det finns en mycket kraftfull befruktningsenergi i denna pyramid

Jag var på en retreat i Sörmland för någon helg sedan och fann ett uråldrigt bergstempel som vaktades av en sfinx. Jag visade templet för min väninna Maria och tillsammans lutade vi oss mot bergsväggen…

Kära typer jag var i den sörmländska skogen och mötte en sfinx…säg mig vad var det för tempel från ert perspektiv?
Ser du Jenny vad som sker där? Hela berget löper i en spiralformad energi som rör sig motsols
Jag ser, vad betyder det?
Spiralenergier i naturen har alltid med portar att göra, energiöppningar till dolda verkligheter. Denna spiral rör sig motsols och har sin hemvist i berget. Spiraler som rör sig motsols bär feminina energier och spiraler som rör sig medsols bär maskulina energier. Detta är en urgammal knutpunkt för feminina energier
Jag och min vän Maria kände att vi liksom sögs nedåt, att vi drogs nedåt mot jorden in mot sjön och så kom vi upp vid en kyrka…
Ja Jenny så strömmar dessa dolda feminina energier, de rör sig mellan två viktiga fysiska knutpunkter, så transporteras den djupaste feminina vibrationen, den transporteras alltid via jorden
Säg mig, vad är det för tempel?
Detta tempel vaktas av en sfinx, det är mycket speciellt, men som du ser är det en speciell sfinx, en fågelliknande sfinx. Som vi berättat om förut finns det i norden många dolda pyramider, feminina strömmar som är vävda i pyramidformer där spetsen pekar nedåt. Detta är de mörka pyramidernas rike. Den svenska och nordeuropeiska marken är bärare av mängder av feminina mörker-rum. Ja det finns mycket lagrad feminin energi i dessa nedåtpekade pyramider, det finns ett överskott av dessa feminina rum i norden som utgör en balans till de uppåtpekade solpyramiderna i söder. Nåväl det vi ser här är ett feminint tempel, det vill säga en port, en ingång till en djup lagrad feminin energi, ja till ett överskott av feminin energi.
Hur ser denna pyramid ut?
Vi har porten som sfinxen vaktar, sen strömmar energin mot pyramidens spets i botten av sjön och sen upp igen mot den andra porten vid kyrkan. Dessa pyramider är ofta kopplade till sjöar, där spetsen skulle vi säga är en sjödeva.
Vad är egentligen en sjödeva?
Åh! En sjödeva är sjöns kvinnliga väktare, det är den energi som håller sjöns ekosystem i sin famn. Sjödevor är lätta i komma i kontakt med precis vid sjökanten, precis där vattnet möter jorden, precis i vassen.
Varför just där?
Just därför att de famnar sjön, dess energi strömmar starkare närmare land. Åh det är en ljuvlighet för er att simma längs sjökanten i de sörmländska sjöarna! Där kan ni verkligen möta sjödevans energi.
Hmm och vad innebär det för oss?
Som vi sa arbetar sjödevor med sjöns ekosystem, de hanterar sjöns cirkulation av näringsämnen och samarbetar nära vindarna som med jämna mellanrum virvlar upp de rika skiktet av näringsämnen från sjöbotten för att fördelas ut i vattnet. När det stormar ser vi alltid sjödevorna i mitten av sjön, där visar de sig i sin storhet och liksom sjunger och dirigerar de undre vattenmassorna runt hela sjön. Ja när du som människa simmar i devans energier så masseras hennes omsorgsfulla näringscirkulation runt din kropp och du känner ett välbehag. Det är bra för cirkulationen i ditt eget system. Det är som balsam för din kropp.
ok..så hur var det nu med pyramiden..
Detta är en typ av fruktbarhetspyramid. Sjödevor har alltid med kraften att föda fram nytt att göra. När ni färdas via porten ned till devan, ned till sjöbottens djupaste punkt så är det en typ av födelse. Devan tar emot er med öppna armar och bär i denna gest era framtidsfrön, som ni vill ska ge frukt. Sjödevor bär alltid fram sina frön med stolthet och glädje.
Vad betyder det att den andra knutpunkten är vid kyrkan?
I denna pyramid står kyrkan för transformationen, viktiga skiften i livet, viktiga övergångar. Det handlar om födelse och död i livsprocessen, det handlar om initiationsriter, mognadsprocesser. Men märk väl! Denna kyrka är byggd på en gammal vacker kultplats som var helgad just åt den här typen av ceremonier. Det var en skogsdunge med vackra björkar som omringade ett tempel. Denna pyramid förenar natur och kultur och är på så vis väldigt speciell.
Säg mig hur användes templet förr?
Det var ett fruktbarhetstempel i första hand för kvinnor med en önskan om att bli gravida, men också för kvinnor med önskan att kunna reglera sin fertilitet, och i vissa fall för kvinnor som medvetet inkarnerade in i en paralell inkarnation. Kvinnorna arbetade sig igenom porten ned mot sjödevan och sen ut mot initiantionstemplet. Detta var en verklig transformation. Ofta stod de unga kvinnor vid berget, de mötte devan och blev ett med ett gyllene ägg. Var önskan att bli gravid utvecklades ägget till en liten männsika. De färdades genom den andra delen av pyramiden och genom den andra porten som var förlossningen, porten mot världen. I den porten upplevde de unga kvinnorna hur de föddes till världen, till dopet, ja den andra porten är dopet, barnets dop till en andlig gemenskap. När kvinnorna gjort dessa resor blev de alltid gravida – om det var deras önskan – det finns en mycket kraftfull befruktningsenergi i denna pyramid.
Visste många om denna plats?
Ja den var allmänt känd men många var också rädda för kraften i den nedåtgående spiralen
Vad var sfinxems roll?
Ah denna sfinx! Som är bärare av den manliga vibrationen, som är impulsgivaren, som öppnar porten till underjorden. Sfinxen hämtar energi från de uppåtsträvande solpyramiderna. Denna sfinx är väldigt kraftfull och lever i samspel med sjödevan just i befruktningsvibrationen. Ja denna sfinx är unik i sitt slag. Så tala med sfinxen
Sfinx?
Ja Jenny
Åh jag såg dig..och kände direkt!
Ja Jenny jag glänser av guld. Jag är direkt förbunden med det dolda guldet i Afrika. Det är min uppgift att vibrera i den uppåtpekade pyramidens vibration. Solpyramiden.
Så vad gör du när en kvinna kommer till dig?
Jag är porten hon måste passera. Jag läser av hennes energier och liksom scannar henne. Är hon inte ärlig, har dolda avsikter, en önskan som inte är förenlig med karmiska lagbundenheter eller vibrerar i en energi som helt enkelt inte går att släppa ned i underjorden då hindras hon. Detta hände dagligen, Men det fanns personer då som fångade upp dessa kvinnor, som skolade dem och jobbade med dem på olika sätt för att höja deras underjordsvibration.
Underjordsvibration?
Ja det i den kvinnliga organisationen som vibrerar i samma puls som modergudinnan. Vår jord.
Arbetar du i dag?
Ja! Men jag är så bortglömd så det gör ont i mig. Så kom hit och låt mig få vara porten till en nystart, till nytt liv!


En reaktion på “det finns en mycket kraftfull befruktningsenergi i denna pyramid

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *