När dödsängeln träder in, när du av olika skäl står i hennes port så har du två val.

Hon har varit närvarande i januari. Dödsängeln. Ja det är henne jag har känt närvaron av. Jag förnimmer henne vid min vänstra sida och när jag vänder mig om för att se henne så är hon längre bort än vad jag förväntar mig. Vad är det som sker?

Ja Jenny, vi ser dödsängeln. Det är bra att urskilja henne, det är bra att se henne.
Varför?
Så kan ske att dödsängeln träder in i en människas liv, just för att visa sin närvaro. Just för att visa porten. Så kan ske att det finns tid för urskiljning, att förstå denna närvaro, att kunna tyda hennes väg.
Hmm?
Det finns en närvaro i djupet av jordens värme. Vi ser att denna närvaro kallar dig. Ja den rytmiska jordiska sången får dig att lyssna, får dig att undra vem det är som ropar? Vem det är som kallar dig. Men se! Så är det med dessa ting att dödsängeln kallar dig aldrig, döden är inget som drar i dig. Närvaron av dödsängeln är friare, ljusare och fylld av blommor.
Men varför känner jag henne?
När dödsängeln träder in, när du av olika skäl står i hennes port så har du två val. Antingen träder du djupare in i materien eller så väljer du en väg som leder dig bort från jorden. Dödsängeln ger dig dessa två val.
Och om jag väljer att träda djupare in i materien?
Då öppnas underjorden. Då finns där en möjlighet att komma närmare den jordiska kärleken. Ja egentligen är dödsängeln bärare och vågbrytare av två vägar. Nämligen den kosmiska kärleken och den jordiska kärleken. Så är det vår uppgift att som människor inte frukta döden utan förstå den porten som en fördjupning i det vi kallar kärlekens språk. Det finns möjligheter att under ditt liv på jorden möta dödsängeln och välja vägen som leder dig djupare in i de jordiska mysterierna, närmare den jordiska kärleken.
Så det som kallar mig..?
Är underjorden. Är den jordiska kärleken. Men så är det ordnat. Att denna väg som leder dig djupare in i jorden är egentligen en omdaning av de strukturer som håller det mänskliga huvudet på plats. Ja vi ser starka processer runt era huvuden. Vi ser hur era huvuden är i förvandling. Detta kan visa sig som starka smärtprocesser i huvud och nackområdet, smärtsamma insikter som griper in i era föreställningar om vad livet är, stora radikala förändringar i era yttre liv. När underjorden kallar lämnar ni ert gamla huvud ovan jord. Ni lämnar ert gamla huvud till dödsängeln. Och se! Tids nog har också ni människor ett huvud med hjärta. dödsängelnblogg

 

5 reaktion på “När dödsängeln träder in, när du av olika skäl står i hennes port så har du två val.

  1. Ellinor Carlander

    Hej JennyAnn!
    Mycket intressant. Jag har känt ett starkt tryck över tredje ögat och mycket energi runt huvudet de sista månaderna och mer i januari/februari. Jag har fått höra att jag behöver ha mer kontakt med kroppen och intuitionen, släppa det mentala. Att bygga broar mellan huvudet och hjärtat, släppa egot. Det låter bra att gå in i det materiella och fysiska mer, inte fastna i det andliga vackra. Ta emot den fysiska kärleken och underjorden. Det låter som en härlig öppning. Mer ut i naturen och göra/vara mer i kontakt med min fysiska kropp får bli mitt sätt.

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *