Att tiden är inne för er att bearbeta en gång för alla er personliga historia om makt

Det är lite märkligt. Jag hamnar i lägen där mina reaktioner är annorlunda. Som om mina program är nollställda. Jag upplever mig ibland liksom neutral på ett sätt som jag inte känner igen som den jag tror att jag är. Jag är lite bedrövad över detta. På något sätt upplever jag en saknad i mig. Som att en del av mig försvunnit.

Vi ser detta ske nu Jenny. Att ni hamnar i rum där ni inte känner igen varandra, ej heller er själva. Det är en nödvändig process för er. Att lära känna er själva igen. Ja vi skulle säga att det är er stjärnfrekvens som sänker sig över er. Er kosmiska hemvist gör sig synlig. Den övergripande process som sker är att ni människor blir mer och mer eteriska – och egentligen också världen runt er blir mer och mer eterisk. Vi skulle vilja belysa här ett historiskt fakta som spelar roll i denna process. Nämligen Atlantis undergång. Nämligen att detta är en histora om makt. Vi har två viktiga splittringar som världen just nu är i fas att läka. Det är delningen mellan manligt och kvinnligt och det är splittringen mellan människa och elementarriket. När ni arbetar med dessa viktiga ting arbetar ni också er igenom den mänskliga evolutionen. Och när ni närmar er splittringen mellan människa och elementarriket så hamnar ni oavkortat till Atlantis och undergången, sjunkandet ned i havet. Atlantis undergång manifesterade att människan förlorade kontakten med elementarriket och också sin personliga elementar – som är den absolut viktigaste porten för att uppleva djurens och naturens rikedom.
Personlig elementar?
Ja det väsen som är förbundet med din fysiska kropp, som ombesörjer alla funktioner i kroppen, som är där du ännu inte är – nämligen i matsmältningen, i andningen etc. Ni står i ett steg nu att återknyta kontakten med er personliga elementar. Och detta leder er till Atlantis undergång. Det leder er till det kollektiva trauma som den händelsen skapade och det leder er till ert personliga öde relaterat till makt. Det träder fram nu. Och det ska hanteras nu. Men detta vill vi säga till dig att det är helt. Atlantis sjunkande från ett evolutionärt perspketiv är helt. Kontakten mellan människa och elementarriket är hel. Igen. Länken upprättad. Det som återstår är era personliga berättelser och bearbetningar av denna händelse.
Vad hände egentligen på Atlantis från ert perspektiv?
Detta vill vi säga till dig. Att det var intentionen om makt som var den kulturens stora utmaning. Det låg i Atlantis djupaste ursprung, ja nedlagd i de djupaste bergen på ön en god intention om makt. Ja vi skulle säga att jordens godas maktintention nedlades i Atlantis. Som en förtidlig impuls för människan att kunna hantera kraft. Makt var något självklart som låg nedärvt i de människor som levde där. Så var det ordnat att vägen till självkännedom på Atlantis gick via maktintentionen. Det låg i Atlantis öde att människan skulle behöva gå igenom den utmaningen. Att hantera makt är att erövra kunskap om den personliga elementaren. Det är via den personliga elementaren som du träder in i elementen, som du står i förbund med krafter som sträcker sig vida utöver din mänskliga förmåga. Detta är den stora skolningsvägen för att hantera frågan om makt. Det låg i denna utmanings natur att människan skulle frestas att missbruka sin kännedom om maktens villkor. Ja det var näst intill oundvikligt.
Vad var det som gick snett?
Vi ser Atlantis undergång, att processen mot undergången passerade tre steg. Först uppstod en situation som utvecklades till ett faktum. Att detta missbruk av makt inte längre gick att vända. Sedan uppstod lägerbildningen – att sympati och antipati skapades som själsyttringar, Från lägerbildningens tid har ni människor många trauman, många svek bottnar här, minnen av oväntade relationella katastrofer. Sedan kommer kriget. Och detta krig är en märklighet i sig. Just därför att det inte är en fråga om att Atlantis ska gå under, det är en fråga om hur. Det ena lägret planerar den fysiska undergången för att i tid kunna föra ut mysterier från ön och på så vis arrangera en spridning av kunskap över världen. Det andra lägret planerar ett mörkt maktövertagande där mysterierna ska förvridas, missbrukas och förmörkas. Dessa två läger levde till viss del sida vid sida och den kritiska punkten var spridningen av mysterierna. Hur det skulle gå till.
Så vad hände?
För att spridningen av mysterierna skulle kunna bäras vidare med Atlantis ursprungliga goda makt DNA behövde maktintentionen lyftas upp ur urberget och eteriseras. Ja fördelas i världen enligt den homeopatiska principen – och spridas för vinden. Maktintentionen behövde transformeras, behövde genomgå en alkemisk process från manifesterad tät mineral i urberget till eteriska droppar i luften. Detta var det viktigaste som behövde ske innan spridningen av mysterierna, innan undergången. Detta arbete krävde minst fyra mästare, invigda i de fyra elementen. Det var en svår sak. Det var en kritisk sak. Så hände det att en av de invigda – försvann. Så kom det sig att det läger som planerade den fysiska undergången snabbt iscensatte sitt krig. De placerade ut sig över ön och åkallade elementen medan några få hann lämna ön i små båtar – med sig bar de skärvor av mysteriekunskap. Det var ett kaos som uppstod och utgången var oviss. Ja det egentliga kriget mellan de olika lägren utspelade sig precis här, i den fysiska undergången av ön. Mörkersidan lyckades manifistera den stora splittringen mellan människa och elemnetarrike i samma ögonblick som marken skälvde och havet öppnade sig för att sluka ön. Och detta var det stora trauma för många av er som dog där i katastrofen, inte själva döendet, inte övergången till den andliga världen utan det livets sista minuter av smärta och skräck över av att svart sot lade sig över ön, över att kontakten med elementarriket bröts. Så sjönk Atlantis i havet med maktintentionen intakt och bevarad i urberget. Så hamnade maktintentionen på jordens mörkaste plats. Så hamnade den i djupet av det stora världshavet. Atlanten. Men så kan ske! Att detta hände för 12000 år sedan. Att maktintentionen på olika sätt är på väg att lyftas upp, att tiden är inne att öppna världarna igen. Att tiden är inne för er att bearbeta en gång för alla er personliga historia om makt. Detta är viktigt för att ni åter ska kunna lyssna på er personliga elementar och åter känna er verkliga kontakt med Gaia

mandelväg

 

 

7 reaktion på “Att tiden är inne för er att bearbeta en gång för alla er personliga historia om makt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *