när havet är orörligt är rovdjursmatrisen tyst

Jag har haft en sommar i det vilda. Jag har gjort många vandringar på klippor vid himmel och hav. Jag har varit i Bohuslän och förbundit mig med Nordsjön, badat, simmat och dykt som en fisk i det stora blå, jag har varit på Kosteröarna och känt Atlantens andning och häromdagen kom jag hem från Kökar, en ö utanför Åland mitt i Östersjön. Till Kökar åkte jag med några geomantivänner från nätverket Alda. Geomanti handlar om att vara i och lyssna till naturens olika språkdräkter, att läsa av landskapsenergier och försöka se och samarbeta med energiverkligheten på olika platser. Jag vill dela med mig av två dialoger jag har haft, en från Nordkoster, och en från den lilla ön Ändör utanför Kökar i Östersjön.

Vad är det viktigaste i Atlanten från ert perspektiv?
Det är djupet och strömmarna. Vattnet i Atlanten är rörligt, det är syrerikt och rent. Atlanten från ett energiperspektiv har lufttunnlar precis ovanför ytan.
Vad är det för tunnlar?
Det är energitunnlar, det är en typ av gränsväsen som arbetar där. Vi kallar dem horisontväsen, väsen som tillhör både vatten och luftelementet. Det är sjöhästarna! Dessa ljuvliga väsen liksom rullar fram över horisonten vid gryningen.
Vad menar ni?
Sjöhästar är solväsen som står i relation till jordens rytm mellan dag och natt och samtidigt är de bärare av den tideräkning som råder i havet. Havets tideräkning är en annan, här strömmar tiden långsammare. Sjöhästarna – vi ser dem i gryningen stiga upp ur havet för att orientera sig i den världsliga tideräkningen och sedan stiger de ned i djupet igen och drar vattenvagnen bakom sig.
Vattenvagnen?
Ja tidsvagnen. Ett år i havet motsvarar ungefär 25 år på jorden. Havets cykler är längre. Ja ni kan i sanning bli havstagna om ni lever nära havet och dess väsenskrafter, ni kan då förlora känslan av tid, just för att ni kliver in i en annan tidszon, en längre andning. Sjöhästarna drar vattenvagnen bakom sig och den är fylld av havets karmiska strömmar. Varje gång de bryter havsytan speglas dessa karmiska havsströmmar mot kosmos.
Hmm vad betyder det? Havets karmiska strömmar?
Åh det finns många! Alla de drunknade själar, alla de sjöfarare som förlist, pirater och fridykare, matroser och äventyrare. Ni är många med havskarma. Det är sjöhästen som väsenskraft som bär ert öde tillbaka till kosmos, sjöhästarna bär oceanernas tideräkning och hälsar varje gryning den jordiska solen. Det är sjöhästen som är där när den drunknade kämpar för sitt liv, det är sjöhästen som är där när den drunknade ger upp andan och ger sig till havet. Det är sjöhästen som är där för att navigera själarna genom havets tideräkning tillbaka till jordens tideräkning. Ja detta är det mest kritiska ögonblicket för den drunknade, att navigera tillbaka till den jordiska tideräkningen. Ja havet andas en långsammare rytm, det ligger i havets hemligheter en annan tidszon. Om du dör drunkningsdöden är det sjöhäsen som hjälper dig ur denna tidszon och tillbaka till kosmos. Och vi ser ibland att detta kan vara svårt. Att även i denna stund kämpar människan med att hitta sina vägvisare. Ja drunkningsdöden skiljer sig från att dö i så att säga luftelementet. Dör du i vattenelementet så är det sjöhästarna som är de första vägvisarna, som liksom lämnar över till de kosmiska guiderna. Sjöhästarna rullar ut vattenvagnen i gryningen och de väsen som drar Karlavagnen möter upp. Det är mycket vackert att skåda.
Vi var ju också i Östersjön och arbetade ute på en liten ö. Vi var nära platsen där Estonia förliste men jag upplevde inga sjöhästar eller drunknade själar..
Nej vi ser inga själar där som ropar, däremot ser vi att en typ av energi från båten fortfarande är kvar. Ja Östersjön är förbindelsernas hav, är de många båtarnas hav. Det ligger i Östersjöns natur att förbinda kontinenter, att förbinda länder och människor med varandra. Ja det är likheten med Medelhavet, att dessa innanhav är pärlor för kommunikation. Själva ursprungsenergin i dessa hav är kommunikation och spridning av ideér, sägner och sånger. Ja vi ser när vi följer Östersjöns historia ett intensivt rutnät av färdvägar, vi ser hur djuren vandrar över isarna och vi ser männsikor färdas över öppet hav.
När jag var ute på Ändör, en liten ö utanför Kökar blev jag förvånad då jag fick stark kontakt med vargarnas gruppsjäl. En fjäril satte sig på mig och tittade mig väldigt länge i ögonen och jag upplevde en rovdjursvibration strömma mot mig.
Denna fjäril var en rovdjursvibration. Rovdjuren rör sig i skogarna runt Östersjön och kommunicerar med sina bröder och systarar via havet. Det finns en vargaväktare på denna ö, ja vargaväktaren är en punkt för rovdjursmedvetanden att samlas runt. Ja dessa små öar och skär, dessa öar mitt i havet det är en typ av kommunikativ fristad för dem!
På vilket sätt?
Just för att de är känsliga för de mobila nät som dras i världen. Alla rovdjur lider av dessa radiovågor, dessa elektromagnetiska signaler och vargarna lider mest. Det finns starka rovdjursstråk i hela Östersjön, ja en typ av rovdjursmatris som är den energi som förbinder länderna med varandra. I urminnestider var detta ett starkt rovdjursrike. Vargarna är vandrare och de vandrar långt och öarna i Östersjön var deras mötesplatser. Här har de ylat mot månen under kalla vinternätter. Här svävar deras gruppsjäl. Men det finns en problematik med Östersjön att den är syrefattig. Att det finns en tendens till att vattnet är stillastående. Rovdjursenergin är en urkraft! Det är en av de krafter som kan ge Östersjön tillbaka sin rörelse. Men så ser vi att rovdjuren runt Östersjön i dag är försvagade, att de stressas av alla de kommunikativa signaler som strömmar genom etern, att de på sätt och vis tappar relationen till sin ursprungsenergi, att de tappar kontakten med sin gruppsjäl. att de tappar kontakten med sina bröder och systrar. Ja detta är en olycka! Östersjön behöver de friska rovdjuren runt sig, ja behöver att rovdjursvibrationen rör sig i dess djup, behöver att vargarna kommunicerar via havet, behöver att vargarna vandrar långt ut på öarna. Det finns ett energisamband här att den elektromagnetiska strålning som pågår i etern liksom kastar våra rovdjur ut ur sin ursprungsenergi och får dem att röra sig mer och mer i cirklar, får dem att förlora kontakten med sina bröder och systrar på andra sidan havet. Detta är skulle vi säga en aspekt av den problematik som Östersjön nu upplever med övergödning och brist på syre och rörelse. Från en vinkel skulle vargarna kunna få igång en rörelse på djupet.
Varför just vargarna?
Vargarna har en specialposition i rovdjursmatrisen. De bär kommunikationen mellan människa och djur. De bär också kommunikationen mellan djur och djur. De är viktiga och goda kommunikatörer. Ja att de ylar i natten är bilden av detta. Vargarna är en port för människan in till rovdjursvibrationen.Vargen är också en port för andra rovdjur att kommunicera med varandra. Ja de bär i sin energi en typ av filter som gör att de olika rovdjurfrekvenserna kan mötas. Vargarna behövs för att stödja att en rörelse vaknar i djupet av Östersjön.
Så hur kan vi stödja detta?
Ni kan börja med att förstå vargens unika ställning i rovdjursmatrisen och ni kan stärka vargarnas gruppsjäl genom att öppna era sinnen för dessa djur. Många av er är förbundna med vargen, det är en vän från förr. Öppna återigen dialogen med dem så stärker ni dess position i rovdjursmatrisen. Detta leder till att de bättre kan hantera de störningar av radiovågor som de är omgivna av. Vi ser inte att ni ska överge den teknikutveckling ni genomgår – men vi ser att i framtiden kommer dessa strålningar att vara mindre skadliga för de djur som i dag lider av dem. Det är en svår tid för många djur och svårast är det för vargarna och ni kan stärka dem i deras kamp genom att medvetandegöra kampen och öppna för ett nytt lyssnande mot deras rike.
När vi seglade från ön vaktades vi av en havsörn och en älg stod och såg länge efter oss när vi närmade oss land..
Ja så kan ske – de tillhör också rovdjursmatrisen, de längtar alla efter kommunikationen genom havet. De lyssnar efter sina bröder och systrar på andra sidan havet, och när havet är orörligt så hör de inte längre sina bröder och systrar, när havet är orörligt är rovdjursmatrisen tyst. Att ni stärker vargarnas position i rovdjursmatrisen är en gåva till alla djur runt detta mäktiga innanhav. Är en gåva till Östersjön.

10 reaktion på “när havet är orörligt är rovdjursmatrisen tyst

 1. Majeli

  Wow. Jag kände så starkt inför att hjälpa till att stärka vargarna det liksom vibrerade i bröstkorgen som ett sorgset lågmält ylande. Vill verkligen hjälpa min vargbröder och systrar. Kan vi göra något tillsammans flera stycken?
  Kram

  Svara
  1. jennyann Inläggsförfattare

   Hej fina Majeli. En bra idé – det är alltid starkare när man är fler. Jag ska kolla runt lite med mina geomantivänner – eller har du något förslag? Annars så är det också väldigt effektfullt att själv tona in på deras gruppsjäl och stärka den med sin riktade medvetenhet. Kram.

   Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *