen) och gör det möjligt för astralkroppen att tränga in lite för djupt i den mänskliga organisationen och kroppen upplever smärtor av olika slag. Diffusa men verkliga smärtprocesser.
Vad kan vi göra för att ”skydda” oss för att kunna hantera ”glas-etern” som är en del av vår vardag?
Det kan låta naivt. Men det finns en viktig sak att göra. Det är att följa med evolutionen ut till den sfär där djursjälarna är. Djuren äger kännedom om glaset som arketyp i sina kroppar. Djurens kroppar är på sätt och vis mer robusta än människans. I djurens kroppsminnen ligger enorma värmeprocesser som liknar den värme explosion som ligger dold i glasets natur. Därför är också kontakten med djuren en länk som gör er motståndskraftiga mot glas-eter effekterna.
Hur kan vi göra det?
Börja med tacksamhet. Tacksamhet över djurens del i evolutionen. Och detta är viktiga ting. Att under en del av er mänsklighetsevolution blev ni hjälpa bort från jorden för att jorden skulle genomgå en värmeprocess – denna värme – den kunde era mänskliga ”kroppar” inte överleva. Se nu detta framför dig. Att de mest robusta människorna stannade kvar på jorden. Och de blev djuren. De utvecklade djurens specifika ensidiga förmågor för att överleva denna värmeprocess. Så kan ske att djuren nu äger värmen i sina kroppar som kan hantera glas-etern. Denna specifika värme. Vi vill förtydliga vad det är för värme. Det är en speciell sorts värme som är verksam i skapelseprocesser. Det är en transformativ värme. Ni har den inte i era kroppar. Men ni kan skapa den med era händer. Ni har förmågan att skapa transformativ värme – men ni har den inte som djuren i era fysiska kroppar. Till att börja med är det bästa ”skyddet” mot för mycket glas-eter att ni stärker kontakten med djursjälarna. Också att aktivera den kontakten i er egen eter-organisation.
Så vad är det vi har kommit fram till här. När glas-etern blir mer och mer en eterisk verklighet så dämpas alltså ljudet från djuren – rösterna från djurens evolution mattas av – men inte bara rösterna också rörelsen. När ni inte längre får naturlig healing från djuren via deras rörelser och andning, när ni inte längre får vägledning från djuren blir ni likställda. Mångfalden i det själsliga försvinner. Djurrikets variation försvinner. Och detta kan inte era smartphones ersätta. Även om ni upplever att ni kan uttrycka er individuellt i glas-riket så dämpas den individuella färgen och från ett energiperspektiv så ser ni mer och mer lika ut. Så vi ber er. Att bjuda in djurens evolution in i er vardag tillsammans med era smartphones och surfplattor. Detta är viktiga ting.


rocky_mountain_bull_elk

Denna Ljusets Timma. Då binder din sorg och din längtan inte den döde till jorden.

Jag ser en port. Den är vidöppen och ger ett lämnat intryck. Någon har rört sig snabbt, gått ut och igenom utan att stänga efter sig. Jag upplever på avstånd en vind och en rymd. Och en ödslighet. Jag får stark magkänsla att jag ska inte gå närmare. Jag går inte dit. I dag när jag sitter vid havet och skriver funderar jag på hur jag ska närma mig porten. Jag rör vid siluetterna som omger mig där. ..horisontlinjen, bergskedjans böljande rygg, de branta klippväggarna… i rörelsen ser jag en varelse som svävar över havet. Hon är fixerad vid ett vattenchakra en bit längre ut. Jag har inte sett henne förut. Jag undrar vem hon är, vilket element hon tillhör och vilken eter-art som är hennes hemvist?

Jag är en balansdeva. Min hemvist är klang-etern. Jag tillhör jorden men jag verkar över havet.
Känner Du den Porten som står öppen?
Åh Ja!
Kan du visa mig vägen dit?
Jag kan tyvärr inte lämna min position här över vattenchakrat. Vi devor är platsbundna. Men någon annan kan visa dig vägen.
Som från ingenstans står en annan varelse vid min sida. Jag känner intuitivt att det är en typ av guide. Jag undrar vem han är och vilken eter-art som är hans hemvist.
Jag tillhör ljus-etern och vi elementarer som arbetar via ljus-etern vi kan ibland vara guider för er människor. Kom! Det går fort. Stanna! Ljus elementaren stannar på avstånd från porten.
Är den övergiven? undrar jag
Någon har gått ut! Och inte stängt efter sig! Kom! Vi kan kika igenom. Ljus-eter elementaren närmar sig försiktigt. Det är som att han smyger fram. Du kan böja dig ned säger han till mig. Och KIKA in.
Jag KIKAR in. Jag ser lavendel. Stora böljande fält av lavendel. Jag vet. Det är efterlivet.
Vad är det som sker? Varför är porten öppen?
Ställ dig här och känn! Uppmanar mig ljus-eter elementaren. En ljuvlig essens strömmar ut ur porten. En doft. En söt doft. Detta är vad som kallas ”En tid för Kosmisk Korrigering” säger han
Själar från efterlivet har möjlighet att kontakta dig! Och med mild hand korrigera din jordiska position.
Vi står en stund och känner essensen av lavendel. Jag förstår inte så värst mycket. Men jag njuter på nåt sätt ändå av stunden. Väl ”tillbaka” på stranden har jag på en fördjupande och förklarande dialog med mina ”vänner” Typerna.

Vad ville egentligen denna ljus-eter elementar visa mig?
Det finns från den andliga världen mörkertimmar och så finns det ljusa timmar. Denna port är En Ljusets Timma.
Hmm. En timma? Jag har känt att den varit öppen 3-4 dagar.
Jenny. Det är ett kosmiskt talesätt. Himlens ljusaste timma. Klockan 12 på dagen när solen står som högst. En kosmisk timma är en jordisk månad. Så ser det ut att denna port är lämnad öppen för en tid.
När jag följt rytmen runt porten ser jag att den öppnar sig mer och mer och är vidöppen om en och en halv vecka och att den stänger igen i slutet av oktober..
Ja. Detta är en tid för er att arbeta nära efterlivet
Vad? Innebär det?
HoHo! Att allt blir upp och ned. Äntligen! Att det som är dolt blir synligt, att det som legat i träda börjar röra på sig. Lavendel från efterlivet är starka vägvisare.
Gud. Så sömnig jag blir. Jag bara gäspar och gäspar. Lavendelblommorna, doften, de stora fälten, den svaga milda vinden. Men mest är det rytmen. Rytmerna från efterlivet är väldigt speciell. Den bedövar mig.
Själarna i efterlivet andas med en essens som bedövar er. Gör er sömniga.
Ändå..jag har känt stark inspiration och klarhet i mina texter..
Ja. Klarar du att omge dig med lavendelenergi från efterlivet så får du tillgång till massa inspiration och sällsam klarhet. Men! Märk väl! Inspiration från ANDRA sidan! Är alltid UPP och NER.
Råder ni till något särskilt under denna Ljusets Timma?
Ja. Om du förlorat en vän, en käresta, en anhörig. Finns några enkla lagbundenheter från ett andligt perspektiv. Det handlar om dina tankar, din sorg, din längtan. Att de i princip har den egenskapen att de binder den döde till jorden. Vi ser det ske. Och det är naturligt eftersom förlusten är en stor smärta för er. Denna Ljusets Timma. Då binder din sorg och din längtan inte den döde till jorden. Ni kan mötas i ett frihetsrum. Och detta är en stor lättnad för den döde. Därför är dörren öppen för att banden mellan er som lever på jorden och de som är i efterlivet är fria. Från vårt perspektiv betyder det stora möjligheter att skapa och återskapa en ny relation. Vi ser att det kan vara viktigt för en människa som befinner sig i en sorgeprocess att just nu finns stöd från efterlivet att ta ett steg till och gå vidare i livet. Under denna Ljusets Timma kan ni hedra och försonas med era förfäder. Er tacksamhet strömmar direkt till hela efterlivet och höjer frekvensen i den sfären. Mänsklig tacksamhet är en god sak. Att tänka gott om jorden är också en bra sak. Just för att det bidrar till att de själar på andra sidan som tvekar, som hejdar sig i sin inkarnationsimpuls upplever glädje att inkarnera igen. Och detta är så viktigt! För evolutionen.
Jag ser som att det fylls runt mig en sfär av lavendel, små blommor med stora gester.
Vi väntar med spänning på vilken inspiration dessa lavendelfält skänker er denna Ljusets Timma.

header-lavendel-723549

Att tiden är inne för er att bearbeta en gång för alla er personliga historia om makt

Det är lite märkligt. Jag hamnar i lägen där mina reaktioner är annorlunda. Som om mina program är nollställda. Jag upplever mig ibland liksom neutral på ett sätt som jag inte känner igen som den jag tror att jag är. Jag är lite bedrövad över detta. På något sätt upplever jag en saknad i mig. Som att en del av mig försvunnit.

Vi ser detta ske nu Jenny. Att ni hamnar i rum där ni inte känner igen varandra, ej heller er själva. Det är en nödvändig process för er. Att lära känna er själva igen. Ja vi skulle säga att det är er stjärnfrekvens som sänker sig över er. Er kosmiska hemvist gör sig synlig. Den övergripande process som sker är att ni människor blir mer och mer eteriska – och egentligen också världen runt er blir mer och mer eterisk. Vi skulle vilja belysa här ett historiskt fakta som spelar roll i denna process. Nämligen Atlantis undergång. Nämligen att detta är en histora om makt. Vi har två viktiga splittringar som världen just nu är i fas att läka. Det är delningen mellan manligt och kvinnligt och det är splittringen mellan människa och elementarriket. När ni arbetar med dessa viktiga ting arbetar ni också er igenom den mänskliga evolutionen. Och när ni närmar er splittringen mellan människa och elementarriket så hamnar ni oavkortat till Atlantis och undergången, sjunkandet ned i havet. Atlantis undergång manifesterade att människan förlorade kontakten med elementarriket och också sin personliga elementar – som är den absolut viktigaste porten för att uppleva djurens och naturens rikedom.
Personlig elementar?
Ja det väsen som är förbundet med din fysiska kropp, som ombesörjer alla funktioner i kroppen, som är där du ännu inte är – nämligen i matsmältningen, i andningen etc. Ni står i ett steg nu att återknyta kontakten med er personliga elementar. Och detta leder er till Atlantis undergång. Det leder er till det kollektiva trauma som den händelsen skapade och det leder er till ert personliga öde relaterat till makt. Det träder fram nu. Och det ska hanteras nu. Men detta vill vi säga till dig att det är helt. Atlantis sjunkande från ett evolutionärt perspketiv är helt. Kontakten mellan människa och elementarriket är hel. Igen. Länken upprättad. Det som återstår är era personliga berättelser och bearbetningar av denna händelse.
Vad hände egentligen på Atlantis från ert perspektiv?
Detta vill vi säga till dig. Att det var intentionen om makt som var den kulturens stora utmaning. Det låg i Atlantis djupaste ursprung, ja nedlagd i de djupaste bergen på ön en god intention om makt. Ja vi skulle säga att jordens godas maktintention nedlades i Atlantis. Som en förtidlig impuls för människan att kunna hantera kraft. Makt var något självklart som låg nedärvt i de människor som levde där. Så var det ordnat att vägen till självkännedom på Atlantis gick via maktintentionen. Det låg i Atlantis öde att människan skulle behöva gå igenom den utmaningen. Att hantera makt är att erövra kunskap om den personliga elementaren. Det är via den personliga elementaren som du träder in i elementen, som du står i förbund med krafter som sträcker sig vida utöver din mänskliga förmåga. Detta är den stora skolningsvägen för att hantera frågan om makt. Det låg i denna utmanings natur att människan skulle frestas att missbruka sin kännedom om maktens villkor. Ja det var näst intill oundvikligt.
Vad var det som gick snett?
Vi ser Atlantis undergång, att processen mot undergången passerade tre steg. Först uppstod en situation som utvecklades till ett faktum. Att detta missbruk av makt inte längre gick att vända. Sedan uppstod lägerbildningen – att sympati och antipati skapades som själsyttringar, Från lägerbildningens tid har ni människor många trauman, många svek bottnar här, minnen av oväntade relationella katastrofer. Sedan kommer kriget. Och detta krig är en märklighet i sig. Just därför att det inte är en fråga om att Atlantis ska gå under, det är en fråga om hur. Det ena lägret planerar den fysiska undergången för att i tid kunna föra ut mysterier från ön och på så vis arrangera en spridning av kunskap över världen. Det andra lägret planerar ett mörkt maktövertagande där mysterierna ska förvridas, missbrukas och förmörkas. Dessa två läger levde till viss del sida vid sida och den kritiska punkten var spridningen av mysterierna. Hur det skulle gå till.
Så vad hände?
För att spridningen av mysterierna skulle kunna bäras vidare med Atlantis ursprungliga goda makt DNA behövde maktintentionen lyftas upp ur urberget och eteriseras. Ja fördelas i världen enligt den homeopatiska principen – och spridas för vinden. Maktintentionen behövde transformeras, behövde genomgå en alkemisk process från manifesterad tät mineral i urberget till eteriska droppar i luften. Detta var det viktigaste som behövde ske innan spridningen av mysterierna, innan undergången. Detta arbete krävde minst fyra mästare, invigda i de fyra elementen. Det var en svår sak. Det var en kritisk sak. Så hände det att en av de invigda – försvann. Så kom det sig att det läger som planerade den fysiska undergången snabbt iscensatte sitt krig. De placerade ut sig över ön och åkallade elementen medan några få hann lämna ön i små båtar – med sig bar de skärvor av mysteriekunskap. Det var ett kaos som uppstod och utgången var oviss. Ja det egentliga kriget mellan de olika lägren utspelade sig precis här, i den fysiska undergången av ön. Mörkersidan lyckades manifistera den stora splittringen mellan människa och elemnetarrike i samma ögonblick som marken skälvde och havet öppnade sig för att sluka ön. Och detta var det stora trauma för många av er som dog där i katastrofen, inte själva döendet, inte övergången till den andliga världen utan det livets sista minuter av smärta och skräck över av att svart sot lade sig över ön, över att kontakten med elementarriket bröts. Så sjönk Atlantis i havet med maktintentionen intakt och bevarad i urberget. Så hamnade maktintentionen på jordens mörkaste plats. Så hamnade den i djupet av det stora världshavet. Atlanten. Men så kan ske! Att detta hände för 12000 år sedan. Att maktintentionen på olika sätt är på väg att lyftas upp, att tiden är inne att öppna världarna igen. Att tiden är inne för er att bearbeta en gång för alla er personliga historia om makt. Detta är viktigt för att ni åter ska kunna lyssna på er personliga elementar och åter känna er verkliga kontakt med Gaia

mandelväg

 

 

Ni som känner ugglans väsen. Till er säger vi. Lär känna henne ännu bättre.

Det är många av oss som vandrar om natten, som känner mörkret, som känner dynamiken mellan mörker och ljus. Också jag står inställd i en nattens fördjupning. Också jag arbetar med att lära känna mörkret. Natten har öppnat sig för mig främst via en av dess väktare. Ugglan. Det hände sig så att vi i skenet av julnätterna fann en dal här utanför Altea – en dal fylld av mysterier. I dalen finns hål i bergsväggarna, det finns djupa grottor och det är också en plats med urgamla grottmålningar. Underliga spretiga figurer som lyser upp berget och som vet något om hemligheter. Här låg jag i en av grottorna när natten sänkte sig och jag kände hur bergets hjärta började röra sig, jag kände hur värmen i händerna spred sig genom kroppen. Det är en sällsam värme det här. Tänkte jag. Så ropade den första ugglan. Och den var stor och den var alldeles nära och snart fylldes dalen av ugglor och ugglesång. Så gick det till när jag fick möta nattens mäktiga väktare.

Vi fann en speciell dal..
Ja ni gjorde det. Ni fann en av de platser på jorden som står i resonans till jordens mitt.
Vad menar ni jordens mitt?
Vi menar att jordens mitt är bärare av starka transformativa krafter. Vi menar att det pågår en nattens förvandling i jordens mitt. Det finns i er jordiska natt möjligheter att vakna upp, att se i mörkret. Det finns i natten möjligheter för er att via värme väcka uråldriga krafter som gömmer sig i djupet. Krafter som förbinder värme till jorden, krafter som förbinder värme till själen. Dessa krafter genomgår nu en alkemi.
Vad för alkemi?
I grunden är detta den kristna mystikens väg, att via jorden förbinda sig med värmealstrande krafter som i sin tur belivar det själsliga i människan. När det själsliga i människan belivas väcks starka eterkrafter, starka livskrafter runt henne och hon blir tillgänglig för sin uppgift på jorden. Ja så kan ske att det tempel som kristussjälen bar, den kropp som vandrade på jorden smälte samman med jorden och öppnade den skulle vi säga förseglade värmekvaliteten djupt i jorden. Ni upplever värmen via era hjärtan, ni känner denna värme strömma främst via det chakra ni har i händerna – där ni förbinder er med det väsensartade i naturen. Vi ser nu att det pulserar som en våg av värme från jordens mitt, det är starka eldkrafter som stiger uppåt. Ni kan öppna er för dessa värmealstarande krafter och förbinda er med jorden på ett nytt sätt.
På vilket sätt nytt?
Vi skulle säga nytt och djupare. Ni öppnar er för att falla djupare in i jordens värmeström – då faller ni också lite djupare in i er kropp.
I denna dal, i grottan upplevde jag en sällsam kontakt med denna värme.
..Så var det också ugglor där! Dessa stora eld elementarer som vaktar natten, som är bärare av elden, som bär flamman i sitt bröst.
Vad gör egentligen ugglan?
Vi skulle ställa frågan annorlunda. Vi skulle säga vad är det egentligen som sker när ugglan sjunger? Det som sker är att denna eld som i sin essens tillhör jordens mitt flammar ut ur hennes kropp. Ja den som ser kan skåda hur små eldklot dansar ut ur ugglorna.
Vad är det för eldklot?
Det är en medvetenhet. Ja från vårt perspektiv är det eldskrift, det är eldens kommunikation
Eldskrift?
Ja eldskrift.
Vad är det?
Vad är eldskrift? Det är den skrift som kommuniceras via gester, rörelser och klanger. Du kan lära dig att tyda den – men den läses av andra organ än ögonen. Eldskriften är den äldsta typen av kommunikation mellan världar. Eldskrift är den rena intentionen bakom uttrycket. Och denna intention är mycket stark. Eldskrift är den skrift som används när du arbetar med att placera intentioner in i framtiden.
Och ugglorna?
Ugglorna är inte bara väktare av natten, de är också väktare av eldskriften. De vaktar den – skulle vi säga ”bok” som innehåller kunskap om dessa ting. Eldkloten är eldskriftens verktyg och det är med dessa klot du arbetar in intentioner för framtiden. Följer du med ugglans rop så följer du henne till jordens mitt. Att stå mitt i en uggleportal är mäktiga ting. Att träda in i ugglans rike är på sätt och vis också att påbörja en lära i eldskrift. Det är en lära om alltings ursprung, det är att erövra insikter som har med jordens evolution att göra. Att se intentionen bakom jordiska fenomen och uttryck. När dessa eldklot uppstår som fenomen i det kollektiva handlar det om att på vissa utvalda platser öppna portar till jordens mitt och stödja människor att nå fram till sina värmealstrande krafter.
..så det pågår nu?
..det pågår nu ett öppnanade av många portaler till jordens mitt. Det pågår i er ett uppvaknande i natten, ett seende i mörkret. Ni som känner ugglans väsen. Till er säger vi. Lär känna henne ännu bättre.

lappuggla1

 

Och det menar vi att när jorden stiger i frekvens en hel oktav! Då sker mycket speciella ting.

Nu är jag i den svenska sommaren, jag är i dimman och jag är i regnet. Jag älskar regn och jag älskar dimman som försiktigt rör sig över ängar och hagar. Efter bara några dagar på svensk mark reste jag med några vänner till Höga Kusten. Vi arbetar med Östersjön utifrån ett energiperspektiv och i detta spännande och dynamiska arbete öppnar sig en väsensvärld som är…ja…sagolik.

Vi vandrade genom Skuleskogen och vi vandrade på klippor där isen varit tre kilometer tjock och landhöjningen den högsta i hela världen..åtta hundra meter..
Ja den stora isens rörelse över norra Europa är en speciell händelse från ett evolutionärt perspektiv. Vi ser isen som ett väldigt varmt väsen som lägger sig över markytan. Vi ser hur det glöder i kontakten med jordskorpan, när isen rör sig och friktion uppstår. Vi ser hur denna glöd är en förutsättning för att en viss typ av liv ska födas.
Vad för liv?
Från vårt perspektiv är det en framtidsimpuls som här planteras under detta enorma istäcke. Iskristallernas speciella förutsättningar som bärare av starka kosmiska urbilder formar här en urkraft som via isens tryck liksom släpper frön i jorden. Ja en mycket speciell kraft är det här som skapas och märk väl! Inte ur en explosition utan ur tryckprocesser.
Så vad är det för kraft?
Det är drakkraft. Det är en drakimpuls som genom tryck och värmeprocesser implementeras på jorden och – ja vi skulle säga att det är en väldigt viktig drakimpuls. Framtidsdraken!
Vad menar ni framtidsdraken?
Vi menar den goda drakens transformation. Ja så kan ske att vid vissa tidpunkter i evolutionen sker en genomgripande transformation inom vissa riken och det rike som just nu genomgår en stor omvälvning – ja parallellt med människoriket – är drakriket. Det finns öppningar nu, ingångar dit. Vi ser att det är den gula fjärilen som liksom öppnar revor mellan världarna.
Den gula fjärilen?
Ja fjärilar tillhör drakriket, de är små underbara drakar och den gula fjärilen dansar just nu mellan drak och människoriket och öppnar för ett hjärtas flöde.
Vad är det egentligen för transformation?
Det är den största transformationen som världen genomgår sedan Atlantis undergång. Det är drakarnas förvandling till änglaväsen. Ja du ser, drakar är änglaväsen, de bär i sig änglavärldens alla klanger. Du ser det i deras koppling till de heliga elementen, vatten, luft, eld och jord. De bär alla element i sin energi och är i sin grundstruktur kraftfulla änglaväsen.
Jag såg svarta drakar som var fjättrade under havet vid tunga kedjor…
Ja så ser det ut, även dessa mörka vilddjur ska transformeras. Det är människor som i begynnelsen fjättrade drakkrafter vid starka maktstrukturer. Dessa mörka drakar kan inte transformeras av drakarna själva, de kan bara transformeras av det mänskliga hjärtats kärlek. Ser du nu hur det hänger ihop, att det påslag av förhöjd hjärtfrekvens som människan nu genomlever är en förutsättning för att drakkraften ska transformeras.
Hur skulle ni beskriva den här förhöjda hjärtfrekvensen?
Det sker nu som många väntat på att jorden stiger en oktav i frekvens. En oktav! Detta motsvarar inlandsisens tryck mot jordskorpan. Det finns en korrelation här att inlandsisen på sätt och vis är en förutsättning för denna oktavhöjning, som att jorden lyfter, som att en tryckutjämning sker i relation till ett förflutet tryck, en urgammal ismassa. Och det menar vi att när jorden stiger i frekvens en hel oktav! Då sker mycket speciella ting.
Vad för ting?
Det i er mänskliga organisation som resonerar i frekvens med jordens puls är er hjärtenergi. Det innebär för er på individnivå att ni får en extremt förhöjd aktivitet i hjärtchakrat. Ja vi skulle säga att under denna speciella sommar som nu pågår år 2014 så pågår en extrem aktivitet i era hjärtchakran. Vi ser att era hjärtchakran på sätt och vis frikopplas från resten av ert energisystem och ni får en förhöjd process i hjärtat.
Vad innebär det?
Att de kvaliteer som tillhör hjärtat ropar högt! Och rör sig kraftfullt mellan tillit och tvivel. Det blir en särdeles utmaning för er att läka era hjärtan denna sommar. Vi ser denna förhöjda frekvenshöjning pågå genom juni, juli och en kort bit in i augusti. Sedan in i augusti börjar en integrering med resten av ert system. Detta hjärtpåslag är unikt. Vi ber er att ta hand om det.
Vad råder ni oss att göra?
Vi råder er att gå in rakt i era relationer, att utmana era tvivel, att utmana era rädslor. Det finns unika möjligheter för er att stärka er hjärtkvalitet denna sommar. Vi kallar det som sker, från en vinkel att ni erövrar ert drakhjärta och tro oss! Drakenergin är en helt ny energimanifestation, en ny kvalitet, en ny kreativitet i er verklighet. Den goda drakens transformation är ny och kraftfull och finns tillgänglig för er alla. Samtidigt som drakriket transformeras erövrar ni era drakhjärtan. Åh! Dessa hjärtan! Det är så oväntat och nytt! Det är något ni aldrig varit med om förut så förvalta denna process väl. Det är vårt råd till er. Och ser ni en gul fjäril så slut era ögon och lyssna noga. Här finns budskap direkt till er från drakriket.

dragon_face_by_pedrohenrique_2-d5yd45q

de gamla ”Atlantistrollen” är grunden för att vi nu så relativt smärtfritt kan arbeta utifrån våra havsplattformar.

Jag bor på en plats precis intill Medelhavet med väldigt stark kosmisk, ja ren intergalaktisk energi. Via olika processer har jag lärt känna två utomjordiska själar som är från en annan galax och som har kommit hit via det galaktiska centret. De berättar för mig att det pågår en frekvenshöjning som utgår från haven och att de arbetar på plattformar som de förankrar i havet. Från denna moderplattform finns en mängd mindre forskningsplattformar som arbetar med olika projekt som stödjer den transformation som jorden nu genomgår. Mina vänner är tvillingsjälar och de arbetar med föreningen mellan manligt och kvinnligt och forskar i vår jords tvillingssjälsmystik.

…vad gör du?
Jag plockar bort barr och blad från din energikropp. Du har gått i skogen, du har mycket jordisk livskraft i din energi. Den typ av livskraft som jag är bärare av är rent kosmisk!
Atkina…berätta om ditt liv..
Jag föddes på en planet i ett annat solsystem, en typ av systerplanet till jorden, denna planet liknar mycket jorden till sin DNA struktur. Det är starka klanger där, starka starka vibrationer med jordiska mått mätt, ja vi har större energissytem att hantera. Jag har mitt kontor i en grotta.
Vad gör du där?
Energihealing. Jag är forskare och healer. Jag arbetar direkt på energikroppen och förfinar chakrasystemen. Jag plockar ut energier med lägre frekvens och dessa energier materialiseras så fort de kommer i kontakt med elementen på vår planet. Det är energi med en egen rörelse och dessa lägre vibrationer behöver transformeras. Jag bygger mikrosystem för dessa vibrationer att existera i.
Varför gör du det?
För att dessa mikrosystem genererar i sin tur ny energi. Jag har utvecklat en teknik där jag transformerar lägre vibrerande energi till en virvelenergi som används i våra bevattningssytem. Vi har ett väl utvecklat bevattningssystem som bygger på principen om medvetet vatten. Jag urskiljer olika typer av täta och tröga vibrationer och låter dem cirkulera i ett slutet ekosystem som är designat just för den vibrationens manifestation. I detta ekosystem pågår över tid en organisk nedbrytningsprocess av de tröga vibrationerna. Ut ur detta ekosystem kan vi sedan återanvända energin till att skapa virvlar i våra bevattningssystem. Från ett perspektiv återanvänder jag lägre vibrationer istället för ”att släppa ut dem” i universum.
Skulle vi kunna göra något liknande?
När du transformerar ett trauma, ett tillstånd i någon av era energikroppar – så förstärker du minnet, återupplever det, vandrar igenom det och transformerar det – detta sker i energikroppen och transformationen materialiseras inte. De lägre vibrationerna ges inte form när de friläggs från sin hemvist och exponeras för jordens element. Just därför att er planet inte materialiserar energier på ett enkelt sätt. Detta är en typ av resursslöseri, en typ av miljöförstöring. Ni har en väldigt låg medvetenhet inom detta område som också speglar sig i det kritiska hälsotillståndet som jorden befinner sig i.
Finns det några råd från dig?
Ja låt oss titta på vad som sker med era gamla trauman, era tröga vibrationer, era skakningar, chocker, förfrysningar etc. som ni har lagrade i era energisystem. Låt oss se på vad som händer när de släpper från sina fästen i den mänskliga energikroppen. Det som sker är att vibrationen lämnar sin individstatus och dras upp mot fenomensfären och lagras där som information. Ni befinner er medvetandemässigt på jorden i ett kunskapande tillstånd i fenomensfären. Detta är nu inget fel på. Alla civilisationer behöver genomgå ett kunskapande i fenomenen! Det vi säger är att från vårt perspektiv är det ändock ett starkt resursslöseri. Varje enskild energi som släppt från sina fästpunkter i energikroppen skulle kunna generera ny energi, skulle kunna återanvändas. Det finns tekniker med medvetet vatten som ni kan börja forska i och utveckla för att närma er detta.
Jag fick en hälsning från en kvinna som upplevde starka Atlantiska energier just nu..
Jenny nu lägger jag mina händer runt ditt huvud..
Ja jag känner det..vad gör du?
Jag arbetar med ditt bildseende..vad ser du?
Jag ser en lagun, ett blått hav..klippkanter som störtar ned i havet..jag ser en vattenvirvel som skapar ett sug nedåt i havet..jag är i virveln..jag ser bilder och åter bilder i denna virvel…nu är jag stilla..står på botten av virveln..var är jag?
Haha! Tittut! Hos mig!
..Åh du är lite skrämmande..
Haha! Nej! Jag visar dig hur Atlantis sjönk. Civilisationen sögs ned i en strömvirvel och kunskapen/bilderna exponerades ut i vattenstrukturen. Vi använder oss delvis av denna som vi säger uppstigna civilisation för att förankra våra plattformar i havet.
Hur då?
Det är så fiffigt! Vi återanvänder de tröga energier, de skulle vi säga demoniska energier som var orsaken till sjunkandet, till förfallet. Dessa tröga vibrationer har varit ”inlåsta” i en typ av ekosystem i era världshav. Det är precis samma princip som jag arbetar med hemma hos mig. Ja Atlantis var en civilisation som levde närmare energimanifestation än vad ni gör. De demoniska energierna låstes in i stora glaspyramider och har nu processats och transformerats till ren energi! Ja vi använder denna energi till att förankra våra plattformar, vi använder energin som bränsle. Ja de gamla ”Atlantistrollen” är grunden för att vi nu så relativt smärtfritt kan arbeta utifrån våra havsplattformar. Vi återanvänder Atlantisvibrationen till det jobb vi nu gör.
Atkina – du pratar väldigt varmt om återanvändning av energier…
Ja! Därför att det är liv som vi ser det! En ödmjuk rörelse som återskapas om och om igen. Vi vill också poängtera att detta – att skapa något helt nytt ut ur ett tomrum kräver extrema energiresurser. Att återanvända energier som redan är manifisterad i en eller annan form det är vad framtiden handlar om. Det finns så mycket inom detta område som jag verkligen brinner för – och det viktigaste är steget att återanvända tröga vibrationer till bränsle! Det är så roligt!
Att dessa gamla ”Atlantistroll” nu återanvänds..vad betyder det egentligen..?
Det är en del av er civilisations frekvenshöjning. Ni kommer att på individnivå säkerligen komma i kontakt med er individuella relation till Atlantiskulturen. Det är en rik tid för många av er – där skulle vi säga oväntad kunskap trillar in i er, lägger sig framför er från oväntade håll.

atlantisvirvel

 

Vad är det för väsen här vid den vänstra husgaveln? Det är urbergsväsen. De passar inte i en villaträdgård.

Jag arbetar för det mesta med människoöden och hur de tvinnas i mina sessioner. Jag ser och följer tidstrådar och urskiljar nivåer och nyanser i de aktuella vibrationer och energier som vi arbetar med. Jag har märkt att det finns en djup avslappning i det faktum att olika fenomen blir sedda. Det finns en längtan i våra kroppar, i våra själar och i vår kognition efter kommunikation, det finns en längtan i de väsenskrafter som häftar vid våra kroppar att kommunicera. Men så ibland får jag andra typer av uppdrag. Som detta uppdrag. Att reda ut varför en trädgård inte verkar må bra.

I trädgården anlades en hallonplantering för två år sedan. En ek som stod tre meter därifrån fälldes i samma veva. ”Eken hade plötsligt börjat fälla massivt med ekollon. Den var ganska så ung och hade ett assymetriskt och fult växtsätt. Ekollonen drog dit massor av stora råttor som sprang och gjorde hål överallt. Sammanlagt femton hallonbuskar har väl dött där och vinbärsbuskarna ser jätteledsna ut. Bladen viker sig inåt och bär kommer bara längst ner, nära jorden. De hallonbuskar som står kvar, ger inga bär för innan karten hunnit bli bär, så vissnar de ned”

Kära Typer, vad är det som händer här i trädgården?
När vi närmar oss trädgårdar, städer, landskap – ja på sätt och vis slutna områden, som har en typ av rumslig karaktär, som skapar en typ av rumsenergi – då identifierar vi alltid först områdets två viktigaste punkter. Nämligen inandningspulsen och utandningspulsen. Inandningspulsen syresätter området, det är en näringspuls, det är en energigivare till trädgårdar, en punkt där energi strömmar in till området. Utandningspulsen har med cirkulationen att göra, reglerar rytmen i området.
Vad händer om det är problem runt inandningspulsen i en trädgård? 
Vi ser då att pulsen som syresätter och belivar området är försvagad, vi ser då att områdets väsenskrafter blir försvagade. Detta skapar en typ av försvagat allmäntillstånd hos alla de väsenskrafter som har till uppgift att beliva området och stimulera grödorna. Inandningspulsen besjälar området, skapar förutsättningar för liv, skapar förutsättningar för en god skörd.
Och om utandningspulsen är försvagad?
Vi ser då att rytmen på området störs och sätts ur spel, det uppstår disharmoniska energier som skapar orytmiska inslag i växtligheten och grödornas mognadsprocess blir ryckig och ojämn. Näringstillförseln verkar inte hjälpa växtligheten, trädgårdens skörd blir oberäknelig.
Hur ser det ut i denna trädgård?
Vi ser att inandningspulsen befinner sig lite snett framför huset vid husets högra gavel framifrån sett. Vi vet inte om det är asfalt där men det behöver inte betyda något negativt. Men sen ser vi att pulsen stoppas, ja stoppas upp under husets vänsta sida, ja vi ser att pulsen försvinner…
Varför?
Det har något med husets vänstra sida att göra, det är ett stråk som inandningen inte kan passera
Vad är det för stråk?
Det är en typ av barriär som sträcker sig långt ner. Ja inandningspulsen gör här en störtdykning för att komma under barriären. När inandningspulsen behöver dyka så djupt så förändras dess karaktär när den sedan letar sig mot utandningspulsen.
På vilket sätt?
Vi skulle säga att den tar med sig en del otyglade energier upp, den tar med sig pulser från grundvattennivå, från ett djup som inte finner sin plats i villaträdgårdar.
Hur menar ni?
Vi menar att karaktären i trädgården blir assymetrisk. Ja ju djupare denna in och utandningspuls rör sig ju mer assymetrisk blir energin och karaktären i trädgården. Det vanliga i villaträdgårdar är att pulsen inte går så djupt och att energin flödar i en symmetrisk rytm. Detta skapar en trädgård som är lätt att vistas i, detta skapar behagliga rum. När djupa assymetriska krafter strömmar ut genom utandningspulsen då lockas kaoskrafter dit som stör det rytmiska i trädgården.
Hur ser utandningspulsen ut i denna trädgård?
Vi ser att den är precis där eken stod. Hon beskrev också att eken var bärare av denna energi, att den var assymetrisk och spretig. Ja den färgades av att pulsen som strömmade igenom den var lite för djup. Vi ser också att platsen just där drar till sig råttor som är ett uttryck för att energin där är fuktig och djup.
Vad hände när hon tog bort eken?
Den assymetriska energin är kvar och kaoskrafterna är kvar. Att ta bort eken var att ta bort ett symptom inte att bota orsaken till symptomet.
Så hur kan vi närma oss orsaken?
Frågan är vad det är för barriär som tvingar inandningen att dyka. Det är den stora frågan. Från vårt perspektiv ser vi en spricka i urberget långt under huset. Denna spricka är vattenfylld och löper längs husets vänstra sida. Detta gör att husenergi dras nedåt mot urberget – från ett husperspektiv är detta en olycka. Vad är det för väsen här vid den vänstra husgaveln? Det är urbergsväsen. De passar inte i en villaträdgård.
Finns något att göra?
Husenergin rasar ned mot urberget men det går att stänga ned kontakten om huset dräneras, om det från ovansidan lades ett skydd mot fukten. Då uppstår inte detta utbyte. Då ser vi att inandningspulsen inte sjunker så djupt, då ser vi att kaoskrafterna inte flödar ut ur utandningen.
Finns något att göra vid utandningspulsen i väntan på dränering?
En vattentrappa kan balansera upp djupet. När det är den här typen av kaotisk energi i en trädgård så kan väsenskrafterna stärkas och balanseras upp med hjälp av vatten. Och speciellt rörligt vatten. Vi rekommenderar att det installeras en vattentrapppa vid utandningspulsen. Vattnet med sin rytmiska karaktär får energin från djupet att ”lugna” sig.
Vad händer med trädgården som helhet då?
Rytmen kommer tillbaka, vattentrappor genererar rytmiska väsen som kan arbeta med platsen mer organiskt

när havet är orörligt är rovdjursmatrisen tyst

Jag har haft en sommar i det vilda. Jag har gjort många vandringar på klippor vid himmel och hav. Jag har varit i Bohuslän och förbundit mig med Nordsjön, badat, simmat och dykt som en fisk i det stora blå, jag har varit på Kosteröarna och känt Atlantens andning och häromdagen kom jag hem från Kökar, en ö utanför Åland mitt i Östersjön. Till Kökar åkte jag med några geomantivänner från nätverket Alda. Geomanti handlar om att vara i och lyssna till naturens olika språkdräkter, att läsa av landskapsenergier och försöka se och samarbeta med energiverkligheten på olika platser. Jag vill dela med mig av två dialoger jag har haft, en från Nordkoster, och en från den lilla ön Ändör utanför Kökar i Östersjön.

Vad är det viktigaste i Atlanten från ert perspektiv?
Det är djupet och strömmarna. Vattnet i Atlanten är rörligt, det är syrerikt och rent. Atlanten från ett energiperspektiv har lufttunnlar precis ovanför ytan.
Vad är det för tunnlar?
Det är energitunnlar, det är en typ av gränsväsen som arbetar där. Vi kallar dem horisontväsen, väsen som tillhör både vatten och luftelementet. Det är sjöhästarna! Dessa ljuvliga väsen liksom rullar fram över horisonten vid gryningen.
Vad menar ni?
Sjöhästar är solväsen som står i relation till jordens rytm mellan dag och natt och samtidigt är de bärare av den tideräkning som råder i havet. Havets tideräkning är en annan, här strömmar tiden långsammare. Sjöhästarna – vi ser dem i gryningen stiga upp ur havet för att orientera sig i den världsliga tideräkningen och sedan stiger de ned i djupet igen och drar vattenvagnen bakom sig.
Vattenvagnen?
Ja tidsvagnen. Ett år i havet motsvarar ungefär 25 år på jorden. Havets cykler är längre. Ja ni kan i sanning bli havstagna om ni lever nära havet och dess väsenskrafter, ni kan då förlora känslan av tid, just för att ni kliver in i en annan tidszon, en längre andning. Sjöhästarna drar vattenvagnen bakom sig och den är fylld av havets karmiska strömmar. Varje gång de bryter havsytan speglas dessa karmiska havsströmmar mot kosmos.
Hmm vad betyder det? Havets karmiska strömmar?
Åh det finns många! Alla de drunknade själar, alla de sjöfarare som förlist, pirater och fridykare, matroser och äventyrare. Ni är många med havskarma. Det är sjöhästen som väsenskraft som bär ert öde tillbaka till kosmos, sjöhästarna bär oceanernas tideräkning och hälsar varje gryning den jordiska solen. Det är sjöhästen som är där när den drunknade kämpar för sitt liv, det är sjöhästen som är där när den drunknade ger upp andan och ger sig till havet. Det är sjöhästen som är där för att navigera själarna genom havets tideräkning tillbaka till jordens tideräkning. Ja detta är det mest kritiska ögonblicket för den drunknade, att navigera tillbaka till den jordiska tideräkningen. Ja havet andas en långsammare rytm, det ligger i havets hemligheter en annan tidszon. Om du dör drunkningsdöden är det sjöhäsen som hjälper dig ur denna tidszon och tillbaka till kosmos. Och vi ser ibland att detta kan vara svårt. Att även i denna stund kämpar människan med att hitta sina vägvisare. Ja drunkningsdöden skiljer sig från att dö i så att säga luftelementet. Dör du i vattenelementet så är det sjöhästarna som är de första vägvisarna, som liksom lämnar över till de kosmiska guiderna. Sjöhästarna rullar ut vattenvagnen i gryningen och de väsen som drar Karlavagnen möter upp. Det är mycket vackert att skåda.
Vi var ju också i Östersjön och arbetade ute på en liten ö. Vi var nära platsen där Estonia förliste men jag upplevde inga sjöhästar eller drunknade själar..
Nej vi ser inga själar där som ropar, däremot ser vi att en typ av energi från båten fortfarande är kvar. Ja Östersjön är förbindelsernas hav, är de många båtarnas hav. Det ligger i Östersjöns natur att förbinda kontinenter, att förbinda länder och människor med varandra. Ja det är likheten med Medelhavet, att dessa innanhav är pärlor för kommunikation. Själva ursprungsenergin i dessa hav är kommunikation och spridning av ideér, sägner och sånger. Ja vi ser när vi följer Östersjöns historia ett intensivt rutnät av färdvägar, vi ser hur djuren vandrar över isarna och vi ser männsikor färdas över öppet hav.
När jag var ute på Ändör, en liten ö utanför Kökar blev jag förvånad då jag fick stark kontakt med vargarnas gruppsjäl. En fjäril satte sig på mig och tittade mig väldigt länge i ögonen och jag upplevde en rovdjursvibration strömma mot mig.
Denna fjäril var en rovdjursvibration. Rovdjuren rör sig i skogarna runt Östersjön och kommunicerar med sina bröder och systarar via havet. Det finns en vargaväktare på denna ö, ja vargaväktaren är en punkt för rovdjursmedvetanden att samlas runt. Ja dessa små öar och skär, dessa öar mitt i havet det är en typ av kommunikativ fristad för dem!
På vilket sätt?
Just för att de är känsliga för de mobila nät som dras i världen. Alla rovdjur lider av dessa radiovågor, dessa elektromagnetiska signaler och vargarna lider mest. Det finns starka rovdjursstråk i hela Östersjön, ja en typ av rovdjursmatris som är den energi som förbinder länderna med varandra. I urminnestider var detta ett starkt rovdjursrike. Vargarna är vandrare och de vandrar långt och öarna i Östersjön var deras mötesplatser. Här har de ylat mot månen under kalla vinternätter. Här svävar deras gruppsjäl. Men det finns en problematik med Östersjön att den är syrefattig. Att det finns en tendens till att vattnet är stillastående. Rovdjursenergin är en urkraft! Det är en av de krafter som kan ge Östersjön tillbaka sin rörelse. Men så ser vi att rovdjuren runt Östersjön i dag är försvagade, att de stressas av alla de kommunikativa signaler som strömmar genom etern, att de på sätt och vis tappar relationen till sin ursprungsenergi, att de tappar kontakten med sin gruppsjäl. att de tappar kontakten med sina bröder och systrar. Ja detta är en olycka! Östersjön behöver de friska rovdjuren runt sig, ja behöver att rovdjursvibrationen rör sig i dess djup, behöver att vargarna kommunicerar via havet, behöver att vargarna vandrar långt ut på öarna. Det finns ett energisamband här att den elektromagnetiska strålning som pågår i etern liksom kastar våra rovdjur ut ur sin ursprungsenergi och får dem att röra sig mer och mer i cirklar, får dem att förlora kontakten med sina bröder och systrar på andra sidan havet. Detta är skulle vi säga en aspekt av den problematik som Östersjön nu upplever med övergödning och brist på syre och rörelse. Från en vinkel skulle vargarna kunna få igång en rörelse på djupet.
Varför just vargarna?
Vargarna har en specialposition i rovdjursmatrisen. De bär kommunikationen mellan människa och djur. De bär också kommunikationen mellan djur och djur. De är viktiga och goda kommunikatörer. Ja att de ylar i natten är bilden av detta. Vargarna är en port för människan in till rovdjursvibrationen.Vargen är också en port för andra rovdjur att kommunicera med varandra. Ja de bär i sin energi en typ av filter som gör att de olika rovdjurfrekvenserna kan mötas. Vargarna behövs för att stödja att en rörelse vaknar i djupet av Östersjön.
Så hur kan vi stödja detta?
Ni kan börja med att förstå vargens unika ställning i rovdjursmatrisen och ni kan stärka vargarnas gruppsjäl genom att öppna era sinnen för dessa djur. Många av er är förbundna med vargen, det är en vän från förr. Öppna återigen dialogen med dem så stärker ni dess position i rovdjursmatrisen. Detta leder till att de bättre kan hantera de störningar av radiovågor som de är omgivna av. Vi ser inte att ni ska överge den teknikutveckling ni genomgår – men vi ser att i framtiden kommer dessa strålningar att vara mindre skadliga för de djur som i dag lider av dem. Det är en svår tid för många djur och svårast är det för vargarna och ni kan stärka dem i deras kamp genom att medvetandegöra kampen och öppna för ett nytt lyssnande mot deras rike.
När vi seglade från ön vaktades vi av en havsörn och en älg stod och såg länge efter oss när vi närmade oss land..
Ja så kan ske – de tillhör också rovdjursmatrisen, de längtar alla efter kommunikationen genom havet. De lyssnar efter sina bröder och systrar på andra sidan havet, och när havet är orörligt så hör de inte längre sina bröder och systrar, när havet är orörligt är rovdjursmatrisen tyst. Att ni stärker vargarnas position i rovdjursmatrisen är en gåva till alla djur runt detta mäktiga innanhav. Är en gåva till Östersjön.