Kategoriarkiv: Geomanti

Omberg! Det är det vi kallar det blå drömmarnas berg

Jag har varit på pilgrimsvandring i Sverige. Min pilgrimsväninna Jessica och jag vandrade från Vadstena över Omberg, tog en båt över Vättern från Hästholmen till Hjo. Vandrade mot Kungslena, passerade Gudhem mot slutmålet Varnhem. Det var en stark upplevelse att vandra i det Svenska. En våldsamt vacker naturupplevelse i en hissnade historisk verklighet med en spirituell och andlig närvaro. Vi passerade tre klosterruiner. Alvastra kloster, Gudhems nunnekloster och Varnhems munkkloster. Jag kan rekommendera alla som har möjlighet – att göra en pilgrimsvandring i Sverige. Leden är i stort bra markerad med en varierad terräng så dagsturerna känns utmanande på olika sätt. Samtidigt är det en stark andlig upplevelse att trampa den Svenska jorden. Vi vandrade lite över 14 mil på fem dagar. Jag kommer att skriva en utförligare berättelse om vandringen – här är ett litet smakprov. Pax et Bonum. Vi ses på vägarna!

I går vandrade vi över Omberg och tog färjan över Vättern
Omberg! Det är det vi kallar det blå drömmarns berg. Det finns en tidlös ström precis i mitten av berget som är en zon för magiska möten med väsenskrafter. Det är en typ av spricka i berget där väsenskrafter bevarar sin egenart, en typ av tidslucka. Detta visste forntidens människor och vandrade med djup respekt över berget.
Hur arbetade de med denna tidslucka?
De botade sjuka med hjälp av naturväsen som dansade ut ur denna spricka, de sökte svar på sina frågor, lindring för sin oro. Ja det var en typ av orakelsvar som människorna kunde förnimma här. Dessa väsenskrafter är nära förbunda med Vättern, ja det är Vätterns djup som tränger sig upp genom sprickan.
Hur menar ni?
Vättern! Är en sjö som bildats under stor dramatik. Det finns här undervattenshemligheter av rang! Ja det finns uråldriga vattenväsen som härskar här i denna sjö och det är dessa krafter som strömmar in i Omberg och skapar för människan starka dröm och inspirationstillstånd. Ja vi kallar Omberg – det blå drömmarnas berg – här har människan vandrat igenom visioner, här har framtiden uppenbarat sig och forntiden visat sig. Det är i sanning ett berg att sia ifrån, att skåda ifrån. Detta är den stora insjöns dramatik, den stora spegelns princip – som speglar era drömmar, speglar eran dolda bildverklighet. Dessa insjöväsen är starka bildskapare, ja de älskar eran tidslinje, de ser er historia och er framtid och de väver i dessa bilder, de bevarar dem. Från ett perspektiv väver de den Svenska folksjälens saga, dess historia och framtid, de väver sägnernas sånger som bär er bildverklighets visdom. Glimtar av dessa bilder strömmar ut ur Ombergs tidslucka.
John Bauer..han drunknade i denna sjö..
Ja Jenny, detta kan tyckas tragiskt, men så kan ske när någon så skickligt väver i detta rike, målar i detta rike, är i detta rike – att längtan efter att smälta samman med dessa väsen är så stark – att en tragisk olycka kan ske. Från vårt perspektiv hämtade sjödevan hem sin son för att så stod skrivet i stjärnorna
Och John Bauer..?
Så föll den själen in i sina egna bilder, upplevde dess mystik i sin sista suck. Detta är nu inte ett ovärdigt sätt att dö på. Det är en sann mystikers död – detta ger honom frid på ett sätt som annars är svår att uppnå – i nästa liv och i nästa. Det är så med dessa ting, att det finns en kraft som är verksam och det är sagans kraft – som är verklighetens spegel. I Vättern bor och lever sagans kraft, på Omberg dansar dessa krafter ut och vid Vätterns strand kan du formulera sagan, en speglig av Vätterns djup. Den Svenska folksjälens histora.
Vi kommer att vandra nu mellan Vänern och Vättern, förbi Kungslena och Gudhem mot Varnhem
Ja ni vandrar så att säga mitt i Sverige. Mittpunkten i ett land ger en tydlig känsla av jordning. Ni befinner er mellan två hav här – Östersjön och Nordsjön och mellan två sjöar – Vänern och Vättern. Detta är nu intressant. Hit strömmar inga vattenväsen, här vandrar ni i den ursprungssvenska jorden, ni vandrar genom landets mittpunkt. Det ger en fördjupad upplevelse av att sjunka in i jorden mot ursprungssverige – ja det vi kallar den ursprungliga folksjälen. Den är här som en viskning, som en suck från urminnes tider men också som en suck som förbinder jorden med himlen.
Vad är egentligen folksjälen i ett land?
Det är just detta! Den kokande kittel som liksom föder fram landets första suck. Ja folksjälen är en typ av suck, en typ av utandning, ja det är landets andetag, landets lunga. Denna första Svenska suck den finner vi här mellan Vänern och Vättern. Ja folksjälen pulserar härifrån. När ni vandrar här kan ni höra den sucken, tung och varm vilar den här i landets mitt.

Gotland är en av de sju systrarna, en ö som är bärare av de fria konsternas vibration

Kära Typer, Jag har ju vandrat på Gotland längs kusten några dagar. Det var en härlighet. Det är något med den ön. Något som vaknar varje gång jag återvänder dit – det är något med ljuset som reflekteras i de vita kalkstensstränderna.

Ja det finns en mystisk förutsättning här att Gotland som ö i Östersjön träder in på världsscenen med en tydlig strålglans. Det finns ett samband mellan Gotland och Malta. Båda dessa är öar i ett viktigt innanhav, ja dessa innanhav har viktiga uppgifter att förbinda esoetriska strömmar via vattnet. Och vad är det för strömmar? Jo det är strömmar för att stärka hjärtkvaliteter.
Det finns ju ett stort stenröse i Uggarde på östra Gotland…
Ja detta är intressant! Vi har sagt det förr att det finns nedlagd i den Gotländska marken starka framtidsimpulser. Och det är ju verkligen fantastiskt att detta röse från bronsåldern i dag är en aktiv framtidskraft. Ja det finns här en evolutionär ström, att detta röse växte fram för att manifestera hjärtpulsen i Europa, ja att stärka den! Ja att liksom spegla den via starka rytmiska ljudvågor. Detta var något som männsikor då under den tidsepoken var medvetna om – vikten och behovet av att spegla kosmiska strömmar. Ja du ser detta stenröse är en typ av instrument! Ja det är byggt som en plats för att tona och skapa ljudfrekvenser via vattenströmmarna. De sju små röserna som är placerade runt det stora röset är en typ av trumplatser. Det är byggda som resonans för att med ljud aktivera den kosmiska hjärtfrekvensen på jorden. Varje röse reprsenterar en ton på en sjutonig skala och det stora röset bildar en oktav och höjer frekvensen. Ja detta var bronsålderns musikaliska arerna. Människor har länge använt sina röstresurser för att skapa klara vägar till en högre kosmisk ordning. Detta var en typ av musikinstallation där frekvensen höjdes på det stora röset. Dessa ljudströmmar spreds sedan i första hand via vattnet ned mot Europa för att stärka den Europeiska kosmiska hjärtpulsen. Detta var precis på samma sätt man arbetade på Malta. Med ljud och stenar.
Så vad har stenar med ljud att göra?
Stenar bevarar ljudvågor! Stenar lagrar musik! Ja de lagrar inte ord – de lagrar språkrytmen – och de lagrar melodier. Att skapa stenrösen för resonans och för lagringskapacitet var en självklarhet. Ja dessa stenrösen var vår tids CD skivor. Och att sjunga eller tona på dessa rösen liknar vår tids rockkonserter. Ja se det så här! Dessa rösen byggdes med glädje! Det var en ceremoniell handling. Det är monument av kultur inte av makt. Det finns en stor skillnad här om du jämför med Egyptens pyramider. Egyptens pyramider är en demonstration av makt! Av hierarki! Det var slavar som byggde dessa pyramider under en brännande sol! Dessa nordiska stenrösen är också en typ av pyramider men de är nedåtgående. De byggdes inte av slavar, de byggdes av alla människor. Det var en allas angelägenhet att skapa denna musikaliska arena, det var en glädjens byggnadsverk. Ja detta är viktigt för er att urskilja den här typen av fornlämningar från gravar. Detta är ett stycke musikhistoria som kan liknas med en amfiteater. Det är inte någon gravplats.
Hur påverkar den här typen av fornlämning Gotland i dag?
Det skapar en starkt kulturell anknytning. Ja vad är det att som ö vara bärare av kosmiska hjärtkrafter? Jo det är att vara bärare av de fria konsterna. Gotland är en ö i Pleijadernas sjustjärneenergi, Gotland är en av de sju systrarna, en ö som är bärare av de fria konsternas vibration. Ja vi känner de fria konsterna från Antiken såsom: astronomi, geometri, filosofi, poesi, matematik, musik och retorik. Gotland är musik. Det är musikens ö. Det var Pleijadernas musikvibration som förankrades i detta stenröse och som sedan transformerades in i de 92 kyrkorna som bygges på ön runt 1400 talet. Kyrkorna är en direkt inspiration sprungen ur denna fornlämning. Men märk väl! I första hand som musikrum! Som rum för akustik – inte som rum för en kall gudsfruktan. Intentionen bakom att bygga alla dessa kyrkor var att skapa förutsättningar för att ytterligare förtsärka ljudvibrationen som transporterades över havet. Ja från vårt perspektiv transformeras den mänskliga sången och tonerna av alla dessa kyrkorum och skapar ljud och luftströmmar som virvlar mot Europa. Ja Gotland är i sanning en kulturens centrum!
Det har ju precis varit Almedalsvecka på Gotland – finns något samband mellan den veckan och detta?
Ja det finns ett samband! Ser du vad det är? Den gotländska dialekten bär spår av denna ljudmystik, därför älskar ni Gotländska, därför att den bär i sig hjärtkrafter som strömmar över Östersjön mot Europa. Därför blir Almedalen en central plats för demokratisk dialog – just för att energin på Gotland hjälper till att göra denna mötesplats till en musikalisk tillställning. Och vad är det? Jo det är konst! Gotland är den plats som utifrån sin historik och sin position i Östersjön lyckas transformera politik till konst och! egentligen är det så! Att politiska beslut som rör EU bör avhandlas på Gotland. Gotland har via Östersjön en direkt kanal till Brussel. Gotland agerar internationellt som Sveriges hjärta – här tas beslut med hjärtat.
Österjön är ju väldigt förorenad i dag..
Ja detta är olyckligt! Östersjön dämpar dessa annars så klara strömmar. Skapar stillestånd och gör dem grumliga. Det är därför av stor angelägenhet att arbeta med att rena Östersjön på alla nivåer. Det är viktigt att arbeta med de väsenskrafter som strömmar i Östersjön, de väsenskrafter som är bärare av dessa hjärtvibrationer.

 

det finns en källa under katedralen i Santiago de Compostela, ja en underjordisk sjö

Det är sommar och jag sätter på mig mina vandringssandaler. Förra sommaren vandrade jag till Santiago de Compostela och i år blir det vandringar i Sverige. Det finns som en kroppens iver inför rörelsen som väntar.

Jag planerar en del vandringar denna sommar..
Vandringens essens på jorden. Ser du vad det är? Det är pulsen, det är livspulsen, det är rörelse. Vandringen motverkar stagnation, motverkar stumhet. När vandringens essens inkarnerar i dig då öppnar du för flöde, när droppar av stagnation rensas ut ur dig då står du i flödet. Hur du än vänder dig är du i ett nytt steg. Det är vandringens essens – att erövra rörelsens princip. Vad är oro? Stagnation! Vad är tvivel? Stagnation! Vandraren trampar in sig i rörelse. Ja du ser denna rörelsens princip trampas in via vattenströmmarna djupt nere i jorden. När kroppen förbinder sig med de heliga vattenströmmarna uppstår en rörelsens alkemi, en kroppens dialog med jorden. En rening.
..heliga vattenströmmar..?
Ja du ser det finns en källa under katedralen i Santiago de Compostela, ja en underjordisk sjö. Denna källa var orsaken till att katedralen byggdes just där. Denna källa grenar ut sig, fördelar ett flöde till världen, ja strömmar ut i vattenådror, i underjordiska floder som är pilgrimslederna, ja alla de vägar som leder till katedralen, ja som pilgrimen trampat genom tiden vilar på dessa underjordiska vattendrag. Dessa underjordiska floder bär livskraft till pilgrimsfärden, gör transformationen möjlig. Det är väldigt rent vatten under katedralen, ja vattnet är kristallklart! Denna vattenkraft är den kristna mystikens källa. Det är reningsbadets verkliga hemvist. Så när du vandrar på pilgrimsleden, när du vandrar mot Santiago de Compostela då hör din kropp världens vatten, ja blir ett med vattnet. Det är den rörelsen som en pilgrim erövrar. Rörelse via vattnet
Rörelse via vattnet?
Ah! Det finns rörelser via alla element! Vi ser rörelse via luft, via eld, jord och vatten! Rörelse via vattnet är en helig rörelse, det är den kristna mystikens väg till nåd. Dessa nådens droppar erövrar pilgrimen på sin vandring. Detta är en verklighet I det dolda. Det är en nåd att vara pilgrim. Det är i sanning en reningsprocess mot framtiden!
Vilka väsen är verksamma där i de underjordiska flodernas rike?
Vi har valarna som en port till dessa mäktiga floder, till denna matris av underjordiska floder. Vi ser stora vattenväsen som liksom valarna silar mängder av vattenburna energier, processar dem genom sina stora kroppar och tryckutjämnar ut dem i vattenfontäner. Ja dessa underjordiska vattenaktiviteter är som ett reningsbad för er att transformera känslomässig smuts till klarhet. Pilgrimslederna är trampade på dessa underjordiska floder. När ni vandrar på pilgrimslederna går ni i denna valprocess. Ja ni är i valfiskens buk. Ni lever legenden om Jona i valfiskens buk. Jona är sinnebilden av pilgrimsvandraren, det är bilden av den stora allomfattande process som pågår i ert vattenburna energisystem. Om ni inte hade denna möjlighet! Åh människa! Vilken oreda er vattenmänniska, er känslomänniska hamnar i! Ja ni har hjärtat som arbetar med blodet – som kristalliserar blodskristallerna från syrefattiga till syrerika – men ni har inget organ i kroppen som från vårt perspektiv renar vattnet i kroppen – ja kristalliserar vattnet, från oklart till klart.
Vad menar ni egentligen med att kristallisera vattnet i kroppen?
Vi menar att rena vattnet från kristalliska deformationer. Vattenkristaller svarar på känslor och formar sig runt känslomässiga uttryck. Detta att vatten kristalliserar sig är en typ av alkemi som har med ert känslomässiga system att göra. Från vårt perspektiv är vattnet i kroppen en förutsättning för era känslomässiga uttryck och en förutsättning för en transformation av dem! Ja vattnet i kroppen återskapar era känslors geometriska uttryck om och om igen – med hjälp av detta underjordiska vattenrike. Ja därför har ni trampat på dessa vandringselder för att rena er vattenmänniska, er känslomänniska.
Så vad innebär egentligen en sådan underjordisk fontän?
Fontänenergierna gör att du ser klart! Det är den klara blickens plats! Det är bilden av att Jona slungas ut ur valfisken. Det är den klara seendets utgångspunkt. Vill du få klarhet i en typ av känslomässigt dilemma så gör en pilgrimsvandring!

Detta är det vackra med runstenar, det är magin!

Den senaste veckans sessioner har haft ett manligt tema. Vi har arbetat med att frilägga förstenade marsenergier, vi har läkt gamla maktmissbruk, erövrat helt nya manliga energier som rör sig i gränslandet mellan natur och människa. Det är väldigt spännande att få vara med om allt detta. Mina egna reflektioner runt dessa processer riktade sig mot ett väkänt fenomen. Runstenar. Finns det någon dold verklighet här som är bra att känna till?

Kära Typer vad är ert perspektiv på runstenar?
Vi ser att runstenar är som höga pelare som strävar uppåt, som skapar en matris av intentioner i luftrummet
Hur menar ni?
När du tonar in på en runsten så ser du att djupt lila krafter dansar runt stenen. Det är den lila elden som dansar
Vad är det?
Den lila elden bär en intention och en transformation genom tiden, det är den transformerade marsenergins eld! Runstenarna restes under en period när manliga ursprungskrafter härjade i norden, och se! just då träder ett nytt element in på världsarenan i lika rå form! Det är ett kommunikativt element! Detta är så coolt! I den djupaste marsenergins utlevelse, när starka, modiga, råbarkade män korsade land och hav med sina vilda gester och rörelser så väcktes en kraft, om än i sin linda, som förstod att integrera denna energi in i ett kommunikativt element. Detta är det vackra med runstenar, det är magin! Att vi ser i runornas ursprungsformer hur mars i sin mest expansiva fas lät sig formas och bindas in i en för världen ny intention. Den kommunikativa tankemässiga intentionen. Därför älskar vi runstenar, vi älskar den lila elden för att den förenar mars rena vilje-energi som representeras av stenen med runornas kommunikativa ansats
Hur kan man närma sig en runsten i dag?
Åh de är högst aktuella! Det är alltid aktuellt att integrera sin rena viljekraft med ett kommunikativt element. Runstenar är från vårt perspektiv frilagda marsenergier som ni kan ta del av. Det krävdes en otrolig kraftansträngning för att massera in en vild marskraft i de vackra runorna och denna ansträngning finns som en typ av överflödsenergi runt runstenarna. Ja vi ser att runstensmatrisen sprakar!
Sprakar?
Ja det är tid nu att gå från ord till handling! Detta är transformationen i runstensmagin. Då! Gjordes ansträngningar att transformera handling till ord och nu sker en stark övergripande marsförvandling där var och en av er har unika möjligheter att transformera ord till handling! Detta är magin i den lila elden. Det är tid nu för en individuell resning av en transformerad marsenergi. Att tona in på runstensmagins överflöd är att låta er marskraft transformeras
Så vad råder ni oss att göra?
Tona in på en runsten och känn efter vad som sker när ni låter den lila elden flamma ut ur stenen, ut mot omvärlden och in i er. Och tacka sedan era förfäder!

Ah! Götgatsbacken och slukhålet är en katastrof!

Jag tittar lite på energistråk i staden. Vad är det för väsenskrafter som arbetar i en stad? Och vad händer egentligen när det byggs och sprängs i berggrunden? Energistråk i staden är ett område jag börjat intressera mig för på senare tid då vi numer bor mitt i Stockholm.

Kära typer kan ni berätta lite om väsenskrafter som arbetar i staden
Vi ser först koordinatorn, det finns alltid en koordinator i varje kvarter
Vad gör koordinatorn?
Den arbetar med flödet, när det är en shopping gata arbetar koordinatorn med in och ut flödet i butikerna
Hur då?
Koordinatorn arbetar med luftburna energier, arbetar med att skapa dynamik i flödet. Detta är ju nyckfullt! Men koordinatorn har kraften att leda människor via luftburna kommunikativa energier. De är en mästare i flödeshantering, mästare i att dirigera luftvågor, ja de dirigererar luft som musik! De nätverkar över hela staden, är noder i stadsnätet, som koordinater i ett koordinatsystem. Det finns koordinatorer ovan jord som arbetar med människor i första hand. Koordinatorerna under jord arbetar med trafiken.
Så hur arbetar de?
De väver i luftströmmarna så att människor upplever ett flöde. Det skulle bli kaos annars! Människor skulle irra runt mycket mer i en stad om inte koordinatorerna arbetade med luftströmmarna. Staden som sådan tenderar att sluka människorna och ni skulle uppleva panik av att bo och röra er så nära.andra okända människor. Koordinatorerna skapar röresle i luftrummet som gör att upplevelsen av att röra sig i staden blir lite bubbelartad, de skapar känslan av att andas ny luft! Stadsväsendet i sig har annars en tendens att sluka människor.
Jag funderar över Götgatan i Stockholm….
Titta på situationen där
Jag ser att det står en koordinator längre ner på St:Paulsgatan vid Mariatorget. Det ser ut som han arbetar lokalt med flödet runt Mariatorget, det är som att energin inte når fram till Götgatan, som att det är ett tapp utanför Van der Notska palatset
Ja kolla nu på Götgatan
..ja…vad händer där?
Götgatan har två dominerande energier. Du har den breda stadens energi närmare Skanstull och du har den lilla stadens energi på puckeln. Sen är det ett slukhål precis vid tunnelinfarten i början av puckeln. Ja från vårt perspektiv är det kaosenergier på Götgatspuckeln. Det är starka höga virvelströmmar som gör att koordinatorns energi inte strömmar dit, inte når fram
Hur menar ni? Finns det ingen koordinator på Götgatan?
Ja och Nej. Tunnelsystemet i början är ett slukhål, det domineras av energier som arbetar med kaoskrafter, ja det är underjordiska koordinatorer som dominerar runt slukhålet, det är ett dirigerande att hålla dessa krafter i fil. Ja precis där i tunneln blåser starka kaoskrafter ut som påverkar koordinatorerna som arbetar ovan jord.
Finns det ingen koordinator som arbetar ovan jord vid Götgatspuckeln?
Nej inte vid puckeln. Däremot finns det viktiga krafter nere vid popplarna vid kajen. Där finns centrerande krafter som jobbar i riktning mot Götgatspuckeln  Det är träden som stabiliserar kaoskrafterna i de underjordiska systemen i staden. Popplarna har en viktig uppgift för hela kaossystemet runt slussen
Hur påverkar allt detta flödet på Götgatspuckeln?
Det är allmänt känt att det är kaos där. Det är en gata som råder under djungelns lag på gott och ont
Hur menar ni?
Människor kan få en euforisk upplevelse av att röra sig i dessa uppåtstigande virvelkrafter, de rör sig lite som i ett berusat tillstånd. Det gör att flödet är ryckigt och impulsartat. Detta är ett typiskt stråk i staden där du från en vinkel kan uppleva att staden slukar dig. Men märk väl! Det finns en stark koordinator vid Mosebacketorg som lite i vredesmod dirigerar flödet i sina kvarter och som inte når fram till koordinatorn vid Mariatorget. Så prata med honom nu..
Koordinator?
Ja Jenny
Vad händer här?
Händer!! Det ser du ju vad som händer!! Det är kaoskrafter sin strömmar ur slukhålet som hindrar våra luftburna flödeskrafter att verka harminiskt! Jag når inte till min kollega vid Mariatorget! Flödesstrukturen här är ryckig! Det är vad som händer! Ah Götgatsbacken och slukhålet är en katastrof!
..kan vi göra något…
Ja! Stoppa kaoskrafterna! Så tala med min kollega vid Maria torget..
Ja ok..vi får höras då..tack för det du gör ändå…Koordinator vid Mariatorget? Vad händer vid Van der Notska palatset?
Mina flödesenergier stannar där, det är en läcka.
Har det alltid varit så?
Nej, det har alltid funnits en del kaoskrafter här som vi har kunnat hantera, ja som har skapat en kreativ stämning i området. Nu har slukhålet ökat succesivt i storlek. Något har hänt nere vid tunnelinfarten, något har hänt under jord, en läcka, en oreda har öppnat sig.
Ok…tack så länge..Typer?
Ja Jenny, den här typen av läckor kan ske när det byggs och sprängs mycket i staden. Det påverkar den underjordiska infrastrukturen. Det är tunnelbygget från Södermälarstarnd över mot Riddarholmen som orsakar  detta. Det har blivit en typ av läcka av trycket som det bygget genererat. Ja det är arbetet med den Citybanan som orsakar detta. Det finns ett jobb att göra i området för att återställa balansen. Det finns viktiga punkter som behöver aktiveras och sammanlänkas. Detta kan vi återkomma till.

 

det finns en mycket kraftfull befruktningsenergi i denna pyramid

Jag var på en retreat i Sörmland för någon helg sedan och fann ett uråldrigt bergstempel som vaktades av en sfinx. Jag visade templet för min väninna Maria och tillsammans lutade vi oss mot bergsväggen…

Kära typer jag var i den sörmländska skogen och mötte en sfinx…säg mig vad var det för tempel från ert perspektiv?
Ser du Jenny vad som sker där? Hela berget löper i en spiralformad energi som rör sig motsols
Jag ser, vad betyder det?
Spiralenergier i naturen har alltid med portar att göra, energiöppningar till dolda verkligheter. Denna spiral rör sig motsols och har sin hemvist i berget. Spiraler som rör sig motsols bär feminina energier och spiraler som rör sig medsols bär maskulina energier. Detta är en urgammal knutpunkt för feminina energier
Jag och min vän Maria kände att vi liksom sögs nedåt, att vi drogs nedåt mot jorden in mot sjön och så kom vi upp vid en kyrka…
Ja Jenny så strömmar dessa dolda feminina energier, de rör sig mellan två viktiga fysiska knutpunkter, så transporteras den djupaste feminina vibrationen, den transporteras alltid via jorden
Säg mig, vad är det för tempel?
Detta tempel vaktas av en sfinx, det är mycket speciellt, men som du ser är det en speciell sfinx, en fågelliknande sfinx. Som vi berättat om förut finns det i norden många dolda pyramider, feminina strömmar som är vävda i pyramidformer där spetsen pekar nedåt. Detta är de mörka pyramidernas rike. Den svenska och nordeuropeiska marken är bärare av mängder av feminina mörker-rum. Ja det finns mycket lagrad feminin energi i dessa nedåtpekade pyramider, det finns ett överskott av dessa feminina rum i norden som utgör en balans till de uppåtpekade solpyramiderna i söder. Nåväl det vi ser här är ett feminint tempel, det vill säga en port, en ingång till en djup lagrad feminin energi, ja till ett överskott av feminin energi.
Hur ser denna pyramid ut?
Vi har porten som sfinxen vaktar, sen strömmar energin mot pyramidens spets i botten av sjön och sen upp igen mot den andra porten vid kyrkan. Dessa pyramider är ofta kopplade till sjöar, där spetsen skulle vi säga är en sjödeva.
Vad är egentligen en sjödeva?
Åh! En sjödeva är sjöns kvinnliga väktare, det är den energi som håller sjöns ekosystem i sin famn. Sjödevor är lätta i komma i kontakt med precis vid sjökanten, precis där vattnet möter jorden, precis i vassen.
Varför just där?
Just därför att de famnar sjön, dess energi strömmar starkare närmare land. Åh det är en ljuvlighet för er att simma längs sjökanten i de sörmländska sjöarna! Där kan ni verkligen möta sjödevans energi.
Hmm och vad innebär det för oss?
Som vi sa arbetar sjödevor med sjöns ekosystem, de hanterar sjöns cirkulation av näringsämnen och samarbetar nära vindarna som med jämna mellanrum virvlar upp de rika skiktet av näringsämnen från sjöbotten för att fördelas ut i vattnet. När det stormar ser vi alltid sjödevorna i mitten av sjön, där visar de sig i sin storhet och liksom sjunger och dirigerar de undre vattenmassorna runt hela sjön. Ja när du som människa simmar i devans energier så masseras hennes omsorgsfulla näringscirkulation runt din kropp och du känner ett välbehag. Det är bra för cirkulationen i ditt eget system. Det är som balsam för din kropp.
ok..så hur var det nu med pyramiden..
Detta är en typ av fruktbarhetspyramid. Sjödevor har alltid med kraften att föda fram nytt att göra. När ni färdas via porten ned till devan, ned till sjöbottens djupaste punkt så är det en typ av födelse. Devan tar emot er med öppna armar och bär i denna gest era framtidsfrön, som ni vill ska ge frukt. Sjödevor bär alltid fram sina frön med stolthet och glädje.
Vad betyder det att den andra knutpunkten är vid kyrkan?
I denna pyramid står kyrkan för transformationen, viktiga skiften i livet, viktiga övergångar. Det handlar om födelse och död i livsprocessen, det handlar om initiationsriter, mognadsprocesser. Men märk väl! Denna kyrka är byggd på en gammal vacker kultplats som var helgad just åt den här typen av ceremonier. Det var en skogsdunge med vackra björkar som omringade ett tempel. Denna pyramid förenar natur och kultur och är på så vis väldigt speciell.
Säg mig hur användes templet förr?
Det var ett fruktbarhetstempel i första hand för kvinnor med en önskan om att bli gravida, men också för kvinnor med önskan att kunna reglera sin fertilitet, och i vissa fall för kvinnor som medvetet inkarnerade in i en paralell inkarnation. Kvinnorna arbetade sig igenom porten ned mot sjödevan och sen ut mot initiantionstemplet. Detta var en verklig transformation. Ofta stod de unga kvinnor vid berget, de mötte devan och blev ett med ett gyllene ägg. Var önskan att bli gravid utvecklades ägget till en liten männsika. De färdades genom den andra delen av pyramiden och genom den andra porten som var förlossningen, porten mot världen. I den porten upplevde de unga kvinnorna hur de föddes till världen, till dopet, ja den andra porten är dopet, barnets dop till en andlig gemenskap. När kvinnorna gjort dessa resor blev de alltid gravida – om det var deras önskan – det finns en mycket kraftfull befruktningsenergi i denna pyramid.
Visste många om denna plats?
Ja den var allmänt känd men många var också rädda för kraften i den nedåtgående spiralen
Vad var sfinxems roll?
Ah denna sfinx! Som är bärare av den manliga vibrationen, som är impulsgivaren, som öppnar porten till underjorden. Sfinxen hämtar energi från de uppåtsträvande solpyramiderna. Denna sfinx är väldigt kraftfull och lever i samspel med sjödevan just i befruktningsvibrationen. Ja denna sfinx är unik i sitt slag. Så tala med sfinxen
Sfinx?
Ja Jenny
Åh jag såg dig..och kände direkt!
Ja Jenny jag glänser av guld. Jag är direkt förbunden med det dolda guldet i Afrika. Det är min uppgift att vibrera i den uppåtpekade pyramidens vibration. Solpyramiden.
Så vad gör du när en kvinna kommer till dig?
Jag är porten hon måste passera. Jag läser av hennes energier och liksom scannar henne. Är hon inte ärlig, har dolda avsikter, en önskan som inte är förenlig med karmiska lagbundenheter eller vibrerar i en energi som helt enkelt inte går att släppa ned i underjorden då hindras hon. Detta hände dagligen, Men det fanns personer då som fångade upp dessa kvinnor, som skolade dem och jobbade med dem på olika sätt för att höja deras underjordsvibration.
Underjordsvibration?
Ja det i den kvinnliga organisationen som vibrerar i samma puls som modergudinnan. Vår jord.
Arbetar du i dag?
Ja! Men jag är så bortglömd så det gör ont i mig. Så kom hit och låt mig få vara porten till en nystart, till nytt liv!


ja småfåglar bär alltid ett budskap! De är sannerligen budbärare.

Det når mig nu en svag känsla av vår. Jag lyssnade på några småfåglars sång häromdagen och förundrades. Vad sjunger ni om undrade jag?

Ja Jenny, för att kunna ta in essensen i småfåglarnas sång behöver ni känna till lite mer av deras ursprung.
Hur menar ni?
Vi menar att småfåglarna står väldigt nära elementarriket, ja med det menar vi de väsenskrafter (ej synliga för ögat) som är bundna till växt – och mineralriket. Ja från en vinkel är småfåglar elementarvsäen som fått vingar!
Ok..
Den matris som jordens elementarväsen kommunicerar via är uppbyggd av en mängd signaler. Men märk väl! Verkligheten för dagens elementarer är den att deras uppmärksamhetscirkel är väldigt snäv, vanligtvis är deras lyssnande väldigt lokalt begränsad. Signalerna i matrisen är stumma.
Varför?
Det har med en splittring i elementarvärlden att göra, en splittring som har många orsaker men som i första hand handlar om att den enskilda elementaren har en distans till sitt eget släkte. Detta är djupt tragiskt där människan hålls ansvarig. Det är i första hand nedsmutsningen av jorden som orsakar denna gegga i elementarmatrisen. Och ändå pågår en typ av kommunikation! En luftburen kommunikation. Signaler som sprids via luftrummet.
Vad menar ni?
Vi menar småfåglarna! Det är en uråldrig magi att aktivera elementarmatrisen via fågelstrecken. Det är småfåglarnas vibration som står i samband med elementarvärldens alla impulser. Det skapar en ljuvlig rörelse över världen när elementarriket aktiveras av småfåglarna. Ja det uppstår en ljuvlig känsla av mening när småfågelriket arbetar med denna sin ursprungsuppgift; att sprida impulser via elementarmatrisen.
Vad för impulser egentligen?
Ja du förstår elementarväsen är i första hand platsbundna, de arbetar väldigt lokalt. Men se! Vissa lokala impulser, vissa lokalt förankrade essenser står i direkt relation till evolutionen, till planetens utveckling och dessa essenser behöver spridas. Det är småfåglarnas uppgift att interagera med elementarmatrisen och sprida dessa viktiga evolutionära impulser. Är inte detta anmärkningsvärt! Att dessa småfåglar med sin minimala lungkapacitet flyger över enorma havsmassor och landsytor! Oavbrutet. Du förstår att de har en viktig uppgift!
Finns någon speciell impuls som sprids hit till Sverige?
Det finns en ström som går i nord-sydlig riktning som det svenska är direkt inställd i. Det är guldessens från det djupaste Afrika som via småfåglarna sprids hit. Och se! Därför sjunger de om våren! De sjunger ut impulsen, denna guldessens, som de är bärare av.
Och vad sprider de från oss mot söder?
De sprider ljusessens. Ja detta utbyte i den nord-sydliga riktingsströmmen är ett utbyte mellan det vi kallar den gömda solen i Afrika och den öppna solen i norr. Det är solkvaliteter med lite olika uppgifter. Ja det är en djup evolutionär mystik i detta utbyte.
Hur kan jag förhålla mig till småfåglarna när de snart kommer flygande hit?
Du ska definitivt vara medveten om att de är bärare av världsevolutionära krafter, att de sprider viktiga essenser. Ja småfåglar bär alltid ett budskap! De är sannerligen budbärare.
..På tal om budbärare..ibland visar sig småfåglar för människor i samband med att någon närstående har dött?
Ja detta är såklart ett själsligt arrangemang som den personen som just dött iscensätter! Det är den fysiska kroppens sammansmältning med jorden, det är denna alkemi, denna essens som småfåglarna bär ut till de anhöriga. Det är en hyllning till jorden, till kretsloppet, till den fysiska evolutionens lagbundenheter.
Så när småfåglarna sjunger…
Ut och lyssna på deras sånger! Och det viktiga! Känn in den essens de är bärare av. Det finns en exakthet i den som ger er näring för lång tid framöver.
Hmm vad menar ni nu?
Vi menar att ert egentliga nyår startar vid Vädurens nollpunkt, i slutet av mars. Då kan ni börja andas in ny evolutionsessens som kommer med flyttfåglarna
Vad menar ni egentligen med evolutionsessens?
Vi menar tidsaktuell näring för själen. Själslig näring som är dagsfärsk och aktuell. Vårfåglarnas sång ger dig just den sköna känsla av ljuvligt sammanhang som du kan uppleva när du känner dig intonad i en kollektiv närvaro. Vilken typ av kollektiv själslig näring ni kan andas in varje år är unik.
Jag har en kund som undrar över örnen…
Åh Jenny! Det är stora väsensskillander mellan stora fåglar och små. Örnar är en direkt förlängning av mänsklig energi. Örnar har processuppgifter som har med ert tänkande att göra. Ja örnar och större fåglar står i nära förbund med er mänskliga kognition. De är burna av en mänsklig energi. Småfåglarna är burna av ett annat rike, ja de är burna av väsenskrafter som är bundna till växt – och mineralriket. Örnar och större fåglar tillhör människoriket, de finns som speglar för ert medvetande, de bär era tankar lite längre ut än vad ni annars skulle nå. Vill du utmana din kognition då ska du kontakta en örn, vill du vända på en föreställning då ska du kontakta en örn. Örnen är era fria tankars budbärare.just för att låta stenen dra till sig stridsimpulser, just för att kunna hålla en fredad cirkel.

Jag är precis hemkommen från södra Spanien där jag och två kollegor arbetat med en fördjupning i olika landskapsenergier. Detta att tona in på platsbundna energier och följa energitrådar och information från naturväsen med sina olika funktioner är en spännande forskning. Jag använder hela min kropp som instrument och låter eterkroppen transformeras utifrån de lagbundenheter som råder på den aktuella platsen. Vad som då sker är att jag öppnar mina sinnen för information som strömmar i andra skikt än det synliga. Detta är ju egentligen inget konstigt! Och detta sätt att närma sig verkligheten på kommer att bli vardag för oss alla inom överskådlig framtid. Innan jag reste var jag upptagen med en speciell plats på Ljusterö, jag var där i höstas på en liten utflykt (jag och Andreas tog bilen och så lät vi mina guider i stunden visa vart vi skulle åka ) vi hamnade på Ljusterö och jag fick information om de speciella ”Ljusterökvinnorna” som arbetade på ett intressant sätt med guldenergier. Ja hela det området vi vandrade i hade stråk av guldstoff i marken. När jag frågade hur detta kom sig fick jag veta att dessa kvinnor hade arbetat i någon form av utbyte med Afrika. Denna information visade sig vara relevant för det arbete vi gjorde nu i Spanien – det återkommer jag till i sinom tid. Det jag nu vill dela är den kanalisering jag gjorde om en speciell sten från platsen på Ljusterö. Jag känner en sådan vördnad för den visdom och magi som med sådan självklarhet strömmat genom världshistorien och som vi så naturligt arbetat med. Och jag känner en typ av … sällhet… i själen, en vetskap om att vi är på väg dit igen. På ett nytt sätt såklart!

Kära Typer, plötsligt dyker den där vita stenen från Ljusterö upp i mitt medvetande…
Ja men Jenny, detta är nu inte så konstigt. Ser du att den stenen är en port, en urskiljare, en ingång. Du upplevde ju där hur energin ändrades efter den stenens gräns, från specifikt manlig till specifikt kvinnlig energi. Stenen i sig representerar den perfekta balansen mellan feminint och maskulint, ja den håller upp en port för att orientera sig in i dessa olika energier. Ja du vet förr, i forntiden var det manliga väldigt urskiljt från det kvinnliga. Att träda från en manlig energi och omvärld till en kvinnlig sfär var krävande. Men se! Denna kultur på Ljusterö, ja dessa kvinnor som levde här i en typ av matriarkat de arbetade med portar – heliga ställen – där män och kvinnor kunde mötas helt utan könsbundna laddningar. Denna sten markerar en sådan plats. En typ av fristad för män och kvinnors fria kommunikation och möten, ja på dessa platser hölls viktiga rådslag som kunde gälla byns framtid men också fanns det utrymme för intimare energier som stimulerade mötet mellan man och kvinna på ett djupare plan. Ljusterökvinnorna var mystiker just i att hantera och skapa den här typen av kraftplatser. De reste till andra öar och byar och höll ceremonier för att skapa liknande fredszoner. Ja det är en speciell dynamik runt just den stenen som, märk väl,  är från en vinkel väldigt våldsam!
Hur menar ni våldsam?
Detta är en magisk sten inifrån och ut – stenen är egentligen en magnet för stridsimpulser. Men se! Detta är magin! Alla män som kommer i en omkrets av fem meter runt stenen upplever sig tvingad till närkamp i sitt medvetande. Just för att låta stenen dra till sig stridsimpulser, just för att kunna hålla en fredad cirkel. Alla män som skulle in till byn tvingades att uppleva sina starkaste stridsimpulser i relation till stenen, ja just i denna port. Var mannen väldigt otränad och ung så uppstod våldsamma scener precis utanför den fredade zonen. Ja stenen var en verklig skiljelinje, det var inte alla män som klarade av att lägga ifrån sig sina stridsenergier för att träda in i den fredade zonen och föra en dialog med kvinnorna. För detta krävdes egentligen exceptionella manliga egenskaper. Men när det skedde upplöstes många traumatiska missförstånd som i första hand var könsbundna och det skapades förutsättningar för dialog och möten utifrån en stark jämlik frihetsimpuls.
Kan vi arbeta med dessa stenar/portar i dag?
Ja detta är högst aktuellt! Ni står inför en tid där just den här typen av portar strömmar med sin energi i sfärerna. Ni står inför starka fredade zoner där möten mellan arketypiskt manliga och kvinnliga energier laddas ur. Missförstånd bleknar. Ja det är en tid där stridsyxorna läggs ned och ni återigen kan mötas i dialog i cirklar som de fantastiska kloka människor ni innerst inne är.


`

 

världsträdet återskapar den sanna berättelsen om livets uppkomst om och om igen

Jag hör starka sånger från träden, har virvlande dialoger med naturväsen, väktare av platsbunda energier, stenbumlingar och andra små knytt..det är dags nu att binda samman världen med hjälp av alla dessa livgivande krafter.

Kära typer för ett år sedan höggs Radioeken ned..
Ja Jenny det var ett ska vi säga radikalt beslut, det var ett resultat som sprang fram ur den dunkla magkänslans princip
Hmm vad är det?
Den dunkla magkänslans princip är en svag vibration av obehag som inte går att vifta bort, obehaget är en viskning som inte lämnar en människa i fred
En viskning om vad?
En viskning om aningar, om kommande tider, ja en viskning likt lövens tissel och tassel och prassel i vinden. Den dunkla magkänslans princip anar onåd och slår hårt utan att lyssna djupt. Det är en tragisk lagbundenhet som häftar vid människors rädsla för det okända. Den dunkla magkänslans princip förväntar sig alltid det värsta, viftar stort för att synas, ja så gör människan för att locka fram oknytt ur gömmorna
Varför höggs radioeken ned pga av denna dunkla princip?
Så kan ske när träden vaknar, när trädmatrisens sånger börjar spridas, det pågår ett uppvaknande och ett öppnande mellan människa och natur, en gryende dialog mellan naturens väktare och människan – och träden är de som först börjar sjunga! Ah! Denna ström av visdom som sprider sig, dessa urgamla röster från tidermnas begynnelse! När de sprider sig då räds många människor, då räds strukturer av makt, då uppstår den dunkla magkänslans princip. Men märk väl! Den dunkla magkänslans princip skiljer sig från den klara magkänslans princip! Den klara magkänslans princip uppstår under helt andra omständigheter i helt andra människor
Jag tände ett ljus på den gamla stubben…
Jo Jenny stubben är tyst nu, den talar inte något mer
…samtidigt kunde jag liksom höra trädmatrisens sånger, som att de djupnat och hördes tydligare
Jo men det är vad som nu sker, ja du förstår världsträdets rötter är djupa och trädet är stabilt jordat och står starkt! Det går inte längre att skada
Världsträdet?
Ja trädet som bär och bevarar skapelseberättelsernas vibration och mystik. Ja du förstår världsträdet är centrum för trädmatrisen, vi ser att det är jordens mittpunkt. Vi har sagt det förr och vi säger det igen. Jorden är trädens planet! Och världsträdet är trädens moder och mittpunkt. Det är jordens goda andning. Världsträdet har länge varit stängt för världen, mognat i sina rötter, växt ut mot sin krona och vad som nu sker är att världsträdet börjar pulsera öppet i trädmatrisen, börjar strömma ut mot världen, ja det innebär ett skifte i trädmatrisen
Vad för skifte?
Vad gör världsträdet? Jo världsträdet återskapar den sanna berättelsen om livets uppkomst om och om igen. När den vibrationen strömmar ut i matrisen sjunger hela planeten! Så det hörs lång väg! Ser du att människans koppling till kosmos stärks? Den verkliga livsberättelsen är nämligen inte ett resultat av en slumpmässig explosion! Nej den verkliga livsberättelsen dansades fram av intelligena kärleksfulla viljeväsen som planterade ett modersträd på en speciell plats på jorden. Och vad gör modersträdet? Jo det öppnar för den allra första impulsen till mänklsigt liv – nämligen andningen. Ska ni någon gång lära er andas på riktigt, den livgivande andningens essens, då ska ni närma er ett träd! Träden är de verkliga läromästarna. Ja vi skulle säga att skapelsen börjar med ett träd.
ok…jag förstår..hur kan jag lära mig lyssna på världsträdet?
Du kan tona in på trädmatrisen, det är vår tids läromästare. Den visdom som strömmar genom matrisen är läkande för jorden. Ja trädmatrisen öppnar för att läka en djup spricka.
Vilken spricka?
Sprickan mellan människa och natur. Alla som på olika sätt tonar in på trädmatrisen påbörjar ett samarbete och en kommunikation mellan människa och elemäntärvärld. Det är världsträdets uppgift att läka människans relation till naturen, att öppna för en ny förståelse för de väsenskrafter som dagligen återskapar jordens ekosystem. Ser du nu orsaken till den dunkla magkänslans princip som fällde Radioeken? Vår vän Radioeken hade en speciell plats i trädmatrisen som hotade de vi kallar småfolket, rädda människor som bärs fram av en svag andning, som ej står stadigt på jorden. Men trädmatrisens sånger går inte att stoppas och människans dialoger med naturväsen djupnar och sprider sig. Ja det är sannerligen ett stort skifte.


Isis öga bär in denna transformation till er. Bär den över tid, bär den över rum

Ja tiden går med en rasande fart! Nu är vi inne i november och jag känner en stigande intensitet i all transformation som pågår i mig, runt mig, omkring och överallt. Min forskning smyger sig fram alltmedan mina kanaliseringar rör sig snabbare och snabbare. Jag var med om ett fantastiskt naturfenomen i helgen där en dimbåge visade sig över en gammal kultplats utanför Nyköping. Närmare bestämt över Odens Berg. När jag tittade lite närmare på dimbågen såg jag märkliga fenomen visa sig, och jag såg ett tydligt öga. Det var ett väkänt öga jag såg.

Kära Typer jag och en kollega mötte en dimbåge under helgens retreat, den liksom följde oss från Odens Bergs gravfält och plötsligt manifesterade den sig på en åker rakt framför oss!
Ja Jenny nu händer det! Det är Isis öga som visar sig. Det är transformerade egyptiska krafter som visar sig!
Isis öga? Vad är det?
Det är solgudens gamla öga. Dimbågen är en manifestation av de gamla egyptiska mysterierna som transformeras in i nutiden
Hur menar ni transformeras in i nutiden?
Det är väldigt starka guldenergier på den platsen ni mötte dimportalen, ja det är lager av guld i marken på många kultplaster och gamla gravplatser i norden och i gamla europa
Hur menar ni lager av guld?
Gravplatsen vilar som på en upp och nedvänd pyramid av guld
Hmm vad betyder det?
Att det finns två typer av pyramider i världen. Det finns de synliga uppåtpekande pyramiderna och så finns de osynliga nedåtpekande pyramiderna
Varför finns en nedåtpekande pyramid under Odens Bergs gravfält?
Du kan se det så här. Vad är en egyptisk pyramid? Det är en manifestation skapad med gudars inspiration och kraft som blickar upp mot solen. Pyramiden riktar sitt ljus upp mot ljuset. Vad är en nedåtpekande pyramid? Det är en manifestation i det dolda, inspirerad av naturkrafter skapad med människokraft som pekar mot mörkret, mot jordens mitt. Det finns nödvändig utveckling här hur dessa av gudar inspirerade magnifika pyramider kräver sin motpart ur djupet av den nordiska mörka myllan. Ja den egyptiska pyramidens riktning mot solen behövde balanseras mot den gamla nordiska riktningen mot mörkret. Så kan ske att efter den egyptiska epoken arbetas den mörka riktningen in via norden, via gamla europa, via de mörka urskogarnas naturkrafter, ja det är vad som sker. Ser du nu hur den mänskliga motkraften med sina stenar och med sina naturkrafter balanserar de gudomligt inspirerade egyptiska pyramiderna. Detta är ett gediget jobb! Det är människans stenbärande som formar de gamla gravarna och på så vis bygger de nedåtpekande pyramiderna. Ja många var inkarnerade själar från egypten. De bar dessa stenar med samma intention som de byggde pyramiderna men omgivningen var en annan, det var naturkrafternas rike. Det var naturkrafternas rike som bearbetades!
Och vad är dimbågen från detta perspektiv?
Dimbågen är en gåva från Isis öga, en manifestation över att de dolda pyramiderna är färdigbyggda! Ja det är på sätt och vis ett jubel över att en balans mellan mörker och ljus är färdigställd. Ni står i ett nytt steg nu, in i ett nytt element. Det är inte ljus, det är inte mörker, det är rörelsen där emellan, det är dynamiken i rörelsen. Det är vad som nu sker. Det är ett nytt seende som manifesteras.
Hur menar ni…?
Vi ser att ni är många som hämtar hem er visdom från forna egypten. Detta påverkar vattnet på jorden, ja det påverkar vattnet i floderna, det påverkar vattenbalansen på planeten. Det påverkar vattnet i era kroppar.
Hur då?
Transformationen av forntida egyptisk solvisdom sker via vattnet. Processen sker i tre steg. Ni befinner er nu i steg två. Vi har steg ett som är sjunkandet, som är kristusimpulsens manifestation ned i det jordiska, som är skapandet av de nedåtpekande mörka pyramiderna. Steg två är rörelsen under vattnet. Den framåtrikatde rörelsen i vattenelementet. Ja det är detta steg som ni nu arbetar er in i. Det genererar ett nytt seende, nya förutsättningar för kreativitet och skapande. Steg tre är ännu i det dolda. Det har inte manifesterats ännu. Isis öga bär in denna transformation till er. Bär den över tid, bär den över rum.
Hur skulle ni beskriva att detta har betydelse för oss i vardagen?
Vi menar att vattnet i era kroppar strukturerar sig efter en ny densitet. Isis öga bär vattenmatrisens blick. Vi menar att den energihöjning som Isis gör i era kroppar påverkar jordens vattenmassor. Det är en mycket viktig! Transformation. När er vätskemänniska kristalliserar sig runt Isis öga så hjälper ni vattenmassorna på jorden att återhämta sig från den enorma nedsmutsning och förgiftning som pågår, och som fortsätter att pågå! Vi rekommenderar er att dricka rent och filtrerat vatten. Ni kommer få magknip av obearbetat vatten! När er vätskemänniskas vattenmatris blir renare och klarare så får ni lättare att navigera in i stjärnvärlden mot er kosmiska hemvist. Ja vattenmatrisen speglar stjärnvärlden. Ja detta är vad som pågår nu för många av er, att ni navigerar som i tidvattnets strömmar mot er kosmiska hemvist, er kosmiska position, ja det vi kallar platsen som ni i sanning talar ifrån. När du står mitt i Isis öga känner du tidvattensuget. Tidvattnets rörelse i era kroppar
Säg mig..vad är historien bakom Isis öga?
Ah! Gamla Isis öga! Horus öga! Solguden RA´s öga! Det är gudsprincipen såsom den inkarnerade i forna egypten. Det är det allseendets öga. Ja Isis öga är symbolen för den spegelblanka vattenytan som speglar en himmel. De forna egyptierna arbetade medvetet med att på jorden spegla och manifestera kosmiska urbilder och fenomen. Den energi som speglade kosmiska principer var Isis öga, ja det är sinnebilden för principen ”så och i himmelen så och på jorden” Det var en verklig port där transformationen av kosmiska fenomen tog jordisk gestalt, en portal där kosmiska formkrafter mötte jordiska förutsättningar. Isis öga bar inspirationen för gudomlig närvaro.