Ni som känner ugglans väsen. Till er säger vi. Lär känna henne ännu bättre.

Det är många av oss som vandrar om natten, som känner mörkret, som känner dynamiken mellan mörker och ljus. Också jag står inställd i en nattens fördjupning. Också jag arbetar med att lära känna mörkret. Natten har öppnat sig för mig främst via en av dess väktare. Ugglan. Det hände sig så att vi i skenet av julnätterna fann en dal här utanför Altea – en dal fylld av mysterier. I dalen finns hål i bergsväggarna, det finns djupa grottor och det är också en plats med urgamla grottmålningar. Underliga spretiga figurer som lyser upp berget och som vet något om hemligheter. Här låg jag i en av grottorna när natten sänkte sig och jag kände hur bergets hjärta började röra sig, jag kände hur värmen i händerna spred sig genom kroppen. Det är en sällsam värme det här. Tänkte jag. Så ropade den första ugglan. Och den var stor och den var alldeles nära och snart fylldes dalen av ugglor och ugglesång. Så gick det till när jag fick möta nattens mäktiga väktare.

Vi fann en speciell dal..
Ja ni gjorde det. Ni fann en av de platser på jorden som står i resonans till jordens mitt.
Vad menar ni jordens mitt?
Vi menar att jordens mitt är bärare av starka transformativa krafter. Vi menar att det pågår en nattens förvandling i jordens mitt. Det finns i er jordiska natt möjligheter att vakna upp, att se i mörkret. Det finns i natten möjligheter för er att via värme väcka uråldriga krafter som gömmer sig i djupet. Krafter som förbinder värme till jorden, krafter som förbinder värme till själen. Dessa krafter genomgår nu en alkemi.
Vad för alkemi?
I grunden är detta den kristna mystikens väg, att via jorden förbinda sig med värmealstrande krafter som i sin tur belivar det själsliga i människan. När det själsliga i människan belivas väcks starka eterkrafter, starka livskrafter runt henne och hon blir tillgänglig för sin uppgift på jorden. Ja så kan ske att det tempel som kristussjälen bar, den kropp som vandrade på jorden smälte samman med jorden och öppnade den skulle vi säga förseglade värmekvaliteten djupt i jorden. Ni upplever värmen via era hjärtan, ni känner denna värme strömma främst via det chakra ni har i händerna – där ni förbinder er med det väsensartade i naturen. Vi ser nu att det pulserar som en våg av värme från jordens mitt, det är starka eldkrafter som stiger uppåt. Ni kan öppna er för dessa värmealstarande krafter och förbinda er med jorden på ett nytt sätt.
På vilket sätt nytt?
Vi skulle säga nytt och djupare. Ni öppnar er för att falla djupare in i jordens värmeström – då faller ni också lite djupare in i er kropp.
I denna dal, i grottan upplevde jag en sällsam kontakt med denna värme.
..Så var det också ugglor där! Dessa stora eld elementarer som vaktar natten, som är bärare av elden, som bär flamman i sitt bröst.
Vad gör egentligen ugglan?
Vi skulle ställa frågan annorlunda. Vi skulle säga vad är det egentligen som sker när ugglan sjunger? Det som sker är att denna eld som i sin essens tillhör jordens mitt flammar ut ur hennes kropp. Ja den som ser kan skåda hur små eldklot dansar ut ur ugglorna.
Vad är det för eldklot?
Det är en medvetenhet. Ja från vårt perspektiv är det eldskrift, det är eldens kommunikation
Eldskrift?
Ja eldskrift.
Vad är det?
Vad är eldskrift? Det är den skrift som kommuniceras via gester, rörelser och klanger. Du kan lära dig att tyda den – men den läses av andra organ än ögonen. Eldskriften är den äldsta typen av kommunikation mellan världar. Eldskrift är den rena intentionen bakom uttrycket. Och denna intention är mycket stark. Eldskrift är den skrift som används när du arbetar med att placera intentioner in i framtiden.
Och ugglorna?
Ugglorna är inte bara väktare av natten, de är också väktare av eldskriften. De vaktar den – skulle vi säga ”bok” som innehåller kunskap om dessa ting. Eldkloten är eldskriftens verktyg och det är med dessa klot du arbetar in intentioner för framtiden. Följer du med ugglans rop så följer du henne till jordens mitt. Att stå mitt i en uggleportal är mäktiga ting. Att träda in i ugglans rike är på sätt och vis också att påbörja en lära i eldskrift. Det är en lära om alltings ursprung, det är att erövra insikter som har med jordens evolution att göra. Att se intentionen bakom jordiska fenomen och uttryck. När dessa eldklot uppstår som fenomen i det kollektiva handlar det om att på vissa utvalda platser öppna portar till jordens mitt och stödja människor att nå fram till sina värmealstrande krafter.
..så det pågår nu?
..det pågår nu ett öppnanade av många portaler till jordens mitt. Det pågår i er ett uppvaknande i natten, ett seende i mörkret. Ni som känner ugglans väsen. Till er säger vi. Lär känna henne ännu bättre.

lappuggla1

 

10 reaktion på “Ni som känner ugglans väsen. Till er säger vi. Lär känna henne ännu bättre.

 1. Karin

  Jag känner värmen i mitt hjärta när jag läser,får något slags igenkännande.Känner tillhörigheten,ugglans väsen.Den lockar mig djupare in i mitt hjärta,underbart.

  Svara
 2. Mona

  Kan det vara därför som jag hela hösten har känt en sån värme och lycka sprida sej från mitt eget hjärta ut i hela bröstet?
  Och den senaste tiden har jag förundrat upptäckt en väldig värme stråla från mina egna händer…!
  En sen augustikväll så hörde jag flera gånger en ugglas hoade nära mej i trädgården när jag stod på altanen i mörkret – och det har jag inte hört förut!
  Så spännande!

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *