när de lämnar jordytan skapas ett överflöd på platsen

Vi går mot ljusare tider. Vårdagsjämningen har öppnat porten för ljuset på vid gavel och kanhända vacklar vi när vi möter ljusets kraft efter denna kalla och långa vinter. Kanhända svajar vi när vi återigen kan andas in ljus och känna hur mörkermånaderna släpper taget om oss. Händelserna runt vårdagsjämningen är ofta starka och omvälvande – som om livet självt med oförlöst kraft tar sats för att plötsligt börja om! Jag fick en fråga från en klient som vakar vid sin fars dödsbädd. ”Vad händer egentligen när en människa dör? Hur ser liksom processen ut från ett energiperspektiv?”

Kära typer, min vän sitter vid sin fars dödsbädd..
Ja vi känner din vän, vad som sker i just denna specifika situation när en människa av olika skäl lämnar jordelivet är att det pågår under de sista skälvande dagarna en typ av överflödshantering
Hur menar ni överflödshantering?
Det finns i dessa ögonblick av överlämnande vissa strömmar att ta hänsyn till. Ja du förstår själva den mänskliga dödsprocessen, när den pågår, är den fysiska kroppens process, det är den fysiska kropppens balansering in mot jordcentrum
Vad menar ni jordcentrum?
Vi menar jordens överflödskrafter. Allt levande som dör, som förmultnar, som lämnar den fysiska kroppens hemvist lämnar ett överflöd av livsenergi till jordcentrum. Ja så ser kretsloppet ut att komposten skapar näring för nytt liv. Jordcentrum bär starka läkande krafter. När sedan en människa dör är det inte självklart att hon lämnar ett överflöd! Det kan vara så att hennes fysiska kropp bär in ett underskott till jordcentrum
Vad menar ni egentligen med överflödskrafter och underskott?
Vi menar karmisk energi som vibrerar i den fysiska organisationen, ja du förstår, den karmiska balansen i den mänskliga organisationen behöver justeras i alla väsensled. Är balansen i den fysiska kroppen inte bearbetad finns det stora ytor av stum energi i dess flöde, ja hårt obearbetad karmisk energi skapar en underskottsenergi. Att uppmärksamma den fysiska kroppens balans och välmående i riktning mot jordens puls är en av livets stora utmaningar. Det pågår en typ av dans mellan överflödskrafter och underskottsenergi genom hela livet. Detta är nu en form av matematik och precis i dödens sista timmar så möter jordcentrum upp både överflöd och underskott för att slutligen balansera upp den fysiska kroppens verklighet. Detta, den fysiska kroppens överlämnande beskriver Kristus i liknelsen om att människan måste bli som ett barn för att möta himmelriket.Vid sjukdom är kroppen ofta i underskottsenergi och då kan arbetet med balanseringen mot jordcentrum vara ansträngande, ja det kan likna en törnevandring, det är den sista fysiska ansträngningen människan gör, att andas sig igenom balanseringsprocessen. Är underskottet djupt är ofta smärtan djup. När människan närmar sig porten, när hon står på tröskeln för att lämna jordelivet bakom sig då upphör kampen. Balansen är återställd. När själen lämnar kroppen är den fysiska kroppen i karmisk balans och kan omslutas av jordens överflödskrafter. Detta är nu den process som sker när människan avslutar sin jordevandring med en mer eller mindre naturlig övergång. Om livet avslutas hastigt, om döden träder in oväntat och dramatiskt då arbetar dessa krafter på ett annat sätt. Detta är nu ett helt annat scenario
Om den fysiska kroppen bär överflödskrafter vid övergången?
Dödsprocessen sker då långsammare och har inte kampen och smärtan som en central ingrediens. Det är ett överlämnande av överflödskrafter från kroppen till jordcentrum. Denna process doftar sommarblomster, ja överflödskrafter doftar som svaga fläktar av jasmin. Dödens fysiska överflödskrafter doftar sött. Märk väl! Du kan vara sjuk och ändå i den fysiska organisationen bära in överflödskrafter till jorden. Att andas sig igenom dödens port medvetet är en vacker ceremoni som ni alla en dag står inför.
Så till människor som vakar vid sina kära på deras dödsbäddar..
Ja….det är bra att känna till balansutbytet, att den sista kampen är kroppens navigation mot jorden för att omslutas av den stora moderns famn – sen efter döden, när dödsprocessen går över i nästa fas, ja när det själsliga ska navigera sig in i en ny dimension då träder helt andra krafter in. Då börjar en helt annan resa. Vi råder de människor som vakar över sina döende medmänniskor att andas med dem, att dela deras sista andetag.
Jag stod vid en ek i dag och fick impulsen att gå runt den och där låg en död ekorre..
Ja Jenny vi såg den lilla ekorren, nu var det ju så att den dog i samma ögonblick som du ställde dig mot eken
Men åh! Fanns det något samband?
Det finns alltid samband i den dimensionen där djur lever och är verksamma, när djur dör skapas ett överflöd som har olika vibrationsnyanser beroende vilken typ av kraftfält som djuret står inställd i. Ekorren står inställd i en ekonomisk kraft. Vi ser på hennes beteende, hon samlar och sparar sina nötter inför vintern , hon rör sig snabbt i trädgrenarna, detta visar att hon förstår både fart och sparsamhet och detta har med den ekonomiska vibrationen att göra. Ekorren signalerar materiell och ekonomisk utveckling och stöter du på en ekorre kan du vara säker att det steg du är på väg in i kommer att generera bra avtal, bra kontrakt, bra förhandlingar med god ekonomisk vinning.
…och om man stöter på en död ekorre?
Jenny vi vill lova att det är relativt ovanligt att stöta på en död ekorre! Ofta ser ni dem på avstånd skutta mellan grenarna. Sätter sig ekorren på din väg är det en tydlig indikation på att det finns en positiv ekonomisk utväxling i de projekt du står inför, skuttar den längre bort är den ekonomiska utväxlingen svagare. Ja ekorren rör sig längs ekonomiska stråk och känner tydligt av om dessa aktiveras av människan. Och så dras de till er.
..hur var det nu med en död ekorre…?
…en död ekorre…vi ser att alla djur på sätt och vis offrar sig eftersom de lämnar ifrån sig ett överflöd till jordcentrum. Ser du en död ekorre så har någon form av utbyte skett här där ekorren offrar sin ekonomiskt balanserande energi till jordcentrum, så uppstår ett ekonomiskt överflöd just där just då.
Och i praktiken? Betyder det?
Att om du stöter på en död ekorre så väntar dig ett ekonomsikt överflöd inom kort! Detta är en del av denna överflödsmatematik
En annan hemsk händelse som utspelade sig…det brann inne 70 kor i fredags i en ladugård i Ytterjärna…
Detta känner vi till och sörjer mycket. Vi vördar kon i stora mått. Kons energi är väldigt sluten, ja den är en hel process från början till slut. Kon bär i sig processen, men vad är det egentligen de processar? Jo de processar ModerJords andning. Jo du förstår,Moder Jord flämtar, hennes egen process är tung och trögflytande, hon bär olja i stora hålrum och gifter i sitt blodomlopp. Hon flämtar när hon processar sitt öde, sina negativa giftiga energier.Och kossorna är hennes processor. Kossorna smälter henne och arbetar igenom henne, ja kossorna har en renande effekt på Moder Jord från ett energiplan
…och att de pruttar..och bidrar till växthuseffekten?
Det är de dummaste vi hört! Det är människan som bidrar till det ni kallar växthuseffekten! Inte korna! Korna hjälper till att smälta frilagd smuts! Att bränna inne 70 kor kan bara ske med berått mod. Detta gör bara ren mörkerkraft, en ren illvillig riktad mörkerkraft.
Vad händer nu med platsen där ladugården stod?
Vi ser mycket överflödskrafter, detta är paradoxen, kossor är överflöd. När de lämnar jordytan skapas ett överflöd på platsen. Detta är en stark ödeshandling inför framtiden. och det är ett starkt överflöd där just nu tillgänglig för människor med antroposofiskt orienterad karma att hämta näring ur. Från vårt perspektiv offrade korna sig för att läka tunga tillstånd sprungna ur den antroposofiska rörelsens dynamik. Ni kan hedra dessa kor genom att njuta av Chagalls flygande kosmiska kor. Ja det verkar pågå en del flygande just nu..flygande ekorrar och flygande kor…

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *