Ah! Götgatsbacken och slukhålet är en katastrof!

Jag tittar lite på energistråk i staden. Vad är det för väsenskrafter som arbetar i en stad? Och vad händer egentligen när det byggs och sprängs i berggrunden? Energistråk i staden är ett område jag börjat intressera mig för på senare tid då vi numer bor mitt i Stockholm.

Kära typer kan ni berätta lite om väsenskrafter som arbetar i staden
Vi ser först koordinatorn, det finns alltid en koordinator i varje kvarter
Vad gör koordinatorn?
Den arbetar med flödet, när det är en shopping gata arbetar koordinatorn med in och ut flödet i butikerna
Hur då?
Koordinatorn arbetar med luftburna energier, arbetar med att skapa dynamik i flödet. Detta är ju nyckfullt! Men koordinatorn har kraften att leda människor via luftburna kommunikativa energier. De är en mästare i flödeshantering, mästare i att dirigera luftvågor, ja de dirigererar luft som musik! De nätverkar över hela staden, är noder i stadsnätet, som koordinater i ett koordinatsystem. Det finns koordinatorer ovan jord som arbetar med människor i första hand. Koordinatorerna under jord arbetar med trafiken.
Så hur arbetar de?
De väver i luftströmmarna så att människor upplever ett flöde. Det skulle bli kaos annars! Människor skulle irra runt mycket mer i en stad om inte koordinatorerna arbetade med luftströmmarna. Staden som sådan tenderar att sluka människorna och ni skulle uppleva panik av att bo och röra er så nära.andra okända människor. Koordinatorerna skapar röresle i luftrummet som gör att upplevelsen av att röra sig i staden blir lite bubbelartad, de skapar känslan av att andas ny luft! Stadsväsendet i sig har annars en tendens att sluka människor.
Jag funderar över Götgatan i Stockholm….
Titta på situationen där
Jag ser att det står en koordinator längre ner på St:Paulsgatan vid Mariatorget. Det ser ut som han arbetar lokalt med flödet runt Mariatorget, det är som att energin inte når fram till Götgatan, som att det är ett tapp utanför Van der Notska palatset
Ja kolla nu på Götgatan
..ja…vad händer där?
Götgatan har två dominerande energier. Du har den breda stadens energi närmare Skanstull och du har den lilla stadens energi på puckeln. Sen är det ett slukhål precis vid tunnelinfarten i början av puckeln. Ja från vårt perspektiv är det kaosenergier på Götgatspuckeln. Det är starka höga virvelströmmar som gör att koordinatorns energi inte strömmar dit, inte når fram
Hur menar ni? Finns det ingen koordinator på Götgatan?
Ja och Nej. Tunnelsystemet i början är ett slukhål, det domineras av energier som arbetar med kaoskrafter, ja det är underjordiska koordinatorer som dominerar runt slukhålet, det är ett dirigerande att hålla dessa krafter i fil. Ja precis där i tunneln blåser starka kaoskrafter ut som påverkar koordinatorerna som arbetar ovan jord.
Finns det ingen koordinator som arbetar ovan jord vid Götgatspuckeln?
Nej inte vid puckeln. Däremot finns det viktiga krafter nere vid popplarna vid kajen. Där finns centrerande krafter som jobbar i riktning mot Götgatspuckeln  Det är träden som stabiliserar kaoskrafterna i de underjordiska systemen i staden. Popplarna har en viktig uppgift för hela kaossystemet runt slussen
Hur påverkar allt detta flödet på Götgatspuckeln?
Det är allmänt känt att det är kaos där. Det är en gata som råder under djungelns lag på gott och ont
Hur menar ni?
Människor kan få en euforisk upplevelse av att röra sig i dessa uppåtstigande virvelkrafter, de rör sig lite som i ett berusat tillstånd. Det gör att flödet är ryckigt och impulsartat. Detta är ett typiskt stråk i staden där du från en vinkel kan uppleva att staden slukar dig. Men märk väl! Det finns en stark koordinator vid Mosebacketorg som lite i vredesmod dirigerar flödet i sina kvarter och som inte når fram till koordinatorn vid Mariatorget. Så prata med honom nu..
Koordinator?
Ja Jenny
Vad händer här?
Händer!! Det ser du ju vad som händer!! Det är kaoskrafter sin strömmar ur slukhålet som hindrar våra luftburna flödeskrafter att verka harminiskt! Jag når inte till min kollega vid Mariatorget! Flödesstrukturen här är ryckig! Det är vad som händer! Ah Götgatsbacken och slukhålet är en katastrof!
..kan vi göra något…
Ja! Stoppa kaoskrafterna! Så tala med min kollega vid Maria torget..
Ja ok..vi får höras då..tack för det du gör ändå…Koordinator vid Mariatorget? Vad händer vid Van der Notska palatset?
Mina flödesenergier stannar där, det är en läcka.
Har det alltid varit så?
Nej, det har alltid funnits en del kaoskrafter här som vi har kunnat hantera, ja som har skapat en kreativ stämning i området. Nu har slukhålet ökat succesivt i storlek. Något har hänt nere vid tunnelinfarten, något har hänt under jord, en läcka, en oreda har öppnat sig.
Ok…tack så länge..Typer?
Ja Jenny, den här typen av läckor kan ske när det byggs och sprängs mycket i staden. Det påverkar den underjordiska infrastrukturen. Det är tunnelbygget från Södermälarstarnd över mot Riddarholmen som orsakar  detta. Det har blivit en typ av läcka av trycket som det bygget genererat. Ja det är arbetet med den Citybanan som orsakar detta. Det finns ett jobb att göra i området för att återställa balansen. Det finns viktiga punkter som behöver aktiveras och sammanlänkas. Detta kan vi återkomma till.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *