det finns en källa under katedralen i Santiago de Compostela, ja en underjordisk sjö

Det är sommar och jag sätter på mig mina vandringssandaler. Förra sommaren vandrade jag till Santiago de Compostela och i år blir det vandringar i Sverige. Det finns som en kroppens iver inför rörelsen som väntar.

Jag planerar en del vandringar denna sommar..
Vandringens essens på jorden. Ser du vad det är? Det är pulsen, det är livspulsen, det är rörelse. Vandringen motverkar stagnation, motverkar stumhet. När vandringens essens inkarnerar i dig då öppnar du för flöde, när droppar av stagnation rensas ut ur dig då står du i flödet. Hur du än vänder dig är du i ett nytt steg. Det är vandringens essens – att erövra rörelsens princip. Vad är oro? Stagnation! Vad är tvivel? Stagnation! Vandraren trampar in sig i rörelse. Ja du ser denna rörelsens princip trampas in via vattenströmmarna djupt nere i jorden. När kroppen förbinder sig med de heliga vattenströmmarna uppstår en rörelsens alkemi, en kroppens dialog med jorden. En rening.
..heliga vattenströmmar..?
Ja du ser det finns en källa under katedralen i Santiago de Compostela, ja en underjordisk sjö. Denna källa var orsaken till att katedralen byggdes just där. Denna källa grenar ut sig, fördelar ett flöde till världen, ja strömmar ut i vattenådror, i underjordiska floder som är pilgrimslederna, ja alla de vägar som leder till katedralen, ja som pilgrimen trampat genom tiden vilar på dessa underjordiska vattendrag. Dessa underjordiska floder bär livskraft till pilgrimsfärden, gör transformationen möjlig. Det är väldigt rent vatten under katedralen, ja vattnet är kristallklart! Denna vattenkraft är den kristna mystikens källa. Det är reningsbadets verkliga hemvist. Så när du vandrar på pilgrimsleden, när du vandrar mot Santiago de Compostela då hör din kropp världens vatten, ja blir ett med vattnet. Det är den rörelsen som en pilgrim erövrar. Rörelse via vattnet
Rörelse via vattnet?
Ah! Det finns rörelser via alla element! Vi ser rörelse via luft, via eld, jord och vatten! Rörelse via vattnet är en helig rörelse, det är den kristna mystikens väg till nåd. Dessa nådens droppar erövrar pilgrimen på sin vandring. Detta är en verklighet I det dolda. Det är en nåd att vara pilgrim. Det är i sanning en reningsprocess mot framtiden!
Vilka väsen är verksamma där i de underjordiska flodernas rike?
Vi har valarna som en port till dessa mäktiga floder, till denna matris av underjordiska floder. Vi ser stora vattenväsen som liksom valarna silar mängder av vattenburna energier, processar dem genom sina stora kroppar och tryckutjämnar ut dem i vattenfontäner. Ja dessa underjordiska vattenaktiviteter är som ett reningsbad för er att transformera känslomässig smuts till klarhet. Pilgrimslederna är trampade på dessa underjordiska floder. När ni vandrar på pilgrimslederna går ni i denna valprocess. Ja ni är i valfiskens buk. Ni lever legenden om Jona i valfiskens buk. Jona är sinnebilden av pilgrimsvandraren, det är bilden av den stora allomfattande process som pågår i ert vattenburna energisystem. Om ni inte hade denna möjlighet! Åh människa! Vilken oreda er vattenmänniska, er känslomänniska hamnar i! Ja ni har hjärtat som arbetar med blodet – som kristalliserar blodskristallerna från syrefattiga till syrerika – men ni har inget organ i kroppen som från vårt perspektiv renar vattnet i kroppen – ja kristalliserar vattnet, från oklart till klart.
Vad menar ni egentligen med att kristallisera vattnet i kroppen?
Vi menar att rena vattnet från kristalliska deformationer. Vattenkristaller svarar på känslor och formar sig runt känslomässiga uttryck. Detta att vatten kristalliserar sig är en typ av alkemi som har med ert känslomässiga system att göra. Från vårt perspektiv är vattnet i kroppen en förutsättning för era känslomässiga uttryck och en förutsättning för en transformation av dem! Ja vattnet i kroppen återskapar era känslors geometriska uttryck om och om igen – med hjälp av detta underjordiska vattenrike. Ja därför har ni trampat på dessa vandringselder för att rena er vattenmänniska, er känslomänniska.
Så vad innebär egentligen en sådan underjordisk fontän?
Fontänenergierna gör att du ser klart! Det är den klara blickens plats! Det är bilden av att Jona slungas ut ur valfisken. Det är den klara seendets utgångspunkt. Vill du få klarhet i en typ av känslomässigt dilemma så gör en pilgrimsvandring!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *