Så sänker sig över er en kvalitet av det vi kallar intimitet. Det är relationen mellan Dig och Du.

Jag har konfronterats en del med transparens inom olika områden, på olika nivåer den sista tiden
Ja vi ser att era själsliga tillstånd i det stora perspektivet är transparenta. Det finns en lång evolutionär process bakom denna transparens. Hur ni som mänsklighet med medvetandet begriper globen. Att ni står inställda i ett globalt medvetande på en upplyst glob, på en glob som ni begriper med ert medvetande, som ni famnar med en infrastruktur. Denna från vårt perspektiv – globens lyskraft är på sätt och vis också er lyskraft. Det är nödvändiga steg i er mänsklighetsutveckling att vara i den punkt där globen är belyst. Vi skulle säga att denna punkt också mejslar fram kanske en av de viktigaste själsliga gesterna ni bär, nämligen det faktum att ni står i en intim relation med globen, ja intimare än ni i dag upplever. Det är denna intimitet, denna kvalitet som ÄR intimitet som är viktig för er att urskilja. Så kan ske, att i tider av stor transparens uppstår en själens trötthet över den gest som öppnar för att bli belyst, ja vi skulle säga att det finns element här av trötthet, att det sliter på er att stå i denna transparens, att det sliter på er att stå på en glob som ni till synes beriper. Men märk väl – tillsynes begriper. Det finns andliga realiteter i denna glob som ni ännu ej öppnat medvetandet för. Så sänker sig över er en kvalitet av det vi kallar intimitet – ni känner den från förr – och ni kan lära känna den igen. Det är relationen mellan Dig och Du. Det är intimiteten i mötet med dig själv. Vi skulle säga att detta är en välkommen kontrast till transparens, vi skulle säga att ni bör vårda den intimiteten, lära känna den igen. Detta är den väg ni har att gå om ni söker andlig fördjupning. Det handlar om att stänga fönster istället för att öppna. Att blunda istället för att se. Att låta tiden gå istället för att jaga den. Den handlar om att bära sina hemligheter på rätt sätt. Detta är viktiga ting i den tid som nu är av själslig exponering på global nivå. Vi sill säga till er att värna det mjuka andetaget. Så är tiden just nu. lysplanet

4 reaktion på “Så sänker sig över er en kvalitet av det vi kallar intimitet. Det är relationen mellan Dig och Du.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *